CESARZ NIEMIECKI; OKREŚLENIE TO BYWAŁO UŻYWANE POTOCZNIE LUB IRONICZNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAJZER to:

cesarz niemiecki; określenie to bywało używane potocznie lub ironicznie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CESARZ NIEMIECKI; OKREŚLENIE TO BYWAŁO UŻYWANE POTOCZNIE LUB IRONICZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.692

DOPŁYW, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, WYRAZ POCHODNY, GLIKOLIPID, HOLK, GRECKOŚĆ, ZWOLNIENIE, BYSTROŚĆ, MECHANIKA, CERKIEW, SAMICA, KIT, MINERAŁ ZABARWIONY, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, KOŁNIERZ, SPORRAN, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, POSTOŁ, TEREN ZIELENI, INSTYTUCJA PRAWNA, JOGURCIK, BORIS, WŁOSY TETYDY, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, SZKLIWO CERAMICZNE, PSAMMOFITY, KARTAUN, ZATOKA, OTĘPIAŁOŚĆ, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, GŁĘBSZY, CEP, SŁODYCZ, PRZESMYK, POLIPTYK, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, KAWALKADA, KORTYNA, MEZZO, CZOSNEK, PARAPET, INDIANKA, IMPEDIMENTA, WARTOŚĆ NOMINALNA, SPALINY, INSTYTUT, TRANSGRESJA, MARRAN, NAWA GŁÓWNA, PRYMUS, JAPOŃSKI, OGNIWO, DUCHOWY OJCIEC, SAUNAMISTRZ, MALUCZKOŚĆ, PLOTER PŁASKI, ZAKON MNISZY, ZEPPELIN, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, WĘZEŁ GORDYJSKI, DRUGIE DNO, PUNKT WĘZŁOWY, OFICER FLAGOWY, WAMPIREK, ZWROT, FAŁDA, BIDULA, KANAŁOPATIA, DEALER, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PIESZEK, HEBRA, ZAMIANA, WSZARZ, WRAK, VIP, CANOSSA, DUROPLAST, DYWIZJON RAKIETOWY, ZŁOTOŚCI, KNOBELSDORFF, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, SZTUKA, FAJKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, LEIBNIZ, ŁUSZCZAK, STOPIEŃ, REWALIDACJA, ZWARCIE, OPASKA, SYMETRIA FIGURY, ZEISS, LEPIARKOWATE, KOLUMNA, KALIF SPRAWIEDLIWY, KANOE, KŁĘK, KURHAN, PIEROŻEK, LISTA TRANSFEROWA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PRZEWRÓT, MIGRACJA, SUBKOMPAKT, YORKSHIRE PUDDING, LODOŁAM, TARCZA, WEBER, LEGITYMACJA PROCESOWA, DŹWIGAR, BATERIA, RZECZOWNIK POSPOLITY, HAK, NACZYNIE, REPLIKA, WAHADŁO, MISO, SZCZYT, SIÓDEMKA, PANEW, WYBUCHOWOŚĆ, PLACUSZEK, BUDKA, PEONIA, WNĘTROSTWO, SĄD SZCZEGÓŁOWY, AKWAMANILA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, PIGMALIONIZM, KANU, BATERIA, KARBONATYT, PRZETWÓR, STACJA, KIŚĆ, KACZKA, ALAIN, OLEJÓWKA, SETKA, MARSKOŚĆ, KOLUMBARIUM, CHRUST, TRUKCZASZY, OBRÓT, NIEZBĘDNOŚĆ, DANINA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, JEDYNKA, OFLAG, POCHŁANIACZ, NACIĄG, ZAPARZACZ, SWETER, WOJNA, ROZGAŁĘŹNIK, OSCYLATOR, LENIWOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, LINIA ŚREDNICOWA, KAFAR, LIBELLA, ROZMODLENIE, MUFKA, SPIRYT, RUSKOŚĆ, ZATOKA, ETERY, TELEFON, WIELKORUSIN, OTWÓR WYLOTOWY, PIERÓG, MIEDZIAK, MIRLITON, TARCZA, IZOLACJA, RÓŻA BARYTOWA, ADADŻIO, ALABASTRON, SCHOEN, JĄDRO, BEATA, WENTYLACJA MECHANICZNA, NIEWYDOLNOŚĆ, PRĄD BŁĄDZĄCY, PIĘTNASTKA, BEFKA, SAMOOBRONA, KOSARZ, STOŻEK PASOŻYTNICZY, BIOTA, ADIANTUM DELIKATNE, PIĄTKA, ULGA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, FITONCYD, NAPPA, MUSZKA, UHLAND, OŁTARZYK, PODPORA, TURZYCA, PIONEK, BEZPIECZEŃSTWO, MATNIA, JUNKERS, DZIRYT, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, ANGOL, FLOTA, DZIELNOŚĆ, SIS, CYGANKA, OPAŁ, OWICYD, KOLA, KOREKTOR, TON, ZAŻALENIE, TAMARILLO, KĄDZIEL, BUKWICA, KESTEN, MINERALIZACJA, SIEROTA, LATARNIA MORSKA, BELKA, POWTÓRKA, PRZENOSKA, GLORIA, HENTAI, FUS, PUBLIKACJA, TRZYNASTKA, NIERUCHOMOŚĆ, KRWIODAWSTWO, EDYKUŁA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, KONCYLIACJA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, GŁUCHY TELEFON, ZIARNECZKO, OCZAR, RATYSZCZE, HOMOSEKSUALIZM, ADALINA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, MARGINALNOŚĆ, DUM-DUM, GŁUCHY TELEFON, ARKA, HISZPAŃSKOŚĆ, PRZYRODZENIE, MAGNEZJA, SER ŻÓŁTY, TEUTOŃSKI, AKACJA, PSEUDOPAŁANKOWATE, PASZTET, BRĄZOWNIK, PANNICA, INWOLUCJA, POŻYCZKA, WZIĘCIE POD WŁOS, WYSTĘPOWANIE, UCHAL, DZIAŁKA, WEBER, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, NIESAMOWITOŚĆ, DEKRETACJA, ARTYKUŁ, UŻYTEK LEŚNY, ZIELENICE, TARAS WIDOKOWY, OBJAW, BI, BŁONA LOTNA, OPERACJA, SALWA BURTOWA, OLIWA, SZCZUR TUNELOWY, OTRZEWNA, KONCERT, GAMA, BUTLA, TASIEMIEC, BAZA, OPARY, ZASILANIE SIECIOWE, BYDLĘ, KOMA, ŚWIERSZCZYK, KUPNO, ODRUCH, WATA, UDERZENIE, LEBERWURST, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, ?NASTAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.692 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CESARZ NIEMIECKI; OKREŚLENIE TO BYWAŁO UŻYWANE POTOCZNIE LUB IRONICZNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CESARZ NIEMIECKI; OKREŚLENIE TO BYWAŁO UŻYWANE POTOCZNIE LUB IRONICZNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAJZER cesarz niemiecki; określenie to bywało używane potocznie lub ironicznie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAJZER
cesarz niemiecki; określenie to bywało używane potocznie lub ironicznie (na 6 lit.).

Oprócz CESARZ NIEMIECKI; OKREŚLENIE TO BYWAŁO UŻYWANE POTOCZNIE LUB IRONICZNIE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CESARZ NIEMIECKI; OKREŚLENIE TO BYWAŁO UŻYWANE POTOCZNIE LUB IRONICZNIE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast