UKRYTY ŻART, KPINA Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TROLL to:

ukryty żart, kpina z kogoś lub czegoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TROLL

TROLL to:

przypominający wyglądem człowieka stwór ze skandynawskich wierzeń ludowych, wywodzący się z mitologii nordyckiej (na 5 lit.)TROLL to:

osoba, która w zamierzony sposób wpływa na uczestników internetowego czatu lub innej dyskusji, aby zakłócać przebieg rozmowy, obrażać, ośmieszać (na 5 lit.)TROLL to:

demon z mitologii germańskiej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKRYTY ŻART, KPINA Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.356

MONOPOLISTA, PRZEMYT PLECAKOWY, BRONA, CZYNNIK BIOTYCZNY, PRÓSZEK, RUCH PRZYŚPIESZONY, TEST, STYMULACJA, USZAK, SŁUGA BOŻA, REJESTR, DŻUNGLA, PRZESYŁACZ, KOŁPAK, DWURURKA, WYCISKANIE, SŁONECZNIK, KARZEŁEK, OPASKA, POMOST, KOŃCÓWKA, ZŁOTKO, PRACE KONSERWACYJNE, KASETKA, POWTÓRZENIE, LIZANIE , GRYLAŻ, WYROCZNIA, PAWĘŻ, GROTESKA, POSIADACZ ZALEŻNY, SPEAKER, KARAFKA, CEMENT, SZPAS, PRE-PAID, MARRAN, IMITATOR, KSIĘŻULO, PRZEDZIAŁ CZASOWY, PORT MORSKI, MAKARONIARZ, PODEJŚCIE, PROCH BEZDYMNY, NASŁANIEC, RÓW PRZECIWPANCERNY, PAJACYK, WULGARYZM, ZNAK PRZESTANKOWY, SZUPINKA, ALBULOWATE, KOZAK, PŁYNNOŚĆ, AUSZPIK, LEJEK, PŁATEW, BASTEJA, KRZYWA, SZTYFT, ŚLIWKA, KULFONIK, TRYSEKCJA, DYSCYPLINA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, JUDASZOWIEC, TRANSPORTOWIEC, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KUBECZEK, ZAĆMA POURAZOWA, INTENCJONALIZM, SYR, BŁONA ZEWNĘTRZNA, HEBRAJSKI, PLATFORMA PROCESOROWA, DIPLOPIA, LESZCZYNA, OLIWKOWATE, WYDZIELINA, ARCYDZIELNOŚĆ, PODZIAŁ, PALINGENEZA, KLASZTOR, IRENA, WĄŻ, TENDENCJA ROZWOJOWA, ZMIERZANIE, WYDRA, ANTENA, REKOMENDACJA, ZNAK MUZYCZNY, RAMPA, RYGORY, BIAŁY MARSZ, ROZRZUTNIK, BEZTREŚCIOWOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, KORPUS NAWOWY, POSŁANIE, STAN PSYCHICZNY, GÓRY PIERŚCIENIOWE, AUTOR, SZEZLONG, SPÓJNIK WYNIKOWY, SZYBKOŚĆ, PALATOGRAM, INNA PARA KALOSZY, OSTROWIANIN, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, STAN POSIADANIA, HEKATOMBA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, RĘCZYCIEL, BISEKSUALISTA, RAMA, PREZYDENTKA, PIÓROSZ PIERZASTY, WSZECHMOC, STYPENDIUM SOCJALNE, ASTEROIDA, AKT PŁCIOWY, ROZMARYN, KB, KWADRATURA, ROPA, MARA, NERWICA SPOŁECZNA, SALADA, PRZECIWNIK, KLESZCZOWINA, GAD, MASER, METRYKA, PANTOFELNIK, KOPOLIMER, GRAFIKA, TOLERANCJA, KOŁNIERZ, CIELISTOŚĆ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, NIESYMETRYCZNOŚĆ, MANIPULACYJNOŚĆ, KRZYŻ MALTAŃSKI, DELICJA, TRASZKA GÓRSKA, PRZECIWWSKAZANIE, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, POWSTANIEC ŚLĄSKI, TRZON, STAROSTA GENERALNY, STAN NIETRZEŹWOŚCI, ARCHITEKTONIKA, MACIERZYŃSKOŚĆ, BUŁGARSKI, ODKRYCIE, KONKURS, GUMIDRAGAN, LIEBERMANN, OBSYPISKO, CENTRUM, SAKRAMENT, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, ZNAMIĘ, SZCZENIACTWO, BASEN, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, OMAM, NIEWYPAŁ, POŁYSK, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, POPRAWNOŚĆ, SZÓSTY, FALSYFIKACJA, BAŚNIOWOŚĆ, GLIKOLIPID, DROGA ZBIORCZA, KOMISJA, SERYJNY MORDERCA, JAMOCHŁON, TRZYMADŁO, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ASYMETRYCZNOŚĆ, OPERATOR, KRAWAT, KORUND, ŻABA LEOPARDOWA, MAKRO, HANZA, ZNIECZULENIE, MYŚLIWIEC, KISZKA PODGARDLANA, WATA, LEPSZA POŁOWA, NASZYWKA, WAPNO, ROMUALD, STAN WOLNY, LIZ, WYWOŁYWACZ, ŁAŃCUCH, PRÓCHNICZEK, ŁUPEK MARGLISTY, PÓŁGOLF, ANTYSOWIETYZM, PORCELANKA, ŚMIGŁOŚĆ, BROKAT, KURTYNA, CEZURA, CHOINKA, POWAGA, SCHEDA, KOGUT, ESCALIVADA, MIŁOŚĆ, JASKINIA LODOWA, CHOROBA ZARAŹLIWA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, GABINET, WYŁADOWANIE ULOTOWE, JACHT, KAPONIERA, SPÓJNIK, OFIARA ZAKŁADZINOWA, STARZĘŚLA, PIĄTA WODA PO KISIELU, STACJE ZLEWNE, MIĘSO, PRYMARIUSZ, HARACZ, DZIECIĘ, REGIMENTARZ, DZ, DŹWIGACZ DACHOWY, WŁÓKNO SZTUCZNE, SPIĘCIE, CIEK, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, MATERIAŁ SKALNY, JAŁOWIEC POSPOLITY, RETENCJA, NAKŁO, EUCHARYSTIA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, FORMA ODLEWNICZA, BENTAL, NOWICJAT, HELIOLATRIA, BIRET, LITEWSKOŚĆ, DYFUZJA KULTUROWA, ROGALIK, KAZBA, DZIESIĄTKA, KOLUMBARIUM, POLEWKA, PAS POOPERACYJNY, BUTERSZNIT, CZUWANIE MODLITEWNE, KORONKA, KOŃCÓWKA, SKRAJNOŚĆ, ORBITA, TEST, OKRĘT DOZOROWY, OLEJ, ZAPARCIE, PAS, JEZIORO ZASTOISKOWE, KORYTARZYK, WĄTŁOŚĆ, POCZUCIE, WIDŁOWOŚĆ, CZASTUSZKA, ADWENTYZM, KABAT, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, ROZKŁADOWOŚĆ, GLORIA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, FILECIK, NIMFA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, BEJCA, MASKA, WYCIERACZKA, ARANŻER, CASTING, PODUSZKA, PIEROGI, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, WNĘTER, NASIĘŹRZAŁ, CZARNA KARTKA, SZTUKA ZDOBNICZA, ŁUK ELEKTRYCZNY, UPADEK, PRZYSŁÓWEK, ?KIJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.356 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKRYTY ŻART, KPINA Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKRYTY ŻART, KPINA Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TROLL ukryty żart, kpina z kogoś lub czegoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TROLL
ukryty żart, kpina z kogoś lub czegoś (na 5 lit.).

Oprócz UKRYTY ŻART, KPINA Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - UKRYTY ŻART, KPINA Z KOGOŚ LUB CZEGOŚ. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x