OBECNIE ZAKŁAD KRAWIECKI LUB BUDYNEK, POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE DO PRODUKCJI ODZIEŻY Z TKANIN I INNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZWALNIA to:

obecnie zakład krawiecki lub budynek, pomieszczenie przeznaczone do produkcji odzieży z tkanin i innych wyrobów włókienniczych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZWALNIA

SZWALNIA to:

pracownia bieliźniarska (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBECNIE ZAKŁAD KRAWIECKI LUB BUDYNEK, POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE DO PRODUKCJI ODZIEŻY Z TKANIN I INNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.209

AMEBA, MATURKA, KORYFEUSZ, BABUŚKA, KOZIOŁ OFIARNY, SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE, REJESTR, ZAĆMIENIE, KORYTO, ANTYDOGMATYZM, USZKO, HERB, MEDALION, PRZEMYSŁ, BĘBEN, BARIERA TECHNICZNA, HUZAR, KLEMPEL, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, SZMATA, ŻYRAFA KENIJSKA, ANALITYKA MEDYCZNA, WŁÓKNO, SKRZYNIA BIEGÓW, REWALIDACJA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, SMILEY, NIESTOSOWNOŚĆ, GORSET, ARESZT, MUZA, KAPTUR, RYZYKO OPERACYJNE, BRISTOL, ANTROPOZOONOZA, WIĘZADŁO OBŁE, KISZKA ZIEMNIACZANA, GRA KOMPUTEROWA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, BEZPIECZNY SEKS, KONCERT ŻYCZEŃ, ASTEROIDA, MOSH, KOPALINA STAŁA, OTWÓR, ZASADA PODCZEPIENIA, OBSADA, PLOTER TNĄCY, ŁĄCZNOŚĆ, KARTANA, WIELOKULTUROWOŚĆ, ANTYPAST, EDYKUŁA, PETARDA, FIOLET GORYCZKI, KROS, SŁODOWNIA, AWANTURA, DEMOT, POLIGON, ROŚLINA ZIELNA, OKŁADKA, BULIONÓWKA, MATERIAŁ SKALNY, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, BAKARAT, LINIA ŚRUBOWA, OLIWA Z OLIWEK, RACHUNEK KAPITAŁOWY, APOSTEL, ROZBRATEL, KOMORA NABOJOWA, WYDAWNICTWO SERYJNE, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, METAL KOLOROWY, AKROBATYKA SPORTOWA, CEL, LODOWIEC FIELDOWY, EWOLUCJA KASKADERSKA, ALARM LOTNICZY, ZLEWNIA, PIESIO, KINDŻAŁ, KIEŁ, BROŃ MIOTAJĄCA, BLOCZEK, EUFONIA, MILCZĄCA ZGODA, MOSTEK, PAPROTNICA GÓRSKA, CYTADELA, MŁAK, SYSTEMATYKA, ALKID, WYRAFINOWANIE, ISTOTA, TONAŻ, BAŁAMUTNICA, NAJEZDNIK, POLIMER FLUOROWY, ROBOTA GÓRNICZA, KUCHNIA GAZOWA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, PRELIMINARIUM POKOJOWE, GRENCHEN, POWTÓRZENIE, CZWARTY, BAZYLIKA WIĘKSZA, FOCH, LIZ, BYLICA POSPOLITA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, WODNIAK, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, RYNEK NIEDOSKONAŁY, PRZYRODNIA SIOSTRA, KUCHY, MACKI, KOŚCIÓŁ, MONSTRUM, ŚCIĄGACZ, DOM, KAWA MIELONA, SEZAMEK, CAŁKA PIERWSZA, BYSTROŚĆ, SZYBKOŚCIOWIEC, ZNACHOR, PAWĘŻ, ROBOCIK, REDA, WARTOŚĆ NOMINALNA, BRATKARTOFLE, KONTUAR, WSPÓŁKRÓL, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, KSIĘŻULO, REFLEKS, PIKSEL, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, ODRUCH, ŁUPACZKA, LITOTRYPSJA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, TABULA RASA, SZTYFT, OBRAZ, PODWOIK, PODBIERACZ, SREBRZENIE, SUPERWIZJA, FAŁSZYZM, CIĄGACZ, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, ZAGRANIE, ŁYSIENIE, ALFABET PUNKTOWY, REMIZA, ANNATO, BULLA, DEGRADACJA, SZPONA, CHLEWNIA, KWASJA, MIEJSCE, KOSZÓWKI, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, OKRES PÓŁTRWANIA, UT, WNĘTRZE, KOBIAŁKA, BORTA, OGRÓD ZIMOWY, OFENSYWA, FOLBLUT, ALMIKOWATE, RODZINA KATYŃSKA, KISZONKA, DYSPOZYTURA, LALKARSTWO, AGENCJA, RUTENIZACJA, STEK, WELWET, AZYDEK, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, OKOLE, DROGA KONIECZNA, CZOŁÓWKA, CZAPKA FRYGIJSKA, KOLUMBARIUM, BALDACHIM, ZASILANIE SIECIOWE, BUDYNEK INWENTARSKI, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, EDYKUŁ, ŁADUNEK, ANNA, KRECIA ROBOTA, WIĄZ, RUM, WOJNA NAPOLEOŃSKA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, JUTA, KIERAT, KRYZA, TARAN, SZCZYT, SZEŚCIAN, KOSÓWKA, GATUNEK MIESZANY, GRANULACJA, LASONOGI, IMIONISKO, DESTRUKCYJNOŚĆ, MIARKA, ELF, NAPY, SZKANDELA, KANAPKA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, SUBEMITENT, STOPIEŃ FAHRENHEITA, DEKORTYKACJA, SZTUCZNE SERCE, NEFROSTOMIA, HARACZ, SKWARKI, JARZĘBINA, TURBOSŁOWIANIN, BASEN, DEDERON, ŻUBR KAUKASKI, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, MISIAK, KÓŁKORODEK, RESPIRATOR, SATELITA, BRZMIK, SITO, BRZECZKA PIWNA, KOJEC, RYBOŁÓWSTWO, BIEG, CENZURA, ZAGRYWKA, LOFIX, HACJENDER, KARTKA, PLOTER GRAWERUJĄCY, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, WIDEOMANIAK, PREZESKA, PUNKT OKOSTNOWY, ABOLICJA, KLISZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, HEBAN, SKRZYDEŁKO, STATEK, DECHA, BUT, ROTMISTRZ, ELEKTROLUMINESCENCJA, KACZKA, KARTUSZ HERBOWY, REMIZA, GRZYBIARSTWO, PANTOFELNIK, AUTOMOBILISTA, KIWI, PLOMBOWIEC, CZAS ZIMOWY, ARTUR, BLOKHAUZ, ZAPORA, SUPERNOWA TYPU IC, DRŻĄCZKA, GEEK, BUDOWA, KUGLARZ, PARAPET, PORĘCZ, HARDTOP, SZTYCH, LIGATURKA, KREDKA, FILM ANTYWOJENNY, DZIRYT, OKRUTNOŚĆ, PŁYWACZEK, TYP, STEROWNIK, WYKŁAD, GATUNEK SYNCHRONICZNY, POKREWIEŃSTWO, LEJ KRASOWY, KARMELEK, ?SZEJK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.209 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBECNIE ZAKŁAD KRAWIECKI LUB BUDYNEK, POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE DO PRODUKCJI ODZIEŻY Z TKANIN I INNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBECNIE ZAKŁAD KRAWIECKI LUB BUDYNEK, POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE DO PRODUKCJI ODZIEŻY Z TKANIN I INNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZWALNIA obecnie zakład krawiecki lub budynek, pomieszczenie przeznaczone do produkcji odzieży z tkanin i innych wyrobów włókienniczych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZWALNIA
obecnie zakład krawiecki lub budynek, pomieszczenie przeznaczone do produkcji odzieży z tkanin i innych wyrobów włókienniczych (na 8 lit.).

Oprócz OBECNIE ZAKŁAD KRAWIECKI LUB BUDYNEK, POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE DO PRODUKCJI ODZIEŻY Z TKANIN I INNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - OBECNIE ZAKŁAD KRAWIECKI LUB BUDYNEK, POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE DO PRODUKCJI ODZIEŻY Z TKANIN I INNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast