ZESTAW ZASAD I REGUŁ OPISUJĄCYCH JĘZYK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAMATYKA to:

zestaw zasad i reguł opisujących język (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRAMATYKA

GRAMATYKA to:

dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka; w jej zakres wchodzą: fonologia, morfologia oraz składnia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESTAW ZASAD I REGUŁ OPISUJĄCYCH JĘZYK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 914

APARAT POJĘCIOWY, JUGOSŁOWIAŃSKI, JĘZYK KAFIRSKI, PŁOMYCZEK, JĘZYK, INUKITUT, JĘZYK PENDŻABSKI, FILOLOGIA SERBSKA, PŁOMYK, KLINGOŃSKI, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, JĘZYK LECHICKI, DWUKULTUROWOŚĆ, JĘZYK TELUGU, EGIPSKI, MALAJALAM, JĘZYK ESKIMOSKI, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, TRANZYCJA, POGROBOWIEC, SYSTEM JĘZYKOWY, CERKIEWSZCZYZNA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, BASILEUS, JĘZYK HETYCKI, EWANGELIA, TAMILSKI, PROLOG, JĘZYK SZKOCKI, KACAPSKI, BOHEMISTYKA, PRAKRYT, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, JĘZYK NATURALNY, JĘZYK SATEMOWY, MENU, JĘZYK KECZUA, ALGOL, ŁACINA, JĘZYK AFRYKANERSKI, STAROBUŁGARSKI, JĘZYK CZESKI, JĘZYK UGRYJSKI, CZARNY, VADEMECUM, RODZAJ LITERACKI, STARTER, SINDARIN, NAHUATL, HEREZJA, JĘZYK LINGALA, ŁEMKOWSKI, JĘZYK SUAHILI, JĘZYK MIGOWY, TUNEZYJSKI, PROTOBUŁGARSKI, APARATURA POJĘCIOWA, JĘZYK AJNOSKI, BARWY KLUBOWE, RASOWOŚĆ, JĘZYK ALGONKIŃSKI, TRYLMA, ŚLUNSKI, CZARNA MOWA, JĘZYK ASEMBLERA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, JĘZYK GRENLANDZKI, KOŚCIEC MORALNY, NĘDZNIK, WALIJSKI, MAŁORUSKI, JĘZYK KONGO, SECIK, FRYGIJSKI, JĘZYK ANGIELSKI, GEEZ, BUŁGARSZCZYZNA, STRUKTURALISTA, UZBECKI, POMORSKI, NIEPROFESJONALNOŚĆ, NOTACJA, JĘZYK, JĘZYK INDIAŃSKI, WALOŃSKI, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, JĘZYK OBCY, JĘZYK BERBERSKI, WALDAHUDEŃSKI, KATOLICYZM, KORNICKI, BENGALSKI, AMFITEATR MORENOWY, JĘZYK KANNADA, GLIGLIŃSKI, KASTYLIJSKI, HEBRAJSZCZYZNA, JĘZYK, REGULACJA CEN, JĘZYK TYBETAŃSKI, NOWOGRECKI, SIEĆ ENERGETYCZNA, MORPORSKI, ASEMBLACJA, DEONTOLOGIA LEKARSKA, KLUCZ, BIAŁY, STAROORMIAŃSKI, JĘZYK TAGALSKI, ZESTAW, HISZPAŃSKI, JĘZYK POLSKI, NORWESKI, FALKA DAUBECHIES, CHORWACKI, TRZECI ZAKON, PRAWO BUDOWLANE, BIRMAŃSKI, JĘZYK MUNDA, JĘZYK GAFAT, NOVIAL, BASZKIRSKI, HINDUSKI, CERKIEWNY, CHIŃSKI, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, ARTYKULATOR, JĘZYK BASKIJSKI, IRAŃSKI, RZYMSKI, JĘZYK WEHIKULARNY, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, SCRABBLE, JĘZYK LITERACKI, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, KOMPAS GEOLOGICZNY, ESTOŃSKI, JĘZYK ZULU, JĘZYK NIEMIECKI, KIRGISKI, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, NORMANDZKI, SOLUCJA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, LITEWSKI, ARABSKI, JĘZYK MACEDOŃSKI, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, E, HAPLOID, ALGONKIN, TOR, REGULARNOŚĆ, STARONORDYCKI, JĘZYK ITALSKI, KAZASKI, JĘZYK SAMOJEDZKI, HISZPAN, KONTRAPUNKT, GRUZIŃSKI, GERMAŃSKI, PISOWNIA, JĘZYCZEK, FIŃSKI, HEBRAJSKI, PUNICKI, PIDGIN, AZTECKI, ARAMEJSKI, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, HEBRA, KINO DOMOWE, ŁACINA, PODSTAWA PROGRAMOWA, TERCJARSTWO, HUCULSKI, ROMULAŃSKI, JĘZYK, JĘZYK IRAŃSKI, STAROCERKIEWNY, MOZARAB, INDONEZYJSKI, DIASYSTEM, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, DENACYFIKACJA, ZWIĄZKOWIEC, JĘZYK KONGRESOWY, HAIŃSKI, STRÓJ WIECZOROWY, PROWANSALSKI, EWOLUCJONIZM, JĘZYK SANSKRYCKI, EINSTEIN, GOCKI, FILOLOGIA CHORWACKA, KORNWALIJSKI, PENDŻABSKI, JĘZYK SFORMALIZOWANY, DOTHRACKI, JĘZYK INDOARYJSKI, ŻÓŁTA KARTKA, JĘZYK TURKMEŃSKI, JĘZYK RWANDA, DRZEWIAŃSKI, JĘZYK STAROGRECKI, AMBA, JĘZYK NAHUATL, FRANCUZ, WEHRLEŃSKI, TAHITAŃSKI, JĘZYK DARDYJSKI, BIAŁORUSZCZYZNA, KASZUBSKI, POKEMON, REGUŁA CHARGAFFA, JĘZYK PIECZYŃSKI, SŁUŻBA BOŻA, BURIACKI, POLSKI, ŻMUDZKI, BHP, JĘZYK SZAROELFICKI, BASKIJSKI, LAMUCKI, JĘZYK EZOPOWY, PIDŻIN, JĘZYK GURAGE, JĘZYK PIEMONCKI, TRIVIUM, CZECHOSŁOWACKI, BIAŁORUTENISTYKA, JĘZYK, CZESKI, JĘZYK CHIŃSKO-TYBETAŃSKI, SIATKA POJĘCIOWA, ZESPÓŁ URZĄDZEŃ, KHUZDUL, MAŁY KONSTRUKTOR, FREUD, ZASADA SODOWA, MALAZAŃSKI, JĘZYK KATOŃSKI, MALTAŃSKI, TYBETAŃSKI, JĘZYK STAROCHALDEJSKI, KONFIGURACJA, ŚLĄSKI, OZOREK, DARWIN, CHALDEJSKI, KREOLSKI HAITAŃSKI, JĘZYK TAMILSKI, GYYZ, ZIELONE KOŁNIERZYKI, MAZURSKI, JĘZYK AMERYKAŃSKI, SERBOCHORWATYSTYKA, GALTON, POLSKI, JĘZYK HOLENDERSKI, JĘZYK, AFRYKANERSKI, JĘZYK KIRGISKI, OKSYTAŃSKI, PROCES DOSTOSOWAWCZY, JĘZYK DAHALIK, JĘZYK JAPOŃSKI, NOWIAL, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, BIAŁORUSKI, TURKMEŃSKI, ROSYJSKI, TATARSKI, JĘZYK DUŃSKI, JĘZYK NAUKOWY, HEKSAPLOID, METYLACJA DNA, APTECZKA, STAROUKRAIŃSKI, API, OZOREK, FULANI, TRANSGRESJA, TRYB ŻYCIA, SZWABSKI, SOLAMNIJSKI, KECZUA, STRATEGIA, HURYCKI, SANSKRYT, IGLISHMEK, TALMUDYZM, ŁACIŃSKOŚĆ, ANGLIC, STARONORDYJSKI, JĘZYKI SEMITOCHAMICKIE, OZÓR, RUSKI, MACEDOŃSKI, ?STRÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 914 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESTAW ZASAD I REGUŁ OPISUJĄCYCH JĘZYK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESTAW ZASAD I REGUŁ OPISUJĄCYCH JĘZYK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAMATYKA zestaw zasad i reguł opisujących język (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAMATYKA
zestaw zasad i reguł opisujących język (na 9 lit.).

