ELEMENT POŚREDNICZĄCY W POŁĄCZENIU KOŁKOWYM JAKO ELEMENT USTALAJĄCY LUB PODPIERAJĄCY; MOŻE BYĆ STOŻKOWY LUB WALCOWY, GŁADKI LUB KARBOWANY, PEŁNY LUB SPRĘŻYSTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁEK to:

element pośredniczący w połączeniu kołkowym jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty (na 5 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁEK

KOŁEK to:

najczęściej drewniany, podłużny element, który czasami ma zaostrzony koniec, żeby można go było gdzieś wbić (na 5 lit.)



KOŁEK to:

w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny (na 5 lit.)



KOŁEK to:

narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 5 lit.)



KOŁEK to:

element konstrukcyjny w formie plastikowej, metalowej lub drewnianej rurki, którą wkłada się w dziurę w ścianie, a następnie osadza się w niej śrubę czy wkręt (na 5 lit.)



KOŁEK to:

osoba nierozgarnięta, głupawa (na 5 lit.)



KOŁEK to:

element konstrukcyjny w postaci krótkiego pręta uniemożliwiający przesuwanie się części nim łączonych (na 5 lit.)



KOŁEK to:

sam jak ... w płocie (na 5 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT POŚREDNICZĄCY W POŁĄCZENIU KOŁKOWYM JAKO ELEMENT USTALAJĄCY LUB PODPIERAJĄCY; MOŻE BYĆ STOŻKOWY LUB WALCOWY, GŁADKI LUB KARBOWANY, PEŁNY LUB SPRĘŻYSTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.038

NAWIETRZNIK, BROŃ MASZYNOWA, KSIĄŻKA ADRESOWA, FITONCYD, MASKA, EKSPRES, BELA, LICZEBNIK, NAPIĘCIE DOTYKOWE, MNOŻENIE MACIERZY, MIEJSCE, KONWERGENCJA, QUADCOPTER, PODGATUNEK, OPUCHLIZNA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, USTNIK, OSPAŁOŚĆ, SET, ROTA, HIALINA, LUK ŁADUNKOWY, ŁOPATKA, WYŚCIGI, MORRIS, MECHANIZM ODPALAJĄCY, NA JEŹDŹCA, LEJEK, IRENA, AUTOMOBILKLUB, LISTA TRANSFEROWA, SOFCIK, HENRYK, GOŁOLEDŹ, WASĄG, ASFALT SZTUCZNY, ZAŁOŻENIE, NAGOLENNIK, FIZJOGNOMIKA, DMUCHAWKA, DŁUGODZIÓB, TYP, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, PODSUFITKA, BYLINA, PROCH, STYLISTKA, PURUSZA, BIG BAND, KAUKAZ, ARAMEIZM, JEDNOPŁAT, SMOLUCH, POLKA, PAJĘCZAK, KNEL, PLEBEJUSZ, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, INTERGLACJAŁ, ODROBEK, PLEŚNIAK, NAJEŹDŹCA, MA, WYRĘBA, BAT, NIEPOROZUMIENIE, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ŻUŻEL, ALGORYTM SYMETRYCZNY, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KOŃ KLADRUBSKI, ALIAS INTERNETOWY, JARZMO, GRAF, LITEWSKI, PULPA, CHARAKTER, STÓŁ, MANTYLA, ZIELSKO, CENA DETALICZNA, BARBITURAN, NAMASZCZENIE CHORYCH, ELEW, WŁÓCZYKIJ, PRZEMIENNIK AMATORSKI, SPRAWA, CZAS TERAŹNIEJSZY, WIĄZADŁO, JĘZYK SFORMALIZOWANY, MISIEK, CZUWANIE, MUSZTARDA DIJON, METAFRAZA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, TERMOREGULATOR, WIĄZANIE, FILTR RODZINNY, TRYSKAWKA SZKLANA, ELIMINACJA, BĘBEN, ANALOG, KOPUŁA PANCERNA, ZAKON CZYNNY, RURKA, FRANCUSKOŚĆ, DZIEWKA, WRÓBEL MAZUREK, PRZYDZIAŁ, KUCHNIA, ZIĘBNIK, WZORZEC, MONOMER, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, WRĄB, SZPALTA, ZAPLECZE SANITARNE, GRABIEŻCA, KIJEK, CZARTER, ZASTRZALIN, ALGEBRA LINIOWA, RELISZ, STRONA, KAPLICA CHRZCIELNA, SYMPOZJON, CYKL WYDAWNICZY, LITERATURA FAKTU, PIEC PŁOMIENNY, OWCE, LYCRA, NIESPŁACALNOŚĆ, TENOR, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, KLATKA, CYC, NIEPOKALANEK, ARYSTOKRACJA SENATORSKA, KARDAMON, APANAŻE, OSIEDLINY, LIŚCIEC, BYSTRZE, RÓŻNICA, DROGA GRUNTOWA, WARTOŚĆ MODALNA, STRZEMIĘ, SZYNA, FERETRON, POTOK, KACOWE, PASEK, JACK, LITOTRYPSJA, PILOT, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, PELARGONIA ANGIELSKA, ZASTRZAŁ, FIGURA, CHWAST, CARTRIDGE, LOTNISKO, KOMPLEKS, PROJEKT TECHNICZNY, FURGON, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, AUGUST, HRABINA, KOŁO PODBIEGUNOWE, FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA, DOM, HB, KOGA, PLECIONKA, SIEDEMNASTY, DIKSONIA ANTARKTYCZNA, BIAŁA KRWINKA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, DZIESIĄTY, GREGORIANKA, CISZA PRZED BURZĄ, DZIEWIĘTNASTY, SOŚNICA, RYBA UKWIAŁOWA, LEK CYTOSTATYCZNY, POCHMIEL, WAGNER, MER, ETYKIETA, ODPŁYW, DRĄŻEK STEROWY, KARAFINKA, NIEMOŻEBNOŚĆ, TACZKA, ZJAWISKO WROGICH MEDIÓW, JIG, AEROZOL SIARCZANOWY, INTERNACJONALIZM, KLUSKA, EGZOCENTRYZM, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, DILER, WRAK, POLEWKA, PROPORZEC, ZJAWISKO, NIECZUŁOŚĆ, WYCHWYT, ALBULOWATE, DWUWIERSZ, ZŁOCIENICE, MECENAT, KAMIZELKA, OSIEMDZIESIĄTKA, NASTURCJA, KOMPLEKS GLEBOWY, FOKA, SZWEDZKOŚĆ, PROPOZYCJA UKŁADOWA, CIUPAGA, POSOBOROWIE, ADAPTOR, XSARA, MIKROMETR, NAGRODZENIE, ODPRZĘG, UKŁAD NIEINERCJALNY, AROMAT, SPLOT, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, KARBONATYT, PNEUMATOLIZA, DZIECIACZEK, ALARM BOJOWY, WYSKLEPEK, WILCZY DÓŁ, POSZEWKA, ŁUSZCZAK INDYGO, ANITA, ETYKIETKA, ORGIA, KATASTROFA, ŻYWOTNIK ZACHODNI, KUC AUSTRALIJSKI, KIEŁ, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, KATEGORIA, SULFANILAMID, PRAWORZĄDNOŚĆ, STATEK KORSARSKI, KOSZYK, PIGWA, MACICA, RAJDER, FIGURACJA MELODYCZNA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, KONKURENCJA, NIETZSCHEANISTA, STATYSTA, PODKŁAD, AKT, NIEZBĘDNOŚĆ, TRINIA, ILOCZYN MIESZANY, KULTURA MATERIALNA, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, TOTEM, TYRANEK, KRYPTODEPRESJA, KRĘG LĘDŹWIOWY, ŚLIWA, HISZPAŃSKOŚĆ, HAYDN, KRYSTALOMANCJA, PROFESJA, OBIEG PIENIĄDZA, KOMPRADOR, PIOTRUŚ, BAJECZKA, DOBIEG, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, OPUSZKA PRĄCIA, DŹWIGNIA FINANSOWA, TUMBA, AMERYKAŃSKOŚĆ, OKRĘT-BAZA, RITA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ŻONISKO, FILM SF, GNIEW, PRZYJEZDNA, KUPNO, OBRÓT SPECJALNY, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, PROMIENNOŚĆ, GOL SAMOBÓJCZY, MIKROOTWÓR, CEWKA INDUKCYJNA, ?KONTO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.038 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT POŚREDNICZĄCY W POŁĄCZENIU KOŁKOWYM JAKO ELEMENT USTALAJĄCY LUB PODPIERAJĄCY; MOŻE BYĆ STOŻKOWY LUB WALCOWY, GŁADKI LUB KARBOWANY, PEŁNY LUB SPRĘŻYSTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT POŚREDNICZĄCY W POŁĄCZENIU KOŁKOWYM JAKO ELEMENT USTALAJĄCY LUB PODPIERAJĄCY; MOŻE BYĆ STOŻKOWY LUB WALCOWY, GŁADKI LUB KARBOWANY, PEŁNY LUB SPRĘŻYSTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁEK element pośredniczący w połączeniu kołkowym jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁEK
element pośredniczący w połączeniu kołkowym jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty (na 5 lit.).

Oprócz ELEMENT POŚREDNICZĄCY W POŁĄCZENIU KOŁKOWYM JAKO ELEMENT USTALAJĄCY LUB PODPIERAJĄCY; MOŻE BYĆ STOŻKOWY LUB WALCOWY, GŁADKI LUB KARBOWANY, PEŁNY LUB SPRĘŻYSTY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ELEMENT POŚREDNICZĄCY W POŁĄCZENIU KOŁKOWYM JAKO ELEMENT USTALAJĄCY LUB PODPIERAJĄCY; MOŻE BYĆ STOŻKOWY LUB WALCOWY, GŁADKI LUB KARBOWANY, PEŁNY LUB SPRĘŻYSTY. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast