PRÓŻNOWANIE, OBIJANIE SIĘ, NIEROBIENIE NICZEGO KONSTRUKTYWNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBIJACZKA to:

próżnowanie, obijanie się, nierobienie niczego konstruktywnego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRÓŻNOWANIE, OBIJANIE SIĘ, NIEROBIENIE NICZEGO KONSTRUKTYWNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.279

ARARAT, SNOBISTYCZNOŚĆ, KARAFINKA, MNIEJSZOŚĆ, KURTYNA SKALNA, OBIEG, FULMAR ZWYCZAJNY, LATAWIEC, GONIEC, METEOR, MIĘKISZ POWIETRZNY, OBŁOK OORTA, TĘTNICA NERKOWA, GLORIA, SZENG, ROŚLINA, OCIEKACZ, GROOMING, BARWY WOJENNE, BIURO PERSONALNE, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, ESTRADA, BIOFLAWONOID, HISTERYK, HUMANIZM, SOCZEWKA SCHODKOWA, DYSZA WYLOTOWA, KOMPETYCJA, KWINTET SMYCZKOWY, DEMÓWKA, WESZ MORSKA, NAKŁAD POŁOWOWY, FILOZOFIA MATEMATYKI, MĄKA SITKOWA, AFRYKAŃSKI, WŁAŚCIWOŚĆ, DŻEZ, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, HULK, LABORANT, WNIEBOWZIĘTA, GRYZIPIÓREK, FILOLOGIA, AMERYKA, JĘZYK ETIOSEMICKI, KONESER, KASZTAN, KATAKUMBY, WESOŁOŚĆ, PIEC INDUKCYJNY, PIERNIKARZ, PLURALISTA, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, CYKL JAJNIKOWY, SILNOŚĆ, AKREDYTOWANIE SIĘ, PUNKT ASEKURACYJNY, IKAR, SZYNA, FAMA, AMFIUMY, EKRANOPLAN, OBSUWA, TANY, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, OCHOTNIK, NIEPOKORNOŚĆ, MAGNI, ACENA BUCHANANA, EKOLOGIA, CIĄŻA JAJOWODOWA, MONTANISTA, KATAKUMBY, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, BECZKARNIA, DICYNODONTY, WZROST ZUBAŻAJĄCY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, INFORMATYKA KWANTOWA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, SHORT TRACK, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KANGUROSZCZUR, SAPONINA, STARUNEK, WSCHÓD, SZTUKA MINOJSKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, ŁUK BLOCZKOWY, WYŁAWIACZ, PIERSI, KREOLSKI HAITAŃSKI, UMIEJĘTNOŚĆ, WÓZEK, BACH, KROK ŁYŻWOWY, KLASA, WYPRAWKA, SZARPANINA, KARLIK KUHLA, TERRANIE, PARASZA, ASTRONOM, FILA, RZYGI, ŁOPATKA, SILNIK ZAMKNIĘTY, ODWAGA CYWILNA, RODNIK, SKŁADOWA, EON, SEN, GASTRONOMIK, MŁYNEK, TERENOZNAWCA, KOSTKA BRUKOWA, GEODETA, CHWILÓWKA, KREDYT KONTRAKTOWY, PĘDRAK, ODJAZD, WĘZEŁ ZATOKOWY, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, FATALISTA, ASTRONAUTYKA, SLEGA, NERKA RUCHOMA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, WIERNI, NOWOWIERCA, EGZOTYK, CHODZĄCA POWAGA, BIEG ALPEJSKI, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, SCENERIA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, EROS, WYRĘB, ELEGANCIK, TOWOT, CHOROBA LEVA, MATMA, CHOCHLA, WYPRYSK POTNICOWY, SEMITA, BOOROOLA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, WRZAWA, KLOAKA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, CHIRURGIA, WYŻYNY, KUSZYK, GŁUPEK, KASTYLIJSKI, RYNKOWOŚĆ, CZTEROTAKT, DNA MOCZANOWA, OCTOWNIA, DŹWIĘCZNOŚĆ, ORGAN PROMULGACYJNY, GRAF PLANARNY, USPOKOJENIE, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, BUDDA, UJŚCIE, CZARNY FILM, POPRAWNOŚĆ, NAKIEROWANIE SIĘ, KLAUSTROFOBIA, KANDYZ, POKÓJ LEKCYJNY, FRYGOWIE, ŁAWA MIEJSKA, PATRON, ENERGIA WIATROWA, WĘDZIDŁO, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, JATKA, CIĘŻKA DUPA, DESKA KLOZETOWA, KARCYNOGEN, POMYŁKA FREUDOWSKA, ZAPITA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, SADOWNICTWO, WÓZEK INWALIDZKI, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, KAWKA, GŁADZAK, FAZA, KISIEL, REKLAMIARZ, KURTYNA ZERO, ŚWIĘTE KOLEGIUM, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, EDYTORSTWO NAUKOWE, OPONENT, NIEPRZYZWOITOŚĆ, PRÓŻNOWANIE, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, EWAPORAT, NEGATYWA, PANCERNIK WŁOCHATY, WYPITEK, WOLNA AMERYKANKA, SPŁYW GRAWITACYJNY, POMROK, OSYPISKO, ATTACHÉ KULTURALNY, KOPALNIA OTWOROWA, LIGUSTR, TERAPIA REINKARNACYJNA, SYSTEM PREZYDENCKI, HADAL, GALIARDA, REPRESJA, REPERTUAR, FERMENTACJA MLEKOWA, MAKAKOKSZTAŁTNE, WĄTEK, WAŁKOŃ, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, BRYŁA SZTYWNA, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, BROŃ KONWENCJONALNA, WŚCIK DUPY, MOSTOWNICZY, DERYWAT MODYFIKACYJNY, ZAPALENIE, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, GANGSTER, LUGER, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, SHOUNENAI, KONTRAPUNKT, BROMOLEJ, WARSTWA EUFOTYCZNA, CZAS GRAMATYCZNY, PEPTON, MOTYWIK, NUDZIARZ, KRYMINAŁ, STUDENT, KNOT, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, KRAINA, ROSYJSKOŚĆ, KONFESJONAŁ, SUPERKLIENT, SOCJOGRAFIA, METODA TERMICZNA, NIEUCHWYTNOŚĆ, MIECZ OBROTOWY, PREORIENTACJA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, ŚWIATŁA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, HISTORIA LITERATURY, POWAGA, HEPATOLOGIA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, DRUŻYNA SPORTOWA, UDERZENIE, KATANA, TYP ORIENTALNY, RYTM ASYMETRYCZNY, PRZYZWOITOŚĆ, UPADŁY ANIOŁ, KOSA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, SPRZEDAŻ, PRODUKT LECZNICZY, PŁOMYK, MORFOGENEZA, POMYSŁOWOŚĆ, ESPERANTYSTA, ROŚLINA NASIENNA, HIPOTELORYZM, OBWAŁ, POJAZD ZABYTKOWY, ALKAZAR, CYFRONIK, UBOŻENIE, GRUPA AZOWA, MISIAK, BARCZATKA GŁOGÓWKA, OSŁONKA, ZAKAZ STADIONOWY, WAGA MIEJSKA, CIEMNOBLASZEK, KĄPIEL LECZNICZA, TROFOBLAST, PRYMATOLOGIA, WYSPA KONTYNENTALNA, KOSZARY SZYJOWE, ?LOTNE PIASKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.279 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRÓŻNOWANIE, OBIJANIE SIĘ, NIEROBIENIE NICZEGO KONSTRUKTYWNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRÓŻNOWANIE, OBIJANIE SIĘ, NIEROBIENIE NICZEGO KONSTRUKTYWNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBIJACZKA próżnowanie, obijanie się, nierobienie niczego konstruktywnego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBIJACZKA
próżnowanie, obijanie się, nierobienie niczego konstruktywnego (na 9 lit.).

Oprócz PRÓŻNOWANIE, OBIJANIE SIĘ, NIEROBIENIE NICZEGO KONSTRUKTYWNEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PRÓŻNOWANIE, OBIJANIE SIĘ, NIEROBIENIE NICZEGO KONSTRUKTYWNEGO. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast