NARZĘDZIE, KTÓRE PEŁNI FUNKCJĘ OPIELACZA, OBSYPNIKA LUB SPULCHNIACZA, UŻYWANE DO UPRAWY SADÓW, SZKÓŁEK I WINNIC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁUŻEK to:

narzędzie, które pełni funkcję opielacza, obsypnika lub spulchniacza, używane do uprawy sadów, szkółek i winnic (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁUŻEK

PŁUŻEK to:

zdrobniale : pług - narzędzie uprawowe do wykonywania orki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE, KTÓRE PEŁNI FUNKCJĘ OPIELACZA, OBSYPNIKA LUB SPULCHNIACZA, UŻYWANE DO UPRAWY SADÓW, SZKÓŁEK I WINNIC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.719

MUR, REEDUKACJA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, PRZYSTAŃ MORSKA, MIASTO, KARDIGAN, PLEBISCYT, BAŁAMUTNIA, TACA, POŻYCZKA, GAŁĘZIAK, TEKSTOWOŚĆ, WŚCIEKŁY PIES, KWASZENIAK, ŁONO, OWCE, KLINIKA ODWYKOWA, WELIN, ASESOR, EMIRAT, PROWANSALSKI, REKOMPILACJA, TABOR, TYGIELEK, ZATOR, TERMOLOKATOR, WATA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, KORONKA, DEFERENT, KŁOPOTANIE SIĘ, BRZYDKIE KACZĄTKO, ORGAN, PUNKT WYJŚCIA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, PRZEPOJA, SEKURYT, DŻEM, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ŁOPATA, ODPADY STAŁE, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, DYMISJA, PRZYPAŁ, DOSTAWCA, CZERWONOSKÓRY, CYNADRY, NADMUCH, ROZRZĄD, MIZOPEDIA, DERMOKOSMETYK, KLIKER, MNISZEK, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, AUTOMAT TELEFONICZNY, HORMON ANTYMILLEROWSKI, COASTER, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, DWUDZIESTY, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, BOMBA ATOMOWA, JAŚMIN, HALO, POWINNOŚĆ, PRZEKOZAK, PŁUŻEK, KOPUŁA, KONWENT, MOBING, KRYZYS KATATYMICZNY, OSTANIEC DEFLACYJNY, BEDŁKA, LALKARSTWO, CZEK PODRÓŻNICZY, ETOLA, OBLEGAJĄCY, MIKROMACIERZ DNA, ZWIAD, KOŁO, SUROWIEC ENERGETYCZNY, AKLIMATYZACJA, BYSTRZE, CELESTA, ACETAL, ASEKURANTKA, PODMIOT LOGICZNY, MARGINALNOŚĆ, ZNAJDA, MILANEZ, OFIARA ZAKŁADZINOWA, BÓG, BÓL, BRYTFANKA, SPRZEDAŻ, PIEGUSEK, KLESZCZE, KILOF, GARBATE SZCZĘŚCIE, PION ŻYROSKOPOWY, WEBA, REDAKTOR NACZELNY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, WSPOMNIENIE, HUNTER, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, ADWOKAT DIABŁA, ARABESKA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, ALPAGA, PLON, KAJAK, DERP, JUJUBA, RYKSIARZ, ZDANIE APODYKTYCZNE, GĄSIOR, BETON SPRĘŻONY, POCISK ARTYLERYJSKI, POŚWIST, DROGI RODNE, JUDASZOWE SREBRNIKI, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, BĄBEL, GRACA, SZPONTON, FILIGRAN, DIABELSKOŚĆ, FRAMUGA, SZNAPS, IRC, TERAPIA REINKARNACYJNA, SAMOZAGŁADA, PRACA, ANTYCYPACJA, ANGLIK, STROP KLEINA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, SĘKACZ, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, RUG, KREACJA, AUREOLA, INFOGRAFIKA, KĄT PEŁNY, AFILIACJA, SYSTEMATYKA, LILA, KPINA, PŁOMIENIE, ŻEL, DOMINANTA, PIERWSZA POMOC, AEROBIC, WSCHODY, BATAGURY, RACJONALIZACJA, ODPRAWA POŚMIERTNA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, BUT, WŁAŚCIWOŚĆ, POKAZ, PRÓBA JĄDROWA, PODGLĄD, ANTYKWARIAT, PLECIONKA, KURAK, KOZIA NÓŻKA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, RÓJ, LUTNIARZ, ELEKTROWÓZ, KANONIERKA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, BEZROBOCIE SEZONOWE, KONFEDERACJA KANADY, DIADEM, KASIARZ, MOŻLIWOŚĆ, FREGATA, DWUNASTKA, ANIOŁ STRÓŻ, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, OKREŚLENIE, ROZPADLINA, FUCHA, TYTUŁ NAUKOWY, DWUDZIESTY CZWARTY, WIENIEC, MIKONAZOL, AKADEMIA, KARTA, BĄK AMERYKAŃSKI, SZUKACZ, WRÓBEL MAZUREK, NIEDODMA PŁUC, ROWER, KONWENANSE, RUCH, KAROWNIK, KOLUMNA, ŻUPA, PUMEKS, SALETRA, LICHWA, MŁYNEK, PELENG, BAJADERA, POPRAWA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ISKIERNIK OCHRONNY, DOROBEK, PERŁA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, PRZEPRAWA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, PODRZUTEK, PRZYSZŁOŚĆ, SZERYF, ESPADRYLA, ENTEROTOKSYNA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, KACAPSKI, KADZIDŁO, DRĄŻEK SKRĘTNY, RESET, ŁATKA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, MUFKA, BABA-CHŁOP, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, GENETYKA KLINICZNA, PRZEWRÓT, PACJENCJA, METATEKST, LICZEBNIK ZBIOROWY, MELUZYNA, KOMENTARZYK, KAPITEL, KADŹ, UNIFORM, RAJD GWIAŹDZISTY, KINOTEATR, CYTOSTATYK, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, AKT, KLOSZ, NULLIPARA, PODKÓWECZKA, PROSEKTORIUM, POŁYSK, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, KADŹ, KREPA, HUTA, KACOWE, GRODŹ, VIP, SKRA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, HULK, OBSZAR WODNY, PLANETOIDA, NIHILIZM, WSPÓŁKATEDRA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, ABSORPCJA, ŚWIĘTA KSIĘGA, BANIECZKA, ZASTRZAŁ, NIEWINNA KREW, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, CYBERATAK, ANORAK, FUNKCJA ZDANIOWA, RYLEC, OBŁĘD UDZIELONY, DEGRADACJA, ROBOTA, DEMONSTRACJA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, CHÓR, JĘZYK ANGIELSKI, ATRAKTANT, PADWAN, SZLUFKA, EMPIRYZM GENETYCZNY, ZESTAW KINA DOMOWEGO, PRODUKT GLOBALNY, EGZORCYZM, KOŃCÓWKA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, MAKRO, PLANETA SKALISTA, CHOROBA HORTONA, SZCZELINA LODOWCOWA, PYZY, RODNIK, SER PARMEŃSKI, ?ROGALIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.719 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE, KTÓRE PEŁNI FUNKCJĘ OPIELACZA, OBSYPNIKA LUB SPULCHNIACZA, UŻYWANE DO UPRAWY SADÓW, SZKÓŁEK I WINNIC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE, KTÓRE PEŁNI FUNKCJĘ OPIELACZA, OBSYPNIKA LUB SPULCHNIACZA, UŻYWANE DO UPRAWY SADÓW, SZKÓŁEK I WINNIC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁUŻEK narzędzie, które pełni funkcję opielacza, obsypnika lub spulchniacza, używane do uprawy sadów, szkółek i winnic (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁUŻEK
narzędzie, które pełni funkcję opielacza, obsypnika lub spulchniacza, używane do uprawy sadów, szkółek i winnic (na 6 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE, KTÓRE PEŁNI FUNKCJĘ OPIELACZA, OBSYPNIKA LUB SPULCHNIACZA, UŻYWANE DO UPRAWY SADÓW, SZKÓŁEK I WINNIC sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - NARZĘDZIE, KTÓRE PEŁNI FUNKCJĘ OPIELACZA, OBSYPNIKA LUB SPULCHNIACZA, UŻYWANE DO UPRAWY SADÓW, SZKÓŁEK I WINNIC. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast