PRZEPIS ZWIĄZANY Z WYGAŚNIĘCIEM AKTU PRAWNEGO LUB JEGO WEJŚCIEM W ŻYCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEPIS KOŃCOWY to:

przepis związany z wygaśnięciem aktu prawnego lub jego wejściem w życie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEPIS ZWIĄZANY Z WYGAŚNIĘCIEM AKTU PRAWNEGO LUB JEGO WEJŚCIEM W ŻYCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.704

HALMA, PRZEWÓD RATUNKOWY, WIERCENIE, ZIEMIA ODNIESIENIA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, PRZEBITKA, BLOKHAUZ, NACZYNIE WIEŃCOWE, NADZORCA SĄDOWY, CYGARETKI, WYRAŻENIE, SCIENCE FICTION, PRZEPIS KOŃCOWY, PROFIL, ŻYCIE, KLUCZ OBCY, BUTERSZNYT, ZARYS, BURŁAK, FROTTE, OKREŚLENIE, POWŁOKA GALWANICZNA, ZMYWACZ, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, OŚCIEŻNICA, SZTUBAK, KONKURS, PORTUGALSKI, SŁUŻEBNIK, SOLE, ZAGRANIE, KRATER, CZOŁÓWKA, KARRUKA, WYPALANKA, STYMULACJA ODWIERTU, DUROPLAST, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, IRONIA TRAGICZNA, TRUCHŁO, KOTYLION, GALARETKA, KLARK, NATURYSTKA, NAJEŹDŹCA, TESSERA, JESTESTWO, SKAŁA, ZAĆMA POURAZOWA, TOCZKOWCE, ŻABA DARWINA, FARMAKOKINETYKA, KĄT, PUNKT KARNY, ŚMIERDZIUCH, MYRMEKOFIL, TRANSPORT AKTYWNY, KOTWICA, PÓŁSKÓREK, NAROŻNIK, TATRA, ACYDURIA OROTOWA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, KWAS, SERWETKA, SERM, AEROFINISZER, NIEŁUPKA, GŁOWA, SAKWA, SZACHY TRZYOSOBOWE, BLANK, NASTAWA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ŚWIŃSKI DOŁEK, PRYMITYW, BROŻEK, PRZESZUKANIE, KADŁUB, PEŁNOMOCNICTWO, PALUKSIZAUR, POWAŁA, RZECZ WNIESIONA, GALARETA, ŁUPACZKA, PASTORALE, DRABKA, TYK, OLEJ Z OLIWEK, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, FITOGEOGRAFIA, MŁYN WODNY, KONSOLETA, MODUŁ ILORAZOWY, PRZYLŻEŃCE, PANNEAU, ORANŻADA, NIBYPESTKOWIEC, ZAKŁAD WZAJEMNY, ULGA PODATKOWA, PIEPRZ, PRZEKŁADKA, OKRUTNOŚĆ, RAJKA, PRODUCENT, ELEKTROCHIRURGIA, POMOC, SAMOGRAJ, EPIGRAF, KANONIERKA, SARNA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, POPRAWNOŚĆ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, DESZCZ, PUNKT SPUSTOWY, UMOWA O PRACĘ, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, LAMPERIA, SZABER, ZASADA POMOCNICZOŚCI, REKUPERATOR CIEPŁA, MEANDER, CENOBIORCA, GARKUCHNIA, ANTYKWARK, BARCZATKA PUCHOWICA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, STALLE, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, MIĘSOŻERCA, NAGIEL, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, SOLANKA, BIEDACZKA, CYSTERNA, PHISHING, KRYZYS WALUTOWY, DEVELOPER, TARTYNKA, KWIATUSZEK, WĘZEŁ DROGOWY, WYCHWYT, KASETA, SKÓRNIK, LEJ KRASOWY, STEROWIEC SZKIELETOWY, LONT WOLNOTLĄCY, KAND, SSAK, AJENCJA, ŁAWA, CIS, KASA, PREPARAT, INNA PARA KALOSZY, STRZAŁA, ŚWIERK SITKAJSKI, TYP DZIKI, SEJSMIKA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, MEDIANA, RUBASZNICA, ROZDŹWIĘK, PIERWSZOŚĆ, WOLUTA, ANTYPAST, TECHNOZAUR, IDIOMAT, EPIKUREJCZYK, RUSZT, NOTKA, NIEPOKALANEK MNISI, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, GOL, STAN WZBUDZONY, ZŁĄCZE, WYSYP, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, OFICJALNOŚĆ, GALÓWKA, LEKCJA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, WYROŚL, WYSOKI KOMISARZ, CIAŁO OBCE, KOCIOŁ WIROWY, NAMIAR, PIERSIÓWKA, ŻAGIEW, RENA, ARCHIWOLTA, SEGMENT, SMREKUN, EMBLEMA, STONOGA MUROWA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, PKB PER CAPITA, REPUTACJA, ASYSTENCJA, AZALIA, WINIETA, INSTYTUT ŚWIECKI, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KROS, GAZ GENERATOROWY, SIEKANKA, PRZESTRZEŃ, POMURNIK, AFRYKANIZOWANIE, KWASICA, MIĘDLARKA, JAMRAJ, TRASA ŚREDNICOWA, OBROŻA, KURT, EMPIREUM, GRÓB, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, BULIONÓWKA, MARAZM, STAN WOLNY, KORYTARZ, KOCIE OKO, DEGRADACJA, CZAS ZIMOWY, POŚCIELÓWKA, UNIA, EKLER, BIEGUN, FALAFEL, ŁAZĘGA, RUCH LUDOWY, UDRĘCZENIE, OŁATKA, ZNACZEK, PRZEKRÓJ, ODBŁYŚNIK, PCHACZ, KABINA, PORCELANA STOŁOWA, DYKTATORSTWO, PRZEMYSŁ OBRONNY, PROGRESIZM, GRAFIKA, PRAŻMO, SKARANIE BOSKIE, ROŚLINA ZIMOZIELONA, DIAGRAM KWIATOWY, MANIERYZM, AMARANT, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, SZNUR, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, PUNKT, WSPOMNIENIE, MOHRG, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ZAMKNIĘCIE CELNE, SŁONIOROŚL, PORTUGALSKOŚĆ, MORFEM LEKSYKALNY, PISEMKO, KAMIEŃ, ADAPTACJA, CZEP, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, KACOWE, DZIEWIĄTKA, KARTANA, CEMENT, KOMIN PŁACOWY, FIRMA WYDMUSZKA, PIEROGI, INKORPORACJA, ZŁODZIEJKA, CYWIL, DRAKONIDY, CZOŁÓWKA, BANDAMKA, ZJAWISKO, PIĘCIOGROSZÓWKA, WODOWANIE, EKSPLOATATOR, BULAJ, BALON, AKALKULIA, PRZYSTAŃ MORSKA, DESKA ŚNIEŻNA, BOMBER, TOŃ WODNA, WIELKA BAHAMA, ALIAS INTERNETOWY, ORATORIUM, KREWNIAK, ?POŚWIST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.704 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEPIS ZWIĄZANY Z WYGAŚNIĘCIEM AKTU PRAWNEGO LUB JEGO WEJŚCIEM W ŻYCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEPIS ZWIĄZANY Z WYGAŚNIĘCIEM AKTU PRAWNEGO LUB JEGO WEJŚCIEM W ŻYCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEPIS KOŃCOWY przepis związany z wygaśnięciem aktu prawnego lub jego wejściem w życie (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEPIS KOŃCOWY
przepis związany z wygaśnięciem aktu prawnego lub jego wejściem w życie (na 14 lit.).

Oprócz PRZEPIS ZWIĄZANY Z WYGAŚNIĘCIEM AKTU PRAWNEGO LUB JEGO WEJŚCIEM W ŻYCIE sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - PRZEPIS ZWIĄZANY Z WYGAŚNIĘCIEM AKTU PRAWNEGO LUB JEGO WEJŚCIEM W ŻYCIE. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast