PORCJA MĄKI, PRODUKTU POWSTAŁEGO W WYNIKU SILNEGO ROZDROBNIENIA ZIARNA ZBÓŻ; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PAPIEROWA TOREBKA (W DOMOWYCH WARUNKACH MOŻE BYĆ TEŻ PUSZKA, SŁOIK) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MĄKA to:

porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż; określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MĄKA

MĄKA to:

produkt powstały w wyniku silnego rozdrobnienia części rośliny (zazwyczaj ziarna zboża) (na 4 lit.)MĄKA to:

pytlowa lub razowa (na 4 lit.)MĄKA to:

z młyna na chleb (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA MĄKI, PRODUKTU POWSTAŁEGO W WYNIKU SILNEGO ROZDROBNIENIA ZIARNA ZBÓŻ; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PAPIEROWA TOREBKA (W DOMOWYCH WARUNKACH MOŻE BYĆ TEŻ PUSZKA, SŁOIK)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.467

JAJO, PREPPERS, LEKARZ DOMOWY, MODEL PAJĘCZYNY, CYKL PERYGLACJALNY, PCHŁA, ŻWAWOŚĆ, ŚWIATŁO POSTOJOWE, IBIS, ROKPOL, KRUPNIK, MEBEL, PIERÓG KARELSKI, MUCHA, BAZA TRANSPORTOWA, SUBSTANCJA, DOMINIUM, ZORBA, ŚWIADCZENIE, SYROP, ŚWIECA, BUŁKA, MOTOR, PĘTÓWKA, PORCYJKA, HORYZONT ZDARZEŃ, BLIN, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, KPINA, ZASIEW, MAKIAWELISTA, TEORIA PERSPEKTYWY, SILOS BUDOWLANY, TRYUMF, POTWIERDZENIE, LUMENOSEKUNDA, ZALESZCZOTKI, PLOTER SOLWENTOWY, NIEDOKŁADNOŚĆ, KUKURYDZIANKA, INDYKAN, ZAPIS, ZACHOWANIE, SOKÓŁ, EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ, ABORCJA, HEJNAŁ, TOPINAMBUR, LILIPUTKA, MILREJS, WIĘZADŁO OBŁE, TOBOŁEK POLNY, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, DŻEMIK, DYPTYCH, SPREJ, ANIMATORKA, DAWKA, MOC OBLICZENIOWA, PANEL ADMINISTRACYJNY, PENICYLINA PROKAINOWA, CHLEB PYTLOWY, KOŁNIERZ, MIERNIK CYFROWY, POCZUCIE WINY, POLICHLOREK WINYLU, STEK, TELEWIZJA, KOSTKA, OGNIWO SŁONECZNE, TASIEMCE, NAWIS, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, MĄKA SAMOROSNĄCA, ZUCHWAŁOŚĆ, ODCHYLENIE STANDARDOWE SKŁADNIKA RESZTOWEGO, PYRKA, MĄKA SITKOWA, TABLICA CAYLEYA, ELEGANCIK, KURSOR, KLON, ZBIORNIK, BELKOWANIE, ROZBIERANKA, MAKARONIK, SERIA, GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY, SPORODERMA, GRZEBIEŃ, MISKA, KREDYT KONTRAKTOWY, QUINOA, KROPLA CHMUROWA, SŁOIK, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, STUDIO NAGRAŃ, ŁATEK, GADOCHA, MINIMUM, KASZA JĘCZMIENNA, PUSZKA, PELIKAN AUSTRALIJSKI, FATALIZM, POLIMORF, OKSYDAZA, DYON, SUPERTOSKAN, PUCHACZ, SUSZARKA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PU, KAUCZUK BUTYLOWY, BRZYDOTA, ŁAPKA, PEDERASTKA, ELANA, PACHT, PASZTECIK, PŁAZ, N-GRAM, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, DODATEK NADZWYCZAJNY, NOMINALIZM, BAJDA, ŁUK WYSPOWY, RUMIAN ŻÓŁTY, DUŻA CZARNA, FACH, SCRATCHING, ŁÓŻECZKO NADZIEI, WSZECHMOCNY, ŚMIETANA, REFERENDUM LOKALNE, SZARY SOS, SZCZUPŁOŚĆ, NASTROSZEK, NAPIĘCIE, SZPADA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, SZTOS, CAŁUSEK, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, KRÓLIK, ZDRADA, LIST GOŃCZY, ZAWIEW, OBSZAR, PSZENICA DURUM, TANIEC, BIOPOLIMER, STOS, OŚ PORTALOWA, ZESPÓŁ USHERA, SIŁA NABYWCZA, ARENDA, WSPINACZKA LODOWA, PINGWIN, NAPÓJ, PLUSY, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, WÓR, NADWYŻKA ADSORPCYJNA, MIESZKALNOŚĆ, GRA LOSOWA, INWALIDA, REALIZM, POR, AKLIMACJA, WESTYBUL, BISZKOPT, TEŚCIK, MŁYNEK DO ODPADKÓW, PREPAID, MAŁA CZARNA, CO NIECO, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, PASZKWILANT, MIELONKA, CEP, KRÓTKONOS BRĄZOWY, WIDEOKONFERENCJA, BLIN, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, TYMPAN, STOPA LĄDOLODU, REKIN CHOCHLIK, MASZYNA CIEPLNA, SKORUPIAKI WYŻSZE, BAWEŁNA, LIQUID, PUŁAP PRAKTYCZNY, ZACHOWAWCA, ROZPŁYWALNOŚĆ, CUKIER LODOWY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, DONICZKA, WŚCIEKLICA PŁATKOROŻNA, ORCHIDEA, KANEMEJERIA, PRÓBA, SETA, DAWKA EKSPOZYCYJNA, KOCIOŁEK, POZIOM, METODA ZERO-JEDYNKOWA, SŁÓD, IDEA, SZCZELINA LODOWCOWA, CZAPKA TEKTONICZNA, KOMBAJN ROLNICZY, NIEWYPAŁ, USŁUGA KONSUMPCYJNA, CZESANKA, WĄSONÓG, CZARNA DZIURA, STREFA EKONOMICZNA, OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA, RESORTACJA GENOWA, NACZYNIAK, PRAŻUCHA, KOPERTA, PÓŁ CZARNEJ, MOŻLIWOŚĆ, BOGACTWO, AGOGIKA, RAZOWY, SZCZYTNICA, NADZIENIE, ROBUSTA, ABSTRAKT, WTYCZKA, OPŁATEK, OTWÓR STRZAŁOWY, MAŁOŚĆ, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, STRZAŁKA, PIEWIK, ARABIKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, TRANSPORTÓWKA, OSTROKÓŁ, KUPA, ŚWIDEREK, KUSAK, MIÓD SZTUCZNY, MIANOWANIEC, PĘCHERZYK, GOŚĆ, DOSADNOŚĆ, KALORIA, KOMPUTER KWANTOWY, PLOTER GRAWERUJĄCY, EURO, LODRANIT, ŚWIADEK, REPORTAŻ, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, MASA PAPIEROWA, SZMATKA, OPUKIWANIE, PERŁÓWKA, SZPILKA, SALWINIA PŁYWAJĄCA, JELEŃ MILU, PIĘĆDZIESIĄTNICA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, BOLSZEWIZM, POLĘDWICA, BUTYL, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, SZCZENIACZEK, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, WICEHRABIA, SKROBIA ZIEMNIACZANA, POLIGYNANDRIA, NIEOFICJALNOŚĆ, TARCZA KRYSTALICZNA, ORKA NAJMNIEJSZA, PRZYKWIATEK, ZASTRZYK, GREJ, TWIERDZENIE SINUSÓW, KAMIKAZE, MONOMER, ZUPA NA GWOŹDZIU, KAFETERIA, LAMBADZIARA, PRYWATNOŚĆ, JEMIOŁA, FUNKCJA JEDNORODNA, MAŁA, OLEJ, EKSPERT, USKOK, KONIK POLSKI, PRZEKLEŃSTWO, SELSYN, ?KOSZT INWESTYCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.467 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCJA MĄKI, PRODUKTU POWSTAŁEGO W WYNIKU SILNEGO ROZDROBNIENIA ZIARNA ZBÓŻ; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PAPIEROWA TOREBKA (W DOMOWYCH WARUNKACH MOŻE BYĆ TEŻ PUSZKA, SŁOIK) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA MĄKI, PRODUKTU POWSTAŁEGO W WYNIKU SILNEGO ROZDROBNIENIA ZIARNA ZBÓŻ; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PAPIEROWA TOREBKA (W DOMOWYCH WARUNKACH MOŻE BYĆ TEŻ PUSZKA, SŁOIK)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MĄKA porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż; określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MĄKA
porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż; określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik) (na 4 lit.).

Oprócz PORCJA MĄKI, PRODUKTU POWSTAŁEGO W WYNIKU SILNEGO ROZDROBNIENIA ZIARNA ZBÓŻ; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PAPIEROWA TOREBKA (W DOMOWYCH WARUNKACH MOŻE BYĆ TEŻ PUSZKA, SŁOIK) sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - PORCJA MĄKI, PRODUKTU POWSTAŁEGO W WYNIKU SILNEGO ROZDROBNIENIA ZIARNA ZBÓŻ; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ PAPIEROWA TOREBKA (W DOMOWYCH WARUNKACH MOŻE BYĆ TEŻ PUSZKA, SŁOIK). Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x