ZESTAW ZASAD I REGUŁ OPISUJĄCYCH JĘZYK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAMATYKA to:

zestaw zasad i reguł opisujących język (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRAMATYKA

GRAMATYKA to:

dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka; w jej zakres wchodzą: fonologia, morfologia oraz składnia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESTAW ZASAD I REGUŁ OPISUJĄCYCH JĘZYK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 914

ŚCISŁOŚĆ, NOWIAL, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, STAROSŁOWIAŃSKI, KICZUA, INFORMATORIUM, CERKIEWSZCZYZNA, MURZYŃSKI, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, SYNGALESKI, MOWA, CHIŃSKI, PRUSKI, JĘZYK ANGIELSKI, CHALDEJSKI, GHISCARSKI, VADEMECUM, PRAGERMAŃSKI, AFRIKAANS, OZÓR, VALYRIAŃSKI, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, AKKADYJSKI, FALKA DAUBECHIES, JĘZYK ŁEMKOWSKI, ARABSZCZYZNA, KWASICA, ZESTAW, ROZRZĄD, JĘZYK AŁTAJSKI, LAMUCKI, CERKIEWNY, JĘZYK MACEDOŃSKI, ANGOL, JĘZYK PRUSKI, POLONISTYKA, KAZUISTYKA, GIMNASTYKA, KINO DOMOWE, NOWOHEBRAJSKI, JĘZYK ŁACIŃSKI, STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, BŁĄD EKOLOGICZNY, HENOCHIAŃSKI, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, ASEMBLER, TEST, JĘZYK OGNIA, ARAGOŃSKI, KASTYLIJSKI, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, WYANDOT, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, STAROGERMAŃSKI, JĘZYK STAROEGIPSKI, FRYGIJSKI, JĘZYK ŻYWY, KATECHIZM, KOD JĘZYKOWY, AMHARSKI, FULANI, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, ORMIAŃSKI, JĘZYK LINGALA, CZECHOSŁOWACKI, PIOTRUŚ, HUTTAŃSKI, JĘZYK MANSYJSKI, JĘZYK KANNADA, SINOLOGIA, JĘZYK BEMBA, INDIAŃSKI, GRENLANDZKI, HAPLOID, JĘZYK, FREUD, JĘZYK AUSTRONEZYJSKI, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, RUSKI, REGULARNOŚĆ, JĘZYK POLSKI, DUŃSKI, JĘZYK WĘGIERSKI, MAKRO, JARZYNKA, JĘZYK FRYZYJSKI, PROBABILIZM, KASZUBSKI, JĘZYK PRAINDOEUROPEJSKI, SOMALIJSKI, JĘZYK MALAJSKI, JĘZYK SINDARIŃSKI, DOLNOSAKSOŃSKI, JĘZYK DAHALIK, INSTRUKCJA, KOINE, KONTRAPUNKT, CHORWACKI, WERSGORSKI, PŁOMIEŃ, JĘZYK AUSTROAZJATYCKI, SOLUCJA, BASILEUS, AZERSKI, JĘZYK KECZUA, JĘZYK GAFAT, JĘZYK UGRYJSKI, MOZARAB, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, HINDUISTYKA, JĘZYK NIGERO-KONGIJSKI, KONTROLA ZARZĄDCZA, ESTOŃSKI, APTECZKA, JĘZYK GRENLANDZKI, SZKOCKI, WALIJSKI, TRIADA CURRARINO, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, ZASADA SODOWA, POMORSKI, DENACYFIKACJA, HEREZJA, JĘZYK TAMILSKI, JĘZYK PIEMONCKI, SANSKRYT, BIRMAŃSKI, POGROBOWIEC, JĘZYK PROTOSEMICKI, E, AZERBEJDŻAŃSKI, KANONIK KATEDRALNY, JĘZYK ASEMBLERA, KONGO, GOCKI, FILOLOGIA SERBSKA, JĘZYK BANTU, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, TYBETAŃSKI, HERB, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, JĘZYK GURAGE, SŁUCHAWKI, JAKUCKI, POLAK, KAZUISTA, CHALDEJSKI, TAJSKI, BIAŁORUSKI, OBSZCZYMUR, JĘZYK JAKUCKI, NORMATYWIZM, PISMO MUZYCZNE, SZWABSKI, JĘZOR, OZOREK, GREKA, DWUKULTUROWOŚĆ, JĘZYK KIPCZACKI, JĘZYK ZULU, JĘZYK SZWEDZKI, JĘZYK SATEMOWY, BŁĄD, NOTACJA, MAORI, JĘZYK KREOLSKI, JĘZYK BURIACKI, JĘZYK DARDYJSKI, RUMUŃSKI, GO, JĘZYK LONGOBARDZKI, STAROUKRAIŃSKI, JĘZYK KONGRESOWY, JĘZYK FALISKIJSKI, JĘZYK INDOEUROPEJSKI, JĘZYK IZOLOWANY, MAORYSKI, SYMBOLICZNOŚĆ, BASKIJSKI, JĘZYK ITALSKI, RZYMSKI, JĘZYK ARTYSTYCZNY, JĘZYK ROMAŃSKI, APARATURA POJĘCIOWA, UCZCIWOŚĆ, JĘZYK BIAŁORUSKI, ZULU, KLINGOŃSKI, UJGURSKI, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, WIETNAMSKI, JĘZYK CHIŃSKI, DOLNONIEMIECKI, SZWEDZKI, JĘZYK EZOPOWY, ZESTAW PRZECIWLOTNICZY, NOWOGRECKI, JĘZYK AFROAZJATYCKI, JĘZYK LITERACKI, TRANSGRESJA, JĘZYK MANX, JĘZYK FALISKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, KLATCHIAŃSKI, STAROBIAŁORUSKI, PODSTAWA PROGRAMOWA, ARMEŃSKI, JĘZYK TAJSKI, POKEMON, MANDŻURSKI, HAITAŃSKI, GAELICKI SZKOCKI, INSTRUKCJA, EWOLUCJONIZM, DEASEMBLER, WERSYFIKACJA, MAŁY KONSTRUKTOR, POTONGHUA, KURDYJSKI, KREOLSKI HAITAŃSKI, HINDUSKI, BLOK, HETYCKI, DEKALOG, GRECKI, SOLAMNIJSKI, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, INDONEZYJSKI, NORMANDZKI, CERKIEWSZCZYZNA, JĘZYK GALICYJSKI, GE'EZ, JĘZYK DUNGAŃSKI, STAROGRECKI, JĘZYK FARERSKI, WODA MINERALNA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, UKRAIŃSKI, ZESTAW KINA DOMOWEGO, ORIJA, JĘZYK WIETNAMSKI, JĘZYK ITALOCELTYCKI, PROTOBUŁGARSKI, JĘZYK KAFIRSKI, ARAMEJSKI, WALOŃSKI, CELTYCKI, POJĘCIE, JĘZYK CELTYCKI, JĘZYK WSCHODNIOGERMAŃSKI, TRYLMA, JĘZYK ALGONKIŃSKI, DARWINIZM SPOŁECZNY, ALGONKIN, JĘZYK ARABSKI, KAZACHSKI, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, ETYKA, REPERTUAR DEBIUTOWY, BUŁGARSKI, HETERODOKSJA, MEGAFON, JĘZYK NAHUATL, PLATFORMA SPRZĘTOWA, LITERATURA, JĘZYK ARAMEJSKI, JĘZYK SZTUCZNY, STARORUSKI, TOR, STAROBUŁGARSKI, KC, JĘZYK MARTWY, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, BOLSZEWIZACJA, MAKROPOLECENIE, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, KHUZDUL, JĘZYK ALBAŃSKI, MAZURSKI, DUSZPASTERSTWO, TRYWIUM, ALZACKI, MAROKAŃSKI, SYBIRSKI, EWENKIJSKI, KATALOŃSKI, STANDARD ETYCZNY, ALGOL, JĘZYK PORTUGALSKI, TEUTOŃSKI, JĘZYK POZYCYJNY, JĘZYK PIECZYŃSKI, NIECNOŚĆ, JĘZYK INDOIRAŃSKI, ŁACINA, TUTORIAL, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, SCRABBLE, KLUCZ, ?ARTYKULATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 914 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESTAW ZASAD I REGUŁ OPISUJĄCYCH JĘZYK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESTAW ZASAD I REGUŁ OPISUJĄCYCH JĘZYK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAMATYKA zestaw zasad i reguł opisujących język (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAMATYKA
zestaw zasad i reguł opisujących język (na 9 lit.).

Oprócz ZESTAW ZASAD I REGUŁ OPISUJĄCYCH JĘZYK sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ZESTAW ZASAD I REGUŁ OPISUJĄCYCH JĘZYK. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x