OPASKA WYKONANA Z MATERIAŁU, SKÓRY, TWORZYW SZTUCZNYCH LUB METALU, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ NA SZYJĘ ZWIERZĘCIU, NAJCZĘŚCIEJ PSU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBROŻA to:

opaska wykonana z materiału, skóry, tworzyw sztucznych lub metalu, którą zakłada się na szyję zwierzęciu, najczęściej psu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBROŻA

OBROŻA to:

pas sierści lub piór, który otacza szyję i ma inny kolor niż reszta ubarwienia zwierzęcia (na 6 lit.)OBROŻA to:

wyrób biżuteryjny lub kaletniczy, przeznaczony do noszenia na szyi, przypominający wyglądem obrożę zakładaną zwierzęciu (na 6 lit.)OBROŻA to:

na szyi Azora (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPASKA WYKONANA Z MATERIAŁU, SKÓRY, TWORZYW SZTUCZNYCH LUB METALU, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ NA SZYJĘ ZWIERZĘCIU, NAJCZĘŚCIEJ PSU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.236

OBRONA, NÓŻKA, DOMOFON, DŻIN, KĘDZIERZAWKA, BINOKLE, WAMPIR, TRANSPORTEREK, SĄSIEDZKOŚĆ, CHODZĄCA REKLAMA, ROZSZCZEPIENIE, ŚLIZGAWKA, KAMIEŃ BUDOWLANY, KREACJA, SROM, PIKOT, POTENCJAŁ DZETA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, BURSZTYNIARZ, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, TASIEMCE, MŁOTOWNIA, WAMPIREK, BISIOR, LISZAJ BIAŁY, ODRZWIA, RUBLÓWKA, SYNERGETYKA, FINAŁ, WIECHA, ZAPONA, PIES STRÓŻUJĄCY, KALIBER, NIESTOSOWNOŚĆ, WĘZEŁ KRZYŻOWY, PIEROGI, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, EMAKIMONO, FORMACJA, DRĄŻEK SKRĘTNY, SOJA, DZWONEK RĘCZNY, SZŁYK, STAGNACJA GOSPODARCZA, RADIO TRANZYSTOROWE, ANTENA KIERUNKOWA, WAGON, WARSTWA EUFOTYCZNA, PLATFORMA PROCESOROWA, DROŻDŻOWNIA, PIASTA, FREAK, FRAZA PRZYIMKOWA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, POKRYWA, ZNAK PISARSKI, BINOKLE, ŁUPEK WĘGLOWY, ROZTROPEK, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, STACJA ZBORNA, OLEJ Z OLIWEK, EKSPRESJA GENU, KÓZKI, OSA, SŁOMIANY ZAPAŁ, OWAD, WIEK NIEMOBILNY, RUCHLIWOŚĆ, OGNISKO, BEAN, POŻAREK, KĄŚLIWOŚĆ, ROBOTA GÓRNICZA, AKTUALIZM, ZEGAR WIEŻOWY, PRĄD ZAWIESINOWY, SOCJOLOGIA MIASTA, FILTR WĘGLOWY, REFLEKS, WIOSNA, BROKER, WIWISEKCJA, KULT JEDNOSTKI, PREPERS, DOK, KSIĄŻKOWOŚĆ, EKRAN AKUSTYCZNY, NUCZA, OZONEK, DOLA, CIEPŁE KRAJE, WIDŁOGONEK, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, BALSAM, CEREMONIA, MIERNICZY, NABIODRNIK, FILOLOGIA ORIENTALNA, ODPLAMIACZ, GEOMETRIA ANALITYCZNA, BUZIA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, POZIOMY TRANSFER GENÓW, TWIERDZENIE KRULLA, STÓŁ MONTAŻOWY, REWIR, MADAPOLAM, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, POWER, SZMATA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PIEGUSEK, LENIWKA, TONAŻ, ANTROPOLOG KULTUROWY, ETNOLINGWISTYKA, IMITATOR, ARC TG, POLEROWNIK, PRAWOSKRĘT, OSTENTACJA, GEODEZJA NIŻSZA, NIEPOKOJENIE SIĘ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, BERNARD, GARBARZ, DIADEM, WARSTWA ABLACYJNA, KLINOPIROKSEN, LEBERKA, SEMITA, SZKIELET, ARYJSKOŚĆ, LEWOSKRĘT, NOWOBOGACKI, WELIN, FAŁD GŁOSOWY, ZWINNOŚĆ, SERBSKOŚĆ, PARSZYWOŚĆ, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, KURAK, ARABICA, PLECHA, WYŁĄCZNIK, APANAŻE, DRUŻYNA, PRZEJŚCIÓWKA, STANCA, KRYPTOREKLAMA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, LĘK DEZINTEGRACYJNY, ZARANIE, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, SIANO, ŚWINIARKA, PRIMADONNA, PRACA WYJŚCIA, PIGUŁKA WIEDZY, BABA JAGA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, PERYGLACJAŁ, ŚWIATOWOŚĆ, KLUCZ NASADOWY, DISIARCZEK, WISZOR, KARTOWNIK, KOREAŃSKI, ZAINTERESOWANIE, STRZAŁECZKA, LOBOTOMIA, MUSZTARDA SAREPSKA, ODKUPICIEL, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, INKA, REAGINA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, STAN, INWALIDA WOJSKOWY, KLAKSON, KAUTER, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, SLOW-FOX, FOTOGENICZNOŚĆ, PORCELANKA, PTASZNIK GIGANT, DŻANNA, STOCZNIA, FIRMAMENT, SERIA KWALIFIKACYJNA, BABA-JĘDZA, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, ALLOSTERIA, BIAŁY KRUK, TV, ACHAJA, BASKINA, PCHLI TARG, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, POWTARZALNOŚĆ, KONTRABANDA, DYSZKANCIK, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, REAKCYJNA PRAWICA, LINIA LOTNICZA, SYGNAŁEK, PREZENTACJA, SKOK, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, WIEŻA HEJNAŁOWA, GAMBIT, SEKRECJA, CHEMIA ANALITYCZNA, KAPUŚCIANA GŁOWA, TERGAL, SINFONIA, KARAWAN POGRZEBOWY, GRÓDŹ, ŹREBIĘ, AERONOMIA, ZHAFTOWANIE SIĘ, LEKCJA, BEZWŁADNOŚĆ, HIPOTEZA ZEROWA, CZUBEK, KOŚĆ CZOŁOWA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, PANGSZURA INDYJSKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PRZECIĘTNIACTWO, BRYTFANKA, CIASTO MAKARONIKOWE, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, SZYCH, BUDKA LĘGOWA, SZAL, TRANSPOZYCJA, OKLUZJA, DRAWIDYJSKI, HORYZONT, REWERSAŁ, DIAFANOSKOPIA, MYJNIA, KUC DARTMOOR, WESTERN, MATERAC, KĘDZIERZAWKA, ZOOCHORIA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, PARZONKA, ŁUK TĘCZOWY, POROZUMIENIE PŁACOWE, TREPANGOWCE, ŁYKACZ, DEFICYT BUDŻETOWY, WSKAZÓWKA, SCRATCHING, EPICYKL, PM, RAPTULARZ, LATRY, MIESIĘCZNIK, PODUSZKA POWIETRZNA, GWÓŹDŹ, SADOWISKO, BŁOTNIAK, SZUM, GAZ, DWUSTUMETROWIEC, PARWENIUSZ, GNIOTOWNIK, ŁABĘDZI ŚPIEW, MIENIE OGÓLNONARODOWE, ORKAN, TEST CIS-TRANS, OSOWATE, KRATA KSIĘCIA WALII, AMUR, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, PRZEPYCHACZKA, GATUNEK AGAMICZNY, CHOROBA RITTERA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, ALFRED, SZKAPLERZ, CZARNY KARZEŁ, HARCAP, BARIERA TECHNICZNA, LEWICOWOŚĆ, MŁYN, UŚMIECH, USZAK, BLOK, PROTOLOGIA, TUNIKA, ZAŚPIEW, NAKAZ, TEOLOGIA NATURALNA, ?UMYWALNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.236 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPASKA WYKONANA Z MATERIAŁU, SKÓRY, TWORZYW SZTUCZNYCH LUB METALU, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ NA SZYJĘ ZWIERZĘCIU, NAJCZĘŚCIEJ PSU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPASKA WYKONANA Z MATERIAŁU, SKÓRY, TWORZYW SZTUCZNYCH LUB METALU, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ NA SZYJĘ ZWIERZĘCIU, NAJCZĘŚCIEJ PSU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBROŻA opaska wykonana z materiału, skóry, tworzyw sztucznych lub metalu, którą zakłada się na szyję zwierzęciu, najczęściej psu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBROŻA
opaska wykonana z materiału, skóry, tworzyw sztucznych lub metalu, którą zakłada się na szyję zwierzęciu, najczęściej psu (na 6 lit.).

Oprócz OPASKA WYKONANA Z MATERIAŁU, SKÓRY, TWORZYW SZTUCZNYCH LUB METALU, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ NA SZYJĘ ZWIERZĘCIU, NAJCZĘŚCIEJ PSU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - OPASKA WYKONANA Z MATERIAŁU, SKÓRY, TWORZYW SZTUCZNYCH LUB METALU, KTÓRĄ ZAKŁADA SIĘ NA SZYJĘ ZWIERZĘCIU, NAJCZĘŚCIEJ PSU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x