Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYPADEK, POLEGAJĄCY NA WSTRZYMANIU ODDECHU WSKUTEK UTKNIĘCIA W PRZEŁYKU CIAŁA OBCEGO LUB PŁYNÓW USTROJOWYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZACHŁYST to:

wypadek, polegający na wstrzymaniu oddechu wskutek utknięcia w przełyku ciała obcego lub płynów ustrojowych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZACHŁYST

ZACHŁYST to:

uczucie zachłyśnięcia się czymś, silnego podekscytowania (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPADEK, POLEGAJĄCY NA WSTRZYMANIU ODDECHU WSKUTEK UTKNIĘCIA W PRZEŁYKU CIAŁA OBCEGO LUB PŁYNÓW USTROJOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.718

ANTYKWARK, LONT WOLNOTLĄCY, OSTOJA, ALERGIA PYŁKOWA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, FILM NOIR, KOREGENT, ALBUMIK, WIDEOMANIAK, RUBEL, ODSIEW, EWANGELIA, FUTURE SIMPLE, KOSMETYK, DANE, MATURKA, BYDLĘ, GOL, ESTER, OKULTACJA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, MYŚLISTWO, PALIWO SILNIKOWE, PLUS, SUBSTYTUCJA, MACKI, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PŁACZ, DOMENA PUBLICZNA, MADISON, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, GRZEBIEŃ, UKŁAD INERCJALNY, KOMENDA, EPICYKL, ŁAWICA SKALNA, WŁADZUCHNA, ROŚLINA OKRYWOWA, CZESKI, KROPKA, POZYCJA RYGLOWA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, KONTROLA DOSTĘPU, TERYNA, BIAŁE MIĘSO, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ZWŁOKI, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, TRZYKROTNOŚĆ, MANIPULATOR, ZAĆMIENIE, GŁOWICA, ADRESAT, BLUES, ZNAMIĘ, TEST PŁATKOWY, FAZA, PROCH, IMITATOR, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, SPODECZEK, HELIOFIT, MODEL, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, ŚMIGŁOŚĆ, LUBASZKA, OPŁATA ADIACENCKA, KOTYLION, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, AGAMIA, ODSTRZAŁ, LOBELIA, KOŃ, KOMŻA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PATRONAT, SEGMENTACJA, ROGI, RÓŻOWA LANDRYNKA, TERMOSTAT, EPIDEMIOLOG, ŚWIETLÓWKA, CZWÓRKA, USTRÓJ, HASŁO, PRZEPAD, NACIEK, WATOLINA, ZJAWISKO, EKSPONENT, BOCIANIEC, MERENGA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, BABULA, JEMIOŁA, WINIAN, OBRĘCZ, RULIK, BRZYDACTWO, GENERAŁ, CHUDOŚĆ, KONDYCJA FINANSOWA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, IRRADIACJA, SZABROWNIK, KAPITANA, OBSŁUGA, PARZYSTOŚĆ, ALGORYTM SYMETRYCZNY, SZPONA, PERSONA, KLAMRA, ŁAMACZ BLOKADY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, TAKSYDERMIA, BARETKA, DYFUZJA ŚLEDZONA, LUCERNA, HANDEL ZAGRANICZNY, ARSENAŁ, SILNIK INDUKCYJNY, POŁOŻENIE, RZECZ WNIESIONA, ELEKTROLUMINESCENCJA, ANALIZA, SKUMBRIA, POWŁOKA, JEZIORO PODLODOWCOWE, IMPEDIMENTA, FLUIDYZACJA, ZNACHOR, DZIEWICA KONSYSTORSKA, POTNIK, PRZYDAWKA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, TRAFIENIE, BARWICA, KAROTENOID, OBLICÓWKA, KUREK, CHARAKTERYSTYKA, BEZCIELESNOŚĆ, BROCHE, RYBONUKLEAZA, KOMISJA, ADWEKCJA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, MÓŻDŻEK, PALETA, SĄCZEK, ABSORPCJA, ORBITAL, KĄT