Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEDNORAZOWE LUB CYKLICZNE, NIEEKWIWALENTNE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POMIĘDZY PODMIOTEM SEKTORA PUBLICZNEGO A PODMIOTEM NIEPUBLICZNYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSFER BUDŻETOWY to:

jednorazowe lub cykliczne, nieekwiwalentne przekazanie środków pieniężnych pomiędzy podmiotem sektora publicznego a podmiotem niepublicznym (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNORAZOWE LUB CYKLICZNE, NIEEKWIWALENTNE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POMIĘDZY PODMIOTEM SEKTORA PUBLICZNEGO A PODMIOTEM NIEPUBLICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.302

BREW, KLERK, KARA UMOWNA, GŁADZIZNA, WYDZIELINA ORGANIZMU, TŁO, WYRĘB, PRODUKT TRADYCYJNY, ZWINNOŚĆ, POLEW, INNA PARA KALOSZY, PAPRYKARZ, INFORMACJA GENETYCZNA, PUDER, OKNO, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, NORDYCKOŚĆ, CZĘBOREK, PACJENT URAZOWY, ROZKRUSZ, HEJT, GEST, KASZUBSKOŚĆ, ANTABA, RODZAJ, PRZEŚWIETLENIE, RYGIEL, SZPILKOWE, POMPA OBIEGOWA, CIASTO, LINIA LOTNICZA, NOWOROCZNIK, KOREKTOR, BOCZNOTRZONOWIEC, KOBYŁA, OKOLE, KOŁPAK, PELA, ODCHYLENIE, SYMBOL, WĘGLIK SPIEKANY, SZACHY TRZYOSOBOWE, KUCHCIK, SPRZEDAŻ, TORU, PLEWA, KOLIMATOR, CEGŁA DZIURAWKA, PRZEKAZ, KOŃ CUGOWY, PORT, NIEMIASZEK, BADYLARZ, STAROSTA GENERALNY, POSTAĆ, SPÓŁKA, TORII, INSTANCJA, KONSERWA, FILECIK, FASOLKA MUNG, DEZETA, BRYGANTYNA, PANEKLA, GLOSA, ŁUSZCZAK INDYGO, BULLA, SKŁADNIK POKARMOWY, TULEJA, RADIOMAGNETOFON, ADVOCATUS DIABOLI, PRAWO WEWNĘTRZNE, WARZYWNIAK, CEMENT, WOJNA CELNA, WYCHÓD, NADZIEWARKA, MAH JONG, BROKAT, CERATA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, ANGIELCZYK, NIEPEWNOŚĆ, KONDYCJONALIZM, ASZARYZM, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, SPIRALA, TURNIA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PSYCHODELICZNOŚĆ, MASZT, ANGIOPLASTYKA, PRACA DOMOWA, CHOINKA, LEŻA, BEZAN MASZT, EMALIA, WYBUCHOWOŚĆ, DANONEK, KLEPISKO, POLIKRYSZTAŁ, REPUTACJA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, KONWERSJA , KASZA MANNA, SALWA BURTOWA, PUNKT KATECHETYCZNY, SZTUCER, AGLOMERACJA, NIEMIECKOŚĆ, ŁAPOWNICTWO, BOŻA RĘKA, ALIT, BŁONA PODSTAWNA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, SYNDETIKON, DOK, ETYKIETA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, WARIATKA, CHRZEST, ALBAŃSKOŚĆ, MINOGOWATE, SZCZUDŁO, DESPOTYZM, WYZWANIE, ŁOM, BILLBOARD, GŁOWOCIS, POBIAŁKA, LABOLATORIUM, TAŚMA FILMOWA, ZAPRAWA, BESTIARIUSZ, KIEŁBAŚNICA, SAMOTOK, BACIK, AKROBACJA LOTNICZA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, LEKKOZBROJNY, SZOK CENOWY, STACZ, KUPON, PLURALIZM, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, UKŁAD KIEROWNICZY, KOTERYJNOŚĆ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, ALBUM, WICEDZIEKAN, KLIMAKS, STARZENIE MORALNE, SOBÓR, PLUJKA, SAMPEL, TŁUK PIĘŚCIOWY, ODWYKÓWKA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, KOMORA NABOJOWA, AFILIACJA, ROZŁUPKA, BICZ BOŻY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, WYDŁUŻALNIK, PŁOMYCZEK, RÓJKA, KANTAR, KOTYLION, FUNKCJA, FINANSE PUBLICZNE, DOBA, AUTOTEMATYZM, KIKS, MECHOWCOWE, TRÓJKĄT, WSPÓŁŻYCIE, FRAKCJA, WARSZTAT, PORĘCZENIE MAJĄTKOWE, OWICYD, OCZAR, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, CIĄGŁOŚĆ, TRANCE, PIEPRZ, KIJ, KALETA, SZPALTA, ANTRESOLA, WYWROTKA, WADA DREWNA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, GEKONEK, BIEGUNKA, SZLIFIERKA KĄTOWA, KONGLOMERACJA, KONSULTANT, START-UP, POWINOWACTWO CHEMICZNE, STOPA DOCHODU, REGIMENT, SIOSTRZYCZKA, OKLUZJA, ROSOŁEK, OSA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, HURMA, BISIOR, NOODLE, ŁAGIEW, RUCHY DIKTYOGENICZNE, UKŁAD URBANISTYCZNY, KRYZA, PRZEBIERANIEC, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, POJEDYNKA, DZIABKA, FILTR POLARYZACYJNY, SYLWETKA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, PRZEZIERNIK, ORBITER, MIASTO, SZCZAW, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, CYGANKA, UFNOŚĆ, KURCZAK TIKKA MASALA, INWALIDA WOJSKOWY, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, KŁAKI, KATAFRAKTA, WYCHODŹTWO, DRACHMA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, EWOLUCJA, LIŚCIONOGI, ZAŁOŻENIE, WINA UMYŚLNA, STACCATO, KRYZA, GRAFIKA WEKTOROWA, FANTOM, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ZNACHOR, KARTACZ, JĘZYK KAUKASKI, SÓL ORGANICZNA, ZARYS, INTENSJA, ZAKURZENIE, KRĄŻNIK, REKLAMA PORÓWNAWCZA, OKRZEMKI, KOSMOGONIA, HIPNOTERAPIA, KONWERTER, SENSYBILIZATOR, CYNK, LAVABO, TEKST JAWNY, PŁASKOSZ, POZIOM, SUROGATOR, NIEDYSPONOWANIE, DANIE KOSZA, ABISAL, CEZURA, KOŁOWROTEK, TKANKA MIĘKKA, ZIARENKO, MECENAT, KACZKA, HALBA, KOPS, ZGORZELINA, PŁAWINA, RUCH, FORT, RYKSZARZ, WYSTRÓJ, PROGRAM UŻYTKOWY, SPRZĄGLE, ŻORŻETA, HERBATA, PĘDNIK OKRĘTOWY, PULPIT, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, UDERZENIE, RZEKA ROZTOKOWA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, IZOLACJA AKUSTYCZNA, RELIKWIARZ, IGLAK, OPASŁOŚĆ, KANCONETA, GUMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.302 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jednorazowe lub cykliczne, nieekwiwalentne przekazanie środków pieniężnych pomiędzy podmiotem sektora publicznego a podmiotem niepublicznym, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNORAZOWE LUB CYKLICZNE, NIEEKWIWALENTNE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POMIĘDZY PODMIOTEM SEKTORA PUBLICZNEGO A PODMIOTEM NIEPUBLICZNYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
transfer budżetowy, jednorazowe lub cykliczne, nieekwiwalentne przekazanie środków pieniężnych pomiędzy podmiotem sektora publicznego a podmiotem niepublicznym (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSFER BUDŻETOWY
jednorazowe lub cykliczne, nieekwiwalentne przekazanie środków pieniężnych pomiędzy podmiotem sektora publicznego a podmiotem niepublicznym (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x