Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZDROBNIALE: KOŁEK - ELEMENT POŚREDNICZĄCY W POŁĄCZENIU KOŁKOWYM, JAKO ELEMENT USTALAJĄCY LUB PODPIERAJĄCY; MOŻE BYĆ STOŻKOWY LUB WALCOWY, GŁADKI LUB KARBOWANY, PEŁNY LUB SPRĘŻYSTY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁECZEK to:

zdrobniale: kołek - element pośredniczący w połączeniu kołkowym, jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁECZEK

KOŁECZEK to:

zdrobniale: kołek - najczęściej drewniany, podłużny element, czasami ma zaostrzony koniec, może być np. częścią płotu (na 8 lit.)KOŁECZEK to:

zdrobniale: kołek - w instrumencie strunowym obracane pręciki, na których zawinięte są końce strun (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: KOŁEK - ELEMENT POŚREDNICZĄCY W POŁĄCZENIU KOŁKOWYM, JAKO ELEMENT USTALAJĄCY LUB PODPIERAJĄCY; MOŻE BYĆ STOŻKOWY LUB WALCOWY, GŁADKI LUB KARBOWANY, PEŁNY LUB SPRĘŻYSTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.844

TARAS WIDOKOWY, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, ANTYBIOZA, BATTERIE, GABINECIK, OLEJEK, STOŻEK USYPISKOWY, BAZA TRANSPORTOWA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, HACKAMORE, SINIEC, LEGENDA, OSET NASTROSZONY, KLONOWANIE, ASSAPAN, KONTROLA PASZPORTOWA, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, NIEDORÓBKA, KORZENIONÓŻKI, DROBNICA, NÓŻ, MIEDZIONIKIEL, KITAJKA, KOLOKWIALIZM, PRZYJACIEL DOMU, SÓL ORGANICZNA, MATRYLINEARNOŚĆ, POPITA, SKOMPROMITOWANY, GNIAZDO, KSIĄŻĄTKO, TWIERDZENIE CEVY, MECENAS, REKOMPILACJA, ZWARCIE, BASTION, TARAS, LWIA CZĘŚĆ, ORZECHÓWKA, UMYWALNIA, JĘZYK OBCY, SCENKA, DNO, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, TRUSIĄTKO, PION ŻYROSKOPOWY, KUNDMAN, NARTOW, PINCETA, RÓG, NIEODZOWNOŚĆ, ZIMNE NÓŻKI, TYP DZIKI, ANSAMBL, PŁOMYCZEK, DZIEWKA, WSPORNIK, SZCZUDŁO, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, CUGANT, OŚCIEŻE, ŁUPEK DACHÓWKOWY, POGOŃ ZA RENTĄ, PIGUŁKA, DZIECINKA, FRANCA, OGNIWO SREBROWE, ODKRYWCA, AKROBACJA LOTNICZA, KŁOPOTANIE SIĘ, HYBRYDALNOŚĆ, TRIDUUM, UCHODŹSTWO, CHARYZMA, PEDOFILSTWO, GŁUCHOTA WRODZONA, BIAŁY MARSZ, ZJAWISKO SEEBECKA, KRYMINALIK, NOTKA, PIŁA, RUG, PLEWA, SZAŁAS, PAPRYKARZ, GOŚCIU, WARSTWA, HRABINI, EUTEKTYK, ANGIELSKI, PUNKTUALNOŚĆ, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, UPOLITYCZNIENIE, CHRUST, HANTABA, PODRYG, FILECIK, ŻNIWIARKA, FRUSTRACJA, ANTYKADENCJA, SANKI, SER PODPUSZCZKOWY, PODGARDLE, SAGA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, ASPIRACJA, LEKTURKA, MASWERK, DEMON, ROZPÓRKA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, JINFENGOPTERYKS, SZLIFIERKA KĄTOWA, WIEŚ PLACOWA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, ZŁOTKO, AEROFIT, GALONIK, ZŁOTOGŁÓW, KOPARKA, KLIKOWOŚĆ, TĘŻNIK, SINGEL, KRAŃCÓWKA, HELIOFIT, WSPORNIK, MALOWIDŁO, PISMO IDEOGRAFICZNE, BIURO TECHNICZNE, RÓŻA BAZALTOWA, WERSJA LEKTORSKA, CIĄGUTEK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, DIOPTER, BACIK, KIJEK, DZWONNICA, NASTAWA OŁTARZOWA, WYPADEK, KAMIEŃ, PLAN ZDJĘCIOWY, DWORAK, RASOWOŚĆ, METABAZA, BIAŁY KRUK, GARBATE SZCZĘŚCIE, TRAWA KANARYJSKA, KUC CONNEMARA, EMALIA, TRAIL, METODA KASOWA, ANYŻ, ETERIA, KALIMBA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, LAMINAT, KLĄTWA, TĘSKLIWOŚĆ, FRYWOLITKI, WYRAZ, BELKA, GAJA, NEOPOGAŃSTWO, PANNA, CUDOTWÓRCZYNI, MÓŻDŻEK, OPCJA BARIEROWA, ASPEKT, DESKA RATUNKU, INICJATOR, TRALKA, NIEBIOSA, ACID WESTERN, KARBONATYT, TEKA, POMPA WYPOROWA, JEDNOSTKA ALOKACJI, KRÓLEWNA, SŁUŻBA, ZGŁAD, PIORUNOCHRON, IMIGRACJA, SIEKANIEC, PIGULARZ, GARMAŻERIA, METR, DEIZM, UNIFORM, DIAGNOZA, PANOWANIE, ANGIELSKA FLEGMA, GRZECH ŚMIERTELNY, MUCHA, PRAWO MAJĄTKOWE, WILCZE STADO, ŻŁÓB, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, MOLESKIN, ZNAK PISARSKI, PUSTELNIA, CIĘGNO, POZYTYWIZM, PAMPA, TSUNAMI, KOŁNIERZ, CZYTANKA, PANTOGRAF, ŁÓŻKO, AKCJA, MANIOK, KŁUSAK FRANCUSKI, NAPĘD, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, DOM PUBLICZNY, PAPIERZAK, OKSYGENATOR, WYDANIE, NIECKA ARTEZYJSKA, MARKIZA, BASENIK, ZROŚLAK, STROIK, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ANTYDOGMATYZM, TYGIEL, PRZEWRÓT, NAŁÓG, ARKUSZ DRUKARSKI, AJENCJA, HASŁO WYWOŁAWCZE, TRZON TŁOKOWY, MĄCZKA KOSTNA, ELKI, STADIONIK, WÓZEK SZPITALNY, ZERÓWKA, KATAFALK, GARDA, ELEMENT ODSTAJĄCY, SUKMANA, ERPEG, LISEK, JOGURT, PŁÓCIENKO, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, SUROWOŚĆ, KWASZONKA, GALARETA, KĘS, OPOŃCZA, PROWINCJA, PODŚWIADOMOŚĆ, FRANCZYZA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PAWĘŻ, PÓŁGOLF, FRYZ, CHWYTNIK, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ŹRÓDŁO TERMALNE, ASYSTA, KOŁECZEK, BEFSZTYK, ŻABA RYŻOWA, MISTRZ, MIĄŻSZ, ZAKON KLERYCKI, GWIAZDA PODWÓJNA, HANOWER, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, POCISK ARTYLERYJSKI, OKRĘT FLAGOWY, REZYSTOR, WYDZIELANIE, PRYMAT, PLEWA, PIĘTRO, CHŁODZIWO, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PRZYŚPIEW, STRZAŁECZKA, WCINKA, GENERALISSIMUS, HOTENTOTKA, OGONEK, KONTYNGENT, KATZENJAMMER, NIEWOLNIK, GRANAT, PROTEST SONG, POSOBOROWIE, RUMUN, GOŹDZIK, GNÓJ, TRANSPORTOWIEC, SILNIK CZTEROSUWOWY, IGIEŁKA, SZABAŚNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.844 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zdrobniale: kołek - element pośredniczący w połączeniu kołkowym, jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: KOŁEK - ELEMENT POŚREDNICZĄCY W POŁĄCZENIU KOŁKOWYM, JAKO ELEMENT USTALAJĄCY LUB PODPIERAJĄCY; MOŻE BYĆ STOŻKOWY LUB WALCOWY, GŁADKI LUB KARBOWANY, PEŁNY LUB SPRĘŻYSTY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kołeczek, zdrobniale: kołek - element pośredniczący w połączeniu kołkowym, jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁECZEK
zdrobniale: kołek - element pośredniczący w połączeniu kołkowym, jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x