PROSTY, KROPLÓWKA, MEMBRANA, LEKCJA, STEP, MRÓWKA, AZOTAN, MONSTRUM, ASYNCHRONIZM, POCISK ODŁAMKOWY, KONTROLA, LADA, KALIMBA, HEBRAJSKI, TUMBA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, MINA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, OBROŃCZYNI, WESTFALKA, DUKLA, RISOTTO, MOC ZNAMIONOWA, POGROM, STRONA, SMALCZYK, LOPOLIT, PÓŁCIEŃ, DYSONANS, ALARM BOJOWY, PAPAD, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, CHWOST, KĘPA, SALWA BURTOWA, DUMA, TRANSKRYPCJA, HEKSACHLOROFEN, STYMULATOR, DRGANIE AKUSTYCZNE, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, NASADKA, WYTWÓRCA, WĄTEK, DYFERENCJA, DYREKTOR KREATYWNY, WÓZ STRAŻACKI, CZUB, BLASTOGENEZA, PENELOPOGNAT, FARBA DRUKARSKA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, DRYF, HETEROATOM, CEGŁA DZIURAWKA, MACH, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, MASŁO, URAZ, OSTRA AMUNICJA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, PŁAWA, ROPUCHA BLOMBERGA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, STOŁÓWKA, ANODA, CEREMONIAŁ, POTENCJAŁ, KHMERKA, KREPON, RETROGRADACJA, SŁUPISKO, FILTR CYFROWY, LUNETA, DZIEWICA NORYMBERSKA, OPŁYW, SUSZENIE SUBLIMACYJNE, PAS, CENOBIORCA, STRACH BIERNY, ŻONA LOTA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, WIDŁY, SCHADOW, MAKSIMUM, NACZYNIAK GRONIASTY, KONFISKATA, INDUKTOR, PIGWA, JĘZYK POMOCNICZY, FILM DROGI, KADZIDŁOWIEC, SOPRANISTA, FUGA, KONTUR, ANGIELSKA FLEGMA, PRZEWÓD, PAPIERZAK, ATREZJA JELITA GRUBEGO, ŻUREK, LABIRYNT, OZ, DZIEDZICZNOŚĆ, APRETURA, RAJFURSTWO, PSAMMOFITY, DEKOLT, NAPÓR, NAWÓZ SZTUCZNY, WANIENKA, ZIELENICE, DESKA ŚNIEŻNA, KOMIN PŁACOWY, BUZIA, SILNIK SPALINOWY, SEJSMOGRAM, ZNAK KOREKTORSKI, SKOLEKS, STAŁOŚĆ, HELLEŃSKOŚĆ, KARDIODON, KREWNY, BIERWIONO, KORYFEUSZ, LISTA TRANSFEROWA, CIERŃ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PLOTER PŁASKI, MORENA SPIĘTRZONA, PROTEKTORAT, KAZBA, WARNIK, SZUPINKA, SOSNA GÓRSKA, ISTOTA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, TENUTA, KAPISZON, GNÓJ, PODWYMIAR, CZEK IMIENNY, ALARM POŻAROWY, SIATECZKA, BRZOZA, POWSTRZYMANIE, SKRAJNOŚĆ, HEAD-HUNTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.718 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wypadek, polegający na wstrzymaniu oddechu wskutek utknięcia w przełyku ciała obcego lub płynów ustrojowych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYPADEK, POLEGAJĄCY NA WSTRZYMANIU ODDECHU WSKUTEK UTKNIĘCIA W PRZEŁYKU CIAŁA OBCEGO LUB PŁYNÓW USTROJOWYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zachłyst, wypadek, polegający na wstrzymaniu oddechu wskutek utknięcia w przełyku ciała obcego lub płynów ustrojowych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZACHŁYST
wypadek, polegający na wstrzymaniu oddechu wskutek utknięcia w przełyku ciała obcego lub płynów ustrojowych (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x