OZONID; BEZBARWNA LUB ZIELONA OLEISTA CIECZ O WŁAŚCIWOŚCIACH WYBUCHOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OZONEK to:

ozonid; bezbarwna lub zielona oleista ciecz o właściwościach wybuchowych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OZONEK

OZONEK to:

nietrwały związek chemiczny, powstały w wyniku reakcji cząsteczki ozonu z wiązaniem podwójnym lub potrójnym między atomami węgla (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OZONID; BEZBARWNA LUB ZIELONA OLEISTA CIECZ O WŁAŚCIWOŚCIACH WYBUCHOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.357

DELIBERACJA, GAŁĘZIAK, PRZEPLOTKA, WOLNY, ANTAGONISTA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, MSZA GREGORIAŃSKA, RZECZOWNIK, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, KAPSLA, POTRZEBA, ZACIĘCIE, REZYDENT, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, KOSMATOŚĆ, RELING, SKUPISKO, SERIA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, RÓG, GAZ SYNTEZOWY, DROBIAZG, MORENA ABLACYJNA, GRAB, DUCH, ASEKURANTKA, ANTENA YAGI-UDA, TRANSPORTER, WYDZIELINA ORGANIZMU, SUKCESIK, TRZECI, SEKRECJA, BERCEUSE, ZAŻALENIE, ZAMEK, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, FINAŁ, AKT PŁCIOWY, PANCERKA, KASZA JAGLANA, EWALUACJA SPLOTOWA, KOSTKA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, SIEKIERA, MAZER, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, SERBSKOŚĆ, JAŁOWIEC, INSTRUMENT, ŻAGIEW, AKADEMIA, AFERKA, FRYZ, MINIATURA, DWUZŁOTÓWKA, GŁUPTAS, CENA DETALICZNA, DWÓJKA, AGREGAT KRYSTALICZNY, TOALETA, APRETURA, DYSKRETKA, JAD PSZCZELI, STAROWINA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, CEDRAT, HUTNIK, SKRYTKA, TAKSON, KALIPSO, WYCHODŹSTWO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, CUG, MECHOWCOWE, ŁUPINA, RODZINA ZASTĘPCZA, PODGŁÓWEK, NADZÓR INWESTORSKI, ZGRUPOWANIE, KARTA, PŁYTKA, SEKSTET, DROŻDŻE, ŻÓŁW MALOWANY, SIŁA, BABA-CHŁOP, MORFEM LEKSYKALNY, MIKROOTWÓR, SZALKA PETRIEGO, GRA, SALWA, HISZPAŃSKOŚĆ, SĄCZEK, CIERPLIWOŚĆ, BÓG, BUŃCZUK, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, DZIERŻAWCZOŚĆ, STEROWANIE HYDRAULICZNE, CZARCIE NASIENIE, ABLUCJA, WĘGLÓWKA, KORYTKO, PRADZIAD, ZIEMNIACZEK, OKRES, TRYBUNAŁ, ŁAZĘGA, NOTKA, INDIANKA, FULAR, PROPORZEC, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, BYDLĘ, PIESIO, BBS, PRZEDSIĘBIORSTWO, FONDUE, KAROTENOID, MOC CZYNNA, POMIAR, NIEBOŻĘ, CUDOWRONKA, SZACHY TRZYOSOBOWE, ARGUMENT, ŁAPOWNICTWO, BEZGŁOWOŚĆ, TECHNIKA ANALOGOWA, CHOROBA PROMIENNA, DZIEWICTWO, ROZTWÓR WZORCOWY, PLACUSZEK, NIEDOKRWIENIE, REALNOŚĆ, SZARPIE, FEIJOADA, TRANSLOKACJA, AGAMA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, NASTURAN, KĄPIEL, KONKURENCJA, KONTROLA