Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WSPÓŁWŁASNOŚĆ, W KTÓREJ NIE WYRÓŻNIA SIĘ UDZIAŁÓW; JEST ZAWSZE STOSUNKIEM PRAWNYM WYNIKAJĄCYM Z INNEGO STOSUNKU PRAWNEGO (MOŻE WYNIKAĆ NP. Z MAŁŻEŃSTWA LUB WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU W SPÓŁCE CYWILNEJ)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA to:

współwłasność, w której nie wyróżnia się udziałów; jest zawsze stosunkiem prawnym wynikającym z innego stosunku prawnego (może wynikać np. z małżeństwa lub wspólności majątku w spółce cywilnej) (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSPÓŁWŁASNOŚĆ, W KTÓREJ NIE WYRÓŻNIA SIĘ UDZIAŁÓW; JEST ZAWSZE STOSUNKIEM PRAWNYM WYNIKAJĄCYM Z INNEGO STOSUNKU PRAWNEGO (MOŻE WYNIKAĆ NP. Z MAŁŻEŃSTWA LUB WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU W SPÓŁCE CYWILNEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.959

CERKIEW, DESER, ZADOŚĆUCZYNIENIE, DWORSKOŚĆ, GRUCZOŁ MLEKOWY, RURA GŁOSOWA, JASKINIA LODOWA, SICZ, EGOCENTRYZM, KUBRAK, SZPRYCKA, FPS, BABULINKA, ELEKTROLIT, MUSZLOWCE, JASNOWIDZ, OBOWIĄZEK SZKOLNY, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, NAWA GŁÓWNA, KABLOOPERATOR, NADMIERNOŚĆ, ANGIELSKOŚĆ, BEDŁKA, WZROK BAZYLISZKA, KOŚĆ ŁZOWA, SCHLUTER, HYBRYDALNOŚĆ, DWUMECZ, AURORACERATOPS, MOC, WARZONKA, WYCHÓD, SPÓJNIK, PERUKARSTWO, ZDROJEK POSPOLITY, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, MIKROSTRUKTURA, OLEJ MIGDAŁOWY, NEOKATECHUMENAT, DZIEWIĄTY, PRZEŚWIETLENIE, IZBA DEPUTOWANYCH, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, DROGA, PODRYG, BAZYLIKA, LAKONICZNOŚĆ, SENSACJA, KONTYNGENT CELNY, ZŁOTY DESZCZ, SONDA, FEBRA, KARBAMINIAN, AFERA, DWUDZIESTY, HETEROTROFIZM, PSYCHIATRYK, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, ZABAWA, PRZESŁONA, JEŁOP, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, SUTEK, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, TYRANIA, KĘDZIERZAWOŚĆ, KATEGORYCZNOŚĆ, REGENT, KLAUZULA GENERALNA, KONSTABL, POGROBOWISKO, DIPLOPIA, GŁAGOLICA, METODA PORÓWNAŃ, FARBOWANIE SIĘ, BIOFILNOŚĆ, PALCÓWKA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, ALTERNATA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, TROCINIARKI, SPONDYLOARTROPATIA, SOLISTA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, KANGUR OLBRZYMI, FASOLKA PO BRETOŃSKU, ZATOROWOŚĆ, TENIS, REZERWA WALUTOWA, PRÓBA, PARKIETAŻ, PIĘĆSETKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, BOBREK TRÓJLISTKOWY, EPILEPTOLOGIA, ORBITA, MATRYKUŁA, LIOTARD, BANK KOMERCYJNY, OKRES NOWORODKOWY, SUPERNOWA TYPU IB, ZIELONE, CARSTWO, MATEMA, MAJZA, WYMIOCINY, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, CZAS PÓŁTRWANIA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, IZBA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, PRZEDZIAŁ, BLOK, MRÓWNIKI, ZNAJOMA Z WIDZENIA, KURATOR, BRIK, FASCYNATOR, ABONAMENT, PENDŻABSKI, SZYLD, SKÓRNIK, PRZYTUŁEK, SUTANELA, MAGICZNA GÓRKA, GÓRKA, SZTYWNIAK, MAGENTA, RZEP, BOCZEK, ADIANTUM ROZWICHRZONE, KOZIOŁ, KAPANINA, BRUK, KIJ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, BILBORD, BREZYLKA, ŚCISŁY POST, OXFORD, DESNOYER, SZMATA, BUGAJ, SUPERKLIENT, EMBRIOGENIA, SPÓŁKA POWIĄZANA, BARCZATKA GŁOGOWICA, ASYRYJSKI, SIAD RÓWNOWAŻNY, NIEWIERZĄCY, BAZA MONETARNA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, SER EDAMSKI, ULICA, SHAKER, BOLA, KASZTAN, PROKARBAZYNA, KAMIEŃ OBRAZY, ELEW, WOLUTA, WSPÓŁPLEMIENIEC, PRZECIWNAKRĘTKA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, GRAF PODSTAWOWY, ŁOWCZY, STOCZNIA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, DYSCYPLINA NAUKOWA, MAKIJAŻYSTA, KROK, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, TOALETA, MORENA KOŃCOWA, POPYT PROPORCJONALNY, TURZYCA, POSTĘPAK, LEGAWIEC, CZYTNIK, UDRĘKA, GRUSZKA, ARDEN, POLNIK BURY, DYSPENSA, DZIESIĄTKA, DUSZA WOŁOWA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, ZGIEŁK, POWYWRACANIE, WESOŁOŚĆ, STRZELEC POKŁADOWY, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, MORENA BOCZNA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, REGUŁA GLOGERA, KRATOWNICA, ZBOWID, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, ŁĄCZNOŚĆ, GRAFOLOGIA, TYFLOLOGIA, HUTA, FISZ, LALKA, RYZYKO KREDYTOWE, PŁYWACZEK, ZAKRZTUSZENIE, JĘZYK GEOGRAFICZNY, STEP, ZBOCZENICA, DŹWIGNIA, KOZIOŁ, PRZECHOWANIE, KOŁNIERZ, PYTEL, STUPAJKA, CECHOWNIA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, PODPINKA, ERA MEZOZOICZNA, SZKAPLERZ, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, SOCZEWICA, ZAJĘCZA WARGA, MÓL BOROWICZAK, SARAFAN, MENTALNOŚĆ, OKRĘT DESANTOWY, STEREOIZOMER, TARLAK, PORNOGRAFIA, HEAD-HUNTER, MAGICZNOŚĆ, DIASTOLE, MIEDZIONIKIEL, OPERATOR UNITARNY, NERWIAK OSŁONKOWY, CZARCI POMIOT, ENIGMATYCZNOŚĆ, KOMISUROTOMIA, SYMBOL, NAUKA PRZYRODNICZA, SKOK, DWUTLENEK SIARKI, HIV, MUFLA, SŁODKA IDIOTKA, FILEMON SZARY, REAKCJA PODSTAWIANIA, PIRAMIDA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, SSAKI JAJORODNE, ZŁÓG, TANGO ARGENTYŃSKIE, ŁATA, PERKOZ, WYKŁAD, DIABELSKOŚĆ, REAKCJA SPRAWCZA, INTENSJA, GORYCZAK, ŁAPÓWKARSTWO, PARAMAGNETYK, KLUCZ PARTYJNY, PATRYCJUSZ, CROSSING-OVER, VERTIKAL, ODCIĄG, DEPOZYCJA, BEZGŁOŚNOŚĆ, SYMBOL NIEOZNACZONY, CENTRALA, SERBSKOŚĆ, GENOMIKA STRUKTURALNA, NIEŚWIADOMOŚĆ, ZNAK NAWIGACYJNY, PODDASZE, POKŁAD, ANTYCYPACJA, SIMOLESTES, MIEDNICA, MAJĄTEK OSOBISTY, KRWOTOK, KRATER, KRUŻGANEK, ADWEKCJA, WYRAZ OBCY, MOC ZNAMIONOWA, MARSZ, BULDER, PODANIE, CIĄGNIK, UPUST, WYKRZYKNIK, STOSUNEK PRZERYWANY, NIEDOTYKALSKI, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, TABLICA PRAWDY, DZIESIĘCIORUBLÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.959 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: współwłasność, w której nie wyróżnia się udziałów; jest zawsze stosunkiem prawnym wynikającym z innego stosunku prawnego (może wynikać np. z małżeństwa lub wspólności majątku w spółce cywilnej), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSPÓŁWŁASNOŚĆ, W KTÓREJ NIE WYRÓŻNIA SIĘ UDZIAŁÓW; JEST ZAWSZE STOSUNKIEM PRAWNYM WYNIKAJĄCYM Z INNEGO STOSUNKU PRAWNEGO (MOŻE WYNIKAĆ NP. Z MAŁŻEŃSTWA LUB WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU W SPÓŁCE CYWILNEJ) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
współwłasność łączna, współwłasność, w której nie wyróżnia się udziałów; jest zawsze stosunkiem prawnym wynikającym z innego stosunku prawnego (może wynikać np. z małżeństwa lub wspólności majątku w spółce cywilnej) (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA
współwłasność, w której nie wyróżnia się udziałów; jest zawsze stosunkiem prawnym wynikającym z innego stosunku prawnego (może wynikać np. z małżeństwa lub wspólności majątku w spółce cywilnej) (na 19 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x