OSOBA (LUB GRUPA LUDZI) ODGRYWAJĄCA GŁÓWNĄ, PRZEWODNIĄ ROLĘ W JAKIMŚ PRZEDSIĘWZIĘCIU LUB STRUKTURZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUSZA to:

osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DUSZA

DUSZA to:

świadomość, psychika, osobowość człowieka (na 5 lit.)DUSZA to:

pierwiastek życia, niematerialny i nieśmiertelny; w wierzeniach często personifikowana (na 5 lit.)DUSZA to:

przenośnie o człowieku wykazującym się jakimiś cechami (na 5 lit.)DUSZA to:

efemistyczne określenie dupy (na 5 lit.)DUSZA to:

sztuka, kiedy liczy się osoby, np. chłopów pańszczyźnianych liczono wduszach (na 5 lit.)DUSZA to:

włókno; rdzeń w łodygach roślin i drzew (na 5 lit.)DUSZA to:

wolna przestrzeń pomiędzy ciągami schodów (na 5 lit.)DUSZA to:

drewniany klocek w instrumentach smyczkowych (na 5 lit.)DUSZA to:

rdzeń liny, często stalowy (na 5 lit.)DUSZA to:

wewnętrzna część dudki zbudowana z delikatnych łuseczek rogowych; rdzeń w piórach ptasich (na 5 lit.)DUSZA to:

sztabka żelaza, podtrzymująca wysoką temperaturę, która grzała stare modele żelazek (na 5 lit.)DUSZA to:

odwaga, śmiałość (na 5 lit.)DUSZA to:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny (na 5 lit.)DUSZA to:

wnętrze żelazka prababci (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA (LUB GRUPA LUDZI) ODGRYWAJĄCA GŁÓWNĄ, PRZEWODNIĄ ROLĘ W JAKIMŚ PRZEDSIĘWZIĘCIU LUB STRUKTURZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.863

STYMULACJA ODWIERTU, PORTE-PAROLE, CEZAR, SYNTEZA, FENYL, ULEPSZACZ, KLESZCZOWATE, DINO, PANTEON, ADIANTUM WŁOSY WENERY, POLIGYNANDRIA, RUGI, KLEJÓWKA, RYKSZA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, IGRASZKA SŁOWNA, OŚRODEK, SEKULARYZACJA, DIABEŁ WCIELONY, BAKTERIOLIZYNA, ZASTOINA, KORYTARZ, SAMOCHODZIARZ, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, PEDEL, GATUNEK ZAWLECZONY, BOCIAN, KAWA ROZPUSZCZALNA, JĘZYKI URALSKIE, KOŃCÓWKA, ZENDRA, MISKA KLOZETOWA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, ŹREBAK, ZAKON MNISZY, AUTKO, KORKI, JĘZYKI MUNDA, EKSYKATOR, KASETA, TEST ATOMOWY, LAPILLI, HULAKA, SYMETRIA FIGURY, KOMŻA, GRZYB NIEJADALNY, LĘDŹWIE, TERYTORIUM MANDATOWE, WYŁAWIACZ, RUMIEŃ LOMBARDZKI, ASTRONOMIA, KOZAK, SKLEROTYZACJA, MOLEKUŁA, REEDUKACJA, SAMOGONKA, WITAMINA, KASTA, PODATNOŚĆ, UKŁAD OPTYCZNY, BURZA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, SAMOCHÓD OPANCERZONY, OUTSIDER, WOZAK, ŻYWE SREBERKO, KOMBINATOR ALPEJSKI, DWUNASTKA, GYMKHANA, ŁOWCA, IMPERATOR, KARL, APRETUROWANIE, WTRYSK, SALOPA, GOŁOLEDŹ, SALETRA, SAMOLOT PASAŻERSKI, BITWA, FUNDATOR, RING, AKRECJA, PERSYFLAŻ, FILAR PRZYPOROWY, KUFF, ŁOPATA, ANKIETOWANY, OPAŁ, CIARKI, KREOL, WYBRYK NATURY, FAKTOR, SCHIZOTYMIA, KONTROLA DOSTĘPU, SZPRING, WCIERKA, PRACE, WYRAŻENIE, KURATELA, ZORZA, POZYCJA, SAMOCHÓD, PODKŁADKA, KIJEK, ZAMEK, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, LOBELIA, TAKT, URLOP DZIEKAŃSKI, GAMBIT, TONAŻ, PARAMETR, CIĄG, DAMAST SKUWANY, TAFELKA, ILUMINATOR, PELA, CUDACZEK, SUWNICA, TRIO, BAZYLIKA KATEDRALNA, GLORIETA, ERGOTERAPEUTA, JANE, NIEWYDAJNOŚĆ, GŁĄB, PALIWO GAZOWE, BRAT, REZYDUUM, TOTUMFACKI, SCIENCE FICTION, KOJEC, INFORMACJA, MAKSIMUM, POPIELNIK, WIELKOŚĆ, CHOROBA GRZYBICZA, ŚWIDEREK, KRATER WULKANICZNY, EMIGRACJA, BASENIK, SPOINA, ODCIĄG, KOMÓRCZAK, CHODZĄCA REGUŁA, OBI, PROPAGANDÓWKA, WIDŁAK, GRUPA GALOIS, POEMAT HEROICZNY, SAMOCHODZIK, POCHODZENIE, SZATA, GRAPTOLITY, KALIGRAF, ODPŁYW, GEOFIT KORZENIOWY, GÓRALSKI, SOS SOJOWY, DYSKRYMINACJA, TROMPA, POLEWA, GRZECH POWSZEDNI, PLACEK, KAGANIEC, MĄDRA GŁOWA, WCIĄGARKA, ROZBIEŻNOŚĆ, FLASHBACK, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, GOLEC, SALAMI, COLA, KOALICYJKA, KREDYT KONTRAKTOWY, TAMBURMAJOR, ŚWIĘTA KROWA, JAMA, INICJATOR, CZEKOLADA, STILON, AGENT, KLIMAKS, RÓG, TECZKA, KLERK, REKRUTER, APARAT SZPARKOWY, TIECK, CZARNA LISTA, RUCH, ARTERIA, SPÓD, FOTEL KLUBOWY, KIEŁ, CHOWDER, TRASZKA GRZEBIENIASTA, AKCENT OSTRY, JEŻ MORSKI, BAZAROWICZ, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, PRZEPOJA, ORIENTACJA, BRYTFANKA, BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, SPÓŁKA POWIĄZANA, ŚWIETLIK, GRZĘDA, BUM, ZWŁOKI, ENOL, TERMOS, MAMAŁYGA, ZNAK, KOLANO, SKIPASS, ZAPITA, PAŁĄCZEK, GOŁĄBKI, WOLNOŚCIOWIEC, LESZCZYNA, CEMENT, ADMIRACJA, BEATA, JUJUBA, PANIER, AKTANT, MUSZKA, RZEŹ, DWUDZIESTY, ZWŁOKI, ZAKONY, WIĄZANIE, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, KATZENJAMMER, BARWICZKA, ROZPRUWACZ KAS, ELKI, EFEKT SORETA, PRZYLŻEŃCE, AWANGARDA, PAWĘŻ, KONCYLIACJA, RYM NIEPEŁNY, WIHAJSTER, HETERODYNA, AMUR, SMREKUN, BĄK, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, MYŚLISTWO, DOMINANTA, KOŁNIERZYK, TURZYCA, PROSEKTORIUM, STAN NIETRZEŹWOŚCI, LENA, KONSTABL, INWOLUCJA, WCIĄGARKA, POKRZYWA, RADCA, PÓŁKREW, APATIA, OBCHÓD, AMATOR, MITENKI, PRZEPRAWA, ORGAN, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, FUNDUSZ PODSTAWOWY, PARA, PLAN MOBILIZACYJNY, KOMORA MINOWA, MASKULINIZM, STEFAN, PAGINATOR, DWUDZIESTKA, BUTELKA, ORLĘ, SKAŁA ILASTA, NEKTARNIK, KOLOR LUKOWY, PRION, WĄTEK, CHLAJNA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PERMISYWNOŚĆ, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, IZBA ROZLICZENIOWA, ŁONO, ZARZĄD, UDERZENIE, NIETOPERZ, CUKIER PROSTY, BODMERIA, DUJKERY, OKRĘT, ?NIEWYCZUWALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.863 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA (LUB GRUPA LUDZI) ODGRYWAJĄCA GŁÓWNĄ, PRZEWODNIĄ ROLĘ W JAKIMŚ PRZEDSIĘWZIĘCIU LUB STRUKTURZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA (LUB GRUPA LUDZI) ODGRYWAJĄCA GŁÓWNĄ, PRZEWODNIĄ ROLĘ W JAKIMŚ PRZEDSIĘWZIĘCIU LUB STRUKTURZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DUSZA osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUSZA
osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze (na 5 lit.).

Oprócz OSOBA (LUB GRUPA LUDZI) ODGRYWAJĄCA GŁÓWNĄ, PRZEWODNIĄ ROLĘ W JAKIMŚ PRZEDSIĘWZIĘCIU LUB STRUKTURZE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OSOBA (LUB GRUPA LUDZI) ODGRYWAJĄCA GŁÓWNĄ, PRZEWODNIĄ ROLĘ W JAKIMŚ PRZEDSIĘWZIĘCIU LUB STRUKTURZE. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast