CECHA DZIAŁAŃ I ZACHOWAŃ: TO, ŻE COŚ JEST TAKIE, JAK U MŁODEGO CZŁOWIEKA LUB U DZIECKA, NIEODPOWIEDNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOJRZAŁOŚĆ to:

cecha działań i zachowań: to, że coś jest takie, jak u młodego człowieka lub u dziecka, nieodpowiednie (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEDOJRZAŁOŚĆ

NIEDOJRZAŁOŚĆ to:

cecha psychiczno-mentalna człowieka: to, że ktoś nie jest gotowy podejmować trudów lub zobowiązań (na 13 lit.)NIEDOJRZAŁOŚĆ to:

to, że coś nie jest gotowe, żeby ujrzeć światło dzienne, wymaga dopracowania lub z innych przyczyn może budzić śmiech lub zawstydzać (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA DZIAŁAŃ I ZACHOWAŃ: TO, ŻE COŚ JEST TAKIE, JAK U MŁODEGO CZŁOWIEKA LUB U DZIECKA, NIEODPOWIEDNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.018

MONARCHIA DZIEDZICZNA, WYTRZYMAŁOŚĆ, OMDLAŁOŚĆ, KOSZARKA, ROZTWÓR WZORCOWY, CHOROBA ZASADOWA, ZAKŁAD HANDICAP, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, ZABAWIACZ, DYPTYK, DUBELTÓWKA, GRUNT POD NOGAMI, INTELIGENCJA WERBALNA, LUCERNA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, KANAŁ, SZCZEGÓLNOŚĆ, UMOWA BUKINGOWA, UNIA REALNA, NIEOKREŚLONOŚĆ, ILOCZAS, SPRAWUNEK, WKLĘSEK, URLOP WYCHOWAWCZY, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, POLĘDWICA SOPOCKA, BAWEŁNA, BĘBEN, KOŃ TROJAŃSKI, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, NIECNOŚĆ, MATERIALNOŚĆ, CHOMIK AZERSKI, JAMA USTNA, KRATOWNICA, ODSKOK, ROZKŁAD, DOSKONAŁOŚĆ, SIATKA GEOGRAFICZNA, EUGLENINY, POR, SZALEŃSTWO, POSIADACZ ZALEŻNY, DWORZANIN, TONAŻ, ROZNOSICIEL, POJAZD, WYTWÓRSTWO, TUNBERGIA, WIATR KATABATYCZNY, BEZNADZIEJA, OCZYSZCZALNIK, BELLADONA, MIĘSO RYBY, ROZLEGŁOŚĆ, NOWOTWÓR ŁAGODNY, PŁYCINA, SPEKTROMETRIA MAS, ASYSTENTKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, FIRMA, LIPA, LATRY, SŁUP, BAZA TRANSPORTOWA, WINIAN, RZADKOŚĆ, UNIKATOWOŚĆ, FLAGSZTOK, BYK, URZĄD CENTRALNY, PRZEWROTKA, RUNO, HAK, POWAGA, REZYDENCJA, PALCÓWKA, PROCES MYŚLOWY, BRUDY, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, GALISYJCZYK, ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, WIDZENIE, LUNETA, ALBUM, DRAJREP, ZGORZEL, SPEKULANT, FIŃSKI, TEMPERATURA MROZU, WZÓR CHEMICZNY, SZTUKA KONCEPTUALNA, KOD GENETYCZNY, NÓWKA NIEŚMIGANKA, KNECHT, MALOWNICZOŚĆ, POKOLENIE, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, BYTOMKOWIEC, MANIERYSTA, PIEROGI, PYZY, WARIACJE, ODCISK PALCA, WĄTROBIANKA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, DYNAMIKA, ŚMIERDZIEL, FLEGMATYZATOR, LEKTYNA, BATERIA WODOCIĄGOWA, GRODZA, DAMAN, MEDALION, BŁYSZCZ BIZMUTU, PREZENTER, FETYSZYSTA, CZERWONA KSIĘGA, OPONA RADIALNA, PROSTACKOŚĆ, ANEUPLOIDALNOŚĆ, DZIESIĄTKA, RETRAKCJA, GRUPA ALGEBRAICZNA, KURZYSKO, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, DYSZKANCIK, PODCHWYTLIWOŚĆ, SYNTEZA, PRACOHOLIK, INFORMACJA, PŁÓD, KLASZTOR, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, NALEGANIE, SZANKIER TWARDY, TOR, BIZNESIK, ROZPRAWKA, ANANAS, KRUPNIK, RZECZNIK PATENTOWY, APEL, GNAT, WADA DREWNA, ŻAGIEW, CHUSTA, WIGOR, KARTA OBCIĄŻENIOWA, CZAS PRZYSZŁY, TEMPO, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, OSTROMLECZ, CZTEROSUW, INTERNACJONALIZM, MIECH, PLEUSTOFIT, HEROS, FELDMARSZAŁEK, CYNIA, DOBUDOWA, APEL, ATRAPA, ZNAMIĘ BECKERA, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, BARWA DŹWIĘKU, WYGLĄD, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, LIGA, OKAZJA, WADA, SUPERMAN, UMOWA ZLECENIE, ADAPTACYJNOŚĆ, NIECIEKAWOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, CIĘGNO KOTWICZNE, GRATKA, KLIMAKS, ZESZYT W KRATKĘ, BIURO SPISOWE, PŁASKOZIEMIEC, TWARDOŚĆ, BEZDENNOŚĆ, KWASJA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, DYFUZOR, POUSSIN, PLANETA, RYKSZARZ, KRYZA, NORMA, LOGIKA KIERUNKOWA, MANIERYZM, KURS, PSYCHOLOGIA, GŁUPOTA, KARABINIER, SUBWOOFER AKTYWNY, ROŚLINA PASTEWNA, STATUS SPOŁECZNY, ROSYJSKI, NIEOSTROŻNOŚĆ, IGŁA, KOMENTARZYK, UZDATNIACZ, MARUNA NADMORSKA, ŁAKOMY KĄSEK, WIERSZ, GRANITA, UPOKORZENIE, SALAMI, ERGONOMIA, CIERPLIWOŚĆ, ŁUPEK ROPNY, IKONOGRAFIA, KUSKUS, JON KOMPLEKSOWY, GRA CYLINDRYCZNA, ZWODNICZOŚĆ, PLAŻÓWKA, DOŚWIADCZENIE, MORESKA, POCZEKALNIA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, NACIĄG, KLAUZULA GENERALNA, PIEC MUFLOWY, WADA WZROKU, SZATAN, NABÓJ BOJOWY, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, ROTAWIRUS, RYNEK NABYWCY, KORONA CIERNIOWA, MIENIE, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, RESPONDENT, OLEANDER, MASZYNA TŁOKOWA, WIELOMIAN UNORMOWANY, ŁĄCZE ABONENCKIE, KATAFALK, WIZJA, STEP, DYSKRECJA, SKŁAD, ROZMEMŁANIE, MAKAK CZUBATY, ALARM LOTNICZY, APLA, ŁUPEK PARAFINOWY, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, LEKTORIUM, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, NACJA, NIECENZURALNOŚĆ, MERIDIAN, ENDYWIA, SPEKULACJA, KORUPCJOGENNOŚĆ, TANCERKA BRZUCHA, ŚWIECA, MORAWSKI, KOŁEK, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, KLEJNOTKI, ZWORNIK, ZAPORA WODNA, BRZESZCZOT, KARL, DEKLARACJA, MILICJANT, MEFLOCHINA, KONTRDEMONSTRACJA, ODCHYLENIE STANDARDOWE, WIELKOMIEJSKOŚĆ, FRASZKA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, NEKROPOLIA, CEP, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, SZABAŚNIK, JONATAN, GRADUAŁ, FANTOM, CIOS, GEOFAGIA, OKRĘT, ARCYDZIEŁO, BREZYLKA, RAKIJA, NIEWYPAŁ, WŁÓKNO, KONTROLKA, TŁUSTY KĄSEK, ?PLASTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.018 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA DZIAŁAŃ I ZACHOWAŃ: TO, ŻE COŚ JEST TAKIE, JAK U MŁODEGO CZŁOWIEKA LUB U DZIECKA, NIEODPOWIEDNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA DZIAŁAŃ I ZACHOWAŃ: TO, ŻE COŚ JEST TAKIE, JAK U MŁODEGO CZŁOWIEKA LUB U DZIECKA, NIEODPOWIEDNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDOJRZAŁOŚĆ cecha działań i zachowań: to, że coś jest takie, jak u młodego człowieka lub u dziecka, nieodpowiednie (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOJRZAŁOŚĆ
cecha działań i zachowań: to, że coś jest takie, jak u młodego człowieka lub u dziecka, nieodpowiednie (na 13 lit.).

Oprócz CECHA DZIAŁAŃ I ZACHOWAŃ: TO, ŻE COŚ JEST TAKIE, JAK U MŁODEGO CZŁOWIEKA LUB U DZIECKA, NIEODPOWIEDNIE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CECHA DZIAŁAŃ I ZACHOWAŃ: TO, ŻE COŚ JEST TAKIE, JAK U MŁODEGO CZŁOWIEKA LUB U DZIECKA, NIEODPOWIEDNIE. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x