MAŁY OŁTARZ, CZĘSTO W FORMIE STOLIKA CZY SZAFKI Z FIGURĄ LUB OBRAZEM ŚWIĘTEGO I DODATKOWYMI OZDOBAMI (KWIATY, ŚWIECE), KTÓRY MOŻNA ŁATWO PRZENIEŚĆ; JEST TO NA PRZYKŁAD OŁTARZ W DOMU ALBO OŁTARZ UŻYWANY PODCZAS RÓŻNEGO RODZAJU PROCESJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŁTARZYK to:

mały ołtarz, często w formie stolika czy szafki z figurą lub obrazem świętego i dodatkowymi ozdobami (kwiaty, świece), który można łatwo przenieść; jest to na przykład ołtarz w domu albo ołtarz używany podczas różnego rodzaju procesji (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OŁTARZYK

OŁTARZYK to:

noszony w czasie procesji religijnej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY OŁTARZ, CZĘSTO W FORMIE STOLIKA CZY SZAFKI Z FIGURĄ LUB OBRAZEM ŚWIĘTEGO I DODATKOWYMI OZDOBAMI (KWIATY, ŚWIECE), KTÓRY MOŻNA ŁATWO PRZENIEŚĆ; JEST TO NA PRZYKŁAD OŁTARZ W DOMU ALBO OŁTARZ UŻYWANY PODCZAS RÓŻNEGO RODZAJU PROCESJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.471

CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, EPOKA INDUSTRIALNA, FERMATA, ZŁOTOGŁÓW, MIŁOŚĆ, KOKSOWNIK, KRZYŻAK MOSTOWY, SKINIENIE, SAMOJEBKA, LEGENDA HERBOWA, DEKONTAMINACJA, NIEŚPIESZNOŚĆ, ŚMIERDZIUCH, JĘZYK BERTA, PRZEWIETRZNIK, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, SZABROWNIK, MUZA, SEN, NIEOSTROŻNOŚĆ, PROCES POLITROPOWY, TURANIZM, KRYSTALOMANCJA, ELEKTROCHIRURGIA, WODA LECZNICZA, SZTUCZNE SERCE, ODWROTNY AGONISTA, KLAWISZ, EGZORCYZM, BIELISTKA SINA, KALIE, BOCZEK, TYRANIA, SZEPTUN, UPIERDLIWOŚĆ, MODEL, KURA DOMOWA, OPERA, ALPAKA, WIZJER, STYLING, PEBA, GAZ GENERATOROWY, ZEZNANIE, LODÓWKA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PĘPOWNIK, ZBIOREK, CIĄGUTEK, ABSOLUTORIUM, SEKSISTOWSKOŚĆ, OBROŃCZYNI, MODEL, WOJNA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, BLIŹNIACZOŚĆ, JURNOŚĆ, KORPUS, WIEŻA HEJNAŁOWA, RYSAK, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, NAPĘD FOTONOWY, CENA MINIMALNA, BOMBIARZ, TIURMA, OCZKO, TROCINÓWKA, OSTRY STRZAŁ, KURIA DIECEZJALNA, ROGAL, WŁOSIENICZNIK, BUŁKA WYBOROWA, KAMIEŃ OBRAZY, DNO, AGATA, BIAŁE TANGO, WONNOŚCI, BERGMANN, ADWENTYZM, TUNIKA, CZEP, ANONIMOWOŚĆ, GRA NA ZWŁOKĘ, GEN EPISTATYCZNY, PODSKARBI NADWORNY, ANTRESOLA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, BĘBEN MAGNETYCZNY, KOLEŻEŃSTWO, KESON, ANTYSZACHY, PAŁĄCZEK, PIKIETA, JARZYNA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, KIOSK, BUKWICA, ŁUSKA, MISIEK, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, KRET, BROŃ MIOTAJĄCA, UKROP, RZEKOTKA DRZEWNA, KRZYŻ PAPIESKI, GEEK, USŁUGOWOŚĆ, DINKS, OBRĘCZ, KATEGORIA URZĘDNICZA, KLAWISZ, PASTYŁA, KSIĄŻKA ADRESOWA, SZOPKARZ, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, SZEWRON, GAIK, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PARODIA, CAŁUSEK, BORAZON, GRYLAŻ, TRÓJCA, DROGA APIJSKA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, ZAPRZEDANIEC, PRZĄDEK, PŁOMYCZEK, ODMA OPŁUCNOWA, KŁOSEK, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, CIAŁO OBCE, GORSET GIPSOWY, TYGIEL, KOŃ TROJAŃSKI, ŻARŁACZ LUDOJAD, WOLUNTARIAT, DIABEŁEK, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, UNDERGROUND, MIEJSKOŚĆ, WIERSZ, JERZY, DRELICH, SALAMI, SANDWICZ, PASSACAGLIA, POŁĄCZENIE CIERNE, SZLACHAR, PODGLĄD, GRUSZKA, STOPA MENNICZA, WEKTOR ZACZEPIONY, PILOT, WYCIĘCIE, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KURWIARZ, POTRZEBUJĄCA, RÓŻA BAZALTOWA, WSZECHWŁADNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, EKSPOZYCJA, KOŹLAK, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, CHLUBNOŚĆ, STAROINDYJSKI, TARLAK, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, KASZA GRYCZANA, JACHT, TASMANIOZAUR, JĘZYK PIECZYŃSKI, DWUCYFRÓWKA, FORMALISTA, PRZESZUKANIE, ŻYWY, INSTRUMENT, ŚCIEKI KOMUNALNE, WENTYL, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ŻABA ORANŻERYJNA, JEDENASTY, OBIEKT LINIOWY, ZGODNOŚĆ, KOMPLEKS ŻYTNI, PRZYPOŁUDNIK, ŁAPANIE, TAKTYCZNOŚĆ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ILOCZYN WEKTOROWY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, EKRAN, WIENIEC, TWARZOWIEC, LIMUZYNA, ANEKSJA, CHORALISTA, DELFINY OCEANICZNE, INTERESIK, PODOBIZNA, RETRAKCJA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, KOMISJA REWIZYJNA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, ŁAGODNOŚĆ, IMPLEMENTACJA, KONWENT, OBRAZ, SUKNIA DEJANIRY, NAKIEROWANIE SIĘ, SAMICA, HUMBER, ROPUCHA BLOMBERGA, KOŻUSZYSKO, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, ABSENCJA CHOROBOWA, MACHINA WOJENNA, PROGNOZA POGODY, SENSACJA, ORMIAŃSKI, SROMOTA, ODRUCH KOLANOWY, SYPIALKA, DŹWIGNIA FINANSOWA, BUSZÓWKA, RÓJKA, FISTUŁA, GIPSORYT, HEROD-BABA, ŁABĘDŹ BEWICKA, KORAL MADREPOROWY, WERANDA, SOŁTYSOSTWO, ROZSZERZENIE CIAŁA, ANIMALIZM, ANONIM, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, KLEKOTKA, INOKULACJA, MANIERYZM, BAGIENNIK OBŁY, PRZEMYŚLNOŚĆ, LEMUR KATTA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, JEZIORO LODOWCOWE, WYCISK, GRUSZKA, DRUK ULOTNY, OSTANIEC DEFLACYJNY, KONTROLA DOSTĘPU, KUC AMERYKAŃSKI, MLECZAN, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, SAKSAUŁ, OSTROLOTEK MAŁY, KRÓLEWICZĄTKO, PEPSI, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, CZERPACZ, NAJEŹDŹCA, PROFESOREK, ZALUDNIENIE, NIEKLAROWNOŚĆ, PISARZ, WARZONKA, KARAFUŁKA, REGRESJA LODOWCA, RZEZAK, ATRIUM, DZIECINNA IGRASZKA, LAMBADA, FISZBINOWCE, DIVA, SSAK ŁOŻYSKOWY, DINO, GŁĄBIK, PÓŁCIEŃ, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, SÓL ORGANICZNA, TUNIKA, ROŻEK, SOK, ŁUPEK ROPNY, SOKOLE OKO, NAPAŚĆ, GRZYB SITARZ, AKCENT, LOTNICTWO, DEMOKRACJA, TYTOŃ, WYDATKI, LODZIK, JASIO, BURAK POSPOLITY, ZAKRĘT, ?FELERNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY OŁTARZ, CZĘSTO W FORMIE STOLIKA CZY SZAFKI Z FIGURĄ LUB OBRAZEM ŚWIĘTEGO I DODATKOWYMI OZDOBAMI (KWIATY, ŚWIECE), KTÓRY MOŻNA ŁATWO PRZENIEŚĆ; JEST TO NA PRZYKŁAD OŁTARZ W DOMU ALBO OŁTARZ UŻYWANY PODCZAS RÓŻNEGO RODZAJU PROCESJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁY OŁTARZ, CZĘSTO W FORMIE STOLIKA CZY SZAFKI Z FIGURĄ LUB OBRAZEM ŚWIĘTEGO I DODATKOWYMI OZDOBAMI (KWIATY, ŚWIECE), KTÓRY MOŻNA ŁATWO PRZENIEŚĆ; JEST TO NA PRZYKŁAD OŁTARZ W DOMU ALBO OŁTARZ UŻYWANY PODCZAS RÓŻNEGO RODZAJU PROCESJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŁTARZYK mały ołtarz, często w formie stolika czy szafki z figurą lub obrazem świętego i dodatkowymi ozdobami (kwiaty, świece), który można łatwo przenieść; jest to na przykład ołtarz w domu albo ołtarz używany podczas różnego rodzaju procesji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŁTARZYK
mały ołtarz, często w formie stolika czy szafki z figurą lub obrazem świętego i dodatkowymi ozdobami (kwiaty, świece), który można łatwo przenieść; jest to na przykład ołtarz w domu albo ołtarz używany podczas różnego rodzaju procesji (na 8 lit.).

Oprócz MAŁY OŁTARZ, CZĘSTO W FORMIE STOLIKA CZY SZAFKI Z FIGURĄ LUB OBRAZEM ŚWIĘTEGO I DODATKOWYMI OZDOBAMI (KWIATY, ŚWIECE), KTÓRY MOŻNA ŁATWO PRZENIEŚĆ; JEST TO NA PRZYKŁAD OŁTARZ W DOMU ALBO OŁTARZ UŻYWANY PODCZAS RÓŻNEGO RODZAJU PROCESJI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - MAŁY OŁTARZ, CZĘSTO W FORMIE STOLIKA CZY SZAFKI Z FIGURĄ LUB OBRAZEM ŚWIĘTEGO I DODATKOWYMI OZDOBAMI (KWIATY, ŚWIECE), KTÓRY MOŻNA ŁATWO PRZENIEŚĆ; JEST TO NA PRZYKŁAD OŁTARZ W DOMU ALBO OŁTARZ UŻYWANY PODCZAS RÓŻNEGO RODZAJU PROCESJI. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x