PRZENIESIENIE SIĘ OSOBY ŚWIĘTEJ DO NIEBA ZA ŻYCIA (NIE PO ŚMIERCI) WRAZ Z CIAŁEM (WE WNIEBOWSTĄPIENIU NIE ZOSTAJE WZIĘTA DO NIEBA SAMA DUSZA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WNIEBOWSTĄPIENIE to:

przeniesienie się osoby świętej do nieba za życia (nie po śmierci) wraz z ciałem (we wniebowstąpieniu nie zostaje wzięta do nieba sama dusza) (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WNIEBOWSTĄPIENIE

WNIEBOWSTĄPIENIE to:

ruchome święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od Zmartwychwstania Pańskiego (wypada we czwartek, ale w kościele katolickim święto obchodzi się w szóstą niedzielę po Wielkanocy) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENIESIENIE SIĘ OSOBY ŚWIĘTEJ DO NIEBA ZA ŻYCIA (NIE PO ŚMIERCI) WRAZ Z CIAŁEM (WE WNIEBOWSTĄPIENIU NIE ZOSTAJE WZIĘTA DO NIEBA SAMA DUSZA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.566

PRYSZNIC, OBIEG PIERWOTNY, PERYPATETYK, POKÓJ, NIUCHACZ, POSMAK, KANAŁ PRZERZUTOWY, HOSTEL, EWEŃSKI, CIASTO SKALNE, PASZCZA, JĘZYK PROTOSEMICKI, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, STRAJK GŁODOWY, BAŚNIOWOŚĆ, MODUŁ MIESZKALNY, LARYNGOLOGIA, UŻĄDLENIE, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, ZROBIENIE RUCHU, URODA, TBV, KSIĄŻKA TELEFONICZNA, DÉJA VU, REP, LASECZKA, METAMORFIZACJA, ZAPYCHACZ, KOLANO, KUROPATWA, NAPŁYW, DUKLA WIERTNICZA, OBIEG SYNODYCZNY, PŁYTA GŁÓWNA, PELAGIAL, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, MENADA, KONSERWIARNIA, XHOSA, OSTATNIA POSŁUGA, KORPUS, ARCUS SINUS, ŚMIETNIK, UNDEAD, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, ŻYCZLIWY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KOD JĘZYKOWY, CZŁON POŚREDNI, CZYNNIK NIECENOWY, KAMIKAZE, PRZEBITKA, ZŁOŻENIE URZĘDU, MARA, MOMENT, PONCZÓWKA, DELEGACJA USTAWOWA, ZUPA, PTERION, CELULOZOWNIA, ISTNIENIE, UWAŻNOŚĆ, BIURO, PAMIĘTNIK, BANIAK, FILOLOGIA NIEMIECKA, CHONDRYT WĘGLISTY, ANALIZA FUNDAMENTALNA, BUTELKA MIAROWA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, DYSTANS, JĘZYK KREOLSKI, WATAHA, JORDANEK, POTWORKOWATOŚĆ, CIELENIE LODOWCA, NIESUBORDYNACJA, STAW SKOKOWY, IZBA MORSKA, STYCZNOŚĆ, POZBYWANIE SIĘ, ASOCJALNOŚĆ, LYNCH, WIKTYMOLOGIA, EMULATOR, SALA PLENARNA, PLEŚNIAK, WZGÓREK NASIENNY, DUSZA, DZIADZIENIE, BUDOWNICTWO, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, MOTYLEK, NEPOT, PROCES BIOLOGICZNY, GŁUPIĄTKO, PRUSACZKA, BOTULIZM DZIECIĘCY, ZLEPNOŚĆ, OPTYKA NIELINIOWA, ZADUPIE, FILOLOGIA ROSYJSKA, JĘZYK, ART BRUT, CEWKA, KAPUSTA, PIECZONA ALASKA, ADŻAPSANDALI, GRYZIPIÓREK, ŁOŻYSKO TOCZNE, BĘCNIĘCIE, DOROSŁOŚĆ, KURA DOMOWA, RUSAŁKA, DYNAMIKA, WOK, SZKŁO JENAJSKIE, KOLOKWINTA, DWUGŁOS, OKULAR, NOGA, RÓJKA, STOLARKA OTWOROWA, SZKARADZIEŃSTWO, GAŁĘZIAK, EGZYSTENCJA, PORTER, ZYGOTARIANIN, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, PULSACJA, SMOKING, ZUCH, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, KLIN, MEDYCYNA PALIATYWNA, BABKA, DUR POWROTNY, PIKOMETR, DOLAR FIDŻI, GARDEROBA, HOMARY, DYSKIETKA INSTALACYJNA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PUZZLE, KONESER, MORALNOŚĆ, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, CIERNIOPLĄT, KASKADA, OBIEKTYW, PRANKO, OPOZYCJA, CHIRURGIA OGÓLNA, NEANDERTALCZYK, GUZEK MONTGOMERY'EGO, SAMOZAPŁON, ŚPIĄCZKA, DUSZYCZKA, OBJĘTOŚĆ, OBROŻA, ISLAMISTA, WĘZEŁ ZARODKOWY, CAŁUNEK, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, CHIP, EKRAN FLUORESCENCYJNY, MAILOWANIE, MARTWY, ZMAGANIA, ZAĆMIENIE, SKRZYNIA, GONIOMETRIA, TEREN ZIELENI, SATI, WAŁ, ATOMISTYKA, AGNOZJA CZUCIOWA, POTOK, BURMISTRZYNA, NIEDOPUSZCZENIE, KURDUPLOWATOŚĆ, KRÓTKODYSTANSOWIEC, WZNIESIENIE, KOMUNIA ŚWIĘTA, WIZJA, TRANSPOZYCJA, OSTROKÓŁ, SITAR, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, BOOT, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, GARNEK, ARCHAISTA, DŻOLER, TRYNITARZ, OTWIERANIE DUSZY, WILCZA PASZCZA, FALA, NAWALENIE SIĘ, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, MOLOSOWATE, KANE, PARAGENEZA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, SŁONIOWATOŚĆ, DANIE, GNEJS OCZKOWY, PARDO, NIEPOPULARNOŚĆ, MACZANKA, MILOWY KROK, TRÓJA, TUŁUP, DENACYFIKACJA, OSMOZA, WIBRACJA, EUTEKTYKA, KOCIEŁ, WLANIE SIĘ, WINOGRODNIK, HISTORYCYZM, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, RUFA, MIDAZOLAM, POSTĘPOWANIE, CIEPLUCH, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, SEZONOWIEC, AREOGRAFIA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, UPADEK, PUDER BRĄZUJĄCY, PAPILOTKA, SERMONIZM, BUDOWACZ, DYBUK, WODA STOJĄCA, KARCIANE DOMINO, NIESPRAWNOŚĆ, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, ULEWA, LORNETA NOŻYCOWA, SCEPTYK, BADANIE JAKOŚCIOWE, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, OBSERWACJA, ANTYCIAŁO, KONWERGENCJA, WYRĘB, NIEZWYKŁOŚĆ, KORONA, CIECZ WYCZERPANA, CHOMIK EUROPEJSKI, AGENT, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, NUTRIOWATE, KOŃ ARDEŃSKI, LABORKA, B, ŚRÓDKOŚCIE, GODŁO MAPY, KREOL, KONKURENCJA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, INFORMATYK, PATKA, NIELETNIOŚĆ, AUSTEN, AWIZO, PENETRACJA, PORUSZENIE, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, KREOL, GATUNEK AMFITERMICZNY, FUNKTOR INTENSJONALNY, PORÓD OPÓŹNIONY, POGOTOWIE TECHNICZNE, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, PRZESYŁ, KOLEJ GONDOLOWA, PORĘCZE, NIENIEC, KLONOWATE, PĘTLA NEFRONU, ŚMIERĆ MÓZGOWA, GITARA BASOWA, MATA GRAWITACYJNA, STÓŁ, ANTYGENOWOŚĆ, PĘTLA HENLEGO, MIKROSKOP, HYLOFIL, PLANETA TYPU JOWISZ, UCZUCIE, REAKCYJNA PRAWICA, BRYŁA LODU, ?KRÓLIKARNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.566 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENIESIENIE SIĘ OSOBY ŚWIĘTEJ DO NIEBA ZA ŻYCIA (NIE PO ŚMIERCI) WRAZ Z CIAŁEM (WE WNIEBOWSTĄPIENIU NIE ZOSTAJE WZIĘTA DO NIEBA SAMA DUSZA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENIESIENIE SIĘ OSOBY ŚWIĘTEJ DO NIEBA ZA ŻYCIA (NIE PO ŚMIERCI) WRAZ Z CIAŁEM (WE WNIEBOWSTĄPIENIU NIE ZOSTAJE WZIĘTA DO NIEBA SAMA DUSZA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WNIEBOWSTĄPIENIE przeniesienie się osoby świętej do nieba za życia (nie po śmierci) wraz z ciałem (we wniebowstąpieniu nie zostaje wzięta do nieba sama dusza) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WNIEBOWSTĄPIENIE
przeniesienie się osoby świętej do nieba za życia (nie po śmierci) wraz z ciałem (we wniebowstąpieniu nie zostaje wzięta do nieba sama dusza) (na 16 lit.).

Oprócz PRZENIESIENIE SIĘ OSOBY ŚWIĘTEJ DO NIEBA ZA ŻYCIA (NIE PO ŚMIERCI) WRAZ Z CIAŁEM (WE WNIEBOWSTĄPIENIU NIE ZOSTAJE WZIĘTA DO NIEBA SAMA DUSZA) sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PRZENIESIENIE SIĘ OSOBY ŚWIĘTEJ DO NIEBA ZA ŻYCIA (NIE PO ŚMIERCI) WRAZ Z CIAŁEM (WE WNIEBOWSTĄPIENIU NIE ZOSTAJE WZIĘTA DO NIEBA SAMA DUSZA). Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x