CENA USTALANA W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI PRZEZ ODPOWIEDNI URZĄD REGULUJĄCY, PRODUCENTÓW LUB POŚREDNIE OGNIWA SPRZEDAŻY, A NIE PRZEZ SIŁY POPYTU I PODAŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CENA ADMINISTRACYJNA to:

cena ustalana w sposób bezpośredni lub pośredni przez odpowiedni urząd regulujący, producentów lub pośrednie ogniwa sprzedaży, a nie przez siły popytu i podaży (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CENA USTALANA W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI PRZEZ ODPOWIEDNI URZĄD REGULUJĄCY, PRODUCENTÓW LUB POŚREDNIE OGNIWA SPRZEDAŻY, A NIE PRZEZ SIŁY POPYTU I PODAŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.306

MUFKA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, KARIN, TRAFNOŚĆ, KANAŁ ENERGETYCZNY, LEJNOŚĆ, EMPIRYZM GENETYCZNY, RUPNIK, SIŁY POKOJOWE, LATEKS, LINIA PRZEMIANY, WARTOŚĆ, BLISKOZNACZNIK, WEDUTA, CZEŚNIKOSTWO, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, MANTOLET, FIGURACJA MELODYCZNA, MODYFIKACJA, DREWNO KĘDZIERZAWE, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, SIATECZKA, MALTA, OSŁONOWOŚĆ, MIANOWANIEC, GARNEK PODLODOWCOWY, WARSZTAT, LEKCJA POGLĄDOWA, CIEK, PANTOGRAF, STAŁA CZASOWA, KUNA, KUREK, STOŁP, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, MANDYLION, ORNAT, KLINKIER, BRDA, AGRESJA, TACHOGRAF, WIELKOŚĆ, FENIG, MIŚ, MEDIATEKA, DZIEWIĘTNASTKA, HIPERINFLACJA, OPRICZNINA, KONTENER, MATRYLINEARNOŚĆ, ZAWIKŁANIE, SY, MOWA WIĄZANA, POZWOLENIE EMISYJNE, SYSTEM KONSORCYJNY, OUTSIDER, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, NIEMETAL, HYDROFON, JELITO PROSTE, OGINO, KORKOCIĄG, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ILOCZYN BLASCHKEGO, OCIEKACZ, KORPUS, JĘZYK, SZKŁA, LINIA EMISYJNA, SEJM, BLOCZEK, ADRES FIZYCZNY, DIAKRYT, MATERIA AUTOCHTONICZNA, OLGA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, SEKULARYZACJA, ZAŚCIANEK, STALLE, ZATRUDNIENIE, HADIS, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, CIASNOŚĆ, SPOWIEDŹ, SCAT, KONSOLA, ŁUK, REZEDA, BAGAŻ, ŻEBRO, MAŚLANKA, KABINA, TERMOS, EFEKT WPIERANIA, DOMEK DLA LALEK, ROGI, SKRYPT, SZPRYCA, BALSAM, CHOROBA CANAVAN, WIDEOFON, ANDROGYNIA, LOTNICZKA, NÓŻ BOJOWY, GOŹDZIENIEC, SIATKA, WIKARY, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, PRZESMYK, WYRAZ POCHODNY, SERM, KRYTERIUM SAVAGE'A, ETYKIETA, MURENA WSTĄŻKOWA, ŚMIAŁOŚĆ, OTWÓR WYLOTOWY, SZKIC TOPOGRAFICZNY, WYRZUTNIA, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, LITEWSKI, ZNAJOMY Z WIDZENIA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, CŁO WYRÓWNAWCZE, TRANSLACJA, KSIĘSTWO, BETONOSKOP, PULARDA, ESTETYKA, OBLECH, EOLE, WPADKA, ŚWIR, LAS DESZCZOWY, BRUTTO, PERSONA, SŁONECZNIK, PARAMETRYZACJA, REPRODUKCJA, SZYFON, ALARM LOTNICZY, PIEPRZ BIAŁY, RELIGIJNOŚĆ, SZTUCZNA INTELIGENCJA, WYRÓB TYTONIOWY, DYFUZJA KULTUROWA, FINAŁ, KONSULAT, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, UPARTOŚĆ, FUNKCJA GREENA, RĘKAWICA, FEROMON, CZEPIEC, BALSAM KANADYJSKI, NOMADA, NIEWYDAJNOŚĆ, KOADIUTORIA, STANCJA, HELISA, OBUPŁCIOWOŚĆ, ROŻEK, TOUROPERATOR, SILNIK STRUMIENIOWY, PACIORKOWIEC, NOCEK BRANDTA, TOFFI, HIN, DÓŁ, UCISK, CHOROBA WENERYCZNA, PROEPIDEMIK, METALIK, NAWALANKA, OKUPACJA, ORGAN, GRUCZOŁ PRZYTARCZYCZNY, PRACOWNIK NAUKOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ, WULGATA, PRZYWŁASZCZENIE, MORENA BOCZNA, BOGACTWO, TERMOSTAT, POBOŻNOŚĆ, INNSBRUCK, METYLOTROFIA, TUTOR, BIERNY OPÓR, WYWROTKA, KONTAKCIK, BORDO, NIENARUSZALNOŚĆ, ESKORTA, PRĄTNIKOWCOWE, SZÓSTKA, WTÓRNY ANALFABETYZM, TRZYNASTKA, KIA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, DEFICYT, PIERWSZY, BADANIE PRZESIEWOWE, DOPING, BRZYDULA, KONGREGACJA, OKNO MODALNE, MUSZKIETER, KIELICH, INFLACJA KOSZTOWA, KARBONATYT, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, ROZŁÓG, TRANSGRESJA, MAEWESTKA, SUMAK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, CZEK IMIENNY, BERMYCA, ZAPACH, BRATEK, TRAKTAT WERSALSKI, CIOS, PĄK, KOPIA FOTOGRAFICZNA, JANUSZ, CYTRYNIAN, SKOK, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, DYSZA, FAKTOR, STROIK, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, BISEKS, DECHA, KOTWICA KINESTETYCZNA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, BADANIE, TRUBADUR, KUCHNIA WOJSKOWA, AZYL, KREACJA, NIEPOPULARNOŚĆ, NIEOCZYWISTOŚĆ, WARSZTAT, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, ZBOCZENICA, GAL, WIBRACJA LABILNA, NIEWYPARZONA GĘBA, TRYL, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, TRAMONTANA, SZUWAR KŁOCIOWY, FESTON, PEPICZEK, SCENA ROZBIERANA, PREZESKA, TRAGIZM, CZARNY RYNEK, CEDZIDŁO, FILM SCIENCE-FICTION, PRZYZWOITKA, RÓW PRZECIWPANCERNY, KRUCHAWECZKA, GAMA, TRABANT, PODMALÓWKA, CYGANECZKA, WARSZAWA, TON, KRATKA, EMBRIOGENIA, ALLOSTERIA, OKO, WINIARZ, GŁOSKA, DELFIN GRUBOGŁOWY, KURATOR, BATON, STRZELEC WYBOROWY, KONSULAT, FAKSYMILE, ORBITAL, SPIRALA, GOJ, PREIMPLANTACJA, MEMBRANA, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, KONCENTRAT, OCHRONNIK, KNAJPA, SANDINISTA, AWANTAŻ, SAMOOKALECZENIE, DYMKA, AKT, SMOŁOWIEC, ?APOGEUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.306 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CENA USTALANA W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI PRZEZ ODPOWIEDNI URZĄD REGULUJĄCY, PRODUCENTÓW LUB POŚREDNIE OGNIWA SPRZEDAŻY, A NIE PRZEZ SIŁY POPYTU I PODAŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CENA USTALANA W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI PRZEZ ODPOWIEDNI URZĄD REGULUJĄCY, PRODUCENTÓW LUB POŚREDNIE OGNIWA SPRZEDAŻY, A NIE PRZEZ SIŁY POPYTU I PODAŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CENA ADMINISTRACYJNA cena ustalana w sposób bezpośredni lub pośredni przez odpowiedni urząd regulujący, producentów lub pośrednie ogniwa sprzedaży, a nie przez siły popytu i podaży (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CENA ADMINISTRACYJNA
cena ustalana w sposób bezpośredni lub pośredni przez odpowiedni urząd regulujący, producentów lub pośrednie ogniwa sprzedaży, a nie przez siły popytu i podaży (na 19 lit.).

Oprócz CENA USTALANA W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI PRZEZ ODPOWIEDNI URZĄD REGULUJĄCY, PRODUCENTÓW LUB POŚREDNIE OGNIWA SPRZEDAŻY, A NIE PRZEZ SIŁY POPYTU I PODAŻY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CENA USTALANA W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI PRZEZ ODPOWIEDNI URZĄD REGULUJĄCY, PRODUCENTÓW LUB POŚREDNIE OGNIWA SPRZEDAŻY, A NIE PRZEZ SIŁY POPYTU I PODAŻY. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast