Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PTERIDOPHYTA - W DAWNYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH ROŚLIN NACZYNIOWYCH TAKSON W RANDZE GROMADY (TYPU), SPOŚRÓD ROŚLIN WSPÓŁCZESNYCH DO GRUPY TEJ ZALICZANO WIDŁAKI, SKRZYPY, PSYLOTOWE I PAPROCIE; DZIŚ NAZWAPAPROTNIKI STOSOWANA JEST CZĘSTO ZWYCZAJOWO, A NIE TAKSONOMICZNIE, W PODOBNYM JAK NIEGDYŚ ZNACZENIU, W ODNIESIENIU DO ROŚLIN ZARODNIKOWYCH, U KTÓRYCH POKOLENIEM DOMINUJĄCYM JEST SPOROFIT I KTÓRE OSIĄGNĘŁY PODOBNIE WYSOKI POZIOM BUDOWY I ROZWOJU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPROTNIKI to:

Pteridophyta - w dawnych systemach klasyfikacyjnych roślin naczyniowych takson w randze gromady (typu), spośród roślin współczesnych do grupy tej zaliczano widłaki, skrzypy, psylotowe i paprocie; dziś nazwapaprotniki stosowana jest często zwyczajowo, a nie taksonomicznie, w podobnym jak niegdyś znaczeniu, w odniesieniu do roślin zarodnikowych, u których pokoleniem dominującym jest sporofit i które osiągnęły podobnie wysoki poziom budowy i rozwoju (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTERIDOPHYTA - W DAWNYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH ROŚLIN NACZYNIOWYCH TAKSON W RANDZE GROMADY (TYPU), SPOŚRÓD ROŚLIN WSPÓŁCZESNYCH DO GRUPY TEJ ZALICZANO WIDŁAKI, SKRZYPY, PSYLOTOWE I PAPROCIE; DZIŚ NAZWAPAPROTNIKI STOSOWANA JEST CZĘSTO ZWYCZAJOWO, A NIE TAKSONOMICZNIE, W PODOBNYM JAK NIEGDYŚ ZNACZENIU, W ODNIESIENIU DO ROŚLIN ZARODNIKOWYCH, U KTÓRYCH POKOLENIEM DOMINUJĄCYM JEST SPOROFIT I KTÓRE OSIĄGNĘŁY PODOBNIE WYSOKI POZIOM BUDOWY I ROZWOJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.313

CASUAL, PRZEDWIOŚNIE, ALBAŃSKOŚĆ, REAKTOR, NURZANIEC, GEN SPRZĘŻONY, BOMBA ATOMOWA, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, AMATOR, OKSYBIONT, ALKOHOL BUTYLOWY, INTERESOWNOŚĆ, SPOWALNIACZ, CZTEROKROTNOŚĆ, EKSTRAKLASA, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, TERIER TYPU BULL, WOLUNTARYZM, GREGARYNA, DYMNICOWATE, CHLOASMA, BEZSENSOWNOŚĆ, HERBATA, KOSZÓWKOWATE, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, CZEREŚNIAK, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, BASE JUMPING, AKANTOWATE, DRAFT, STALÓWKA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, LIPOWATE, POZIOM, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, TEST PSYCHOLOGICZNY, DWUWARSTWOWOŚĆ, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, DRIBLER, POLONEZ, TRZĘŚLIKOWCE, DŻDŻOWNICA, STUPAJKA, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA, LUD, TRUSIĄTKO, CYJANOFIT, MINBAR, NIECENZURALNOŚĆ, FAMA, AKTYWNOŚĆ, METATEKST, NUKLEOPROTEID, MARYJCZYK, HULANKA, BIEDNIAK, SIDLISZ PIWNICZNY, AMYRYNA, STEROWNIK LOGICZNY, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, MANEWROWY, METAFIZYCZNOŚĆ, BIAŁA RDZA, NIEOSTROŻNOŚĆ, CZAJNICZEK, WOLNOŚCIOWIEC, ANNABERGIT, NEUTRALIZM, CHOROBA PASOŻYTNICZA, DOBRO PRAWNE, HUNCWOT, OCENA, CYWILIZACJA, KOZIOŁ, SUBSTANCJA OBCA, PRACOWNIK, ŚMIGŁOŚĆ, OLEJ JADALNY, NIEWYRAŹNOŚĆ, ŁUPINA, MEGAZOSTRODON, OBRÓT SYNCHRONICZNY, SZEREG ROZBIEŻNY, PYŁEK KWIATOWY, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, RABV, KOMPANIA, BAWEŁNA, HAJDUK, SERMONIZM, TELENOWELA DOKUMENTALNA, KAMELEON LIŚCIOWATY, METAMORFIZM WSTECZNY, ANTIFA, ORGANMISTRZ, ATRIUM, IMPULS, NADPORUCZNIK, PENSJA, DANONEK, MURZYNEK, SERBSKOŚĆ, SZPARNICOWATE, ESPRESSO, PIROKSEN, EONIZM, ODDZIAŁ, MIESZANKA, FILOZOF, RUCHOMOŚĆ, MINISTER BEZ TEKI, MIANOWANIEC, TYMIANEK, STARA MALUTKA, YAKALO, DITERPEN, PIEPRZNIK, JĘZYK INDOIRAŃSKI, MARGINESOWOŚĆ, KWAS ŻOŁĄDKOWY, PRACA TYMCZASOWA, KOŃCÓWKA, MIARODAJNOŚĆ, KASZUB, PODMALÓWKA, STREFA WOLNOCŁOWA, FACELIOWATE, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, ANTARKTOPELTA, CHLOREK POTASU, MAKRON, SKRZYNIA, KPINA, LILIJKA, BAR, JĘZYK KENTUMOWY, PODWIJKOWATE, PARTIA WIEDEŃSKA, NALEWKA, OKUCIE, SPEKTROMETRIA MASOWA, PROWINCJA, ŚWIĄTYNIA, JARYZACJA, FELSUMA CZTEROPLAMA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, STRONNICTWO, FUNKCJA LOGITOWA, ATOMISTYKA, PIŁOKSZTAŁTNE, SOLUBILIZACJA MICELARNA, ALEURON, JĘCZMIEŃ, LANDARA, TRANSPOZYCJA, DRUK OFFSETOWY, PENTAZOCYNA, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PRZEMĄDRZALEC, KSIĄŻĘ, BEZBRONNOŚĆ, SPEKTROMETRIA MAS, CYKAS, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, KWIATUSZEK, NIEPRZYTOMNY, CZYNSZ WOLNY, LEWICOWOŚĆ, ARKEBUZER, OCZERET KALMUSA, PRZEMYŚLNOŚĆ, PIERDOŁA SASKA, CORTLAND, ORMIAŃSKI, SZATA DEJANIRY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, SZTUBACKOŚĆ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, ROZTWÓR NASYCONY, ANEKSJONISTA, AILANT, PRZYCZYNA FORMALNA, STRAŻNIK ŁOWIECKI, KULT LUNARNY, LEMAT KURATOWSKIEGO-ZORNA, FONETYKA AKUSTYCZNA, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, SILEZAURYDY, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, BIAŁY ZNAK, RAD, ZRANIENIE, STREFA POŻAROWA, LONKOZAUR, NEOFITYZM, DEFICYT CYKLICZNY, SASZETKA, SZAŁ, BRUDY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PÓŁSTRUNOWCE, TRÓJPIENNOŚĆ, STRAŻ GRANICZNA, KRWIOBIEG PŁUCNY, RZECZ PRZYSZŁA, NIEMIECKOŚĆ, BAJOS, JENTYS, SŁABEUSZ, KICZA, HALOFIT, KASZANKA, ROZPLENICA, EMBRIOPATIA, FAZA ROZKWITU, FUTRO, SERIA, UNIONISTA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, CEREBROZYD, OGIEŃ KRZYŻOWY, FAZA, HENNA, TAUTOCHRONA, CZASZA, OSTRIA, KALIBER, DREWNO LETNIE, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, JEŻAK BRZEGOWY, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, KORUPCJOGENNOŚĆ, DEIKSA, KENOZOIK, DZIEWANNA, PRAWO MOJŻESZOWE, SAMOREALIZACJA, ZUELLE, KRAKOWIAK, KLESZCZE, INDIANKA KECZUA, ŁUPEK HUMUSOWY, DYWANOKSZTAŁTNE, ŚREDNIA WINSOROWSKA, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, DINODONTOZAUR, ANTYSZACHY, KONOPIOWATE, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, SKALEŃ POTASOWY, ENZYM RESTRYKCYJNY, SEPARACJONIZM, MAIL, AUREOMYCYNA, STERYLIZACJA, PŁACA ZASADNICZA, MIŚ, POPRZEDNICZKA, UTWÓR WKŁADOWY, KOLEJ, ARCHIDIAKON, HIOB, CANON, RÓŻOWATE, MOTOR, CHIŃSKOŚĆ, BRYLASTOŚĆ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, RYŻ BASMATI, ŁUK, PILAR, NIEUSTANNOŚĆ, CHRZAN, NUMER, TEKSTYLNY, ARCHEORNITOID, BOCZEŃ, ZNAJOMY, OCZKO, KWAS KAMFOROWY, CUDACZNOŚĆ, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, FORMACJA ROŚLINNA, MACEDOŃSKI, RAJD OBSERWOWANY, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, CYBORG, GIMBAZA, NIĆ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, PSEUDOARTYSTA, SZYK ANTENOWY, PRODUKCJA PIERWOTNA, OTRZĘSINY, WANADOWIEC, RYCZAŁT, SMARK, HEROICZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.313 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: Pteridophyta - w dawnych systemach klasyfikacyjnych roślin naczyniowych takson w randze gromady (typu), spośród roślin współczesnych do grupy tej zaliczano widłaki, skrzypy, psylotowe i paprocie; dziś nazwapaprotniki stosowana jest często zwyczajowo, a nie taksonomicznie, w podobnym jak niegdyś znaczeniu, w odniesieniu do roślin zarodnikowych, u których pokoleniem dominującym jest sporofit i które osiągnęły podobnie wysoki poziom budowy i rozwoju, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTERIDOPHYTA - W DAWNYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH ROŚLIN NACZYNIOWYCH TAKSON W RANDZE GROMADY (TYPU), SPOŚRÓD ROŚLIN WSPÓŁCZESNYCH DO GRUPY TEJ ZALICZANO WIDŁAKI, SKRZYPY, PSYLOTOWE I PAPROCIE; DZIŚ NAZWAPAPROTNIKI STOSOWANA JEST CZĘSTO ZWYCZAJOWO, A NIE TAKSONOMICZNIE, W PODOBNYM JAK NIEGDYŚ ZNACZENIU, W ODNIESIENIU DO ROŚLIN ZARODNIKOWYCH, U KTÓRYCH POKOLENIEM DOMINUJĄCYM JEST SPOROFIT I KTÓRE OSIĄGNĘŁY PODOBNIE WYSOKI POZIOM BUDOWY I ROZWOJU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
paprotniki, Pteridophyta - w dawnych systemach klasyfikacyjnych roślin naczyniowych takson w randze gromady (typu), spośród roślin współczesnych do grupy tej zaliczano widłaki, skrzypy, psylotowe i paprocie; dziś nazwapaprotniki stosowana jest często zwyczajowo, a nie taksonomicznie, w podobnym jak niegdyś znaczeniu, w odniesieniu do roślin zarodnikowych, u których pokoleniem dominującym jest sporofit i które osiągnęły podobnie wysoki poziom budowy i rozwoju (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPROTNIKI
Pteridophyta - w dawnych systemach klasyfikacyjnych roślin naczyniowych takson w randze gromady (typu), spośród roślin współczesnych do grupy tej zaliczano widłaki, skrzypy, psylotowe i paprocie; dziś nazwapaprotniki stosowana jest często zwyczajowo, a nie taksonomicznie, w podobnym jak niegdyś znaczeniu, w odniesieniu do roślin zarodnikowych, u których pokoleniem dominującym jest sporofit i które osiągnęły podobnie wysoki poziom budowy i rozwoju (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x