ZESTAW ANTYGENÓW OBECNYCH NA POWIERZCHNI KRWINEK CZERWONYCH, STANOWIĄCYCH CECHĘ DZIEDZICZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA KRWI to:

zestaw antygenów obecnych na powierzchni krwinek czerwonych, stanowiących cechę dziedziczną (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESTAW ANTYGENÓW OBECNYCH NA POWIERZCHNI KRWINEK CZERWONYCH, STANOWIĄCYCH CECHĘ DZIEDZICZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.870

MAT, SÓL ZIEMI, MAFIA PALIWOWA, SIŁA, GRUPA ALTERNUJĄCA, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, KATAFOREZA, SATURACJA, WRZÓD TRAWIENNY, DZIKIE RÓŻE, MAJOWIE, ZAMIEĆ, GANOIDY, ZAWIEJA, GRONO, GRUPA KAPITAŁOWA, STARA WIARA, SARACENIA, HAPLOID, FORMACJA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, SZEREG, BRODAWKA, GORĄCA KREW, WŁÓKA, DOLOT, SZCZEP, CYRK, KRWIOBIEG, POSTKOMUNA, DOBRA, HUBA SKÓRKOWATA, ROZLEW KRWI, ENAMINA, TRANSFUZJA KRWI, GRUNCIK, GRUPA INWALIDZKA, SKRZYDEŁKO, FAŁDA, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, PŁAWIK, SKROBAK, ODŁAM, POLEWA PUSTYNNA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, AMADO, GRUPA, WYPRYSK KONTAKTOWY, KONGREGACJA, GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE, HAPLOID, CIŚNIENIE SKURCZOWE, GRUPA, ESTABLISHMENT, ZASTĘP, WIĘZADŁO SIERPOWATE, FAKTURKA, OŚWIETLENIE, PSYLOTY, KOMOSOWATE, SSAK ŁOŻYSKOWY, KĘDZIERZAWOŚĆ, MALINA, KOLUMNA, MI2, NAROŚL, ORGANIZACJA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, KOTWICZNIKOWCE, CZEREDA, ZESPÓŁ URZĄDZEŃ, DIAFTOREZA, HUNTER, BRZYDACTWO, DINOZAURY, INKRETYNA, ULTRA, GRUPA SIOSTRZANA, CYNK, CHLEB TURECKI, OFENSYWA, SZESNASTKA, KAUTER, LIGAWA, USTAWKA, GENERACJA, PLEJADA, IRYZACJA, KABACZEK, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, PIĘTNASTKA, KICZUA, ŻĄDŁÓWKI, OBSZAR EPICENTRALNY, GAZOWY OLBRZYM, GŁADZIK, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, ZWIAD, LODOWICA, SPRZĘT RATOWNICZY, GŁOWICA FREZOWA, MULTITOOL, HEKTAR PRZELICZENIOWY, ZASTAWKA MITRALNA, ZRASZARKA, GRAPTOLITY, CIŚNIENIE, NAWIGACJA SATELITARNA, RÓWNIACZ, KRĄŻENIE, BARCIEL, PODTYP, PELAGIAL, REAKCJA PODSTAWIANIA, JĘZYK ŻYWY, SZAJKA, CHEMIKALIA, CEREBROZYD, NORMOKSEMIA, BUSZBOK, ZMARSZCZKA, SFIGMOMANOMETR, GAROSMANCJA, PLATFORMA BOJOWA, PUNKT PODSŁONECZNY, JĘZYKI TURAŃSKIE, KECALKOATL, SKALAR, DOPEŁNIACZ, LIBRACJA, KRZYWKA, KLUCZ, PSAMMOBENTOS, SYNAPSYDY, JUTRZYNA, MOTOR, KORMOFITY, CZESUNCZA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, WIRUSY SSRNA-RT, PSYLOTOWE, EKSPEDYCJA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, ZASTĘP RATOWNICZY, POŚLIZGI, KLAWIATURKA, CERAMIKA SANITARNA, HACKNEY, KURZAWA, BIEGUN, ŁAN KMIECY, KALINA, EPILITON, ANEMIA APLASTYCZNA, LANCET, KRUPNIOK, STREFA ODRUCHOWA, TAKSON, SIEDEMNASTKA, BRZYDACTWO, ZAKRZEP, KURZAJKA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, PEDALSTWO, SKARB, PRZECIWCIAŁO, NUBUK, HEKSAPLOID, LECZENIE HIPOTENSYJNE, GOSPODARSTWO DOMOWE, RAUIZUCHY, WYZNANIE, ODDZIAŁ, NACIEK JASKINIOWY, STARA GWARDIA, FRAZA CZASOWNIKOWA, RÓWNIAK, GADY SSAKOZĘBNE, CZERWONA PORZECZKA, OBRAZ, FREUD, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, GETTO, SZPACHLA, GRUPA KOŁOWA, DUSZA, KOLUMNA, LINIA BRZEGOWA, GOŁOLEDŹ, FORMACJA, TURNIKIET, STREFA EURO, STELAŻ, OŚLIZGŁOŚĆ, CEGŁA LICÓWKA, CYNODONTY, REPREZENTACJA, JĘZYKI FIŃSKOCZEREMISKIE, POJĘCIE, FOLBLUT, KISZKA, WATAHA, STREFA, GEODEZJA WYŻSZA, SATELITA METEOROLOGICZNY, ORGAN, ZANURZENIE, OKSYMETR, SUPERMARKET, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, TROP, GANG, PEBA, GUZ KULSZOWY, DZIEWIĄTKA, GRANICA PAŃSTWA, NIEDOKRWIENIE, MAŁY KONSTRUKTOR, LUNONAUTA, MITOLOGIZM, PEWNIAK, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, BRANLE, KORDON, KONGRUENCJA, ZROSŁOSKRZELNE, SIEĆ, BARWY KLUBOWE, BATERIA, PRZETACZANIE KRWI, GRUPA PRZYJAŹNI, GALICYJSKOŚĆ, KONTROLA SKARBOWA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, BRAT KRWI, KONTEKST, KŁĘBUSZEK NERKOWY, SZÓSTKA, GRUPA, NIEKROPIEŃ, MOTYL DZIENNY, SZTURMÓWKA, PIŻMÓWKI, PÓŁCIEŃ, GRONO, KAPOK, ŚCIANA, PLAMKA FORDYCE'A, KOŁO, SKAŁA MAGMOWA, MANIFESTACJA, ODPŁYW ŻYLNY, GRUPA AMINOWA, ASTERYZM, SCRABBLE, PLEJADA, ISTOTA SZARA, GÓRSKI KONIK BOŚNIACKI, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, ENTEROCYT, JASZCZURKI, PATROL, SKRAJ, KWASJA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, KRYZA, SEKCJA, POLICJA SĄDOWA, KLASTER KOMPUTEROWY, RADA STARSZYCH, PAREJAZAURY, KWADRAT, NAWA, PODRODZAJ, ERYTROCYT, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, PASKUDA, BURAK PASTEWNY, TRANSFUZJA DOPŁODOWA, OSIEMDZIESIĄTKA, BOLSZEWICY, EKIPA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, FILTR POWIETRZA, SZCZYDLAK, FRONT, PIERŚCIEŃ ROTATORÓW, SEROKONWERSJA, CAMERATA, ANALITYKA MEDYCZNA, MORENA ABLACYJNA, WSPÓLNOTA, ZASTÓJ, MATERIAŁ ŚCIERNY, AMERYKAN, TECHNOKRACJA, SPŁAWIK, GULDIN, ?EROZJA RZECZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.870 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESTAW ANTYGENÓW OBECNYCH NA POWIERZCHNI KRWINEK CZERWONYCH, STANOWIĄCYCH CECHĘ DZIEDZICZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESTAW ANTYGENÓW OBECNYCH NA POWIERZCHNI KRWINEK CZERWONYCH, STANOWIĄCYCH CECHĘ DZIEDZICZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA KRWI zestaw antygenów obecnych na powierzchni krwinek czerwonych, stanowiących cechę dziedziczną (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA KRWI
zestaw antygenów obecnych na powierzchni krwinek czerwonych, stanowiących cechę dziedziczną (na 9 lit.).

Oprócz ZESTAW ANTYGENÓW OBECNYCH NA POWIERZCHNI KRWINEK CZERWONYCH, STANOWIĄCYCH CECHĘ DZIEDZICZNĄ sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - ZESTAW ANTYGENÓW OBECNYCH NA POWIERZCHNI KRWINEK CZERWONYCH, STANOWIĄCYCH CECHĘ DZIEDZICZNĄ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast