ZGRUBIALE: RAMIĘ - CZĘŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY OBRĘCZĄ BARKOWĄ POŁĄCZONĄ STAWEM BARKOWYM, A PRZEDRAMIENIEM, KOŃCZĄCYM SIĘ STAWEM ŁOKCIOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAMIENISKO to:

zgrubiale: ramię - część kończyny górnej, znajdująca się między obręczą barkową połączoną stawem barkowym, a przedramieniem, kończącym się stawem łokciowym (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGRUBIALE: RAMIĘ - CZĘŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY OBRĘCZĄ BARKOWĄ POŁĄCZONĄ STAWEM BARKOWYM, A PRZEDRAMIENIEM, KOŃCZĄCYM SIĘ STAWEM ŁOKCIOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.089

POTERNA, PERIODYK, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, SEKUNDA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, DEGRADACJA SPOŁECZNA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, RADIOLOGIA, FLUORESCENCJA, GOŁĄBKA, SWAWOLNIK, DWUNASTA CZĘŚĆ, ELDAR, ZDZIADZIENIE, SUDAN, FORNALKA, SFIGMOMANOMETR, ORBITOWANIE, BATERIA AKUMULATOROWA, FRYGOWIE, PLAMIEC AGREŚCIAK, CEBER, ANTYCYPACJA, KENIJSKI, ANTENA YAGI-UDA, LEWICA, SZEKLER, FLORYDZKA, SZMUGIEL, PRZEPOCZWARZENIE, MUNSZTUK, GROT, ARTEFAKT, WIDZOWNIA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, POSTAĆ BIBLIJNA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, WYPALANKA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, PONUR, PONCZ, KAMIEŃ KOTŁOWY, STAŁOŚĆ, GNIAZDO ZAWOROWE, KOMIK, ZWARCIE, BEZPIEŃKA, ARMIA, KOTWA, ZADRAPNIĘCIE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PANEWKA, SERCE, KOŃ KABARDYŃSKI, ROZBIERANKA, RĘKAWEK, OŚ OPTYCZNA, KĄT TRÓJŚCIENNY, MOST, GALARETA WHARTONA, TEATR LALEK, AKLIMATYZACJA, FACET, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, LEGISLATYWA, SPĘKANIE, FTYZJATRA, MIĘSOPUST, ZDATNOŚĆ, MAPA GENETYCZNA, KOSTIUM, CENTRUM KONFERENCYJNE, PLAMA, DEKORATOR WNĘTRZ, SKŁAD, WILAMOWSKI, RELIGIOZNAWCA, CZOPUCH, RDZEŃ KRĘGOWY, MENTYK, POŁABSZCZYZNA, KARTUSZ, FILOLOGIA ORIENTALNA, ROZWAŻNOŚĆ, LENNO, ROPUCHA WODNA, MARMURKOWANIE, ZSTĘPNICA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, EKONOMISTA, PONĘTA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, DUCH OPIEKUŃCZY, GARBNIK, FONETYKA, ZADEK, ZASADA EKWIPARTYCJI, ZAPRUCIE SIĘ, HIPERFOKALNA, OMLET NORWESKI, OŻYNA, ZAĆMIENIE, SZACHY TRZYOSOBOWE, GOSPODARKA WODNA, FILOLOGIA POLSKA, POLICJA OBYCZAJOWA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, WZGÓRZE, SPORT RAKIETOWY, CEGLARKA, ZWIERZĘTA, BIBLIA HEBRAJSKA, SZYPUŁKA, KRYKIET, PILŚŃ NERWOWA, INFORMACJA, GŁÓWKA, NOOBEK, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, NASTAWNOŚĆ OKA, PIEŃ PŁUCNY, DZIECIĘCOŚĆ, SKAŁKA, LAICKOŚĆ, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, OTĘPIENIE, KOŁYSKA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, PELYKOZAURY, KATEDRA, ROZCHODNIACZEK, JAZGOT, DYPTYK, WIDLICZKA, ZNAMIENITOŚĆ, PATRIARCHALIZM, LÓD DENNY, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, KULTURA KRETEŃSKA, OSET NASTROSZONY, POZYCJA RYGLOWA, KADZIDEŁKO, CHODZĄCA DOBROĆ, NERW WZROKOWY, POSYŁKA, ALTERNARIOZA, PANCERNIK WŁOCHATY, PAPILOT, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, ZŁUDZENIE, WKŁAD, ZAKRĘCANIE, DIABELSKI MŁYN, PODMIOT DOMYŚLNY, JIG, PRZEGUBOWIEC, SZTYCHARSTWO, ROTACJA, PLASTYKA, ŁACIŃSKOŚĆ, GÓRKA, TARA, MAGMA, RANA, ZMIERZCH, DOMOFON, DEKLINACJA NIJAKA, AFEKTYWNOŚĆ, ŁUSZCZYCA STAWOWA, LOKACJA, PŁOTEK, ZŁOTY DESZCZ, NAJDUCH, KRUŻA, ROZDZIELCA, PALEOKLIMATOLOG, SOMATYZACJA, DETEKTYW, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, PORÓD NIEWCZESNY, OFFSET, ODRĘTWIENIE, TRUSIĄTKO, ŚLIZGAWKA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, DEPOZYCJA, SELENODEZJA, SYMBOLIZM, ROZMIAR KĄTOWY, KNOT, WESZ MORSKA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, SPAWACZ, GUMA, ŁĘG OLSZOWY, ŚWIATOWOŚĆ, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, WOREK SPOJÓWKOWY, WOJNA NAPOLEOŃSKA, MUZA, WICIOWIEC, PRUSKI DRYL, MOIETY, HURTNICA ZWYCZAJNA, ZALĄŻNIA, ODNÓŻA, PROLOG, PUSZKA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, SKŁADANKA, WOŁEK, TERMINAL, ŻYWOTOPIS, ŚLIZGACZ, ODCINEK, MANDRYL, STRUNA ŚCIĘGNISTA, IRONIA, SZYNOBUS, ŁATA, PASTISZ, PROTETYKA, ŁEBEK, DZISIEJSZOŚĆ, SPŁYW, KARKINICKA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, UNIŻENIE, UKŁAD DOKREWNY, EKOLOGIA, PRZESŁUCHANIE, RECYTATYW, LAMNOKSZTAŁTNE, ORKIESTRA SYMFONICZNA, DYFUZOR, KOMPRESJA IMPULSÓW, ESPERANTYSTA, DIAK, RACJA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, TŁUSZCZAK, CZŁOWIEK ŚNIEGU, GARNUSZECZEK, PRZYBUDÓWKA, KLAUZURA, KRYSZNAIZM, DEMONOLOGIA, GNIOTOWCE, STATYK, WĄŻ, ODPRĘŻENIE, PARALAKSA, NACJA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, KORNIJSKI, LOGGIA, SEMESTR ZIMOWY, WYPRYSK POTNICOWY, LASZT, DEKLARACJA, NEUROGERIATRIA, IRANISTAŃSKI, RADIOBIOLOGIA, ZESPÓŁ, STAGNACJA GOSPODARCZA, NARTA WODNA, ŚLIMAK, BEZROBOCIE JAWNE, WOW, SERIALIZM, OPAL, WYCHOWANICA, WZDĘCIE, STRUMIEŃ, GRAMATYK, PRZECIWSTAWIENIE, ORGANIZM WYŻSZY, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, GRUPA NILPOTENTNA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, MODERN, PRZYZIEMIE, EUPELYKOZAURY, KONSERWIARNIA, DOROŻKARSTWO, CHOROBA WOLMANA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, SZWARCOWNIK, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, NIEWYDOLNOŚĆ, REINKARNACJA, WYBIELENIE, DZIEWIĄTA FALA, PŁOTKA, EKLIPTYKA, SKÓRZAK, ?MĘSIEŃ TRAPEZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.089 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGRUBIALE: RAMIĘ - CZĘŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY OBRĘCZĄ BARKOWĄ POŁĄCZONĄ STAWEM BARKOWYM, A PRZEDRAMIENIEM, KOŃCZĄCYM SIĘ STAWEM ŁOKCIOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGRUBIALE: RAMIĘ - CZĘŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY OBRĘCZĄ BARKOWĄ POŁĄCZONĄ STAWEM BARKOWYM, A PRZEDRAMIENIEM, KOŃCZĄCYM SIĘ STAWEM ŁOKCIOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAMIENISKO zgrubiale: ramię - część kończyny górnej, znajdująca się między obręczą barkową połączoną stawem barkowym, a przedramieniem, kończącym się stawem łokciowym (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAMIENISKO
zgrubiale: ramię - część kończyny górnej, znajdująca się między obręczą barkową połączoną stawem barkowym, a przedramieniem, kończącym się stawem łokciowym (na 10 lit.).

Oprócz ZGRUBIALE: RAMIĘ - CZĘŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY OBRĘCZĄ BARKOWĄ POŁĄCZONĄ STAWEM BARKOWYM, A PRZEDRAMIENIEM, KOŃCZĄCYM SIĘ STAWEM ŁOKCIOWYM sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - ZGRUBIALE: RAMIĘ - CZĘŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ, ZNAJDUJĄCA SIĘ MIĘDZY OBRĘCZĄ BARKOWĄ POŁĄCZONĄ STAWEM BARKOWYM, A PRZEDRAMIENIEM, KOŃCZĄCYM SIĘ STAWEM ŁOKCIOWYM. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast