PÓŁNOCNO-AFRYKAŃSKA POTRAWA Z KASZY LUB MĄKI Z TŁUSZCZEM BARANIM; TAKIE KULKI MIĘSNE SMAŻONE W OLEJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUSKUS to:

północno-afrykańska potrawa z kaszy lub mąki z tłuszczem baranim; takie kulki mięsne smażone w oleju (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUSKUS

KUSKUS to:

bardzo drobna kaszka z pszenicy, tradycyjnie używana w krajach arabskich, niewymagająca gotowania (na 6 lit.)KUSKUS to:

potrawa z kuskusu - pszenicznego produktu łączącego cechy makaronu i kaszy (na 6 lit.)KUSKUS to:

WANGAL; torbacz z rodziny pałanek, wszystkożerny; lasy Nowej Gwinei, Australii (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PÓŁNOCNO-AFRYKAŃSKA POTRAWA Z KASZY LUB MĄKI Z TŁUSZCZEM BARANIM; TAKIE KULKI MIĘSNE SMAŻONE W OLEJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.024

PILAW, FILIGRAN, SYLWETA, WYCHÓD, ZNAMIĘ BECKERA, MARCHWIAK, ŚCISKACZ, STACJA POSTOJOWA, CZĘŚĆ ZDANIA, TUBULOPATIA, EMALIA, GNÓJ, ZBROJENIE, DACH HEŁMOWY, ŚWIĘTOKRADZTWO, SEPTET, AUTOMAT, SYGNAŁÓWKA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, MASKARON, SEWEL, LATARNIA, RAPT, MAJONEZ, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, POPRAWNOŚĆ, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, POTOP, SYGNAŁEK, WKŁADKA, SALA, GRÓDŹ, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, KILOMETR NA GODZINĘ, FISZUTKA, SPAMIK, ZGORZEL, SMAKOŁYK, TARNOWIANKA, FONDUE MIĘSNE, BRYTYJSKOŚĆ, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, DYSZEL, ŚMIGŁOŚĆ, KHMERKA, LEMUR MOKOK, MROŻONKA, KRÓLOWA NAUK, OZONEK, MORDENT, WIĄZKA, PIÓRO, MIĄŻSZ, SŁAWA, MUZA, PRÓBA GENERALNA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, ŁOŻYSKO KULKOWE, SINICA, DYREKCJA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, GRZEBIUSZKA GIBRALTARSKA, BAZYLIKA WIĘKSZA, LESZCZYNA, OBIEKTYWIZM, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SQUATTER, BLINDAŻ, LUTNIARZ, BERCEUSE, POPRĘG, BIEŻNIA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, SALA, INTUICYJNOŚĆ, ZAAWANSOWANIE, OŁADKA, MADZIARSKI, ŚLEPY ŚLEDŹ, ROZMIAR, KOMPOTIERKA, UNIFORM, WASĄG, OBELGA, DIAMENT, MANCA, STWORZENIE NIEBOŻE, KUPIEC, KARIN, RAJA DWUPLAMA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, CIS, BĄK, BODOR, OKUPACJA, MAGHREB, MRÓWKA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, NIEDOROZWÓJ, CZŁON PODRZĘDNY, KROSOWNICA WIZYJNA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, KARYKATURALNOŚĆ, OWALNICA, FASOWANIE, MOST, PODBIERACZ, POMNICZEK, WYPALENISKO, PODWIĘŹ, INTERIOR, PIENIĄDZ LOKALNY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, NAWÓZ MINERALNY, AMORY, DYFUZJA KULTUROWA, BÓB KOŃSKI, POLIMORFIZM, CZYSTKA, ENTOMOFAGI, NORDYCKOŚĆ, ZAKAZ, TRIADA, KASZA, ZLEWNIA, WĄTPLIWOŚĆ, ROZDZIAŁKA, CELA, KASECIAK, ANTENA TUBOWA, KOCHAŚ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, FRYTKOWNICA, ODRĘTWIENIE, LASAGNE, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, WŚCIEKŁY PIES, KOLEBKA, GODZINA, ASTRAGAL, BITUMIZACJA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, KORDIAŁ, FORYŚ, PAROBEK, DROŻDŻE, WERDIURA, CUKIER WANILIOWY, JALAPENO, WYCHODZTWO, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, MODUŁ SERWISOWY, DŻAGA, KOCIOŁ EWORSYJNY, WSPOMNIENIE, PIKIETA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, KHUR, SOCZEWKA, KLOZET, WANGAL, PAELLA, KARMELEK, BOHATER POZYTYWNY, SZPECLE, ZMAGANIA, MARGINALNOŚĆ, AKTORKA, ESENCJA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, KARAFKA, PUNKT KATECHETYCZNY, KANONIERKA, WIEK, KIERKI, SZOPKARZ, PRZENOŚNOŚĆ, KOLOKWIUM, MŁYNEK, KOSMITA, MODA, ŁUPEK DACHOWY, ARAMEIZM, CZEBUREK, MUZYCZKA, FIGURA GEOMETRYCZNA, SĘDZIA, JERZY, DYPTYK, BENEDYKCJA, ORBITER, DOPPELGANGER, WINA KWALIFIKOWANA, HOT DOG, WYSZUKIWARKA, ZMARSZCZKA, TABLICA, PAPRYKARZ, PARCH, BEDŁKA, ANAGLIF, MACERACJA, DRÓŻKA, PLUTON, OPUCHLIZNA, PEAN, CZERNICA, RÓWNONOGI, PACJENCJA, MUFKA, BARWA, KASZA MANNA, SZTUKA DEKORACYJNA, WIATROWNICA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, IMMUNOSUPRESANT, WIELKOŚĆ SKALARNA, ZAŚLEPIENIE, POTRAWA, EMISJA POLOWA, CZERKIESKA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, KOMITET, DYREKTOR KREATYWNY, TYP DZIKI, ELEMENT, MUSZTARDA DIJON, LAUDATOR, WYGŁOS ABSOLUTNY, KOLET, RELIKWIA, FUGA, ARBITRALNOŚĆ, DIASYSTEM, NIECZUŁOŚĆ, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, PRZENOSICIEL, AKT, KUWEJT, ROSOŁEK, MIĘSO, CHOMIK CAMPBELLA, TAJNE NAUCZANIE, ZAŚWIATY, JEZIORO PROGLACJALNE, MASTYKS, NACZYNIE OZDOBNE, GONITWA PŁOTOWA, PREFEKT APOSTOLSKI, BRZEGOWIEC, KSIĘGA METRYKALNA, OBRAZ, KOSZTORYS INWESTORSKI, LAMINAT, SMYCZ, ZŁOCIENICE, PORZECZKÓWKA, STRONA TYTUŁOWA, DYPTYCH, TRUCHŁO, SZKODNIK, WYŁAPYWACZ, ŁAJKA, DZIEWKA, WISKOZA, HABANERA, ZIMNE NÓŻKI, AKCENT, NOODLE, WYROK PRAWOMOCNY, ANTONOMAZJA, BYLICA, PUSZEK, PŁOTEK, MIŚ, TIPI, CHUTOR, PIKSEL, BERŻERKA, LITOBENTOS, SERM, CZARCIE NASIENIE, WODA, OKAP, MAŁPA, KONSTYTUCJA, PASZTECIK, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KLEJÓWKA, AKOMODACJA, PEDERASTKA, MISZPELNIK, NUMER, PEPICZEK, CAP, DYFTERIA, ?DOMEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.024 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PÓŁNOCNO-AFRYKAŃSKA POTRAWA Z KASZY LUB MĄKI Z TŁUSZCZEM BARANIM; TAKIE KULKI MIĘSNE SMAŻONE W OLEJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PÓŁNOCNO-AFRYKAŃSKA POTRAWA Z KASZY LUB MĄKI Z TŁUSZCZEM BARANIM; TAKIE KULKI MIĘSNE SMAŻONE W OLEJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUSKUS północno-afrykańska potrawa z kaszy lub mąki z tłuszczem baranim; takie kulki mięsne smażone w oleju (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUSKUS
północno-afrykańska potrawa z kaszy lub mąki z tłuszczem baranim; takie kulki mięsne smażone w oleju (na 6 lit.).

Oprócz PÓŁNOCNO-AFRYKAŃSKA POTRAWA Z KASZY LUB MĄKI Z TŁUSZCZEM BARANIM; TAKIE KULKI MIĘSNE SMAŻONE W OLEJU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PÓŁNOCNO-AFRYKAŃSKA POTRAWA Z KASZY LUB MĄKI Z TŁUSZCZEM BARANIM; TAKIE KULKI MIĘSNE SMAŻONE W OLEJU. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast