ZESTAW ANTYGENÓW OBECNYCH NA POWIERZCHNI KRWINEK CZERWONYCH, STANOWIĄCYCH CECHĘ DZIEDZICZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA KRWI to:

zestaw antygenów obecnych na powierzchni krwinek czerwonych, stanowiących cechę dziedziczną (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESTAW ANTYGENÓW OBECNYCH NA POWIERZCHNI KRWINEK CZERWONYCH, STANOWIĄCYCH CECHĘ DZIEDZICZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.870

GAŁĄŹ, ARMSTRONG, KWASICA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, JĘZYKI TURAŃSKIE, USTAWKA, WYRAŻENIE, JATKA, TARCZA, JUTRZYNA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, LEUKOCYT, NACIEK, PIRI-PIRI, CIŚNIENIE ROZKURCZOWE, KONWENT, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, ZARYSOWANIE, SYNDYKAT ZBRODNI, WYKRZYKNIENIE, NAZWA ATRYBUTYWNA, TEATR, FLETTNER, EINSTEIN, PSAMMOBENTOS, WIĘZY KRWI, PÓŁOKRĄG, GRUPA ALGEBRAICZNA, SKAŁA MAGMOWA, SELENOGRAFIA, ANOKSJA, GANG, GRUPA TORSYJNA, MIKROFON LASEROWY, KONFEDERACJA, ODCHYLENIE MAGNETYCZNE, RADA PROGRAMOWA, NAWA, SZPETOTA, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, KONIEC, CZŁON NADRZĘDNY, ZAWIERUCHA, POLE GOLFOWE, STAW, FREUD, YD2, ŁAN KMIECY, PRAZOSYNA, TETRAPODY, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, EROZJA, GŁOWICA FREZOWA, JĘZYK CHIŃSKI, PSYLOTY, WATAHA, ŚLIZGACZ, GRUPA PRZYJAŹNI, SZUM, GEODEZJA, WŁADZA, STATYNA, SPAJAK, GRUPA LIEGO, EKSPEDYCJA, ŻEBRO, ZAWIEW, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, SEROKONWERSJA, KONFIGURACJA, GRANICA PAŃSTWA, STARA WIARA, WIŚNIA POSPOLITA, SŁUCHAWKI, GAZA, TOKSEMIA, DZIESIĘCINA, KADRYL, TEST, REFLEKS, MULTITOOL, BRODAWKA, SĄD WOJSKOWY, PLAKODUS, KOROWINA, ZESPÓŁ, MIOTEŁKA, KAFETERIA OTWARTA, BRAĆ, SYSTEM POMIAROWY, SIOSTRA KRWI, ŚLEPY PUŁAP, WYRAŻENIE, ŻUKOWCE, KAPOK, JASZCZURKI, MIASTO OGRÓD, TURNIKIET, CZERWONA PORZECZKA, WITTE, ZAWAŁ, MITOLOGIZM, OPOZYCJA, TRZYNASTKA, GRUPA ETYLOWA, POPULACJA, WYMIANA, MORENA ABLACYJNA, TRANSFUZJA KRWI, SATURACJA, KATAPULTA, SINICA, SĄŻEŃ KWADRATOWY, KONSTELACJA, PŁYWAK, CONCERTINO, DNA MOCZANOWA, HUBA RZĘDOWA, WIELKA ROSJA, ZASTOINA, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, KORDON, ZAUROPODOMORFY, ANTYKOAGULANT, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, TOWOT, PŁYWACZEK, OBRONA, KOLPOSKOP, SFIGMOMANOMETR, KRATA PODGRUP, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, ŁAN CHEŁMIŃSKI, SKAPULIMANCJA, REJESTR, OCZKO, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, DANE SENSYTYWNE, ORNITOPTER, GO, GALWANOSTEGIA, GALERIA, POKOLENIE, PLOTER KREŚLĄCY, ATAK, PANTEON, WYRAZ BLISKOZNACZNY, ADMINISTRACJA, APARATURA POJĘCIOWA, GRUPA, JĘZYK MASZYNOWY, TOR, GRAF PLANARNY, GĘSI, SYNAPSYDY, KRZYWAK, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, OCHRONA, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, REJESTRZYK, OKRES AMAZOŃSKI, LUSTERKO, SOJUSZ, ANSAMBL, KABARET, CHROBOTKOWATE, PĘCHERZYK