Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KOBIETA-TŁUMACZ, KOBIETA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁUMACZKA to:

kobieta-tłumacz, kobieta, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁUMACZKA

TŁUMACZKA to:

kobieta, która dokonuje interpretacji czegoś, objaśnia, odczytuje jakieś treści, doszukuje się w czymś znaczeń, sensu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA-TŁUMACZ, KOBIETA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.820

HANOWER, KOLEJKA GÓRSKA, POWŁOKA, DRUH, MAURYTYJKA, OTWARTOŚĆ, PRZEDSIĘBIORSTWO, LODOWIEC FIELDOWY, CIOS, KATORŻNICZKA, KONGIJKA, ZMIANA WSTECZNA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, CIERPLIWOŚĆ, GRANICA, NERW, PŁOMYCZEK, OBROŃCA, WŁĄCZNIK, USZYSKO, WERYFIKACJA, HIEROFANT, SCHRONISKO, ABRAZJA, OKTET, FREGATA, MANIFESTACJA, SUBWOOFER AKTYWNY, CZAPA, OFIARA ŚMIERTELNA, DOWÓZ, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, WŁÓKNIAK MIĘKKI, KOBIETA SPOD LATARNI, CZYTNIK, SIWAK, SKUPISKO, RUNO, FIRMA WYDMUSZKA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, EKSPOZYCJA, MARATON, LANDO, DŁUGIE RĘCE, KAMICA MOCZOWA, SILNIK NAPĘDOWY, WORDNET, PRZYWÓZKA, TRZMIEL, REAKCJA ODWRACALNA, ALLEGRETTO, NAPPA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, INDEKS RZECZOWY, PACHOŁ, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, MADZIARKA, BŁONICA SKÓRY, ILOCZYN BLASCHKEGO, KUMCIA, BOGUSZOWIANKA, WANIENECZKA, KRWAWNIK, STRACH BIERNY, TORII, CENZURA, SYNTETYK, ADDYCJA, CYTRYNIAN, PASSEPIED, INSTYTUCJA KREDYTOWA, MIESZARKA, MALTANKA, SADYSTA, OCHLAPTUS, ODRODZICIEL, MARTWE POLE, STEROWNIK, BANKRUT, NASADA, PIANA, OFERTA WARIANTOWA, GLAZURA, GEOFIT KORZENIOWY, ODPRYSK, GOŁĄBKA, BOZIA, KONTRALT, ZERÓWKA, NADPROŻE, JĘZYK FLEKSYJNY, WYROSTEK FILTRACYJNY, DOBYTEK, DRĄŻEK SKRĘTNY, PRAWNICTWO, ŻYDEK, KURPIANKA, TEOGONIA, SŁUŻALCZOŚĆ, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, KONCERT ŻYCZEŃ, RACHUNEK CIĄGNIONY, DYSTONIA TORSYJNA, FRAZEOLOGIZM, NERWOWOŚĆ, JASTRYCH, STYLIZATOR, CZECZOTA, ŻYŁKA, BLOKADA EKONOMICZNA, EDYCJA, GRZYB, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, ZNAJOMY, EKSPRES, JĘZYK ZULU, FRAZA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, SZPRING, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, SZAJBUSKA, WYŻYNKA, PODODDZIAŁ, IGLISHMEK, KSIĄŻKA DOTYKOWA, AJENCJA, ANOMIA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, TAROK, POŁÓWKA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ZMIANA, MRÓWKA FARAONA, UPOLITYCZNIENIE, IZOLACJA, PODWÓJNA HELISA, INSTRUMENT FINANSOWY, MEDYCYNA PALIATYWNA, BAREŻ, REWERS, OBIEKT WESTCHNIEŃ, FILC, GŁOS, SZAFIARKA, LACROSSE, PAPRYKA, PARKIET, KWARTET, DEWELOPER, PRZEMYSŁÓWKA, RAJD GWIAŹDZISTY, SOLNISKO, CEWKA, MARGARYNA, SOCJALDEMOKRATA, EPIZOOCJA, MGŁA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, DOMINANTA, KATATONIA, OPOZYCJONISTKA, KET, WILAMOWSKI, KSIĘŻUNIO, HAITAŃSKI, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KUMOSZKA, DEKONCENTRACJA, SKRÓT, MAZER, FIZJOLOGIA, POJAZD KONNY, PRZYGOTOWANIE, SYMPATYKOMIMETYK, CHERUBIN, MISKA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, HEGEMON, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, OPALENIZNA, LEWAR, GRAF PODSTAWOWY, PIŁA, PRACA DOMOWA, ZWINNOŚĆ, TWIST, BRONA, SZARA MYSZKA, DAWCZYNI, KONWENCJA LITERACKA, PORTUGALSKI, PAWILON, BIAŁE NOCE, JEDWAB, CZAS, GRAFOSKOP, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, DIAGRAM FAZOWY, DRUŻKA, CHEERLEADERKA, OBUDOWA, KIŚCIEŃ, SUPPORT, METODA PERKALA, PARANOJA PRAWDZIWA, ZWARCIE, GIROSKOP, WISIOREK, MOGISYGMATYZM, SIŁA, NUWORYSZ, ARTYKULATOR, PUNKT POMIAROWY, REMONT BIEŻĄCY, CHWYTNIK, POJAZD LATAJĄCY, WASĄG, FILIŻANKA, ŁUPEK ROPNY, POMORSKI, BURGRAF, ROSYJSKI, SKRUPULANT, KULT, SZARPIE, SZCZUDŁO, GRA, POCZWARA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, PRZEPITKA, RUMUNKA, PŁAWINA, POKRĘTKA, OWOC RZEKOMY, MELUZYNA, DYSZKANCIK, BRZOZA OJCOWSKA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, SŁOWEŃSKI, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, ŁAŃCUSZEK, TECHNICZNY NOKAUT, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, INDONEZYJKA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ŁYKACZ, ZDARZENIE, JAPOŃSKI, PARKA, ATROPINA, DAMULA, STRĄGA, KOTLET POŻARSKI, PARAPECIK, KUBEŁ, PENSJA, DWUKADŁUBOWIEC, HAMULEC, LENIWKA, TRUMNA, GRAFFITI, JĄDRO, WYPIS, WĘGLIK SPIEKANY, METALICZNOŚĆ, PAROWNICA, KIFOZA, TRUSKAWKA, LEŃ, PROTEZA, ROZPADLINA, POBRATYMSTWO, KAPITULANT, KURATELA, KLINKIER, CZYŚCIOSZKA, ZATRZYMANA, MONOPOL NATURALNY, CZASZA LODOWA, PIERSIÓWKA, POLARYZACJA JONOWA, SUBSKRYBENT, POLIPTYK, PLOTER GRAWERUJĄCY, PODUSZKOWIEC, NIEDOROZWÓJ, MIKSER, PUSTELNICZKA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, MORESKA, BERŻERA, KORZONEK, POMYŁKA, UZDATNIACZ, DWUBÓJ, EKSPREZYDENT, BAŁAGUŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.820 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: kobieta-tłumacz, kobieta, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA-TŁUMACZ, KOBIETA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
tłumaczka, kobieta-tłumacz, kobieta, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁUMACZKA
kobieta-tłumacz, kobieta, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x