GRUPA OSÓB, KTÓRE ZWŁASZCZA ZE WZGLĘDU NA PODOBNY WIEK DOŚWIADCZYŁY JAKIEGOŚ SZCZEGÓLNEGO WYDARZENIA LUB WYDARZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FORMACJA to:

grupa osób, które zwłaszcza ze względu na podobny wiek doświadczyły jakiegoś szczególnego wydarzenia lub wydarzeń (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FORMACJA

FORMACJA to:

zespół ludzi, którzy są częścią składową formacji, oddziału wojskowego (na 8 lit.)FORMACJA to:

organizacja powstała i działająca w ramach jakiegoś programu, której celem jest zdobycie i utrzymanie władzy (na 8 lit.)FORMACJA to:

w słowotwórstwie: wyraz o określonej budowie (na 8 lit.)FORMACJA to:

w rugby lub futbolu amerykańskim - układ zawodników tworzony według ściśle określonych reguł (na 8 lit.)FORMACJA to:

podstawowa formalna jednostka litostratygraficzna wydzielana wyłącznie na podstawie cech litologicznych (na 8 lit.)FORMACJA to:

grupa muzyków występujących razem (na 8 lit.)FORMACJA to:

powstawanie, tworzenie (się) czegoś (na 8 lit.)FORMACJA to:

budowa; układ skoordynowanych elemetów (na 8 lit.)FORMACJA to:

kształt, forma czegoś (na 8 lit.)FORMACJA to:

nurt literacki o najdłuższym czasie trwania (dłuższym od epoki literackiej) (na 8 lit.)FORMACJA to:

proces rozwoju, doskonalenia kogoś lub czegoś (na 8 lit.)FORMACJA to:

oddział wojskowy jednego rodzaju broni np. formacja piechoty, formacja artylerii (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OSÓB, KTÓRE ZWŁASZCZA ZE WZGLĘDU NA PODOBNY WIEK DOŚWIADCZYŁY JAKIEGOŚ SZCZEGÓLNEGO WYDARZENIA LUB WYDARZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.338

PRAWO JOULE'A, KIJ, GŁOS, SUCHORYT, OSTROKRZEW, SATYNA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, SKRA, KOŁYSANIE, DODATEK MOTYWACYJNY, POLIGLOTA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, SARONG, LOŻA, HOMOLOGIA, JAŚMIN, BEZPIECZEŃSTWO, AFISZOWANIE SIĘ, SPADOCHRONIARZ, KWALIFIKACJA, JASZCZUR, KOREKTOR, WINDA, DOBROSĄSIEDZTWO, DRAMATYZM, PAMPUCH, FACJA, TAPER, MIKS, PULWERYZATOR, STANOWISKO, KLASA, ANTECEDENCJA, GŁOWA, BEKON, KONIEC, DYNAMIZM, POLICJA POLITYCZNA, BICZ BOŻY, BAJRAM, JURA, SUBDOMENA, GOŁOBORZE, NIERÓB, KLASZTOR, SZKŁO MĄCONE, CELIBAT, PŁATEW, LWIA CZĘŚĆ, PROSTOSKRZYDŁE, TUBING, MINUTA, CZARNY PUNKT, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, MAJOWIE, GRZYB SIARKOWY, RAMA, AREOPAG, WYKRZYKNIK, PÓŁSKÓREK, ZNAK MUZYCZNY, HOMOGENAT, POLAK, MIRLITON, CELA, ZNAK, DWUDZIESTY PIĄTY, PORTRET PAMIĘCIOWY, SNAJPERKA, KARABELA, WODZIK, SMOLEŃSK, EREKCJA, NETBALL, MATRYKUŁA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, NISKOŚĆ, FILIGRAN, WADA DREWNA, KAWALERIA, KOMPOTIERA, KB, EKIPA, ŚMIAŁOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, TYPOGRAFIA, SIATKA, POGOTOWIE ENERGETYCZNE, SECIK, ZDANIE JEDNOSTKOWE, AULA, BIUSTONOSZ, PLATYKLADUS, BIAŁY MARSZ, KOMITET OBYWATELSKI, BRAT MNIEJSZY, DZWON NURKOWY, PORFIROBLAST, KATAPULTOWANIE, OSTROMLECZ, GNUŚNOŚĆ, ŚCIEKI KOMUNALNE, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, HETEROATOM, TERMINAL, WERTYKULACJA, PĘCHERZYK, ORGAN, FIRANKA, KREDYT KASOWY, TŁUSZCZ, MRÓWKA ĆMAWA, ROMANS, TRESKA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ROZSTRZYGNIĘCIE, DEFERENT, LEKTOR, KOSZT POŚREDNI, KASA, WULKAN CZYNNY, BRAZYLIJSKOŚĆ, WIELKA STOPA, TANGO, ZBROJA KRYTA, OBIEG PIENIĄDZA, CZAPKA WĘGIERSKA, NAGOLENNIK, MAHOŃ, CIOS PONIŻEJ PASA, SERBSKOŚĆ, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, BAJKA, KRUPNIK, SIATKA GEOGRAFICZNA, ŁĄCZNOŚĆ, RATOWNICTWO GÓRSKIE, SIEDEMNASTKA, ODSIEW, SZARY RYNEK, KADZIDŁOWIEC, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, KOLBA, BENZOIL, STATEK TRANSPORTOWY, SZMACIARZ, BELKA, PANNICA, CEREBROZYD, DEZINSTALACJA, SOMATYZACJA, KREACJA PIENIĄDZA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, SZATANISTA, LOCH, PIÓROSZ PIERZASTY, SKALA, BAREŻ, MEZOTERAPIA, SZPILKOWE, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, BATUTA, DUCH, AUTOCHTONICZNOŚĆ, ZAGARNIĘCIE MIENIA, KOMPENSATOR CIEPLNY, RAPT, ZMIANA WSTECZNA, BRUK, ATRAMENT SYMPATYCZNY, WYBRYK NATURY, OPŁATA ADIACENCKA, GRUPA BIOLOGICZNA, STRZELBA, MANDARYŃSKI, PIESZCZOCH, SIEKIERA, SPUST, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, KLIKOWOŚĆ, WYGŁAD TEKTONICZNY, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, POWIEŚĆ RZEKA, URAZ, JAMRAJ, BALSAM, RADIO TAXI, AWANS, PUGILARES, ODRA, TEORIA INFORMACJI, WOJNA DOMOWA, ŁOŻNIK, JEDWABNIK, BARSZCZ BIAŁY, DIVA, PIERDOLNIK, BIAŁA SZKOŁA, BUGAJ, TERMOSIK, WARTOŚĆ OPAŁOWA, MASŁO, WIDMO, BARSZCZ, DZIÓB, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, DRUK AKCYDENSOWY, KASZA, ZACHOWANIE, WYDAJNOŚĆ, PARKIET, BARETKA, KLAWISZ, INDEKS, BULLA, BAZUNA, ZIMNY PRYSZNIC, WYRAZ, ZWŁOKI, PRZEKAZ, HÄNDEL, CIECZ WYCZERPANA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, MOMENT ZWROTNY, MYKOHETEROTROF, BUZA, WĄTEK, OTWARTOŚĆ, GUMA ARABSKA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, STÓŁ, NAKAZ, WYKUPNE, ACETYLENEK MIEDZI, BEZPANCERZOWCE, DRAMAT SĄDOWY, ETERY, SEKWENSER, DESKRYPTOR, KOPALINA SKALNA, FARA, ŚMIGŁOŚĆ, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, ZAKOPCENIE, ISLANDZKOŚĆ, OPONKA, INNA PARA KALOSZY, PIĘCIOZŁOTÓWKA, DECEPCJA, JĘZOR LODOWCOWY, DOLA, TERIODONTY, KREDYT KLĘSKOWY, INEDITA, REGENERACJA, TELEWANGELIZM, PIECZYNG, DOM WCZASOWY, GENIUSZEK, LAPILLI, PRĄD INDUKCYJNY, PARAPET, TRIO, ŚRUBA POCIĄGOWA, OCIEKACZ, LUCERNA, OCHRONA, MIKSER, PRZEMYT PLECAKOWY, ŁACINNICZKA, GŁUPTAS, PIONIER, ZIARNECZKO, NEUROCHEMIA, SZCZEP, BARWY, AMFITEATR, KOŁOWANIE, WESTFALKA, ŚLUZOWCE, STOPA ZWROTU, ŁAJDACTWO, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, AKRYL, SCIENCE FICTION, LAWOWANIE, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, CHWYT PONIŻEJ PASA, HYBRYD, ŻYDOWSKOŚĆ, NARYS POLIGONALNY, PANNEAU, KRWAWNIK, KLATKA, PUŁAP, WIKARYZM, ?ZJAWISKO SEEBECKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.338 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA OSÓB, KTÓRE ZWŁASZCZA ZE WZGLĘDU NA PODOBNY WIEK DOŚWIADCZYŁY JAKIEGOŚ SZCZEGÓLNEGO WYDARZENIA LUB WYDARZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA OSÓB, KTÓRE ZWŁASZCZA ZE WZGLĘDU NA PODOBNY WIEK DOŚWIADCZYŁY JAKIEGOŚ SZCZEGÓLNEGO WYDARZENIA LUB WYDARZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FORMACJA grupa osób, które zwłaszcza ze względu na podobny wiek doświadczyły jakiegoś szczególnego wydarzenia lub wydarzeń (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FORMACJA
grupa osób, które zwłaszcza ze względu na podobny wiek doświadczyły jakiegoś szczególnego wydarzenia lub wydarzeń (na 8 lit.).

Oprócz GRUPA OSÓB, KTÓRE ZWŁASZCZA ZE WZGLĘDU NA PODOBNY WIEK DOŚWIADCZYŁY JAKIEGOŚ SZCZEGÓLNEGO WYDARZENIA LUB WYDARZEŃ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - GRUPA OSÓB, KTÓRE ZWŁASZCZA ZE WZGLĘDU NA PODOBNY WIEK DOŚWIADCZYŁY JAKIEGOŚ SZCZEGÓLNEGO WYDARZENIA LUB WYDARZEŃ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x