PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA TURECKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TURECKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka tureckiego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TURECKI

TURECKI to:

język aglutynacyjny należący do grupy oguzyjskiej języków tureckich, używany przede wszystkim w Turcji (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA TURECKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.397

RUGBY, LUGER, STARY WRÓBEL, UKŁAD FIZYCZNY, OBŻARTUCH, OCHRONNIK, ANTYCYPACJA, SYSTEMIK, OFICER TAKTYCZNY, MANIERYZM, ZAJĘCZA WARGA, STRZELBA, TERIOLOGIA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, NIEOBLICZALNOŚĆ, MANIAK, BŁONA MIĘŚNIOWA, EMOTIKON, OPUCHLIZNA, BAZA, WYBLINKA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, ROTUŁA, OPIS, DZIECKO ULICY, SZMAT, KONTRALT, KAWALKATA, TAŚMA, KOEGZYSTENCJA, TRAUMATYCZNOŚĆ, ARTYSTA, LENIWIEC BRUNATNY, CIĘŻAR, EP, SZKOŁA, BOCIAN, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, GALARETA, WSZOŁY, PRZYJACIEL, WYCINEK, TRUPOJAD, ŚWINIARKA, PRIORYTET, ODSYŁACZ, KONTRAST RÓWNOCZESNY, ANGORA, CLARINO, WIETNICA, BOGUMIŁ, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, EKSPEDYCJA, ASFALTOBETON, UPARTOŚĆ, INSEKT, CHIRURGIA OGÓLNA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, KOŁNIERZYK, FILAR PRZYPOROWY, KOŃ BERBERYJSKI, CHÓD, POPARCIE, KOŁO MŁYŃSKIE, INTERFEJS, MEANDER, POWTÓRZENIE, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, FLUID, MIŚ, KOMPARATYSTYKA, POLE BITOWE, NIEŚWIADOMOŚĆ, AREOGRAFIA, BRAT, DOMENA PUBLICZNA, SPOCZYNEK, KĄT PROSTY, AKCELERATOR CYKLICZNY, FIZYKA STATYSTYCZNA, PIERSIÓWKA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, TRASZKA SARDYŃSKA, MISTRZU, TRIO, TAO, ROCKOWIEC, WEKTOR JEDNOSTKOWY, MOST POWIETRZNY, PARYTET, BARIERA JĘZYKOWA, METFORMINA, SYPIALKA, ŻEGLAREK, JAZDA, KOŃ NA PATYKU, PLECHA, BEZCZELNIK, MIARA, PEPINIERA, FLAK, PRZEKŁADNIA BOCZNA, OWRZODZENIE, HELIOLATRIA, DZIANET, GŁOSKA NOSOWA, PAMIĘĆ, TEORIA ESTYMACJI, KANTYLENA, KLASA, ZROST, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, MATURA POMOSTOWA, WIROSZYBOWIEC, BELWEDER, SMAR MASZYNOWY, AGENT, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, GALTON, TELEWIZJA HD, PALATOGRAFIA, ŁĄCZNIK, BELKA, ZWIĘZŁOŚĆ, PERLISTOŚĆ, FRYZ, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, ORZECH, RYBY MORSKIE, INOKULACJA, CZERPAK, IMIGRANTKA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, BAGNO, OBSZAR PENSEJSMICZNY, GRANDA, GRÓDŹ, ANOMALIA TERMICZNA, PANKREATYNA, PIGMALIONIZM, ROŻEK, KASZUBSKOŚĆ, MAŁŻONEK, KAJMAKAM, PIERDOLENIE O SZOPENIE, MIKROCHIRURGIA, SEKCJA, CZYNNIK CHŁODNICZY, WYWIAD SKARBOWY, TEMPO, ZODIAK, JĘZYK KARYJSKI, JEZIORO PROGLACJALNE, LICZBA BRINELLA, INERCYJNOŚĆ, TABLICA, POMIAR, HYDROFON, JANUSZ, DRESZCZE, KOSMONAUTA, ZAIMEK, DŁUGI WEEKEND, KONSERWATYWNOŚĆ, JASTRZĘBIE OKO, RELA, ESTER, AMERYKAŃSKI, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, DULKA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, POLISA, FRUSTRACJA, CUMMINGS, KAGANIEC, SMYCZ, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, NOC, SEN, KUKIEŁKA, MEKSYKANKA, KOSZT UTOPIONY, BOKÓWKA, MUTACJA PUNKTOWA, CUMULUS, OKRĘT-BAZA, SZEWCZYNA, KALKA, UDAR MÓZGOWY, TYP, MULTIKULTURALIZM, LOGOGRAF, KUC KASPIJSKI, OSPAŁOŚĆ, ZASILANIE SIECIOWE, ZAKŁAD HANDICAP, ŚRODOWISKO, DYSKURSYWNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, REPUTACJA, FASOLA, GŁOS, NATASZA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, DOKUMENTACJA BUDOWY, GALERIA SŁAWY, BRANDMUR, ZŁOCIENICE, AMORFICZNOŚĆ, NARYS POLIGONALNY, PACIORKOWIEC, ROZCIĘCIE, MIŁOŚĆ, WOTUM, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, ELOPSOPODOBNE, UKŁAD WIELOFAZOWY, PLAKIETA, PARAPETÓWKA, SERENADA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, MASŁO CZOSNKOWE, CZARCIK, FORMA, MENU PODRĘCZNE, SARABANDA, GASIWO, ANTYK, GOŁĄBKA, HISTORYZM MASKI, WIĘZIENIE, FILM S-F, KRAŃCOWOŚĆ, GURU, ŚLIZGACZ, MULDA, NEANDERTAL, KOMPRES, MOSTOWNICZY, DOMINACJA CAŁKOWITA, TŁUK PIĘŚCIOWY, LEKTURA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, STAN WOLNY, ASYSTA GRAWITACYJNA, ZATRACENIE, KAZAMATA, SZCZELINA, PODUSZKA POWIETRZNA, SKAŁA, WIDŁONÓG, KULTURA KRETEŃSKA, KUTIKULA, GALISYJKA, TŁUMACZKA, PODPORA, PAS POOPERACYJNY, LEPIARKOWATE, LEWORĘKI, KORYTO, TREPANGOWCE, FILTRACJA, ATAK, WOK, IZBA CZELADNA, CZAS PRZYSZŁY, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, HANDEL ZAMIENNY, IGOR, CAP, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, NIEDORÓBKA, PROPAGANDA, PĘTLA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, NIEPOKORNOŚĆ, CZEREMCHA, SĘDZIA, AŁMATY, OŚLE UCHO, BIEG BEZPOŚREDNI, MORGAN, DZIEWCZĘCOŚĆ, GRAFIKA WEKTOROWA, OLEJEK, TUŁACZ, GETRY, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, KULTURA STARTEROWA, BŁYSK, CHONDRA, ANALIZA, SYSTEM DECYMALNY, LOGIKA PRAWNICZA, PORTRECISTA, MODELOWANIE MATEMATYCZNE, RENATA, ?ALFRED.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA TURECKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA TURECKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TURECKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka tureckiego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TURECKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka tureckiego (na 7 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA TURECKIEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA TURECKIEGO. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast