PTERIDOPHYTA - W DAWNYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH ROŚLIN NACZYNIOWYCH TAKSON W RANDZE GROMADY (TYPU), SPOŚRÓD ROŚLIN WSPÓŁCZESNYCH DO GRUPY TEJ ZALICZANO WIDŁAKI, SKRZYPY, PSYLOTOWE I PAPROCIE; DZIŚ NAZWAPAPROTNIKI STOSOWANA JEST CZĘSTO ZWYCZAJOWO, A NIE TAKSONOMICZNIE, W PODOBNYM JAK NIEGDYŚ ZNACZENIU, W ODNIESIENIU DO ROŚLIN ZARODNIKOWYCH, U KTÓRYCH POKOLENIEM DOMINUJĄCYM JEST SPOROFIT I KTÓRE OSIĄGNĘŁY PODOBNIE WYSOKI POZIOM BUDOWY I ROZWOJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPROTNIKI to:

Pteridophyta - w dawnych systemach klasyfikacyjnych roślin naczyniowych takson w randze gromady (typu), spośród roślin współczesnych do grupy tej zaliczano widłaki, skrzypy, psylotowe i paprocie; dziś nazwapaprotniki stosowana jest często zwyczajowo, a nie taksonomicznie, w podobnym jak niegdyś znaczeniu, w odniesieniu do roślin zarodnikowych, u których pokoleniem dominującym jest sporofit i które osiągnęły podobnie wysoki poziom budowy i rozwoju (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTERIDOPHYTA - W DAWNYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH ROŚLIN NACZYNIOWYCH TAKSON W RANDZE GROMADY (TYPU), SPOŚRÓD ROŚLIN WSPÓŁCZESNYCH DO GRUPY TEJ ZALICZANO WIDŁAKI, SKRZYPY, PSYLOTOWE I PAPROCIE; DZIŚ NAZWAPAPROTNIKI STOSOWANA JEST CZĘSTO ZWYCZAJOWO, A NIE TAKSONOMICZNIE, W PODOBNYM JAK NIEGDYŚ ZNACZENIU, W ODNIESIENIU DO ROŚLIN ZARODNIKOWYCH, U KTÓRYCH POKOLENIEM DOMINUJĄCYM JEST SPOROFIT I KTÓRE OSIĄGNĘŁY PODOBNIE WYSOKI POZIOM BUDOWY I ROZWOJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.529

LOKACJA, MAŁPA, KALANDRYNIA, ŚMIERĆ KLINICZNA, SZYSZAK HUSARSKI, SLALOM, ŚWIATŁO DZIENNE, TERMIN ZAWITY, GOLKIPERKA, RECESJA, GARDEROBA, HARMONIKA, SUBTELNOŚĆ, KLEZMER, CZEPLIWOŚĆ, GRZYB MAŚLAK, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, SUPERMAN, PUNKT TYPOGRAFICZNY, GUZMANIA JĘZYCZKOWATA, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, KONWOLUCJA, MOC WSTECZNA, KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI, STOPIEŃ, FORMA, OPASKA BRZEGOWA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, RUMUŃSKOŚĆ, OPCJA TERMINOWA, KRAJOBRAZ POEKSPLOATACYJNY, BIEG, ARESZT TYMCZASOWY, ZMIERZCH CYWILNY, PEŁZATKA, HOL RECEPCYJNY, OWADZIARKA, ZAPORA MINOWA, KRETYŃSKOŚĆ, SYRENI ŚPIEW, MIĘKKOŚĆ, MARCHWIANE RĘCE, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, MIKSTURA, MAKROSKŁADNIK, ŚRODKI, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, NIEUMARŁY, CYTRONELAL, NADWZROCZNOŚĆ, OGRANICZENIE, ZROSTNICOWCE, ELEKTROLIT, GAZÓWKA, MIĘSO RYBY, D, LIRA, KANCONA, NIESTABILNOŚĆ, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, RYCERSKOŚĆ, TETRACYKLINA, RURA, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, POCHŁANIACZ, NIECIEKAWOŚĆ, DOLINA V-KSZTAŁTNA, STREFA PRZYGRANICZNA, NIECHLUJ, MISIOWÓZ, ZACHOWAWCZOŚĆ, REFLEKTOR, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, WOJEWODA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, CHRONOMETR MORSKI, AUTODIAGNOZA, OFF, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, WSOBNOŚĆ, RYZYKO, TEKTONIKA, STREAMER, GOLAS, SUSZKA, PRZYCZYNA MATERIALNA, DYSPLAZJA KRĘGOSŁUPOWO-NASADOWA, ZNANOŚĆ, CIŚNIENIE STATYCZNE, OPTYKA ADAPTACYJNA, BERA, WYPIEKI, BEZLISTY, JEDNOŻEŃSTWO, OSŁONICE, HEMICELULOZA, PŁEĆ, DIODORUS, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, ZANOKCICA GNIAZDOWA, TRUP, BIBLIOTEKA RUCHOMA, BARSZCZ, SUBLIMAT, CASUS, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, WIERZCHOWINA, PRZYSPOSOBIONY, STREFA ODRUCHOWA, KÓZKA, SP. Z O.O, ETANOLOAMINA, STOŻEK NAPŁYWOWY, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, PODGRZEWACZ, WIELOBARWNOŚĆ, SZAFRAN, KAWA, ENDURO, WPŁYWOWOŚĆ, KWAS MALONOWY, UŁANKA, ALLEN, OKRES AMAZOŃSKI, WYKRZYKNIK, GRZYB ZAJĄCOWY, PISZCZAŁKA, SPŁACALNOŚĆ, KOMPAKTOWOŚĆ, ŻYCIODAJNOŚĆ, RUSAŁKOWATE, WIREK, ASYLABIZM, ORATORIUM, ORLICZKA KRETEŃSKA, THOMAS BAYES, REKOMPILACJA, WARZĘCHA RÓŻOWA, WŁOSIENICZNIK, GRYZMOŁA, TWIERDZENIE STOKESA, BOHEMISTYKA, AWERSJA DO RYZYKA, BOLOŃCZYK, FRONT STACJONARNY, BROŃ TERMOJĄDROWA, MERZYK GROBLOWY, ŻELE, KOŃ OLDENBURSKI, FRANK, DYLATACJA CZASU, DECENTRALIZACJA, MUSZLOWCE, MROK, LAMA, AUTOSKLEP, RACJONALIZM, RÓWNANIE RÓWNOWAŻNE, PASCHA, STOKŁOSA, ANONIMAT, REGENERACJA, NAUCZANIE ŁĄCZNE, CORO, PINGWIN CESARSKI, MATA GRAWITACYJNA, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, ŻYWOTNOŚĆ, TOR, ANDROPAUZA, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, DYNAMIKA, TEORIA DESKRYPCJI, KLOWNTERAPIA, OWŁOSIENIE, BEZDNIA, INFIKS, PAWANA, PRZESYŁACZ, CIĄGNIK SIODŁOWY, NIEWIERZĄCY, KROPLA W MORZU, PARPOSZ, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, RECEPTYWNOŚĆ, BIODRÓWKA, WALCONÓG, JĘZYK NIDERLANDZKI, SUBTELNOŚĆ, PRZESYP, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, CYTRON, IDEOGRAFIA, INSTYNKTOWNOŚĆ, ZANIECZYSZCZENIA, KAPITAŁ, KARTON, PLANETA TYPU JOWISZ, CZERPACZ, KALIBER, ULEGŁOŚĆ, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, MITYCZNOŚĆ, ZAKŁADKA, NOCEK WĄSATEK, KOMISJA SKRUTACYJNA, KABRIOLET, ULUBIENIEC, TASIEMIEC UZBROJONY, ANTYHITLEROWIEC, SKUMBRIA, PIEPRZ, KWAS LIZERGOWY, OUTLET, LEUKOCYT, CHRUPKOŚĆ, ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE, JĘZYK NIGERO-KONGIJSKI, INDEKS GLIKEMICZNY, STAN NATURY, PIJAK, STROICZKOWE, SYNONIM, KONDOR KRÓLEWSKI, C.O, PRACOBIORCA, ROŚLINA TRUJĄCA, NERW UDOWO-GOLENIOWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ZAWODOWOŚĆ, MODRASZEK REBELA, MAŁOŚĆ, ZAKUTA PAŁA, LEGENDARNOŚĆ, HYDROKSYZYNA, TUNEL, DRZEWO CYTRUSOWE, SIEDMIOPALECZNIK, MALOWNICZOŚĆ, KAWA ZBOŻOWA, POPIELICA, PRASSAKI, MANIERY, STROIK, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, SALWINIA, NACHALNOŚĆ, TEREN ZAMKNIĘTY, OKRĄGŁOGŁOWY, HYKSOS, TURCZYN, GOSPODARSTWO TOWAROWE, BOCZEK, ZARAZA, NUMER, KOŃ NA PATYKU, NARWALOWATE, CHLUBNOŚĆ, KWASEK CYTRYNOWY, STRZAŁKA, ZŁOŻE KOPALINY, AMONAL, MINERAŁ SIARCZKOWY, PRZERWANIE, BEJCÓWKA, NEUTRALNOŚĆ, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, ZARADNOŚĆ, OSTROGONY, PODKORA, ANTENA, POZYTYW, ARTYSTA, NADWYŻKA KONSUMENTA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, SOPRAN, PRZESTWORZE, POSTĘPAK, SERMONIZM, WYRÓB TYTONIOWY, PAPA, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, SSANIE, BALANS, RUNA, FILIPIN, NALTREKSON, PRZYZNAWALNOŚĆ, MIĘDLARKA, TENDENCJA, SUTERENA, TOPONIMIA, WDÓWKA, AKANTOWATE, PODAWACZ, RADA PRACOWNICZA, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, EGZOSFERA, BOOROOLA, ?GALICJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.529 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTERIDOPHYTA - W DAWNYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH ROŚLIN NACZYNIOWYCH TAKSON W RANDZE GROMADY (TYPU), SPOŚRÓD ROŚLIN WSPÓŁCZESNYCH DO GRUPY TEJ ZALICZANO WIDŁAKI, SKRZYPY, PSYLOTOWE I PAPROCIE; DZIŚ NAZWAPAPROTNIKI STOSOWANA JEST CZĘSTO ZWYCZAJOWO, A NIE TAKSONOMICZNIE, W PODOBNYM JAK NIEGDYŚ ZNACZENIU, W ODNIESIENIU DO ROŚLIN ZARODNIKOWYCH, U KTÓRYCH POKOLENIEM DOMINUJĄCYM JEST SPOROFIT I KTÓRE OSIĄGNĘŁY PODOBNIE WYSOKI POZIOM BUDOWY I ROZWOJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTERIDOPHYTA - W DAWNYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH ROŚLIN NACZYNIOWYCH TAKSON W RANDZE GROMADY (TYPU), SPOŚRÓD ROŚLIN WSPÓŁCZESNYCH DO GRUPY TEJ ZALICZANO WIDŁAKI, SKRZYPY, PSYLOTOWE I PAPROCIE; DZIŚ NAZWAPAPROTNIKI STOSOWANA JEST CZĘSTO ZWYCZAJOWO, A NIE TAKSONOMICZNIE, W PODOBNYM JAK NIEGDYŚ ZNACZENIU, W ODNIESIENIU DO ROŚLIN ZARODNIKOWYCH, U KTÓRYCH POKOLENIEM DOMINUJĄCYM JEST SPOROFIT I KTÓRE OSIĄGNĘŁY PODOBNIE WYSOKI POZIOM BUDOWY I ROZWOJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAPROTNIKI Pteridophyta - w dawnych systemach klasyfikacyjnych roślin naczyniowych takson w randze gromady (typu), spośród roślin współczesnych do grupy tej zaliczano widłaki, skrzypy, psylotowe i paprocie; dziś nazwapaprotniki stosowana jest często zwyczajowo, a nie taksonomicznie, w podobnym jak niegdyś znaczeniu, w odniesieniu do roślin zarodnikowych, u których pokoleniem dominującym jest sporofit i które osiągnęły podobnie wysoki poziom budowy i rozwoju (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPROTNIKI
Pteridophyta - w dawnych systemach klasyfikacyjnych roślin naczyniowych takson w randze gromady (typu), spośród roślin współczesnych do grupy tej zaliczano widłaki, skrzypy, psylotowe i paprocie; dziś nazwapaprotniki stosowana jest często zwyczajowo, a nie taksonomicznie, w podobnym jak niegdyś znaczeniu, w odniesieniu do roślin zarodnikowych, u których pokoleniem dominującym jest sporofit i które osiągnęły podobnie wysoki poziom budowy i rozwoju (na 10 lit.).

Oprócz PTERIDOPHYTA - W DAWNYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH ROŚLIN NACZYNIOWYCH TAKSON W RANDZE GROMADY (TYPU), SPOŚRÓD ROŚLIN WSPÓŁCZESNYCH DO GRUPY TEJ ZALICZANO WIDŁAKI, SKRZYPY, PSYLOTOWE I PAPROCIE; DZIŚ NAZWAPAPROTNIKI STOSOWANA JEST CZĘSTO ZWYCZAJOWO, A NIE TAKSONOMICZNIE, W PODOBNYM JAK NIEGDYŚ ZNACZENIU, W ODNIESIENIU DO ROŚLIN ZARODNIKOWYCH, U KTÓRYCH POKOLENIEM DOMINUJĄCYM JEST SPOROFIT I KTÓRE OSIĄGNĘŁY PODOBNIE WYSOKI POZIOM BUDOWY I ROZWOJU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PTERIDOPHYTA - W DAWNYCH SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH ROŚLIN NACZYNIOWYCH TAKSON W RANDZE GROMADY (TYPU), SPOŚRÓD ROŚLIN WSPÓŁCZESNYCH DO GRUPY TEJ ZALICZANO WIDŁAKI, SKRZYPY, PSYLOTOWE I PAPROCIE; DZIŚ NAZWAPAPROTNIKI STOSOWANA JEST CZĘSTO ZWYCZAJOWO, A NIE TAKSONOMICZNIE, W PODOBNYM JAK NIEGDYŚ ZNACZENIU, W ODNIESIENIU DO ROŚLIN ZARODNIKOWYCH, U KTÓRYCH POKOLENIEM DOMINUJĄCYM JEST SPOROFIT I KTÓRE OSIĄGNĘŁY PODOBNIE WYSOKI POZIOM BUDOWY I ROZWOJU. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x