MAKROELEMENT, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ W DANYM ŚRODOWISKU (TAKŻE ORGANIZMIE) JEST STOSUNKOWO DUŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAKROMINERAŁ to:

makroelement, pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 12 lit.)MAKROPIERWIASTEK to:

makroelement, pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 16 lit.)MAKROSKŁADNIK to:

makroelement, pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAKROELEMENT, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ W DANYM ŚRODOWISKU (TAKŻE ORGANIZMIE) JEST STOSUNKOWO DUŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.164

STARSZY CZŁOWIEK, WIATROWNICA, DWUDZIESTKA, TRANSPOZYCJA, HYDROŻEL, WYSOKOŚĆ, HIPPISKA, PACJENT URAZOWY, KORALE KAMIENNE, KOŃ KLADRUBSKI, ALKOHOL METYLOWY, LITYINOW, WIRUS POLIO, IDIOMAT, DOMINATOR, ANGIELSKOŚĆ, CHOROBA FRIEDREICHA, KWAS MASŁOWY, RYZYKO, ROZSTRZYGALNOŚĆ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KOMIN, HELIOFIZYKA, GRZYB MODRZEWIOWY, DEONTOLOGIA, BEZDOTYKOWIEC, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, KOREK, CHLOREK RTĘCI(II), ZŁOTO, OBRAZ, ARHANT, ZMYŚLNOŚĆ, MILICJA, OGNISKO, ROŚLINY NACZYNIOWE, WALEC HIPERBOLICZNY, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, AUTSAJDER, ARMEŃSKI, LEPIĘŻNIK BIAŁY, BORSUK, WSIUR, PŁUG WIRNIKOWY, NIELOTNOŚĆ, AEROBIOZA, NIECHLUJA, OKNO DIALOGOWE, ŻARTOWNIŚ, ODJAZD, GRUPA ALGEBRAICZNA, EINSTEIN, NIEGRZECZNOŚĆ, STROP, SZCZAWIÓWKA, PRZYRA, RAJFURKA, STANDARDBRED, POMPA STRUMIENIOWA, ORGANOMISTRZOSTWO, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, CIEPLICA, MANIERYSTA, WIMPERGA, AKCJA, KAWAŁ, SIŁOWNIK, MIARA NIEZWARTOŚCI, OCZODÓŁ, RYTOWNIK, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, RÓWNOŚĆ, SZEKSPIR, GAULEITER, SULFOTLENEK, CZERWONE CIAŁKO KRWI, PRZYSADKA, WELWET, GRADUACJA, PRZYZNAWALNOŚĆ, CIOS PROSTY, PROFESOR, LODOWIEC SIECIOWY, RAJFURSTWO, ODPRAWA CZASOWA, NEUROCHEMIA, GATUNEK KLUCZOWY, ZARZEWIE, KLASÓWKA, SPÓJNOŚĆ, CYNA, BIOPIERWIASTEK, WARTOŚCIOWOŚĆ, KSIĄŻKOWOŚĆ, SARONG, REPETYTYWNOŚĆ, ŁONO, KOSZT NIEZGODNOŚCI, MIRAŻ, LOGIKA KIERUNKOWA, PIECHOTA MORSKA, DORADCZYNI, CZAPLA MASKOWA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, DRIOPITEK, CZARECZKA, KONDENSATOR, BENZYNA CIĘŻKA, DYSKONTYNUACJA, LANDOWSKA, INDYGO, USŁUGI SPOŁECZNE, MH, PIERWIASTEK, WIETRZENIE MECHANICZNE, EKSPERYMENT KLINICZNY, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, DESYKANT, ZWROTNOŚĆ, MANIERKA, SOBÓR, POLITYKA PODATKOWA, ZARAZA MOROWA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, SAMURAJ, PAS DROGI GRANICZNEJ, STOSUNEK WODNY, DELIKATNOŚĆ, PULSACJA, WRZÓD HUNTERA, PERYMETR, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, KOLOKATOR, DYSKRYMINACJA CENOWA, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, SZTUBACKOŚĆ, NOSTRZYK, ULSAN, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, ESTAZOLAM, NOCEK BRANDTA, IZOMER, RYZYKO OPERACYJNE, PLANETARIUM, OUTLIER, PODOSTATEK, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, CEREBROZYD, POCHŁANIACZ GAZÓW, DROGI MOCZOWE, NEPTUN, PRZELOTNICE, CUKIER SŁODOWY, POCHŁANIACZ, CHLORAN(VII) AMONU, KARABYK, KARBONARYZM, BEZROBOCIE UKRYTE, POLIKONDENSAT, IMADŁO ŚLUSARSKIE, INWESTYCJA, ROMBOŚCIAN, NATARCZYWOŚĆ, ZAINTERESOWANA, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWATA, NALEWKA, GLOBALNOŚĆ, DOPEŁNIACZ, BINARYZM, CUDZOŚĆ, KURTA, HIPEROATOM, IDEAŁ PIERWSZY, SIARCZEK, LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA, RACHITYK, MACIERZ KWADRATOWA, SFINGOLIPID, BRZEGOWIEC, ZGODNOŚĆ, TOY, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, CHEMIA ORGANICZNA, PROGRAM TELEWIZYJNY, ASTER, CHLORAN(VII) LITU, GRZYB NIEJADALNY, KOMPENSATOR CIEPLNY, KOMPETENCJA, NAZWA POZORNA, WYLECZENIE, ANALIZA PORTFELOWA, MATCZYNOŚĆ, KONSEKWENTNOŚĆ, SECESJONISTA, OSTRY KURS, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, CHLORAN(V) SODU, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, PODTYBINKA, GISER, CZEK PODRÓŻNICZY, WIEK POPRODUKCYJNY, TIR, KRÓL, CRACK, DACH POGRĄŻONY, OWOWEGETARIANIN, NOSACZ MENTAWAJSKI, WODY TERYTORIALNE, STÓŁ MIKSERSKI, RZEŹ NIEWINIĄTEK, ZATOPIONA DEPRESJA, NIEUŻYWALNOŚĆ, TELESKOP ZWIERCIADLANY, PUSTA STRUNA, NEUTRALIZACJA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, TOREBKA, KOŁPACZEK, DRAPIEŻNOŚĆ, POGODNOŚĆ, RACHUNEK BANKOWY, GŁOŚNOŚĆ, DWA OGNIE, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, OKRĘT RAKIETOWY, FURUNKULOZA, ŚWIECZKA, MONUMENT, KOLOSTOMIA, AKUMULATORY, JESIOTRY, BOWLS, OSZAST, ALKAMINA, RZEŚKOŚĆ, KAWA ROZPUSZCZALNA, DZIELNICOWY, REFLEKTOR, MAKROMINERAŁ, POSIADACZ ZALEŻNY, OBSZAR, BIDŻAPUR, HUZAR ZWYKŁY, FUTERKO, CIEKAWY, SYMPOZJON, GAZELA PRZEWALSKIEGO, KOLBA, LICZBA RZECZYWISTA, RAK, RÓG, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, KIERUNKOWOŚĆ, NIEOCZEKIWANOŚĆ, SEKWENCJA KODUJĄCA, GRUBOŚĆ, DZIAD, POCIĄG MARSZRUTOWY, SERŻA, DELFIN GRUBOGŁOWY, BIAŁY PUCH, GENEZA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, UKŁAD LOGICZNY, PROBLEM BAZYLEJSKI, EGOISTYCZNOŚĆ, AGREGATOR, CHMURZYSKO, RUCHLIWOŚĆ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, RESZTKA, KADM, PUSTY DŹWIĘK, SZMER, MŁODZIEŃCZOŚĆ, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, CHRUŚCIK, KOLAMINA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, GŁUCHOŚĆ, SWATKA, DZBANUSZEK, LEŚNY DZIADEK, KATASTROFA NATURALNA, CHLORAN POTASU, ZUPA NA GWOŹDZIU, DEBILNOŚĆ, ZACHODNI GORYL NIZINNY, WIELOBARWNOŚĆ, SPÓJNIK, GRĄD SUBATLANTYCKI, OWCZAREK, SPOIWO BUDOWLANE, BEDŁKA MUCHOMOR, MI, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, ?KAPELMAJSTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.164 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAKROELEMENT, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ W DANYM ŚRODOWISKU (TAKŻE ORGANIZMIE) JEST STOSUNKOWO DUŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MAKROELEMENT, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ W DANYM ŚRODOWISKU (TAKŻE ORGANIZMIE) JEST STOSUNKOWO DUŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAKROMINERAŁ makroelement, pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 12 lit.)
MAKROPIERWIASTEK makroelement, pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 16 lit.)
MAKROSKŁADNIK makroelement, pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAKROMINERAŁ
makroelement, pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 12 lit.).
MAKROPIERWIASTEK
makroelement, pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 16 lit.).
MAKROSKŁADNIK
makroelement, pierwiastek chemiczny, którego zawartość w danym środowisku (także organizmie) jest stosunkowo duża (na 13 lit.).

Oprócz MAKROELEMENT, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ W DANYM ŚRODOWISKU (TAKŻE ORGANIZMIE) JEST STOSUNKOWO DUŻA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - MAKROELEMENT, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KTÓREGO ZAWARTOŚĆ W DANYM ŚRODOWISKU (TAKŻE ORGANIZMIE) JEST STOSUNKOWO DUŻA. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x