KOBIETA-TŁUMACZ, KOBIETA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁUMACZKA to:

kobieta-tłumacz, kobieta, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁUMACZKA

TŁUMACZKA to:

kobieta, która dokonuje interpretacji czegoś, objaśnia, odczytuje jakieś treści, doszukuje się w czymś znaczeń, sensu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA-TŁUMACZ, KOBIETA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.518

BLOK ENERGETYCZNY, DOMINA, RANA POSTRZAŁOWA, WYBUCH, KAPITAŁ SPOŁECZNY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KLAWITERAPIA, MATURA POMOSTOWA, CENZUS MAJĄTKOWY, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, METROPOLIZACJA, ALABAMA, INWALIDA WOJSKOWY, GORĄCZKA, SZYSZKA, WĄŻ, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, RUSAŁKA, KOPULACJA, SAKRAMENT, NADPROŻE, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, GAZOLINA, TEKA, KROKIET, SWAWOLNICA, HEAD HUNTER, UZDATNIACZ, TENDENCJA, KOŁTRYNA, PROCES INWESTYCYJNY, STARY MALUTKI, ŻŁÓB, WERANDA, PSYCHODELICZNOŚĆ, TORSJA KRZYWEJ, WOLUMEN OBROTU, TŁUMACZ, PIĘKNOŚĆ, ŻAGIEW, POLE GOLFOWE, ABISYŃSKI KLASYCZNY, MELUZYNA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, ASTROGRAFIA, ARCHEOLOGIA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, MOWA WIĄZANA, FRANK NOWYCH HEBRYDÓW, BOBIK, TANCERKA, KOREANKA, PŁETWA STEROWA, CZYNELE, PODIUM, HIPODROM, LEKCJA, WYRAŻENIE, KOS, NIDERLANDZKI, PASJA, WAGONIK, DEKREMENT TŁUMIENIA, NASTAWA, FRAKCJA, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, LEWAR, SZMACIARZ, PREFEKT APOSTOLSKI, BOCIANIEC, BRZEMIĘ, SZCZAPA, PRZEKUPKA, PALIA, DOMINACJA, PRAWO WYZNANIOWE, SIŁA, IRRADIACJA, ANTYKATOLICYZM, EISEGEZA, GRANICA, GŁÓG, KATAPULTA, KAJAK, POLSKI, CIĘGNO KOTWICZNE, MASŁO MAŚLANE, OBROŻA, ŚLIWA, OPERA, DIPLOPIA, EUROPEJSKOŚĆ, WYMIANA, SKRZYDŁO, ROZSZCZEP WARGI, PARA KINEMATYCZNA, JEŹDŹCZYNI, KONTRAST, WŁOCHACZ, DWURÓG, SEMAFOR, ZBIERACZKA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, KROKIET, PIERWSZY, TEUTOŃSKI, WINDA, KONKURSISTA, CHOROBA WENERYCZNA, RELIKT, POWŁOKA, SROGOŚĆ, KUMOTER, KROPKA NAD I, ROŚLINA PASTEWNA, KALWARIA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, LITERATURA KONSPIRACYJNA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, ABOLICJONISTKA, ŻYWOPŁOCIK, SYGNAŁ CIĄGŁY, ODWYKÓWKA, ORTOPTYSTKA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, ZAPOJKA, POPRAWIACZ, PATRONAT, AFRYKANIZACJA, WIESZAK, BIEDACZKA, LEGITYMACJA PROCESOWA, TRASA, ŻENIEC, GOCKI, GRAF PODSTAWOWY, LODY, OŚWIECICIEL, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, JĘZYK PALIJSKI, OŁTARZYK PRZENOŚNY, GALARETKA, ANTYPAST, SZPULKA, KUMOSZKA, AZERBEJDŻANKA, RELIKWIA, TYGIELEK, WSPINACZKA SKAŁKOWA, SKALNICZEK SIWY, MŁOTOWNIA, REN, DIPOL, GODZINA, SUMA, ADAGIO, ODRĘTWIENIE, KOINE, BANNER, MANCA, PŁOMIEŃ, POWIASTKA FILOZOFICZNA, RZEŹNIA, KAMICA, ZAKŁADKA, MUZYKA TŁA, SFIGMOMANOMETR, GLORIETTA, AGAMA, KONKURENCJA, LOTNICZKA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PRZESŁANKA, JAJA, CZTEROTAKT, UCHWYT, AGRESOR, KUCHNIA GAZOWA, PUSZKA, OCENIACZ, OSCYLACJA, INTERPRETATOR, CYRKÓWKA, WYŁADOWANIE KORONOWE, PEPIK, INWESTOR STRATEGICZNY, DELIMITACJA, SYGNATURKA, SZACHY TRZYOSOBOWE, BĄBEL, NIEZBIEŻNOŚĆ, ZAPŁON ISKROWY, JEDYNA, POLEW, ZACHŁYST, GRAJCAR, CYPRYJKA, GŁUCHY TELEFON, DZIECIACZEK, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, MODRASZKOWATE, DEKORATORKA WNĘTRZ, PYZY, PRZEKŁADKA, KUR, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, , FIGURA, GIGANT, RESTRYKCJA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, BUŁGARSKI, NAPAŚĆ, ŚLEPA AMUNICJA, PROWANSALSKI, STILON, ALTANNIK LŚNIĄCY, RYBA AMFIDROMICZNA, LATANIE, GRAMATYCZNOŚĆ, NIEPEWNOŚĆ, SZAŁWIA, PREDYKCJA, FAŁSZYZM, PIASTA, RAGDOLL, KONTRMANIFESTACJA, ROSJANKA, SŁONINA, BBS, PRZEKUPSTWO, JĘZYK CHIŃSKO-TYBETAŃSKI, NATURYSTKA, KOMUNIKACJA, TUBULOPATIA, SIECZKA, PAPILOT, OGNIE, ELITARNOŚĆ, AWARIA, TRACZ DŁUGODZIOBY, TROLL, RUSEK, TRYSKAWKA, JINFENGOPTERYKS, DUMA, GROŹBA, PIESZCZOSZEK, NIEBO, SY, WYRAZ POCHODNY, GALARETKA, JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI, SAMICA, INTERPRETATOR, CZYNNIK PRODUKCJI, STOPIEŃ ETATOWY, MŁAK, PARK MIEJSKI, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, KRÓLEWIĘTA, WIEŚ PLACOWA, ZWIERCIADŁO, ANALFABETKA, KOKOSZKA, PODDIALEKT, GENEZA, SAMOOBRONA, SOS, ODBIJACZ, TWARDZIAK, WACŁAW, FARMERKI, ALASKA, SEKSTANS, SUBSTANCJA AKTYWNA, BLUFFIARZ, UKŁAD ADAPTACYJNY, LEBERKA, INFORMATYK, JAJECZNICA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, FINAŁ, PASKUDNIK, ARABIKA, WINA KWALIFIKOWANA, PAGON, SILNIK OBCOWZBUDNY, POWIERNICTWO, TYSIĄCKROTNOŚĆ, WIESZAK, KRYPTOGRAFIA, LINA, RUSYCYSTYKA, CIĄŻA SPOŻYWCZA, WIOŚLARKI, ?FRANCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.518 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA-TŁUMACZ, KOBIETA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA-TŁUMACZ, KOBIETA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TŁUMACZKA kobieta-tłumacz, kobieta, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁUMACZKA
kobieta-tłumacz, kobieta, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy (na 9 lit.).

Oprócz KOBIETA-TŁUMACZ, KOBIETA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - KOBIETA-TŁUMACZ, KOBIETA, KTÓRA DZIĘKI ZNAJOMOŚCI CO NAJMNIEJ DWÓCH JĘZYKÓW DOKONUJE PRZEKŁADU WYPOWIEDZI LUB TEKSTU PISANEGO Z JĘZYKA ŹRÓDŁOWEGO NA JĘZYK DOCELOWY. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast