SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO ZAWIERAJĄCA DUŻĄ ILOŚĆ MONTMORILLONITU I SMEKTYTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUPEK BENTONITOWY to:

skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana, odmiana łupka ilastego zawierająca dużą ilość montmorillonitu i smektytu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO ZAWIERAJĄCA DUŻĄ ILOŚĆ MONTMORILLONITU I SMEKTYTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.182

ANTYBIOZA, SIRWENT, NIERUCHOMOŚĆ, AZOT AMONOWY, MATERIAŁ, KASIARZ, IN MEDIAS RES, STROICZKOWE, ŚWIADEK KORONNY, TIRET, WŁÓKNO, LICZBA BRINELLA, SZARMEZA, KOMPILACJA, CZASOWNIK FRAZOWY, RONDO, FRYWOLITKA, RZEZAK, DERP, FIKOŁEK, NOSZE, PORÓD RODZINNY, KOMIN PŁACOWY, WROTA, PERKOLACJA, RÓJKA, PŁYWAK, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, UJŚCIE, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, MIEJSCE, MACKI, TYGIELEK, PIENIĄDZ REZERWOWY, OLEJ Z OLIWEK, POLAN, TURECKOŚĆ, ODWYKÓWKA, GLORIETKA, ADHEZJA, SŁOBODA, RÓŻOWA LANDRYNKA, ROZPUSZCZALNIK, ŚWIETLISTOŚĆ, ZNAJOMY, KOLOKWIUM, KURT, PRECYPITACJA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ELIMINACJA, POMIAR, NACIĄG, KRYSTALIZACJA, LAUDATOR, MAFIJNOŚĆ, SYGNAŁ, LICZNOŚĆ, KUSKUS, KUBECZEK, NEUROTRANSMITER, RANA POSTRZAŁOWA, REPULSOR, BĄK, PREDYKCJA, KB, REKOMENDACJA, ŻYDOSTWO, HULANKA, CHWYTACZ, WAWRZYN, MIĘKISZ WIELORAMIENNY, KATAKUMBY, ZBIÓRKA, TORPEDA AKUSTYCZNA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, ALAIN, POTENCJAŁ DZETA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, FASETA, PRYWATKA, BIT, MIESZEK, BĄBEL, BOIKEN, ŚWIEŻAK, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, MAKROPOLECENIE, SZADŹ, FILM WOJENNY, SKRZYDEŁKO, KLASTER, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, JEDNOSTKA METRYCZNA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PROSIAK, KIJ BEJSBOLOWY, PODEJRZLIWOŚĆ, BEZCZYNNOŚĆ, RUCH BEZWIZOWY, KASETA, KAPRALSTWO, TŁUMIK, FARA, GALISYJKA, FRYZ, KOŃ CUGOWY, PŁOMYK, PROJEKT, ETAT, ŁOŻYSKO TOCZNE, HIERARCHIA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, RESPIRATOR, PIEPRZ, OPCJA BARIEROWA, KAŁAMARZ, ETERYCZNOŚĆ, WIDŁONÓG, PŁACHTA, SATELITA SZPIEGOWSKI, AEROZOL, SCENKA RODZAJOWA, , PANNEAU, HOLOGRAM, PIECZONKA, SEKRECJA, ABSORPCJA, ARABESKA, KONSYGNATARIUSZ, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, CIĄGUTEK, LAGUNA, ABRAZJA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, NIESPAW, OFIARA ZAKŁADZINOWA, BANER, WITRYNA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, WERESZCZAKA, NALEPKA, ARON, OBRZĘK GAZOWY, WILKOM, KOCIOŁ FLUIDALNY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ADRESÓWKA, SŁUŻĄCY, BŁONICA NOSA, KARABINIER, NARY, ŻARLIWIEC, OKŁADKA, ANTOCYJANIDYN, FEJHOA, KRUCHTA, LABIRYNT, AEDICULA, REMONTANTY, DERESZ, ODTRUTKA, KABINA, KOŃCÓWKA, LEKTORIUM, HEDONIZM ETYCZNY, LUKARNA, PRAWO BUDŻETOWE, MIKROKASETA, GRYLAŻ, PRZYSŁÓWEK, SATYRA, LIGNIT, WYGŁOS ABSOLUTNY, KRAŃCÓWKA, ZUBER, ESENCJA, ŁUK TRIUMFALNY, MAGAZYN, SOLISTA, ROZSZCZEPIENIE, ENERGIA PIERWOTNA, MIGRACJA, JOB, CHWILA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, SYSTEMOWOŚĆ, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, HOMOGENIZACJA, IMPLEMENTACJA, DEZETA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, PADDLE, ZAKAZ, MILANEZ, DIABLOTKA, AKADEMIK, KARBAMINIAN, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, TWARÓG, FILTR ANTYSPAMOWY, MASŁO, KUNA, ZNACZENIE, PANNICA, ŚMIECH, FAKTOR, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ZGINIĘCIE, CIĘGNO KOTWICZE, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, USTERKA, DOPŁATA EKSPORTOWA, SILNIK PULSACYJNY, ŚWIŃSKI RYJ, PRZEWROTKA, OBWIĄZKA, NYLON, WIELKOLUD, CYKL METONA, MOTYLEK, EKSKLAWA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, MYŚLISTWO, LODÓWKA, BESTIARIUSZ, LAMPAS, KRATKA WENTYLACYJNA, REMAKE, KARŁOWATOŚĆ, WASABI, BOZA, DELFIN, ŻÓŁWIE, KABACZEK, ANTOWIE, PIZZA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, SUCHOWIEJ, ZŁOTO, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, LAWABO, JEŻOWIEC, WATA, PÓŁŚWIATEK, WISZNICA, KARA, PROSUMENT, HOTENTOT, CZOŁO, LINUKSIARA, FILC, BURLESKA, POMOST, ZWARCIE, STRAWNOŚĆ, LEJTNANT, EKSPANDER, SZLACHCIURA, REJESTRANT, MIECZ, PADAKA, SIŁA WYŻSZA, UGIER, DOSTĘP, ZASTRZALIN, PŁYWACZ, AFISZOWANIE SIĘ, WĘGLÓWKA, SWETER, PIRACTWO, KONSOLA STEROWNICZA, TYGRYSIE OKO, BĘBEN, BIAŁA SZKOŁA, POZIOMICA, WARSZTAT, ŻEBRO, KUREK, WAGON, KLEIK, ASSAPAN, KREMÓWKA, ZAWÓR, WŁOSKOŚĆ, ISTOTA FANTASTYCZNA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, PANTOFAG, MATNIA, KOKOSZNIK, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ŚCISŁOŚĆ, DODATEK STOPOWY, REKOMENDACJA, BIAŁY, ?BASKINKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.182 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO ZAWIERAJĄCA DUŻĄ ILOŚĆ MONTMORILLONITU I SMEKTYTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO ZAWIERAJĄCA DUŻĄ ILOŚĆ MONTMORILLONITU I SMEKTYTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUPEK BENTONITOWY skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana, odmiana łupka ilastego zawierająca dużą ilość montmorillonitu i smektytu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUPEK BENTONITOWY
skała osadowa bardzo drobnoziarnista, o wyraźnej kierunkowości, często laminowana lub warstwowana, odmiana łupka ilastego zawierająca dużą ilość montmorillonitu i smektytu (na 16 lit.).

Oprócz SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO ZAWIERAJĄCA DUŻĄ ILOŚĆ MONTMORILLONITU I SMEKTYTU sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - SKAŁA OSADOWA BARDZO DROBNOZIARNISTA, O WYRAŹNEJ KIERUNKOWOŚCI, CZĘSTO LAMINOWANA LUB WARSTWOWANA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO ZAWIERAJĄCA DUŻĄ ILOŚĆ MONTMORILLONITU I SMEKTYTU. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x