PROCES PRZEMIESZCZANIA MAS SKALNYCH W OBRĘBIE SKORUPY ZIEMSKIEJ, ZACHODZĄCY POD WPŁYWEM RUCHÓW TEKTONICZNYCH WZDŁUŻ PEWNEJ POWIERZCHNI LUB WĄSKIEJ STREFY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSLOKACJA TEKTONICZNA to:

proces przemieszczania mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej, zachodzący pod wpływem ruchów tektonicznych wzdłuż pewnej powierzchni lub wąskiej strefy (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES PRZEMIESZCZANIA MAS SKALNYCH W OBRĘBIE SKORUPY ZIEMSKIEJ, ZACHODZĄCY POD WPŁYWEM RUCHÓW TEKTONICZNYCH WZDŁUŻ PEWNEJ POWIERZCHNI LUB WĄSKIEJ STREFY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.300

NAROŚL, ZWŁOKI, FURCZAK KRÓTKOPIÓRY, ZBIORNIK, ŻABA ORANŻERYJNA, BARANEK, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, JEZIORO OSUWISKOWE, PIERÓG, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, BEZAN, ANGINA MONOCYTOWA, KONSEKRACJA, SALTARELLO, PASKUDA, CENTURIA, CENTURIA, WIWAT, PAZUR, SIŁA WYŻSZA, PEDOFILIA, KALWARIA, WARIACJE, ANEUPLOIDALNOŚĆ, EGZAMIN POPRAWKOWY, PARPOSZ, EKSPRES KOLBOWY, OPACTWO, ROŚLINA OKOPOWA, MOŁODYCA, ZAPROSZENIE, ŻEBRO, METYS, MATISSE, WINDA, HOLK, WYCIĄG, ARTEFAKT, PALINGENEZA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, REOFILE, DZIURKA, ROTUŁA, BŁĘKITNY OLBRZYM, PRĄD ZAWIESINOWY, LUFKA, ELEW, IMMUNOSUPRESANT, RYBITWA ŚNIEŻNA, WIR PYŁOWY, KAPSUŁA POWROTNA, NISZA, ŚRODKOWOŚĆ, NATRYSK, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, BROŃ OBUCHOWA, KARMIDEŁKO, FAKOMATOZA, KANIA RUDA, HAUCH, BAREŻ, OBRÓBKA, WYPADEK DROGOWY, PIGMALIONIZM, CHAŁTURA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, LODY, KOSIARZE, MOLESKIN, ESPADRYLA, SPORRAN, TRAKT, KRAN, KAPITANA, OPODATKOWANIE, SCENKA RODZAJOWA, TRIFORIUM, NANERCZ, RÓG, METYZACJA, LEKANOMANCJA, GANC POMADA, KLUCZ OBCY, ORGAN, TROPIK, KSIĄŻKA ADRESOWA, WYKONAWCA, TEMPERATURA UPAŁU, NUKLEOZYD, RAMIENICOWE, REFORMATOR, PLAMKA FORDYCE'A, SPIĘCIE, DEKONWOLUCJA, ZAKŁAD WZAJEMNY, KLEROMANCJA, SZCZEP, NIEMOŻLIWOŚĆ, BARWNIK, ALFRED, CEREMONIALNOŚĆ, NIEWRAŻLIWOŚĆ, TEŚCIK, CZUBEK, TWARDZIAK, SUMA, INNA PARA KALOSZY, HOL, PRZYMUREK, PRZYCZÓŁEK, NAŚLADOWNICTWO, INTERESOWNOŚĆ, ŚWIADEK KORONNY, MORENA NIWALNA, FILTR GĄBKOWY, PICA, WYŚWIETLARNIA, USZAK, ŚLIWA, PRZEPIÓR CZARNOBRZUCHY, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, CIŚNIENIE TĘTNICZE, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, CIASTO, GWIAZDA, NAKŁADKA, JOSE, KONSOLIDACJA, OSIEMDZIESIĄTKA, SZTYCH, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, POLITYCZNY, CZARCIK, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, BUDOWLA OBRONNA, KEFALINA, KLEJÓWKA, DEPORTOWANY, WASAL, SŁOWACKI, FITOGEOGRAFIA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, KORD, TOKSEMIA, PRZEZIERNIK, ESZEWERIA, CZAS FABULARNY, DEREŃ, BIAKS, BARYKADA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, FIRANKA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, OSTOJA, AKSAMIT, PROWINCJA, NIEDOROZWÓJ, WARSTWA, DODATEK RODZINNY, INWOLUCJA, DYSOCJACJA TERMICZNA, WYSYPKA, RAFAŁ, ARMATKA, SKAŁA WAPIENNA, NEBULIZACJA, BRAZYLIJSKOŚĆ, BRZOSKWINIA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, SAMOGŁOSKA NISKA, SKOPEK, SZTUCER, PSYLOTY, PALINGENEZA, CIĄGNIK BALASTOWY, MANEWR PRINGLE’A, BOCIANIEC, KLEJ, ŁABĘDŹ CZARNODZIOBY, JĘZYK ANGIELSKI, BYK, LIS, MUSZKA, IRC, HOKEJ, LALKA, SOLIDARYZM, STATYWIK, WIĆ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, IMPLIKACJA LOGICZNA, KOCIOŁ, TRAMWAJ, MARRAN, KONTROLA, FLEGMA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, PORFIROBLAST, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, BYCZEK, MALINÓWKA, EDAMMER, AULA, BRANIE POD WŁOS, MOWA WIĄZANA, NOTA PROTESTACYJNA, EROZJA, FIRMÓWKA, CHOINKA, ODPADY STAŁE, KOLIBER, PARADOKS, STRYCH, WATRUSZKA, WŁAŚCIWOŚĆ, SZASZŁYK, KOPS, JACHT ŻAGLOWY, REFERENCJA, PIEKŁO, DOBA, BUTLA, FLESZ, WIATROWNICA, WIĘŹBA, ADIUTANT, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, WIEŚ, ŻABKA, PRZYSTAŃ, PYSZOTA, ESKORTOWIEC, ATMOSFERA ZIEMSKA, HEADHUNTER, TROPIK, DYPTYK, OPAŁ, WÓR, WSZARZ, ODTRUTKA, KANOE, ŁÓDŹ LATAJĄCA, NOŚNOŚĆ, ROSYJSKOŚĆ, SUROWICA, SMALEC, SIŁA DOŚRODKOWA, DZIUPLA, NASKALNIK, LEJEK, HACJENDA, JASZCZURKA, STRAJK, NAWIETRZAK, NEON, TUNIKA, MINA, EMOCJA, MAKROPOLECENIE, SKRZYDŁO, GRUCHACZ CIEMNY, ADALINA, KRZYWA, DWÓJKA, BISEKSUALISTA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, PISTACJA, PROLEK, EMAKIMONO, ZGRZEBŁO, SPUSZCZENIE, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, STRATOSFERA, WSKAZÓWKA, PROLETARIUSZ, SZLUFKA, TEATR, SAKLA, KRATOWNICA, POLEWACZKA, OSAD, PŁYN INFUZYJNY, MIMETYZM FORMALNY, ODKSZTAŁCALNOŚĆ, TRASA WYLOTOWA, WYCISKANIE, KABAT, EDYKUŁA, SERIA, SZCZAW, KUKUŁCZE JAJO, MEZOTERAPIA, ELASTIK, CHOROBA HECKA, N-GRAM, RAKIETKA, LOSOWANIE WARSTWOWE, BANDAMKA, ?PŁAT CIEMIENIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES PRZEMIESZCZANIA MAS SKALNYCH W OBRĘBIE SKORUPY ZIEMSKIEJ, ZACHODZĄCY POD WPŁYWEM RUCHÓW TEKTONICZNYCH WZDŁUŻ PEWNEJ POWIERZCHNI LUB WĄSKIEJ STREFY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES PRZEMIESZCZANIA MAS SKALNYCH W OBRĘBIE SKORUPY ZIEMSKIEJ, ZACHODZĄCY POD WPŁYWEM RUCHÓW TEKTONICZNYCH WZDŁUŻ PEWNEJ POWIERZCHNI LUB WĄSKIEJ STREFY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSLOKACJA TEKTONICZNA proces przemieszczania mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej, zachodzący pod wpływem ruchów tektonicznych wzdłuż pewnej powierzchni lub wąskiej strefy (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSLOKACJA TEKTONICZNA
proces przemieszczania mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej, zachodzący pod wpływem ruchów tektonicznych wzdłuż pewnej powierzchni lub wąskiej strefy (na 21 lit.).

Oprócz PROCES PRZEMIESZCZANIA MAS SKALNYCH W OBRĘBIE SKORUPY ZIEMSKIEJ, ZACHODZĄCY POD WPŁYWEM RUCHÓW TEKTONICZNYCH WZDŁUŻ PEWNEJ POWIERZCHNI LUB WĄSKIEJ STREFY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PROCES PRZEMIESZCZANIA MAS SKALNYCH W OBRĘBIE SKORUPY ZIEMSKIEJ, ZACHODZĄCY POD WPŁYWEM RUCHÓW TEKTONICZNYCH WZDŁUŻ PEWNEJ POWIERZCHNI LUB WĄSKIEJ STREFY. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x