ZWIĄZEK PĘDU LUB KWIATU, OCHRANIANY ZWYKLE PRZEZ ŁUSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĄK to:

związek pędu lub kwiatu, ochraniany zwykle przez łuski (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĄK

PĄK to:

w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów (na 3 lit.)PĄK to:

zawiązek kwiatu (na 3 lit.)PĄK to:

przemienia się w kwiat (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK PĘDU LUB KWIATU, OCHRANIANY ZWYKLE PRZEZ ŁUSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.703

AWANS, PORADLNE, UMOWA WIĄZANA, OWEROL, PĘDNIK STRUMIENIOWY, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, DUSZA TOWARZYSTWA, DZWONY RUROWE, KAPELMISTRZ, ZWIERCIADŁO, MSZA GREGORIAŃSKA, ROSZPONKA, PALEMONETKA ZMIENNA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, BŁOTNIAK, POJAZD SZYNOWY, AUTOCAMPING, MARIO BROS, STRÓJ, KWAS BARBITUROWY, KAPITAN, ŚRUBOWIEC, BOGOMILIZM, LEMIESZ, KRYPTOREKLAMA, MEGAFON, TARCIE, MASER, APARAT WOLCOTTA, MIKROCYSTYNA, LITWAK, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, CENA DETALICZNA, KASZTELANIA, KAMIENNE SŁOŃCE, TERMOGRAM, NASTAWA, LIAZA, EKOGROSZEK, RUG, ZNAMIĘ, AWIONETKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, SAŁATA, ETOLA, KOSTUR, ŹRÓDŁO POLA, WSPÓŁKATEDRA, FASOWANIE, POLEWKA, MUZA, IZOMER GEOMETRYCZNY, ROZPUSZCZALNIK, OSPA PRAWDZIWA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, POJAZD KOLEJOWY, TOWIAŃSZCZYZNA, ISKRA ELEKTRYCZNA, ISEO, REMUDA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, ALKOHOL ROLNICZY, SZCZERBA, CYPRZYN, MINORKA, PALUCH KOŚLAWY, SŁUPEK, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, ALKOHOL BUTYLOWY, SESJA, LAKTYD, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, PLAC APELOWY, DUPLEKS, PRAWO MATERIALNE, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, KARMIDEŁKO, APOLOGETYK, GARNITUR, ARTROZA, WYRZUT SUMIENIA, PRZEWÓD FAZOWY, WEKSEL CIĄGNIONY, KALETKA, NARAMIENNIK, GĘŚ, EURO, ZABAWKA, KURACJA, KABOTYN, WIROSZYBOWIEC, ZAŁOŻENIE, TRANSGEN, CIAŁKO MRÓWCZE, SIEĆ, WAFEL, MAGNESIK, PATENT EUROPEJSKI, PASJA, NIEMOŻNOŚĆ, KIT PSZCZELI, HEKSAMETR, WOLUNTARIAT, WÓR, LABORATORIUM REFERENCYJNE, ARSENIAN(III), ALGORYTM SYMETRYCZNY, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, TRAUMATYCZNOŚĆ, WYLEW, KUPNO, JEZIORO GLACJALNE, PUSTY PIENIĄDZ, GAMEPLAY, ROZBRATEL, KIBITKA, LEKTOR, CIĘŻKI SPRZĘT, TRASA WYLOTOWA, FOTOGRAM, GWIAZDA, NIEWYPARZONY PYSK, ABERRACJA, POLER, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, RYTM, DRESZCZE, HEBRA, DOBRA, SYNANTROP, RUMSZTYK, ZIEMIA ODNIESIENIA, PRĄTNIK ALPEJSKI, UKŁAD PLANETARNY, ODSZCZEPIEŃSTWO, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, PAROWCZYK, WCIELENIE, JEZIORO RAMIENICOWE, URSZULA, CZAS PÓŁTRWANIA, SERENADA, MONITORING, STRZAŁ, KRÓCIEC, GŁOWA, SEANS, SERBO-CHORWACKI, WYDATEK