MASZYNA BIUROWA ALBO JEJ CZĘŚĆ WYKONUJĄCA DWA LUB TRZY PODSTAWOWE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE: DODAWANIE, ODEJMOWANIE I MNOŻENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUMATOR to:

maszyna biurowa albo jej część wykonująca dwa lub trzy podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie i mnożenie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUMATOR

SUMATOR to:

cyfrowy układ kombinacyjny, który wykonuje operacje dodawania dwóch (lub więcej) liczb dwójkowych (na 7 lit.)SUMATOR to:

podstawowa część arytmometru komputera cyfrowego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA BIUROWA ALBO JEJ CZĘŚĆ WYKONUJĄCA DWA LUB TRZY PODSTAWOWE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE: DODAWANIE, ODEJMOWANIE I MNOŻENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.046

JEZIORO DRUMLINOWE, MÓŻDŻEK, KONTYNGENT, PRZEŁOM, AKALKULIA, WIZYTÓWKA, PRZÓD, KOLPOSKOP, CHOLEWA, APANAŻ, ROKOWANIA ZBIOROWE, ZAKRĘT CZOŁOWY, GORSET, SZYJA, STRZAŁ, WAFELEK, MŁAKA, PODETAP, TARCZA, HAFCIARSTWO, SYTK, ROZJAZD, CHMURSKO, KULTURA STARTEROWA, NIESTABILNOŚĆ, SŁUCH ABSOLUTNY, NAUSZNIK, KOŁEK, ZESPÓŁ CHOROBOWY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, DZIESIĘCINA, TABLICA EPITAFIJNA, GIMNASTYKA MÓZGU, ZAGŁÓWEK, KRATKI, ROSZCZENIE ZWROTNE, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, AZOLLA, PANOCZEK, YORKSHIRE PUDDING, PIEROGI, SKAŁA METAMORFICZNA, PIĘTA, KOŃCÓWKA, OKRĘT FLAGOWY, ŁOBUZIAK, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ISTOTA, KNOT, AMFIPRION, KURS, FEJHOA, OŚWIECICIEL, ARTYLERIA LEKKA, APSYDA, SUKMANA, BUCHTA, TOM, POLE, CHOROBA ODZWIERZĘCA, WYROSTEK BARKOWY, KRUSZYNA, USTRÓJ, SĄD I INSTANCJI, NOK, RENTA INWALIDZKA, DOK, ADELA, PUNKT WYJŚCIA, PODSEKTOR, POGROM, REGESTR, SĄD PODKOMORSKI, TUNIKA, WRÓG, OBRÓT SPECJALNY, ANTIDOTUM, LINIA ŚRUBOWA, WILKES, GRUSZKA BOKSERSKA, PLECIONKA, ZAWIKŁANIE, BYDLAK, TYGIEL, PELERYNA, TATRA, ARABICA, TŁUMIK, SCHABOWY, MIESZACZ, CHRUPKOŚĆ, VADEMECUM, POCZEKALNIA, SMOLT, RÓG, RASTER, LUTNIARZ, CZAS URZĘDOWY, WCISTEK, WĘDZIDŁO, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, ZWIERZYNIEC, AŁYCZA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, FRYZ, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, RACJA, CYGANKA, KOSZMAR, BALDACHIM, ŚRUTOWNIK, TRYSEKCJA KĄTA, PERISTOM, MORALIZACJA, POLIANDRIA, MRÓWKA, MANKIET, RURA, SENSYBILIZATOR, ASESOR, ARABESKA, PIECZONKA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, WILCZUR, WĄŻ, BRYGANTYNA, NIEPRZYTOMNY, BANDANKA, RELACYJNOŚĆ, SKRAJ, KOMORA ZAMKOWA, TILAKA, ALTERNAT, KIPA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, ZGRUBIAŁOŚĆ, GARNITUR, NAWA, PLATFUS, KUMOTERSTWO, ADIDAS, EGOCENTRYCZNOŚĆ, RESPIRATOR, OSTOJA, SPADKODAWCA, CEZURA, BELLAY, GWAJAKOWIEC, KRYTERIUM STEROWANIA, WAGA, KIJ, TEMPERATURA ZAPALENIA, HRABIANKA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, PIERÓG KARELSKI, POLIKRYSZTAŁ, KONSERWACJA, KARTA MOBILIZACYJNA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, NACZYNIE LIMFATYCZNE, PRZERYWNIK, CYTOWALNOŚĆ, ALIT, INDEKSACJA, BECZKA, SERAJ, INSERCJA, LEJEK, IMMUNOSUPRESANT, LANCASTEROWIE, GOLONKA, PONCZ, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, WĘGIERSKI, ZDANIE, RESPIRATOR, POMYŁKA