PŁUCNY, MECHOWCE, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, GEN KUMULATYWNY, LINIA HODOWLANA, JA, BANDA, KAJMANY, KORYTO RZEKI, MAPA GEOLOGICZNA, SITWA, KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, BRZYDACTWO, ZEW, BAKTERIA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, CZŁON PODRZĘDNY, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, PLAZMA, BIAŁA RDZA, TECHNOKRACJA, WŁOSEK, CHROPOWATOŚĆ, ROWEK, MAZIÓWKA, EUROSTREFA, LEK HIPOTENSYJNY, PIRYDOKSAL, ZARZĄD, KROPKOWANIE, LINIA WODNA, STAJE, STOŻEK ROTATORÓW, SZÓSTKA, PIRYDOKSAMINA, POWINOWATY, ŁAJDACTWO, ODRĘB, KWASJA, RURECZNIKOWATE, KLASA INTEGRACYJNA, DIAPSYDY, ŚWIETLIKI, KRWINKOWCE, WIRUSY SSRNA-RT, ZESKROBINA, ULTRA, OKSYMETR, KASTA, CHEWRA, ARCHIPELAG, SPŁAWIK, TRUPA, LIBRACJA, WSPARCIE, REAKCJA PODSTAWIANIA, CZUCIE SOMATYCZNE, MENNONICI, GRUPA DYSKUSYJNA, KANAFAS, WĘŻOWNIK, ZWIERZĘ, GRUPA CYKLICZNA, INKRUSTACJA, KATANGA, MAZEROWANIE, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, RAEBURN, ROZTWÓR RINGERA, OCZKO, GRUPA WAROWNA, ZARODZIEC PASMOWY, MIEJSCE, NAZWISKO ZNACZĄCE, DUNGANIE, POPŁUCZYNA, SIEĆ, RUCH KATABATYCZNY, PEŁNA GRUPA LINIOWA, GLUKOMETR, POTENCJAŁ DZETA, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, MATERIAŁ ŚCIERNY, AREOPAG, CHOROBA CHRISTMASA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, TAGALOWIE, ZATARCIE, POTENCJAŁ, ŁAŃCUCH POKARMOWY, SET, ASYSTENCJA, BOLSZEWICY, PÓŁCIEŃ, PUBLIKA, CEREBROZYD, WYBORY POŚREDNIE, COURBET, SZCZEP, SĄD WOJENNY, STRONA, SZEREG, GRUPA, RÓJ, RODZINA KATYŃSKA, RAUIZUCHY, EPILITON, PODRYWKA, PLATFORMA SPRZĘTOWA, AGREGATOR, LUDEK, CHOROBA TARUI'EGO, WIĘZADŁO SIERPOWATE, GORĄCA KREW, BRODAWKA PRZEJŚCIOWA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, SZTYCH, KRĄŻENIE MÓZGOWE, DIECEZJA, CENTRUM POBYTOWE, PAKIET, CZŁON OKREŚLAJĄCY, SIEĆ ENERGETYCZNA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, NAJEZDNIK, ENTEROCYT, GRA PLANSZOWA, KRATER, BRZYDOTA, LECZENIE HIPOTENSYJNE, ?GRUPA NACISKU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.870 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESTAW ANTYGENÓW OBECNYCH NA POWIERZCHNI KRWINEK CZERWONYCH, STANOWIĄCYCH CECHĘ DZIEDZICZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESTAW ANTYGENÓW OBECNYCH NA POWIERZCHNI KRWINEK CZERWONYCH, STANOWIĄCYCH CECHĘ DZIEDZICZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA KRWI zestaw antygenów obecnych na powierzchni krwinek czerwonych, stanowiących cechę dziedziczną (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA KRWI
zestaw antygenów obecnych na powierzchni krwinek czerwonych, stanowiących cechę dziedziczną (na 9 lit.).

Oprócz ZESTAW ANTYGENÓW OBECNYCH NA POWIERZCHNI KRWINEK CZERWONYCH, STANOWIĄCYCH CECHĘ DZIEDZICZNĄ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - ZESTAW ANTYGENÓW OBECNYCH NA POWIERZCHNI KRWINEK CZERWONYCH, STANOWIĄCYCH CECHĘ DZIEDZICZNĄ. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x