SKARBOWA, WŁOSKOŚĆ, DZYNDZEL, LANDO, NASZYWKA, BRYŁA, ROZŁUPKA, KOREGENT, AHISTORYCYZM, SŁUPEK, EWIPAN, SZEŚCIAN, DZIAŁ, DRUGI, LINIA DEMARKACYJNA, OKRES ZALICZALNY, WASZA WYSOKOŚĆ, PORT MORSKI, WITAMINKA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, FUSY, FLASZOWIEC, TINA, ZGRED, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, DOMENA MAGNETYCZNA, KEYBORD, GĘBA, POETA, DOMY, PODŁOWCZY, PANICZĄTKO, CHRUST, FALA, PUNKT OKOSTNOWY, ŁOTOK, KAUKAZ, SĘK OTWARTY, GWAJAKOWIEC, PARKIET, MONOPOL, WŁÓKNO, BAGNIK ZDROJOWY, OSAD, PACJENT URAZOWY, FIGÓWKA, PISEMKO, KISZONKA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, JEDNOŚĆ, PASIERB, PAZUR, NIEWYDAJNOŚĆ, ANTABA, HUBA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ŚWIEŻAK, GUMNO, ROWER, KRANÓWKA, LIBELLA, SMALEC, KALIMBA, ANNA, BUDA, KARABIN AUTOMATYCZNY, BASEN, PROCES DECYZYJNY, CIOTECZNY DZIADEK, GABINET, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, ABLACJA, MINIATURA, TELEFON, PIEGUS, OMAR, KARES, ORBITA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, KLASA, GŁOWOCIS, SOCJALDEMOKRATA, LURA, CZWOROLIST, POSZKODOWANY, GRAJCAR, SPAD, HYDROFOR, POLEWKA, SUROWOŚĆ, PŁUCZKA, KHMERKA, EMOTIKON, NARTA, PAPIEROCH, WELON, ŚLĄSKOŚĆ, SZCZĘKOT, SROGOŚĆ, RAKI, SKAŁA MAGMOWA, ROZROST, LAS OCHRONNY, PORCELANKA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, OGÓR, BIUSTONOSZ, EGZEKUTYWA, POLER, GALERIA, WARZONKA, PRYMAT, PIANA, KINKIET, KABEL, ZATRUDNIENIE, FACH, HORYZONT, TREND ROZWOJOWY, OKOLE, PREDESTYNACJA, SIŁY POKOJOWE, HARACZ, WIBRACJA, IGLAK, CHÓR, BYSTRZE, KRUPNIK, KRAN, SIODEŁKOWCE, ŻEBERKA, KREDYT INWESTYCYJNY, MŁYN WODNY, TOP, PRÓCHNO, BOCZNICA, ZMORA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, BARWY NARODOWE, ZRANIENIE, MOSTEK, LIMNIGRAF, ZERÓWKA, WARCHOŁ, RENA, POROZUMIENIE, KADŹ, LIŚCIONOGI, METYZACJA, EKONOMIK, RATOWNIK MEDYCZNY, MARATON, SAMPEL, PODWIĘŹ, PIKOT, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, DROGA BEZPRZETARGOWA, ?SOKOLE OKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.357 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OZONID; BEZBARWNA LUB ZIELONA OLEISTA CIECZ O WŁAŚCIWOŚCIACH WYBUCHOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OZONID; BEZBARWNA LUB ZIELONA OLEISTA CIECZ O WŁAŚCIWOŚCIACH WYBUCHOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OZONEK ozonid; bezbarwna lub zielona oleista ciecz o właściwościach wybuchowych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OZONEK
ozonid; bezbarwna lub zielona oleista ciecz o właściwościach wybuchowych (na 6 lit.).

Oprócz OZONID; BEZBARWNA LUB ZIELONA OLEISTA CIECZ O WŁAŚCIWOŚCIACH WYBUCHOWYCH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OZONID; BEZBARWNA LUB ZIELONA OLEISTA CIECZ O WŁAŚCIWOŚCIACH WYBUCHOWYCH. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x