ODCINEK, KTÓRY ŁĄCZY ŚRODEK OKRĘGU, KOŁA LUB KULI Z DOWOLNYM PUNKTEM NA OKRĘGU, OBWODZIE KOŁA, POWIERZCHNI KULI/SFERY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROMIEŃ to:

odcinek, który łączy środek okręgu, koła lub kuli z dowolnym punktem na okręgu, obwodzie koła, powierzchni kuli/sfery (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROMIEŃ

PROMIEŃ to:

wiązka światła, która wydobywa się ze źródła światła (na 7 lit.)PROMIEŃ to:

strumień cząstek lub fal elektromagnetycznych, które są wysyłane przez ciała (na 7 lit.)PROMIEŃ to:

odrobina czegoś pozytywnego, zwykle zapowiedź zmiany na lepsze, np. promień łaski, promień szczęścia (na 7 lit.)PROMIEŃ to:

pojedyncze piórko, które znajduje się po obu stronach stosiny pióra ptasiego (na 7 lit.)PROMIEŃ to:

wyrostek u ryby, na którym rozpięte są błony płetwy (na 7 lit.)PROMIEŃ to:

fragment figury przypominającej gwiazdę lub słońce (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODCINEK, KTÓRY ŁĄCZY ŚRODEK OKRĘGU, KOŁA LUB KULI Z DOWOLNYM PUNKTEM NA OKRĘGU, OBWODZIE KOŁA, POWIERZCHNI KULI/SFERY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.607

CERKIEW, ŁUPINA, ROZKAZ PERSONALNY, ŻYŁKA, PRZEKRĘCIARZ, TABOR, WIĘŹ, BERET, GRAF PLANARNY, OJCIEC, TAŚMA, TERYTORIUM MANDATOWE, TYNK SZLACHETNY, MANIERYZM, ROZMARYN, UWODZICIEL, PRZEWROTKA, PIWO, GORĄCZKA, GODŁO PROMOCYJNE, PASTISZ, KARMEL, MENEDŻER LINIOWY, SZABROWNIK, KULTYWAR, DZIEWIĄTY, PIES POLICYJNY, STAN, LAMINAT, FAWORYT, KAMIEŃ OZDOBNY, ODCINEK, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, DIODA, BRYTYJSKOŚĆ, KASZMIR, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, KACAPSKI, WŁÓKIENKO, KULA, BIOCYD, SEKRECJA, TECHNIKA ANALOGOWA, ZUPAK, WYGIĘCIE, JEZIORO PROGLACJALNE, MINIATURZYSTA, OMAR, LOCO, CHAM, PISEMKO, LUJEK, OSTRY DYŻUR, DOŚWIADCZENIE, SMRÓD, ROPOWICA KŁĘBU, EGZORCYZM, RIDER, DZWONNICA, KOŃCÓWKA, ĆWICZENIE, OPCJA TERMINOWA, SZWAGIER, PŁYWACZEK, FALAFEL, ŁAWA, NASTURCJA, ZARZĄD, ŚWIT KALENDARZOWY, HELLEŃSKOŚĆ, PARCIAKI, MROZIWO, MEDIANA, GOSPODARNOŚĆ, WSPOMINKI, TURBINA SPALINOWA, FLUIDYZACJA, CEREMONIA ZAPACHOWA, HALS, POLIGEN, TYMPAN, CZOŁÓWKA, POWIEŚĆ POLITYCZNA, WINNY, CIS POSPOLITY, ETYKIETA, DYSZEL, ŚREDNIOROLNY, PIDŻIN, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, DIWA, KONSOLIDACJA, KAMIEŃ NAGROBNY, PANDRAK, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, NEKTAR, CEMENT, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, WEZYKATORIA, PRZESIEKA, MATERIALISTA, HALLOWEEN, JANKA, REFRENISTA, GRA WYŚCIGOWA, KRUCHE CIASTO, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, KLEKOTKA, UJĘCIE, KAJMAKAM, NERWICA SPOŁECZNA, HODOWCA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, EKSTRADYCJA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, GABINECIK, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, ZAPORA WODNA, PŁOMYK, DROBINA, BIAŁY, STEROWNIK URZĄDZENIA, GLOSA, SOŁTYSOSTWO, TREPY, WARSTWA JASNA, BASEN, AMFIBIA, WELON, PŁOMYCZEK, SILNIK GWIAZDOWY, OPĘTANIEC, DENAT , FOLGA, CHEMIK, DĘTKA, TRUKCZASZY, SKALAR, MASŁO, ŁOŻNICZY, PROSTOŚĆ, DOSTOJEŃSTWO, ANTYBIOTYK JONOFOROWY, ŻARNIK, SKROMNOŚĆ, NUDNOŚĆ, STRATEGIA, TAGER, PIEŚŃ, KULT JEDNOSTKI, ZAŚPIEW, BILARD FRANCUSKI, GEODYNAMIKA, MAGNEŚNICA, MEMORANDUM, MOTYW, RYNEK NIEFORMALNY, MATRYKUŁA, GRENADYNA, NERKOWIEC, ALARM POŻAROWY, TARGANIEC, SEZAM, SER ŻÓŁTY, BARCHAN, STATYSTA, CIOS, SPORT SIŁOWY, BURZA PIASKOWA, SOK, TĘSKNOTA, OGIER, TARTYNKA, OSTROWIANIN, SZPALTA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, SIEDZIBA, GAMA, PŁASKOSZ, PREPERS, ROTUNDA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, KĄPIEL, PYTANIE, DEKLARACJA, KASETA, GOLIAT, SPORRAN, TRAWA PASTEWNA, PAWIĄZ, KĄT DOPISANY, PANORA, KROKIET, STAN, TORTILLA, OGÓREK, CIĘŻKI SPRZĘT, ŚLEPY STRZAŁ, KORYNCKA, GAZIARZ, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, MUESLI, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KIEŁ, SZCZUR TUNELOWY, LEMIESZ, STRZELBA, NIEREGULARNOŚĆ, KREMOGEN, KAMIEŃ MILOWY, INKRUSTACJA, KASABA, MECENASKA, KSIĘSTWO, KOBIETA SPOD LATARNI, SZURPEK, BESTIARIUSZ, KURDUPLOWATOŚĆ, NAWIGACJA SATELITARNA, ZUPA, ANTENA MIKROPASKOWA, ARCHEOLOGIA PODWODNA, AKTYWISTA, STYL IZABELIŃSKI, BERŻERKA, WATA, TRANSGRESJA MORZA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, UKŁUCIE, ENANCJOMER, DOPŁATA OBSZAROWA, GERMANIZACJA, POPRAWA, ANALIZA, PODSUFITKA, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, CIEPLARKA, DUKLA, DUROPLAST, EKSPROPRIACJA, OKOLE, PATRON, MACHNIĘCIE RĘKĄ, WERYSTA, ROZKŁAD, ROZWÓJ ZARODKOWY, YOUTUBE, VRŚAC, OTRĄBKI, OBIEKTYWIZM, KROK ŁYŻWOWY, NIEDOTYKALNOŚĆ, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, DOBA, ZAWISAK, NAMORDNIK, PRZEGRYWKA, KOSZÓWKI, TERCET, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, ROMAN, ZAPRZĄG, KRÓL ZWIERZĄT, DZIESIĘCINA, PRZEPAŚĆ, PODSZEWKA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, MECENAS, SZLACHCIĄTKO, ŻONATY, TOKARKA, OSMYK, POPRZECZKA, ALARM, BĄBEL, KINDŻAŁ, KROPKA, MNICH, WYROBNIK, SAMPLER, OBIEKT KUBATUROWY, ARANŻACJA, REP, MAPA AKUSTYCZNA, KILKAKROTNOŚĆ, WĄTEK, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, ZATWARDZENIE, KURWIARZ, KREDYT HANDLOWY, JUDASZ, IRENA, SUPERRAKIETA, KOPISTA, AŁCZEWSK, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, DEMOKRACJA, CZYN, AUGUR, ?KOMBATANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.607 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODCINEK, KTÓRY ŁĄCZY ŚRODEK OKRĘGU, KOŁA LUB KULI Z DOWOLNYM PUNKTEM NA OKRĘGU, OBWODZIE KOŁA, POWIERZCHNI KULI/SFERY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODCINEK, KTÓRY ŁĄCZY ŚRODEK OKRĘGU, KOŁA LUB KULI Z DOWOLNYM PUNKTEM NA OKRĘGU, OBWODZIE KOŁA, POWIERZCHNI KULI/SFERY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROMIEŃ odcinek, który łączy środek okręgu, koła lub kuli z dowolnym punktem na okręgu, obwodzie koła, powierzchni kuli/sfery (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROMIEŃ
odcinek, który łączy środek okręgu, koła lub kuli z dowolnym punktem na okręgu, obwodzie koła, powierzchni kuli/sfery (na 7 lit.).

Oprócz ODCINEK, KTÓRY ŁĄCZY ŚRODEK OKRĘGU, KOŁA LUB KULI Z DOWOLNYM PUNKTEM NA OKRĘGU, OBWODZIE KOŁA, POWIERZCHNI KULI/SFERY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ODCINEK, KTÓRY ŁĄCZY ŚRODEK OKRĘGU, KOŁA LUB KULI Z DOWOLNYM PUNKTEM NA OKRĘGU, OBWODZIE KOŁA, POWIERZCHNI KULI/SFERY. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x