Oprócz ZESTAW ZASAD I REGUŁ OPISUJĄCYCH JĘZYK sprawdź również:

człowiek oceniany bardzo negatywnie, wyzwisko ,
punkt odniesienia w astronomicznych pomiarach azymutu ,
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego ,
zebranie członków jakiejś organizacji, instytucji, organu o dużej wadze, zwykle odbywające się w takim składzie, który pozwala na podejmowanie ważnych decyzji ,
klub piłkarski Korona Kielce ,
pomarszczona kolorowa bibułka, do tworzenia dekoracji ,
w okresie baroku wstęp do kantaty lub opery ,
sprzęt pożarniczy (daw.) ,
zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie ,
coś gotowego, w całości lub przynajmniej w zarysie, nie wymagającego (zbyt wielkiego) dodatkowego wkładu w nadaniu ostatecznego kształtu ,
dawne określenie nakrycia głowy zakonnic i wdów czy starszych pań ,
część ośrodkowego układu nerwowego; parzysta, owalna, wysunięta struktura anatomiczna, wchodząca w skład rdzenia przedłużonego, położona nad sznurem bocznym, w pobliżu mostu ,
to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia ,
cecha kogoś lub czegoś cichego, niewydzielającego głośnych dźwięków ,
łuszczak indygo, Passerina cyanea - gatunek ptaka z rodziny kardynałów (Cardinalidae), wcześniej zaliczany do łuszczaków (Fringillidae) lub trznadlowatych (Emberizidae) ,
choroba bakteryjna czerwiu pszczelego ,
stoją w pasiece ,
metoda polegająca na zastosowaniu sztucznego systemu krążenia pozaustrojowego, wspomagającego pracę mięśnia sercowego i umożliwiającego na czas zabiegu zatrzymanie pracy serca poprzez kardioplegię ,
np. cukier ołowiany ,
płynny tłuszcz ,
napój zawierający etanol ,
KATALPA ,
wywarcie wrażenia ,
osoba sprawująca pieczę nad skarbem i mennicą państwową, urząd centralny w I Rzeczypospolitej ,
przen. mała rzecz, mała sprawa, drobny fakt lub emocja ,
robotnik, który kopie studnie ,
wycięty w lesie, niezadrzewiony pas, który dzieli teren na sektory ,
nauka zajmująca się pasożytniczymi przywrami, tasiemcami, nicieniami oraz chorobami przez nie wywołanymi ,
marka samochodu produkowanego przez VEB ROBUR-Werke Zittau w NRD w latach 1962-1991 jako ciężarówka i autobus ,
człowiek, który mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej albo pochodzi z tej miejscowości

Komentarze - ZESTAW ZASAD I REGUŁ OPISUJĄCYCH JĘZYK. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast