WSPÓŁWŁASNOŚĆ, W KTÓREJ NIE WYRÓŻNIA SIĘ UDZIAŁÓW; JEST ZAWSZE STOSUNKIEM PRAWNYM WYNIKAJĄCYM Z INNEGO STOSUNKU PRAWNEGO (MOŻE WYNIKAĆ NP. Z MAŁŻEŃSTWA LUB WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU W SPÓŁCE CYWILNEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA to:

współwłasność, w której nie wyróżnia się udziałów; jest zawsze stosunkiem prawnym wynikającym z innego stosunku prawnego (może wynikać np. z małżeństwa lub wspólności majątku w spółce cywilnej) (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSPÓŁWŁASNOŚĆ, W KTÓREJ NIE WYRÓŻNIA SIĘ UDZIAŁÓW; JEST ZAWSZE STOSUNKIEM PRAWNYM WYNIKAJĄCYM Z INNEGO STOSUNKU PRAWNEGO (MOŻE WYNIKAĆ NP. Z MAŁŻEŃSTWA LUB WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU W SPÓŁCE CYWILNEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.810

GROŹBA, UPARCIUCH, PEJZAŻYSTKA, DWUNASTKA, ÓSEMKA, TRYB, NIEZADOWOLENIE, FRYZYJSKI, ANTYSZTUKA, WELON, BAJCIK, DEKLARACJA, SFERA, RYNEK NIEFORMALNY, PUŚLISKO, PROSTYTUTKA, JAMS, TRZEJ KRÓLOWIE, SMILEY, HARTOWNOŚĆ, MERSYTEMA, MOSTOWNICZY, WÓZEK INWALIDZKI, SYMPOZJON, WYMIENIACZ, DRUH, STARA DUPA, SZLACHCIĄTKO, OPTYKA NIELINIOWA, TOM-TOM, WŁAZ, BOLERO, PRAWO JOULE'A, CZERWONA STREFA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, NIETZSCHEANISTA, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, ZIOŁO, TENISISTA STOŁOWY, POWOLNOŚĆ, WALOŃSKI, KOSZ, UKŁAD URBANISTYCZNY, WZNIOS, DEMENTI, MORZE CZARNE, MOGIROTACYZM, NIEWYPAŁ, KURZAJKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, AUTOMAT LOSOWY, ROŚLINY OSIOWE, MUSZLOWCE, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, AGENCJA, OKRUTNOŚĆ, PODRZEŃ, DRESZCZ, DYSKRETKA, GONIOMETRIA, CIĄG GEOMETRYCZNY, SZRAF, DIALEKT, PROGRAM, NASIONNICE, CEMENT STOMATOLOGICZNY, POMOC SPOŁECZNA, TRANSPORT AKTYWNY, UCHWAŁA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, UCZULACZ, CHOROBA PERTHESA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PRZEZNACZENIE, MALARSTWO IKONOWE, DONICZKOWCE, GROWL, SPRINTER, APANAŻE, KSIĄŻĘ, ŁĄCZNICA, INFOBOKS, TFILIN, ILOŚĆ REFERENCYJNA, KORPUS, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, BAZAROWICZ, ISKIERNIK, GOMÓŁA, FILTR, CHOROBA KUSSMAULA, ABOLICJONISTKA, DZIAŁ, DOJNICA, ZACHODNI GORYL NIZINNY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, CÓRKA ŚMIECIARZA, ILOCZYN WEKTOROWY, WĘGIERSKI, LODÓWKA, ŁAD, JAROSZ, ZAKON, HUCUŁ, STAROŚCIŃSKI, KURTYNA, SILOS, BIUSTONOSZ, KOD JĘZYKOWY, WĘZEŁ, WADA DREWNA, DZIEŃ, STOLARZ MEBLOWY, GEN MODYFIKATOR, POLAK, NIHILIZM, ROŚLINKA, PIEC GRZEWCZY, ŚWIĄTEK, KOLUMBARIUM, SEMIWEGETARIANIN, KAPOTAŻ, FALA RADIOWA, TEREN, WYCHODŹSTWO, BLENDA, MODEL, BLANKIETOWOŚĆ, KANONIK, ZAPRZĘG, PULSACJA, SAPONINA, ASNYK, POSADZKA, OPTYKA FALOWA, ZASTAWKA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, MSZAK, SPARRINGPARTNER, REGION, LANGUSTA, PARK PRZEMYSŁOWY, HIPERMETROPIA, NACIĄG, EFEKT STYKU, WYRAZ POKREWNY, ADAPTER, KIWI, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, POŻAREK, FATAMORGANA, REPRODUKCJA PROSTA, OLEJ Z OLIWEK, SYMPATYCZNOŚĆ, SUCHOKLATES, PASYWIZM, HUŚTAWKA, KOMPETYCJA, CZASZA LODOWA, SOPRAN KOLORATUROWY, WŁAŚCIWOŚĆ, GLOTTODYDAKTYKA, APOSELENIUM, POLEWANIE SIĘ, ŻYTO, BIERWIONO, NAMASZCZENIE CHORYCH, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ZAPROSZENIE, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, KOR, SKŁAD, ESPERANTYSTA, REKWIZYCJA, CZYNELE, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, PORTUGALSKOŚĆ, PRZEBITKA, ROK PODATKOWY, RUSKI, TONAŻ, ALTERNARIOZA, STYL IZABELIŃSKI, OBRONA SKANDYNAWSKA, WIELKOŚĆ, FUNKCJA TOTALNA, OŻYNA, KUCHNIA MOLEKULARNA, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, CHLUBNOŚĆ, KOŚĆ ZĘBOWA, ZIARNKO, RĄCZYCA, KUJON, WIATRÓWKA, ELKI, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, PAPA MOBILE, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, ŚCISKACZ, POSTĘPOWANIE, ŁUPACZKA, GALERIA HANDLOWA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, SERWITUT, PRAWO PRACY, SHIMMY, KOŃ CUGOWY, PODNIEBIENIE TWARDE, ARTYKUŁ, SHONEN-AI, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, PACJENT URAZOWY, SZTAFETA POŻARNICZA, METATEKST, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, BYDLEŃ, MATEMATYKA, ŻYŁA, MÓRG, WIEŻA ZEGAROWA, MEDYCYNA PALIATYWNA, BALERON, FIRMA, CIAŁO JAMISTE, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, ORGAN, BLIŻSZOŚĆ, CAPRICCIO, FALA, BEZSZPARKOWCE, ZATYŁ, SSAK MORSKI, ELEKTRON DODATNI, ADVOCATUS DIABOLI, TREND ROZWOJOWY, ŚNIOT, GRA W CIEMNO, GNÓJ, CHRYSTOLOGIA, ANTONI, ORGIA, TERMOMETR RNA, OKTAEDRYT, OSTATNIA, DRZEWOŁAZOWATE, FIBROMIALGIA, PEDOFIL, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, ATRAKCJA, HASZTAG, KASZA, ADAMITA, KURZYSKO, BLOK, ZESTAWIK, RYBOJASZCZURY, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, PINGWIN BIAŁOBREWY, APOLOGETA, FOLIARZ, PIEPRZNIK, KÓŁKORODEK, ALIAS INTERNETOWY, KILOGRAM, DOBRO PRAWNE, BIEL, SQUATTER, DYLIŻANS, WŚCIEK DUPY, FILOLOGIA SERBSKA, BAJADERKA, IMPRESYWNOŚĆ, KUROPATWA, FREAK, WIELKI PIEC, HEKSAPLOID, PRZENOŚNOŚĆ, NERW, SER, PANSEKSUALIZM, BŁYSK HELOWY, ARABIKA, KWAS, WYJĄTEK, GNIAZDKO, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, CELA, AGENT, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, WNĘTER, MINÓG JAPOŃSKI, BARWA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, ?NIEUKONTENTOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.810 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSPÓŁWŁASNOŚĆ, W KTÓREJ NIE WYRÓŻNIA SIĘ UDZIAŁÓW; JEST ZAWSZE STOSUNKIEM PRAWNYM WYNIKAJĄCYM Z INNEGO STOSUNKU PRAWNEGO (MOŻE WYNIKAĆ NP. Z MAŁŻEŃSTWA LUB WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU W SPÓŁCE CYWILNEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSPÓŁWŁASNOŚĆ, W KTÓREJ NIE WYRÓŻNIA SIĘ UDZIAŁÓW; JEST ZAWSZE STOSUNKIEM PRAWNYM WYNIKAJĄCYM Z INNEGO STOSUNKU PRAWNEGO (MOŻE WYNIKAĆ NP. Z MAŁŻEŃSTWA LUB WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU W SPÓŁCE CYWILNEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA współwłasność, w której nie wyróżnia się udziałów; jest zawsze stosunkiem prawnym wynikającym z innego stosunku prawnego (może wynikać np. z małżeństwa lub wspólności majątku w spółce cywilnej) (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA
współwłasność, w której nie wyróżnia się udziałów; jest zawsze stosunkiem prawnym wynikającym z innego stosunku prawnego (może wynikać np. z małżeństwa lub wspólności majątku w spółce cywilnej) (na 19 lit.).

Oprócz WSPÓŁWŁASNOŚĆ, W KTÓREJ NIE WYRÓŻNIA SIĘ UDZIAŁÓW; JEST ZAWSZE STOSUNKIEM PRAWNYM WYNIKAJĄCYM Z INNEGO STOSUNKU PRAWNEGO (MOŻE WYNIKAĆ NP. Z MAŁŻEŃSTWA LUB WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU W SPÓŁCE CYWILNEJ) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - WSPÓŁWŁASNOŚĆ, W KTÓREJ NIE WYRÓŻNIA SIĘ UDZIAŁÓW; JEST ZAWSZE STOSUNKIEM PRAWNYM WYNIKAJĄCYM Z INNEGO STOSUNKU PRAWNEGO (MOŻE WYNIKAĆ NP. Z MAŁŻEŃSTWA LUB WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU W SPÓŁCE CYWILNEJ). Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x