ZDROBNIALE: OPONA - ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KOŁA POJAZDU O PRZEKROJU OTWARTYM, NAKŁADANA NA FELGĘ LUB OBRĘCZ I WYPEŁNIANA POWIETRZEM (LUB INNYM GAZEM) POD CIŚNIENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPONKA to:

zdrobniale: opona - zewnętrzna część koła pojazdu o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz i wypełniana powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPONKA

OPONKA to:

rodzaj pączka z wyciętym środkiem, który ma kształt okręgu (na 6 lit.)OPONKA to:

żartobliwie: otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej (na 6 lit.)OPONKA to:

glon naskalny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: OPONA - ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KOŁA POJAZDU O PRZEKROJU OTWARTYM, NAKŁADANA NA FELGĘ LUB OBRĘCZ I WYPEŁNIANA POWIETRZEM (LUB INNYM GAZEM) POD CIŚNIENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.991

HADŻ, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, USZKO, SUKINSYN, DEKORTYKACJA, MAJONEZ, WĘGLÓWKA, KOREKTOR, KROKODYLEK, REDAKTOR NACZELNA, UPOWAŻNIENIE, KAPAR, KLAUZULA WALORYZACYJNA, PACHCIARZ, DZIAŁ WÓD, EMBLEMAT, ANTENA YAGI, GŁOWACZ, OBLĘŻENIE, SKÓRA, KOKTAJL KRABOWY, POLSKI-SLOWNIK.PL, FUTRO, BATAGUROWATE, WARTOŚĆ DODANA, ŁUSKA, SMALEC, AKOMODACJA, KĄT, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, KARTOTEKA, TŁOCZYWO, KET, POWAŁA, WILCZE STADO, UMOWA CYWILNOPRAWNA, ĆWIECZEK, PALIWO GAZOWE, NADRUK, GÓRKA, PUDER, WSPÓŁSPADKOBIERCA, KRUPON, ŁOBODA, PRZECIWNIK, LAWATERZ, MAN SE, PALEOLIT, DESKARZ, STACJA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, KOLONIA, MOC WYTWÓRCZA, CZUWAK, HAMULEC, ELEMENT, ELEMENT, TEMPERATURA ZAPŁONU, RZEŹ NIEWINIĄTEK, KLON, PIGMALIONIZM, JER SŁABY, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, PODCZYSZCZALNIA, ORIENTACJA, ŻABA SZTYLETOWATA, LECZENIE CHIRURGICZNE, SZKUTNICTWO, PIONIER, ARGUMENT, MERZYK GROBLOWY, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, ZAWRÓT GŁOWY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, IGLICA, POETA LAUREATUS, ŚLEPE WROTA, NAPÓJ WINOPODOBNY, EKSKLAWA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, CZEKOLADA, INEZ, BIEGUN, ANTAGONISTA, ANGOL, MUZYK, DYSALTERACJA, OFICJALNOŚĆ, WŁOSKI, MOMENT, EMPIREUM, SIEDEMDZIESIĄTKA, INDIANKA, KWAS, OBELGA, WTRYSK, ZAKON MNISZY, TĘTNICA OCZNA, ABLACJA, ARALIA, FILM SCIENCE-FICTION, TRIO, MIKSER, LALA, CZARNY DĄB, IMPEDYMENTA, DEKANTER, TOPENANTA, ZAKAZ, NASTAWA, KABEL, KOZUBEK, ULGA REMONTOWA, SŁOWACKI, SEJSMOGRAM, PAWIĄZ, ZBRODNIA STALINOWSKA, WOLTAŻ, DAEWOO, DYSCYPLINA NAUKOWA, TRÓJECZKA, RESORT SIŁOWY, DYKTATORSTWO, POR, ZNAK WODNY, HALA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, BEZPIECZEŃSTWO TERYTORIALNE, PROLEK, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, WYCIERACZKA, SKŁAD, TARTINKA, BANDAŻ, CIĄGOTY, WIDMO CZĄSTECZKOWE, ZAGÓRZANIN, ROZMOWY W MAGDALENCE, DUCH, POŁAWIACZ, ADORACJA, OTRUCIE, ROSZPONKA, PRZEBIERANIEC, SKONIA, DYL, CZARKA, NADŻERKA, POKRYWA, SKLEPIENIE PALMOWE, MANICA, SZTUCZNY LÓD, KAMIEŃ OBRAZY, KLAPKA, USTRÓJ, SANKI, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KOLANO, ANITA, NIEZDARSTWO, MANTELLOWATE, PANKREATYNA, CHODZĄCY TRUP, SCENARIUSZ, SZATA, DYPTYK, FINAŁ, PRZĘDZA, PIEPRZ MNISI, PRECYPITAT, KIERAT, STAN POSIADANIA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, ACEFALIA, SASZETKA, TERMA, SADŹ, PRACOWNIK FIZYCZNY, KĘS, LINIA ŚREDNICOWA, SZURPEK, TEZA, MARTWOTA, REJKA, REPREZENTACJA, TĘPICIEL, CHOCHOŁ, RĘKA, VADEMECUM, SAMPEL, KAJZER, REFERENCJA, MOC CZYNNA, BOMBER, ZRĄB, CHMURA SOCZEWKOWATA, SIOSTRA, MATERAC, LASERUNEK, ŚWIĘTOKRADZTWO, LAMPAS, RURECZNIKOWATE, ALABAMA, SZORY, ZALĄŻNIA, KOT, EKSPERYMENT KLINICZNY, PORĘBA, PAŁANKA WĘDROWNA, GRA LOGICZNA, WZÓR UŻYTKOWY, SUSZ, MÓRG, BIEGUN WEGETATYWNY, KOŁPAK, SKRĘT, GÓRY PIERŚCIENIOWE, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, MOŁODYCA, PALACZ, JELEŃ MILU, WYRAŻENIE, NAGŁOWIE, ŚCIANA, KOMPUTER GŁÓWNY, VOLKSDEUTSCH, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, DZIEWIĄTY, BARBARYZM, LICZKO, PSEUDOMORFIZM, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, PIĄTA WODA PO KISIELU, JAJA, OŚWIECICIEL, HYDROFON, JEDWAB, STADIUM, UKAZ, PĘCZEK, PRZEKOZAK, GAZ, DZIEWCZĘCOŚĆ, TRANSURANOWIEC, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, RESOR, KAMIZELKA, KŁĄB, APLA, POPRZEDNICA, FAZA, PATRON, IPERYT, KARŁOWICZ, PĘTLA JELITOWA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, BŁYSK, OBOWIĄZEK SZKOLNY, KIERKI, OGNISKO, STOLIK, BRZOZA, DŻET, AZOLLA AFRYKAŃSKA, KĄT PROSTY, NAWÓZ ORGANICZNY, TEMPERATURA ZAPALENIA, TYBINKI, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, KANCELARYZM, KREOLKA, SOLISTA, PRZEDRUK, KŁAKI, LIŚĆ ODZIOMKOWY, DEPTAK, OCET, SAGAN, BUFOR, SZEREG, BRZOZA CZARNA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, PODEJŚCIE, KAMIEŃ NAGROBNY, OPŁATA MIEJSCOWA, PROCH, ZUPA ŚMIECIOWA, KRYMINAŁEK, DERESZOWATY, PAŃSTWO, MISIEK, KOŁEK, NITRO, PROLOG, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, KRĄGŁOŚĆ, BYSTROŚĆ, ?PIEPRZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.991 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: OPONA - ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KOŁA POJAZDU O PRZEKROJU OTWARTYM, NAKŁADANA NA FELGĘ LUB OBRĘCZ I WYPEŁNIANA POWIETRZEM (LUB INNYM GAZEM) POD CIŚNIENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: OPONA - ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KOŁA POJAZDU O PRZEKROJU OTWARTYM, NAKŁADANA NA FELGĘ LUB OBRĘCZ I WYPEŁNIANA POWIETRZEM (LUB INNYM GAZEM) POD CIŚNIENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPONKA zdrobniale: opona - zewnętrzna część koła pojazdu o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz i wypełniana powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPONKA
zdrobniale: opona - zewnętrzna część koła pojazdu o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz i wypełniana powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem (na 6 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: OPONA - ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KOŁA POJAZDU O PRZEKROJU OTWARTYM, NAKŁADANA NA FELGĘ LUB OBRĘCZ I WYPEŁNIANA POWIETRZEM (LUB INNYM GAZEM) POD CIŚNIENIEM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZDROBNIALE: OPONA - ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KOŁA POJAZDU O PRZEKROJU OTWARTYM, NAKŁADANA NA FELGĘ LUB OBRĘCZ I WYPEŁNIANA POWIETRZEM (LUB INNYM GAZEM) POD CIŚNIENIEM. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x