RZECZOWY, DODATEK PIELĘGNACYJNY, DZIECINNOŚĆ, DYPTYCH, ADIUTANT, NIEGOTOWOŚĆ, PARANDŻA, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, BROCHE, CHLEB, AGAR, PAŁANKA, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, GLIKOPROTEINA, KLIN, SALAMANDRA, CHLOREK SUKSAMETONIUM, ALF, NIC, DITLENEK, DOK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, JEŻOWIEC JADALNY, PACIORKOWIEC, BABOCHŁOP, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, KALETA, KWAS, KONCENTRACJA, MŁOTEK, POR, LOGIKA KIERUNKOWA, KONTO DEPOZYTOWE, KLAUZULA, MIKRODERMABRAZJA, SCENOPISARSTWO, PIRAMIDKA, GRODZISZCZANKA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, ALDEHYDOALKOHOL, SACHARYD, PANEL STEROWNICZY, DOPPELGANGER, KOBYŁA, WĘŻYK, WSKAZÓWKA, BRZĘKACZ, GŁĄBIK, DIAFON, MUSZTARDA, ŚMIERDZIUCH, RUNA, ŻYWY TRUP, UROKI, SUROGATOR, KOŁECZEK, KONTROLER, PORZĄDEK SPOŁECZNY, ZSZYWARKA, PODKŁADKA, SUBKULTURA, CHLOREK SODOWY, WEZYRAT, CZAPKA SPORTOWA, HLAK, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, SZTUCZNE OGNIE, GAMA, GOTYK, RICOTTA, WYSPA WULKANICZNA, ŚCIÓŁKOWANIE, DIPLOPIA, IMITATOR, OBLĘŻENIE, WYŁAPYWACZ, PRZEBŁYSK, CHAŁUPNIK, FUTRO, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, OSADA, PINGWIN MASKOWY, EDAMMER, ŁAPA, ZGORZEL GAZOWA, UPIĘCIE, AUDYT, RESPONDENTKA, ZALICZENIE POCZTOWE, KOŁNIERZ, TIPI, KOREAŃSKI, SALA, BOMBER, IMIONISKO, SPIRALA, ROKOWANIA ZBIOROWE, NERW, KOLEGA PO FACHU, KWIATECZEK, KOKTAJL MOŁOTOWA, KLASTER DYSKOWY, KAPITALNY REMONT, HYBRYD, MIEJSCE KULTU, KIOSK, WYSYP, WARZONKA, PENSUM, REWERENCJA, DOMINACJA, KATATONIA, PROCES INWESTYCYJNY, TEST, ZESTAW, KSIĘGA, ZEBRULA, BYDLĘ, TAKSYDERMIA, POLONEZ, MARTWE POLE, CEDUŁA, ŚMIERDZIEL, SPADEK, MAPA TURYSTYCZNA, ALKAMINA, DEBILNOŚĆ, LEPTOPLEURON, DESKA RATUNKU, BŁĘKIT THÉNARDA, MADONNA, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, KOTWICA KINESTETYCZNA, BALSA, DAMA, SKÓRA, PREMIERA, MAIŻ, MILEW, CHLORAN(V) AMONU, TLENEK, RYKSIARZ, MOC CZYNNA, MIZUNA, PRODUKT ROPOPOCHODNY, KOŃ LUZYTAŃSKI, DEPORTOWANY, STREFA POŻAROWA, ?PAUTSCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.703 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK PĘDU LUB KWIATU, OCHRANIANY ZWYKLE PRZEZ ŁUSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK PĘDU LUB KWIATU, OCHRANIANY ZWYKLE PRZEZ ŁUSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĄK związek pędu lub kwiatu, ochraniany zwykle przez łuski (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĄK
związek pędu lub kwiatu, ochraniany zwykle przez łuski (na 3 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK PĘDU LUB KWIATU, OCHRANIANY ZWYKLE PRZEZ ŁUSKI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ZWIĄZEK PĘDU LUB KWIATU, OCHRANIANY ZWYKLE PRZEZ ŁUSKI. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast