ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPARTA NA ZASADZIE WINY ZA POSTĘPOWANIE UCHYBIAJĄCE OBOWIĄZKOM PRACOWNIKA WOBEC PRACODAWCY LUB SPRZECZNE Z ZASADAMI ETYKI I GODNOŚCI ZAWODOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA to:

odpowiedzialność oparta na zasadzie winy za postępowanie uchybiające obowiązkom pracownika wobec pracodawcy lub sprzeczne z zasadami etyki i godności zawodowej (na 29 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPARTA NA ZASADZIE WINY ZA POSTĘPOWANIE UCHYBIAJĄCE OBOWIĄZKOM PRACOWNIKA WOBEC PRACODAWCY LUB SPRZECZNE Z ZASADAMI ETYKI I GODNOŚCI ZAWODOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.732

MIKROOTWÓR, ZRAZIK, KLIN PODATKOWY, KANAŁ PRZERZUTOWY, KRAJARKA, JUTRZYNA, NIERÓWNOŚĆ, BETON, AGREGACJA, WISZER, STEK, DYSCYPLINA NAUKOWA, TRAGICZNOŚĆ, PASIERB, PAROWIEC, JĘZYCZEK U WAGI, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, LOJALIZM, PRZEGRYZEK, PODŁOGA, FILTR POWIETRZA, RUCHOMY CHODNIK, PODWODA, KOTLARNIA, TERMOSTAT, WARNIK, CYKL METONA, VAT, MELUZYNA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, TINGEL, POMNIK, LIZ, MAKSIMUM, PŁACA ZASADNICZA, PREDESTYNACJA, PRACA INTERWENCYJNA, GRZECHOTKA, BAZA DANYCH, FIŻON, DZIABKA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, HISZPAŃSKOŚĆ, PORÓD RODZINNY, PŁASKOSZ, GRZECH POWSZEDNI, WOŹNY, KOLORYT, POŚCIELÓWKA, SIEROTA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, AEDICULA, TOTEM, BELWEDER, STEROWNIK, BYSTROŚĆ, TERMA, KOLEUS, ROTUŁA, LOT SZYBOWCOWY, PRZEDŁUŻACZ, MIKONAZOL, OFICER FLAGOWY, IMPULS, WEKSEL WŁASNY, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, OFIARA ŚMIERTELNA, OKŁADKA, ŁAMACZ BLOKADY, KOSZT POŚREDNI, PSIANKA, DYPTYK, HIPOTEZA ZEROWA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, LAWOWANIE, MUTACJA PUNKTOWA, PIKSEL, KLAPECZKA, HALBA, RETENCJA, IDIOM, RODZINA NIEPEŁNA, WOJNA CELNA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, POJAZD ZABYTKOWY, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, BUŁAT, RACHUNEK ZDAŃ, POLONEZ, ENTEROKOK, STEK, GNÓJ, SEN LETNI, PAPIER WELINOWY, ODPŁYW, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, OSTROWIANKA, MIENIE, TRANSPARENT, JAN, PRZESŁONA, PSEUDONAUKOWOŚĆ, HEROD-BABA, JIM, UJĘCIE, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, PASAŻ, PRZYJEMNOŚĆ, WEŁNIAK, OGÓR, MAJDANIARZ, BADANY, OPASKA, SŁUCHOWISKO, CHOROBA UHLA, INKA, KROPKA, RETABULUM, PENTAPTYK, KOREK, VADEMECUM, RYLEC, ZNACZENIE, KRANÓWKA, EDYKUŁA, SEKSIZM, BURZA DZIEJOWA, DŻINSY, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, KARPLE, TRYTON, ZMYWACZ, MACHNIĘCIE RĘKĄ, MAKAGIGA, MATERIAŁ, HEADHUNTER, PRZYNALEŻNOŚĆ, PROCES BIOLOGICZNY, PROFITENT, SECESJONISTA, FOSA, BUGAJ, SURFINGOWIEC, NEKROPOLA, DODATEK RODZINNY, PARTIA, PROTEZA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, AFERKA, KOLANO, PAS POOPERACYJNY, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, SSAK, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, MASZKARON, ZADANIE, AROMAT, SPRZEDAŻ, SZPATUŁKA, NERW, LAKIER, ATŁAS, KWASKOWATOŚĆ, ZŁOTKO, RETRAKCJA, MANCA, KOLOR OCHRONNY, KRA LODOWCOWA, NEOGOTYK, CZEKOLADA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, MEMBRANA, PRODUKT UBOCZNY, ZAPINKA, SYMFONIK, SZOK CENOWY, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, CIAŁO, MORWA, CZERWONA KARTKA, TERYTORIUM POWIERNICZE, CERAMIKA SANITARNA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ODPRAWA POŚMIERTNA, ANTYTETYCZNOŚĆ, AKROBACJA POWIETRZNA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, JĘZYK, SZLIFIERKA KĄTOWA, SCHADOW, CHOROBA GENETYCZNA, EFEKT SNOBIZMU, PRZYLEPNOŚĆ, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, KRAJ, PROGRAM, KARIOLKA, LINIA, MINERAŁ ZABARWIONY, BEZGŁOWOŚĆ, RYGIEL, UTAGAWA, OLEANDER, WYBRYK NATURY, POMYŁKA FREUDOWSKA, AKCJONARIUSZ, SZATAN, MIZUNA, UDERZENIE, GOSPODARKA, SCENARIUSZ, NADWYŻKA, BITWA, MIESZEK, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, GLOBUS, RACJA, UMYWALNIA, CHOWDER, ZAŚLEPIENIE, ŁYSIENIE, BYCZEK, DZIESIĄTY, OKULARY, ELIMINACJA, KLASA, ELEW, JACHT, KOSZÓWKOWATE, SIECZKARNIA BIJAKOWA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, WYMIANA KULTURALNA, KABAT, KOŁOWROTEK, PLEŚNIAK, BAZIA, ZIMNY PRYSZNIC, ZAŚPIEW, SAMOKRYTYCYZM, GIGANT, ANSA, NIEWYPARZONA GĘBA, WIKARY, SZCZODRZENIEC, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ZAWÓR, KANAŁ LATERALNY, SIARKOSÓL, TEOGONIA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, WRÓBEL MAZUREK, TELESKOP, BARWNIK SPOŻYWCZY, OGONEK, ODCZYNNIK, LIBERIA, WYCHODŹTWO, OPCJA BARIEROWA, DACH HEŁMOWY, MIKSER, PODZIEMIE, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, ZEBROID, OBRÓT, NIENORMATYWNOŚĆ, PARAFARMACEUTYK, STRONA, GRZYB, WIŚNIÓWKA, ALBAŃSKOŚĆ, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, LEJTNANT, KORYTKO, KASZUBSKI, ALDEHYD, RÓŻA, PRZEBARWIENIE, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, KATAPULTA, CHUSTA, CHŁOPOWINA, KANEFORA, SKAŁA ILASTA, KSIĘGA, GEKONEK, KAROTENOID, REPELENT, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, OBRZĘK GAZOWY, POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE, OMEGA, MASŁO, REFERENDUM GMINNE, ROBOTA, ORBITA, PARA MINIMALNA, CZTEROSUW, ?AGENDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.732 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPARTA NA ZASADZIE WINY ZA POSTĘPOWANIE UCHYBIAJĄCE OBOWIĄZKOM PRACOWNIKA WOBEC PRACODAWCY LUB SPRZECZNE Z ZASADAMI ETYKI I GODNOŚCI ZAWODOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPARTA NA ZASADZIE WINY ZA POSTĘPOWANIE UCHYBIAJĄCE OBOWIĄZKOM PRACOWNIKA WOBEC PRACODAWCY LUB SPRZECZNE Z ZASADAMI ETYKI I GODNOŚCI ZAWODOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA odpowiedzialność oparta na zasadzie winy za postępowanie uchybiające obowiązkom pracownika wobec pracodawcy lub sprzeczne z zasadami etyki i godności zawodowej (na 29 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA
odpowiedzialność oparta na zasadzie winy za postępowanie uchybiające obowiązkom pracownika wobec pracodawcy lub sprzeczne z zasadami etyki i godności zawodowej (na 29 lit.).

Oprócz ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPARTA NA ZASADZIE WINY ZA POSTĘPOWANIE UCHYBIAJĄCE OBOWIĄZKOM PRACOWNIKA WOBEC PRACODAWCY LUB SPRZECZNE Z ZASADAMI ETYKI I GODNOŚCI ZAWODOWEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPARTA NA ZASADZIE WINY ZA POSTĘPOWANIE UCHYBIAJĄCE OBOWIĄZKOM PRACOWNIKA WOBEC PRACODAWCY LUB SPRZECZNE Z ZASADAMI ETYKI I GODNOŚCI ZAWODOWEJ. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x