WYŻSZY ZWIĄZEK TAKTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU DYWIZJI LUB BRYGAD OKREŚLONEGO RODZAJU WOJSK LUB ZWIĄZKÓW TAKTYCZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ CAŁOŚCI JEGO SIŁ (MOŻE TAKŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE, WYKONUJĄC SPECJALNE DZIAŁANIA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORPUS to:

wyższy związek taktyczny składający się z kilku dywizji lub brygad określonego rodzaju wojsk lub związków taktycznych i oddziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań całości jego sił (może także działać samodzielnie, wykonując specjalne działania) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORPUS

KORPUS to:

ciało człowieka lub zwierzęcia analizowane jako część centralna bez głowy i kończyn (na 6 lit.)KORPUS to:

grupa żołnieży o takim samym stopniu wojskowym (tzw. korpus osobowy) (na 6 lit.)KORPUS to:

zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy itp (na 6 lit.)KORPUS to:

główna część urządzenia, rodzaj obudowy, która pełni funkcję szkieletu, zapewnia odpowiednią wytrzymałość oraz zawiera punkty zaczepienia i podparcia innych elementów konstrukcyjnych (na 6 lit.)KORPUS to:

często spotykany drobiowy element handlowy; mięso z korpusu tuszki, jej centralnej części - to, co pozostaje po odcięciu od niej innych, cenniejszych fragmentów mięsa (skrzydełek, nóżek, piersi) (na 6 lit.)KORPUS to:

w botanice: element stożka wzrostu u okrytozalążkowych (na 6 lit.)KORPUS to:

zrąb - zasadnicza część czegoś (na 6 lit.)KORPUS to:

archit. główna część budowli (na 6 lit.)KORPUS to:

duża jednostka taktyczna składająca się z kilku dywizji lub brygad (na 6 lit.)KORPUS to:

kadłub; element konstrukcyjny maszyny łączący w jedną całość pozostałe elementy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYŻSZY ZWIĄZEK TAKTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU DYWIZJI LUB BRYGAD OKREŚLONEGO RODZAJU WOJSK LUB ZWIĄZKÓW TAKTYCZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ CAŁOŚCI JEGO SIŁ (MOŻE TAKŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE, WYKONUJĄC SPECJALNE DZIAŁANIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.939

STRATYFIKACJA, KOMORA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, ZUPA NA GWOŹDZIU, ICHTIOSTEGOWCE, KREWNY, SENTYMENT, GRAFICZKA, GŁOŻYNA, IGLASTE, GUFFA, CYRK, STOS, TEST SPRAWNOŚCIOWY, SEZAMEK, KACZKA, UTYLITARYZM, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, ZADYSZKA, ROMANS, ANTAŁEK, WIELKORUSKI, ATTACHAT, BRONCHOGRAFIA, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, ŁUSKA, AFERKA, NASKÓREK, KIWI, RENA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BECZKARNIA, ANARCHIZM, TRZECI ZAKON, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, MIOTŁA, DEGRADACJA, PANDUR, LINIA ROZUMU, MIELINA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, GALAS, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, BOKÓWKA, KAZUISTA, PRYMITYW, BISFENOL, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, AWARYJNOŚĆ, ZEBRA, PRUSACZKA, EKLEKTYZM, WYSYPKA, HANDEL NARĘCZNY, FAWELA, TĘCZA, SYN, HELIOFIT, SABOTY, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, INWEKTYWA, TECHNIKA ŚWIETLNA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, BACKGROUND, STOPIEŃ, PRZESŁUCHANIE, , WALUCIARZ, KRĄGŁOŚĆ, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, KAMIEŃ BUDOWLANY, PRAŻUCHA, POLNIK PÓŁNOCNY, ROZETKA, WÓR, KOMANDO, FERRIMAGNETYK, POKUSA, KABINA, OPAD, JESIOTR OSTRONOSY, KANAŁ LATERALNY, SZABAS, ANTROPOLOG KULTUROWY, ŻABKI, ANTYCYPACJA, PALTO, SKOPEK, FUNT, NIETZSCHEANISTA, ANALITYKA BIZNESOWA, REGIONALNOŚĆ, FILOKAKTUS, DESEREK, PODKŁADKA, PLAŻA, FALC, WYCHOWAWCZYNI, SKAŁA OSADOWA, JELEŃ SCHOMBURGKA, GÓWNOZJAD, PARTIA, NOGA, EKSPOZYCJA, BEZPANCERZOWCE, POLE DRUMLINOWE, RZECZOWNIK, OMNIBUS, PERFORACJA, PANCERNIK, ULOTKA, ELDAR, UDAWACZ, SIOSTRZYCZKA, BLENDA, BRAMA TRIUMFALNA, ASCEZA, WARUNEK, ROZWAGA, SOWIECKOŚĆ, GÓWNOZJADZTWO, ALKA KRZYWONOSA, SELSKIN, COTELE, KOPUŁA PANCERNA, WINKRYSTYNA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, DESKARZ, SZEZLONG, ZADRAPANIE, WYKLUCZENIE, ROPUCHA WODNA, RANA WYLOTOWA, HEMATOLOGIA, PIJAK, PUSZCZA, OSTROGA PIĘTOWA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, PISMO WĘZEŁKOWE, RZEŹNICZKA, DRAMATOPISARSTWO, BEZCZELNIK, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, BRZYDACTWO, POMOCNIK, KOSMATOŚĆ, SOŁTYSOSTWO, SIORKA, ZIEMIA, AMINOALKOHOL, METRUM, SYTUACJA PODBRAMKOWA, ZBIOROWISKO, ORGIAZM, ARABESKA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, ROSTBEF, PACHISI, STACJA, OSIOWIEC, WNĘTROSTWO, MLECZ, SAPROFAG, ALLEGRO, PERCHA, PRZEŚLIZG, GEODEZJA NIŻSZA, SOSJERKA, MAKIAWELISTA, PERON, ZWIAD, RETROGRADACJA, APARATOWNIA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI, ALLELUJA, KĄSACZ, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, POTAJNIK, ODDZIAŁ ZAPOROWY, HISTERYK, GEN SPRZĘŻONY, JON HYDROKSYLOWY, CZASOPISMO, KAMIKAZE, BIEG, TONAŻ, KROKIET, POZIOMKA, RELIGIOZNAWCA, HUTA SZKŁA, NADINTENDENT, RYJÓWKA MALUTKA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, NACISK, ŻWAWIK SREBRZYSTY, EMOTKA, IMACZ, HALA, PŁYWANIE, DRĄGOWINA, ADMIRER, STADIUM LARWALNE, RZEŹNIK, SKAŁA WAPIENNA, DERBY, CHLORELLA, SECIK, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, SONG, CIAŁO KOLANOWATE, BIAŁORUSZCZYZNA, UDAR SŁONECZNY, POZYCJA, REPREZENTACJA, CZARNA SOTNIA, KRÓLEWIĘTA, HOMOGENIZATOR, WOLARKA, ALKOHOL METYLOWY, WSPÓLNOTA, ZAKŁÓCENIE, BIOGAZOWNIA, NIECKA WYPADOWA, KWIETNIK, DYSKRETKA, BAWOLE OKO, ZIELONA FALA, EWOLUCJONIZM, KAPUCYNKA CZUBATA, MALAKOLOGIA, AMERYKAŃSKOŚĆ, EMISJA WTÓRNA, SZPRYCA, KORNICKI, EKONOMIA, KUFEL, SZTAMBUCH, STAL, KATOLICKOŚĆ, PLAKAT, PŁOZ, WERSYFIKACJA, TRIO, ROZDZIAŁ, POŁAWIACZ MIN, UMOCNIENIE, ZASADA REAFERENCJI, TRYWIALIZM, WĘZEŁ WINDSORSKI, PIEKARNIA, ALEJA SZTYWNYCH, HUBA, KOŁO RATUNKOWE, FEROMON, JEMIOŁA, SYNGIEL, HIN, WRZĘCHY, HIPOSTAZA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, OLIMPIADA, JACKSON, OKSFORD, ZNAMIENITOŚĆ, ANOMALIA MAGNETYCZNA, PRAWNICTWO, CZARNA SKRZYNKA, SER, KAWA MIELONA, ZASTAWKA AORTALNA, MARUDERSTWO, PRZECHYŁKA, REŻYSER, ILOŚĆ REFERENCYJNA, WKRĘTKA, ALPAKA, RYZYKO, MAJDANIARZ, BETONOSKOP, PANORAMA, DOJNICA, IZOLACJONIZM, KONSYLIUM, CELNOŚĆ, RYNEK WSCHODZĄCY, MARTWIAK, INFORMACJA, POZBYWANIE SIĘ, ŹRÓDŁO, REAKTOR JĄDROWY, PŁYWACZOWATE, FILOLOGIA ORIENTALNA, AKT PŁCIOWY, KLASA, POCHODNA FORMALNA, ?GŁADYSZEK TĘPOLISTNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.939 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYŻSZY ZWIĄZEK TAKTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU DYWIZJI LUB BRYGAD OKREŚLONEGO RODZAJU WOJSK LUB ZWIĄZKÓW TAKTYCZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ CAŁOŚCI JEGO SIŁ (MOŻE TAKŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE, WYKONUJĄC SPECJALNE DZIAŁANIA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYŻSZY ZWIĄZEK TAKTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU DYWIZJI LUB BRYGAD OKREŚLONEGO RODZAJU WOJSK LUB ZWIĄZKÓW TAKTYCZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ CAŁOŚCI JEGO SIŁ (MOŻE TAKŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE, WYKONUJĄC SPECJALNE DZIAŁANIA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORPUS wyższy związek taktyczny składający się z kilku dywizji lub brygad określonego rodzaju wojsk lub związków taktycznych i oddziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań całości jego sił (może także działać samodzielnie, wykonując specjalne działania) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORPUS
wyższy związek taktyczny składający się z kilku dywizji lub brygad określonego rodzaju wojsk lub związków taktycznych i oddziałów przeznaczonych do zabezpieczenia działań całości jego sił (może także działać samodzielnie, wykonując specjalne działania) (na 6 lit.).

Oprócz WYŻSZY ZWIĄZEK TAKTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU DYWIZJI LUB BRYGAD OKREŚLONEGO RODZAJU WOJSK LUB ZWIĄZKÓW TAKTYCZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ CAŁOŚCI JEGO SIŁ (MOŻE TAKŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE, WYKONUJĄC SPECJALNE DZIAŁANIA) sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - WYŻSZY ZWIĄZEK TAKTYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z KILKU DYWIZJI LUB BRYGAD OKREŚLONEGO RODZAJU WOJSK LUB ZWIĄZKÓW TAKTYCZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ CAŁOŚCI JEGO SIŁ (MOŻE TAKŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE, WYKONUJĄC SPECJALNE DZIAŁANIA). Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x