FREUDOWSKA, DROŻDŻE, PUPA, ORGAN, SUBRETKA, STREFA RYFTU, PRZEDŁUŻACZ, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, MIKROKLIMAT, WĘZEŁ, ŻONA LOTA, METAPLAN, OBŁOK SREBRZYSTY, RÓW IRYGACYJNY, ATAK, MATURKA, REŻYSER, HIPOSTAZA, ŁUK, CIERPLIWOŚĆ, ZŁOTODESZCZ, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, AFERKA, WIDŁAKI RÓŻNOZARODNIKOWE, KORNET, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, RESPONDENT, ZIARNECZKO, STOPIEŃ, FUTRÓWKA, ODROŚLE, FLUID, KAKEMONO, PSYCHOLOGIA, FUNDUSZ MIESZANY, STAW, SAMOOKALECZENIE, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, TURNIA, CZŁON OKREŚLANY, NADSCENIE, WAŻKA, DRESZCZE, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, MARTWA FALA, HAMULEC, WRAK, PISMO IDEOGRAFICZNE, PEDAGOG, PIĘĆDZIESIĄTKA, SERCE, AMUR, SKARGA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, TERMINAL, GOŚĆ, KOŁKOWNICA, PRASOWANIE, JEZIORO PROGLACJALNE, DRÓŻKA, ROK, OPOZYCJA, MYJKA, BIAŁE PLAMY, ALTERNATA, LISTEK, KEM, PODMIOT GRAMATYCZNY, PARAPECIK, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, NACZYNIA POŁĄCZONE, KNEDLE, POKÓJ GOŚCINNY, TUSZKA, WAMS, TRZĘSIDŁA, KOLUMBARIUM, CIEPLICA, OPLOT, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, SIEDEMNASTKA, CHLEB, COKÓŁ, ROZBUDOWA, ZAŚPIEW, PARODOS, AUSTRALORZEKOTKA CZERWONOOKA, MŁAK, GWAREK, BIZON LEŚNY, SZPILKOWE, KOMORA, GRZYB NIEJADALNY, WAPNO, LAUDATOR, DEPTAK, PLIK GRAFICZNY, UŻYTEK ZIELONY, KOSMONAUTA, GÓRA, CHARAKTERYZATOR, KARTA, WALTORNIA, PODZBIÓR, KREWNIAK, ZAKŁÓCENIE, BETONKA, ECHOSONDA, CHIŃSZCZYZNA, STRAJK WŁOSKI, BAKTERIA ŚLUZOWA, POLIPTYK, CZECZOTA, RDZEŃ, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, REGENERATOR, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, PATRONKA, FLEBOGRAFIA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, CHWYTAK, NIEGOTOWOŚĆ, ?BIFURKACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.046 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA BIUROWA ALBO JEJ CZĘŚĆ WYKONUJĄCA DWA LUB TRZY PODSTAWOWE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE: DODAWANIE, ODEJMOWANIE I MNOŻENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA BIUROWA ALBO JEJ CZĘŚĆ WYKONUJĄCA DWA LUB TRZY PODSTAWOWE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE: DODAWANIE, ODEJMOWANIE I MNOŻENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUMATOR maszyna biurowa albo jej część wykonująca dwa lub trzy podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie i mnożenie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUMATOR
maszyna biurowa albo jej część wykonująca dwa lub trzy podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie i mnożenie (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA BIUROWA ALBO JEJ CZĘŚĆ WYKONUJĄCA DWA LUB TRZY PODSTAWOWE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE: DODAWANIE, ODEJMOWANIE I MNOŻENIE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA BIUROWA ALBO JEJ CZĘŚĆ WYKONUJĄCA DWA LUB TRZY PODSTAWOWE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE: DODAWANIE, ODEJMOWANIE I MNOŻENIE. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x