(ZAZWYCZAJ W L.M.) POTRAWA Z OKOLIC ZAWIERCIA SPORZĄDZANA Z ZIEMNIAKÓW KROJONYCH W PLASTRY LUB KOSTKĘ I DUSZONYCH W KOTLE ZE SMALCEM, CEBULĄ, KIEŁBASĄ, BOCZKIEM, EWENTUALNIE BURAKAMI I MARCHWIĄ, PRZYKRYWANA LIŚCIEM KAPUSTY LUB PAPIEREM ŚNIADANIOWYM, KTÓRĄ NASTĘPNIE DOCISKA SIĘ ŚCIŚLE I SZCZELNIE POKRYWKĄ DOKRĘCANĄ NA ŚRUBĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIECZONKA to:

(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę (na 9 lit.)PRAŻONKA to:

(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "(ZAZWYCZAJ W L.M.) POTRAWA Z OKOLIC ZAWIERCIA SPORZĄDZANA Z ZIEMNIAKÓW KROJONYCH W PLASTRY LUB KOSTKĘ I DUSZONYCH W KOTLE ZE SMALCEM, CEBULĄ, KIEŁBASĄ, BOCZKIEM, EWENTUALNIE BURAKAMI I MARCHWIĄ, PRZYKRYWANA LIŚCIEM KAPUSTY LUB PAPIEREM ŚNIADANIOWYM, KTÓRĄ NASTĘPNIE DOCISKA SIĘ ŚCIŚLE I SZCZELNIE POKRYWKĄ DOKRĘCANĄ NA ŚRUBĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.642

ŻÓŁW LEŚNY, SAWANTYZM, PROROCTWO, PRINSEPIA CHIŃSKA, BOMBER, MASZYNA DO PISANIA, BUCZYNA NIŻOWA, CYTOWALNOŚĆ, POŻAREK, NIUCHACZ, TONAŻ, WSZYSTKOIZM, TERMOTRANSFER, PROCES LEGISLACYJNY, PRZEDROŚLE, BEZECEŃSTWO, AŁMA ATA, PAPRYKARZ, BABINIEC, DEGENERACJA, LIBRA, PLANSZA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, SOSNA MASZTOWA, DWUNASTKA, HAYDN, CHEMIA, POGŁÓWNE, JAMRAJ, FTYZJATRIA, GŁUPSTWO, MOST, STATEK POWIETRZNY, KOMISJA REWIZYJNA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, LENA, MAKIAWELISTA, DRYL, PLOMBOWIEC, OTĘPIENIE, SEMITYSTA, EDUKATORKA, EMPIREUM, PRZEDSIĘBIORCZYNI, CHOROBA KESONOWA, KARATE TRADYCYJNE, BEZPIECZNIK, WOSK, OPCJA TERMINOWA, EKSPRES, AERAL, CNOTA KARDYNALNA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, WZGLĄD, SYNONIMIA CAŁKOWITA, KATASTROFISTA, KAPISZON, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, UŻĄDLENIE, LUFA, KOŁECZEK, KOTLET, DIRT, ACHTERPIK, ATOL, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, TETRAPOD, GALON, KOBIECISKO, ENTOMOFAGI, NAUKOWIEC, ROZŁÓG, KOMPRESJA IMPULSÓW, BEZLOTKI, ŚCIANA SZKIELETOWA, KASETA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, FECHTMISTRZ, DZIKUS, TKANINA UBRANIOWA, SZTABSOFICER, MATMA, BIGOS, PÓŁSIOSTRA, FARMACJA STOSOWANA, OPTYKA ELEKTRONOWA, SAMOOKALECZENIE, ŁUPEK SAPROPELOWY, STÓŁ, ŁĄCZNIK, CIASTKO, WARIACJE, PIKOTKA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, PASZTET, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, PORWAK LODOWCOWY, MIEŚCINA, RETABULUM, TONACJA, ABFARAD, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, BIFURKACJA, POMYŁKA FREUDOWSKA, PRĄD, DAMA DO TOWARZYSTWA, BUDA, SITAR, ZEW KRWI, SEMANTYKA FORMALNA, SIUSIUMAJTEK, ANTAŁEK, SAMOGRAJ, PRZYRODOZNAWCA, INSTALATOR, NIEMIECKI, ŚWIĄTEK, SIEDMIOMILOWE BUTY, DZIERŻAWCA, CZAS GRAMATYCZNY, ANEROID, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, LINIA BRZEGOWA, SONG, ETERIA, ZSTĘPNICA, TEKA, MASA, SZACH, POŁUDNIK STRUVEGO, TRUFLA, KOSARZ, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, OGRANICZENIE, TACZKA, AKCELERATOR CYKLICZNY, WYBUCHOWOŚĆ, MARIO, NIEOSTROŚĆ, BRUNATNE KOSZULE, PŁATECZEK, SYZYGIA, TEST, FUNDUSZ SOŁECKI, KRÓLOWA NAUK, SZYFON, POTOP, PĘTO, LEON, STRZELNICA, NADPŁYNNOŚĆ, PRZYCISK, NASTAWA, INDYK, OBRÓT SPECJALNY, BĄBEL, RESET, GRENADYNA, ROZMIAR KĄTOWY, KOD GENETYCZNY, SEPTYMOLA, IRYS, WZÓR CHEMICZNY, INTERROGACJA, WRAK, SMOLUCH, LOSOWOŚĆ, SPRZECIW, MIJANY, PADAŁKA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, CYTRYNADA, PIESZCZOSZEK, REALISTYCZNOŚĆ, MAKROWIRUS, ŚMIGACZ, JEZIORO POLODOWCOWE, BENTAL, EMPORA, SZMATA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, STYL JOŃSKI, KAMIKADZE, SUFLET, STOIK, IMPOSTOR, FLAWONOID, OPONA, WYSADEK, MACKI, MISJA STABILIZACYJNA, AMONAL, LODRANIT, LIŚĆ ZŁOŻONY, FUS, DZIECINNOŚĆ, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, STRATYFIKACJA, OKRUCH SKALNY, MAKI, PAREMIOGRAFIA, KUBRAK, DEPRECHA, PĘTAK, OSTOJA, ÓSEMKA, PROPAGANDA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, MIKROFILAMENT, SZÓSTY, CHOROBA CAROLEGO, DRAMAT OBYCZAJOWY, CAPRICCIO, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, DIABEŁEK, GRZEBUŁA, DOGI, ŁBISKO, POZŁOTKO, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, TRZYNASTKA, BEZSZPARKOWCE, WAGON TAROWY, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, STARA MALEŃKA, ŁAMANIE, JĘZOR, TEMPO, PEŁNIA, DWUDZIESTY ÓSMY, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, WPŁATA, SMERF, WOLUNTARIAT, STULENIE USZU, WĄTROBOWIEC, ORION, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, FIZYKA TEORETYCZNA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, ARIANIE, BEAN, INTERPRETATOR, KOCIOŁ WIROWY, BABCIA CIOTECZNA, WĘŻYK, HOBBYSTA, KASA ZAPOMOGOWA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, METEORYZM, PODUSZKA, NIECKA ARTEZYJSKA, OBEREK, KOKPIT, WYKROCHMALENIE SIĘ, TĘPAK, WÓDKA GATUNKOWA, SINGIEL, HODOWCA, WIELKOŚĆ, FALA MORSKA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, SMOŁA DRZEWNA, KURATORKA, AMUR, CHRONOLOGIA, ŁAŃCUCH, MANDORLA, RAJDER, NIEPEWNOŚĆ, LEN, NIEDOŁĘSTWO, KLOPS, DRAMATYKA, COCKNEY, GANOIDY KOSTNE, LAWA TRZEWIOWA, SYMPTOM, GRIGORIJ POTIOMKIN, DOZNANIE, TRACZ DŁUGODZIOBY, GODZINA MILICYJNA, MIEJSCE, BAZA, KONOTACJA, WCIERKA, PENITENCJA, ARTYSTA, DYPTYCH, APRETURA, DOBÓR GENETYCZNY, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, MIGLANC, DETAL, KOŃ DOMOWY, ALLEGROWICZKA, ?MARUDER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.642 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

(ZAZWYCZAJ W L.M.) POTRAWA Z OKOLIC ZAWIERCIA SPORZĄDZANA Z ZIEMNIAKÓW KROJONYCH W PLASTRY LUB KOSTKĘ I DUSZONYCH W KOTLE ZE SMALCEM, CEBULĄ, KIEŁBASĄ, BOCZKIEM, EWENTUALNIE BURAKAMI I MARCHWIĄ, PRZYKRYWANA LIŚCIEM KAPUSTY LUB PAPIEREM ŚNIADANIOWYM, KTÓRĄ NASTĘPNIE DOCISKA SIĘ ŚCIŚLE I SZCZELNIE POKRYWKĄ DOKRĘCANĄ NA ŚRUBĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: (ZAZWYCZAJ W L.M.) POTRAWA Z OKOLIC ZAWIERCIA SPORZĄDZANA Z ZIEMNIAKÓW KROJONYCH W PLASTRY LUB KOSTKĘ I DUSZONYCH W KOTLE ZE SMALCEM, CEBULĄ, KIEŁBASĄ, BOCZKIEM, EWENTUALNIE BURAKAMI I MARCHWIĄ, PRZYKRYWANA LIŚCIEM KAPUSTY LUB PAPIEREM ŚNIADANIOWYM, KTÓRĄ NASTĘPNIE DOCISKA SIĘ ŚCIŚLE I SZCZELNIE POKRYWKĄ DOKRĘCANĄ NA ŚRUBĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIECZONKA (zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę (na 9 lit.)
PRAŻONKA (zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIECZONKA
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę (na 9 lit.).
PRAŻONKA
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę (na 8 lit.).

Oprócz (ZAZWYCZAJ W L.M.) POTRAWA Z OKOLIC ZAWIERCIA SPORZĄDZANA Z ZIEMNIAKÓW KROJONYCH W PLASTRY LUB KOSTKĘ I DUSZONYCH W KOTLE ZE SMALCEM, CEBULĄ, KIEŁBASĄ, BOCZKIEM, EWENTUALNIE BURAKAMI I MARCHWIĄ, PRZYKRYWANA LIŚCIEM KAPUSTY LUB PAPIEREM ŚNIADANIOWYM, KTÓRĄ NASTĘPNIE DOCISKA SIĘ ŚCIŚLE I SZCZELNIE POKRYWKĄ DOKRĘCANĄ NA ŚRUBĘ sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - (ZAZWYCZAJ W L.M.) POTRAWA Z OKOLIC ZAWIERCIA SPORZĄDZANA Z ZIEMNIAKÓW KROJONYCH W PLASTRY LUB KOSTKĘ I DUSZONYCH W KOTLE ZE SMALCEM, CEBULĄ, KIEŁBASĄ, BOCZKIEM, EWENTUALNIE BURAKAMI I MARCHWIĄ, PRZYKRYWANA LIŚCIEM KAPUSTY LUB PAPIEREM ŚNIADANIOWYM, KTÓRĄ NASTĘPNIE DOCISKA SIĘ ŚCIŚLE I SZCZELNIE POKRYWKĄ DOKRĘCANĄ NA ŚRUBĘ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x