GRUPA FOTOTROFICZNYCH BAKTERII ANOKSYGENOWYCH ZALICZANA NAJCZĘŚCIEJ DO PROTEOBAKTERII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAKTERIE PURPUROWE to:

grupa fototroficznych bakterii anoksygenowych zaliczana najczęściej do Proteobakterii (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA FOTOTROFICZNYCH BAKTERII ANOKSYGENOWYCH ZALICZANA NAJCZĘŚCIEJ DO PROTEOBAKTERII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.408

TRANSPORTER, TRUST MÓZGÓW, PATRYMONIUM, SŁUŻBA KOŚCIELNA, TRANSPORTÓWKA, KASTA, DWUDZIESTY CZWARTY, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, PILA, JASZCZURKI TARCZOWATE, PRANIE, ZUPA ŚMIECIOWA, TANK, LUDEK, SĄD WOJSKOWY, HORDA, ZARZĄD, KRWINKOWCE, PSYLOTY, SERIA, SZEŚĆSETKA, SZARE KLUSKI, PANCERZ KOLCZY, HIPEROSTOZA KOROWA, MIÓD PITNY, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, KOMENTARZYK, EMALIA, AGREGATOR, SULFON, BARWA OCHRONNA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, PIERWORODZTWO, TRZYDZIESTKA, KONWÓJ, REPREZENTACJA, ODZIEMEK, BUSZBOK, ŁACINNIK, MĘTNOOKI, WYRZUT SUMIENIA, PINCZER, OBRONA, FORMACJA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, ULTRA, EXTRAKLASA, GRUPA IMIENNA, TEKODONTY, PROSZEK, GRUPA AMINOWA, NABOJKA, PÓŁOKRĄG, KARABINEK, PASMO GÓRSKIE, TOMAHAWK, DIAKONIA, GROSZ PRZY DUSZY, GALARETKA, OBERŻYNA, CZĘŚĆ, MULTIPLEKSER, LEN, ŻABKA, CHOROBA DARLINGA, GRUPA GALOIS, UNIONIZM, POSTING, ANAPLAZMOZA, ZBIORÓWKA, REINSTALACJA, CHAŁUPA, SYGNAŁ CIĄGŁY, NAGANIACZ, DOBRA, CHODNIK, EKIPA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, ŚWIATŁO DROGOWE, KOMA, GRUPA ACYLOWA, SPOWINOWACONY, GRUPA KETONOWA, CHAŁTURNICTWO, FRATER, DOMEK KEMPINGOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, ISK, GRUPA ALKILOWA, ADMINISTRACJA, BALSAM, AEDICULA, PRYNUKA, ROZTRUCHAN, NATRYSK, RUMUN, KALCEOLARIA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, FAZA, NUMER, PŁATKI ŚNIADANIOWE, WIECZORÓWKA, BANDA, SKRZYDEŁKO, WARDZANKA, PASTYLKA, CZERWONA LANGUSTA, KUBEŁ, NIEDOSTATECZNY, SAMORZĄD, KONDOMINIUM, WYŁAM, GAZA, CYNODONTY, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, ZESPÓŁ, DELTAPROTEOBAKTERIE, CZŁON NADRZĘDNY, KOMPLIKACJA, PIĘTNO, CEWNIK, CHIKUWA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, LANIE, ROŚLINY OSIOWE, ZJADACZ CHLEBA, PRACE KONSERWACYJNE, RHIZOBIUM, WYBORY POŚREDNIE, TURANOWIE, REPERTUAR DEBIUTOWY, PAPROCIE, JĘZYKI TURAŃSKIE, DOK PŁYWAJĄCY, GRYZETKA, KLEJNOTKI, LUNETA, CHAŁUPNIK, LOBOTOMIA, DRGNIENIE, TALIB, MANTO, SZCZEPIONKA NAWOZOWA, BAKTERIA ŚLUZOWA, SYLWA, STACJA HYDROLOKACYJNA, PODKASTING, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, ADRENALINA, CZYTAL, GAMBIT HETMAŃSKI, SŁOIK, SITWA, ZABURZENIA RUCHOWE, PATRZAŁKI, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, DŁUG HONOROWY, AKWATINTA, GRUPA PROPYLOWA, WROŚNIAK PACHNĄCY, TROCINIARKOWATE, REŻIM, PIGUŁA, SZTUKAMIĘS, EUROLAND, BISFENOL, RODZAJ LITERACKI, NALEWKA, PASZTETNIK, OBCIĄŻENIE, KOMPETENCJA MIĘKKA, JĘZYKI LAPOŃSKIE, TOBOŁKI, WLAN, LATAWCE, FOLKSDOJCZ, PODKARMIACZKA, FASOLA MUNGO, KLASTER, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, STAWIDŁO, SALMONELLA, MORKA, ANSAMBL, CEFADROKSYL, PATROL, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, ZOO, PULSAR, ROMANS, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, GIMBAZA, ODMA OPŁUCNOWA, GRUPA PROSTA, TAGALOWIE, GAD, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, OKREŚLENIE, POPĘDLIWOŚĆ, SZPIEG, PRZENOSICIEL, OZÓR, PRZYSŁONA, POZIOMY TRANSFER GENÓW, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, KOSZULA, DWUDZIESTY SZÓSTY, GRZYBEK JAPOŃSKI, GNU PASIASTE, GRANDA, MARSZ, OSTRA AMUNICJA, KORD, MORAWSKI, GOLF, SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE, POPIÓŁ, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, OFENSYWA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, STADO, MAZER, JĘZYKI CELTYCKIE, AZOTOBAKTER, DIAFRAGMA, PODCAST, AREOPAG, HOLENDERKA, DWUDZIESTY TRZECI, ZAPŁATA, KADRA, ANTIDOTUM, ALFAPROTEOBAKTERIE, OLBROT, MOWA EGOCENTRYCZNA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, BRONA, CZOŁÓWKA, GRUPA KAPITAŁOWA, AUTOTEMATYZM, SYNDROM PARYSKI, ALTERNARIOZA, PIEPRZ CZERWONY, SMOCZEK, ZABURZENIE UROJENIOWE, BAL, JEDNORĘKI BANDYTA, KONWENT, ROWER WODNY, ŻYWE SREBERKO, KRATKA, EKSTRAKCJA, PENICYLINAZA, KOPIA, SWORZEŃ, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, ZAPRZĄG, KAMARYLA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, PRAWIDŁO, GOLFIK, STRUDEL, TOWAR, LAMA, CEBA, GRZYBEK HERBACIANY, NĘDZA, PROWANSALSKI, KONTEKST, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, EPITET, TECZKA, FILTRACJA, FRANCISZKANKI, ŚWIĘTO RZYMSKIE, SZEWRON, DWUDZIESTY SIÓDMY, BAKTERIE METANOGENNE, EDAFOZAURY, KOZOJEBCA, OSIEMNASTY, BAKTERIE METANOGENICZNE, JEDENASTY, DRUŻYNA SKAUTOWA, KANAPA, SZESNASTY, KOPUŁA PANCERNA, GRUPA, REAKCJA PODSTAWIANIA, MÓR, ROPOMOCZ JAŁOWY, OKNO, STOPIEŃ, BINOKLE, SZCZEP, ESKADRA, LOT ROZPOZNAWCZY, KOMOSOWATE, ?ZAUROPODOMORFY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.408 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA FOTOTROFICZNYCH BAKTERII ANOKSYGENOWYCH ZALICZANA NAJCZĘŚCIEJ DO PROTEOBAKTERII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA FOTOTROFICZNYCH BAKTERII ANOKSYGENOWYCH ZALICZANA NAJCZĘŚCIEJ DO PROTEOBAKTERII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAKTERIE PURPUROWE grupa fototroficznych bakterii anoksygenowych zaliczana najczęściej do Proteobakterii (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAKTERIE PURPUROWE
grupa fototroficznych bakterii anoksygenowych zaliczana najczęściej do Proteobakterii (na 17 lit.).

Oprócz GRUPA FOTOTROFICZNYCH BAKTERII ANOKSYGENOWYCH ZALICZANA NAJCZĘŚCIEJ DO PROTEOBAKTERII sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - GRUPA FOTOTROFICZNYCH BAKTERII ANOKSYGENOWYCH ZALICZANA NAJCZĘŚCIEJ DO PROTEOBAKTERII. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x