Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: (ZAZWYCZAJ W L.M.) POTRAWA Z OKOLIC ZAWIERCIA SPORZĄDZANA Z ZIEMNIAKÓW KROJONYCH W PLASTRY LUB KOSTKĘ I DUSZONYCH W KOTLE ZE SMALCEM, CEBULĄ, KIEŁBASĄ, BOCZKIEM, EWENTUALNIE BURAKAMI I MARCHWIĄ, PRZYKRYWANA LIŚCIEM KAPUSTY LUB PAPIEREM ŚNIADANIOWYM, KTÓRĄ NASTĘPNIE DOCISKA SIĘ ŚCIŚLE I SZCZELNIE POKRYWKĄ DOKRĘCANĄ NA ŚRUBĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIECZONKA to:

(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę (na 9 lit.)PRAŻONKA to:

(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "(ZAZWYCZAJ W L.M.) POTRAWA Z OKOLIC ZAWIERCIA SPORZĄDZANA Z ZIEMNIAKÓW KROJONYCH W PLASTRY LUB KOSTKĘ I DUSZONYCH W KOTLE ZE SMALCEM, CEBULĄ, KIEŁBASĄ, BOCZKIEM, EWENTUALNIE BURAKAMI I MARCHWIĄ, PRZYKRYWANA LIŚCIEM KAPUSTY LUB PAPIEREM ŚNIADANIOWYM, KTÓRĄ NASTĘPNIE DOCISKA SIĘ ŚCIŚLE I SZCZELNIE POKRYWKĄ DOKRĘCANĄ NA ŚRUBĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.891

ZŁOTOGŁÓW, ROZMIAR, NUMIZMATYKA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, SZMAT, BHP, OBSUW, WYWROTNOŚĆ, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, SZAGRYN, ZGORZEL, BRUDNIAK, KĄT PÓŁPEŁNY, ŁOŻYSKO, OSTATNIE PODRYGI, ZIĘCIASZEK, PODSZYWACZ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, OGNISKO MAGMOWE, WYŻYNY, GRAFOSKOP, KRATER, WARNIK, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, PATOLOG, TĘTNICA NERKOWA, KOMIZM, KRWOTOK, LICZARKA BANKNOTÓW, KLEPISKO, MOIETA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, KROS, WIOSNA, STARY WRÓBEL, PLAN OGÓLNY, KONTAKT, PŁASKONOS, PRAWO PIĘŚCI, TŁUSZCZ, KABOTAŻ, MNIEJSZE ZŁO, PRZECHÓW, BERLACZ, NASKALNIK, NIECZUŁOŚĆ, BILLBOARD, NAWALANKA, PAWILON, DOLAR FIDŻI, NEUROLOGIA, HYDROFOB, AMONIACZEK, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, SZKŁO JENAJSKIE, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, GLORIETKA, SREBERKO, IMMUNOHEMATOLOGIA, ZAPALNOŚĆ, AMH, SYNTAKTYK, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, KAPUSTA GŁĄBIASTA, RACHUBA, KAFKA, OBSZCZYMUR, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, POLE GOLFOWE, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, NAPŁYW, AWANTURA, WARZYWNIAK, ABIOGENEZA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PROFESJA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, GORETEX, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, MASWERK, ÓSMY, IMPAST, SEKRET, OLEJE ŚWIĘTE, SEK, ARKA, PODATEK KOŚCIELNY, SETNIK, PRZEWROTKA, TARCZKA, KIEROWNICTWO, TORTILLA, KABLOBETON, AGAMA, SŁOWOTWÓRSTWO, ZAKWASZENIE, TRANSFUZJOLOGIA, ZMYWACZ, MIERZEJA, WYRĘB, ROLADA, MOMENT MINSKY'EGO, ALLEGRO, SAKRAMENT, CHODZĄCA REKLAMA, PALEOORNITOLOGIA, KLAUSTROFOBIA, WTYCZKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, DETENCJA, METALOGIKA, BEZDUSZNOŚĆ, TRZYDZIESTKA, FREE JAZZ, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, ZBRODNIA, NARZECZONY, CZŁOWIEK PIÓRA, WŁADCZOŚĆ, TROJACZEK, TYGIEL, KLUCZ, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, POLE MAGNETYCZNE, TŁO, WARSTWA, RETROGRADACJA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, BIODOSTĘPNOŚĆ, WYPALENISKO, FURDYMENT, BUCHTA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, TKANKA STAŁA, DZIANINA, ZIELONI, DEMISEKSUALIZM, SZTUCZNA INTELIGENCJA, TAPAS, TELEMARK, MARKIZA, PROTEGOWANY, SZPAGIETKA BAHAMSKA, NIEZRĘCZNOŚĆ, TOCZEK, EMALIA, POLIFONIA, FINEZYJNOŚĆ, MARKIZETA, BOJKA, TYNTA, ZWARCIE, MIKSER PLANETARNY, BIOLA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, PERYFERYJNOŚĆ, SYGNAŁEK, KOZOJEBCA, SZTUKA UŻYTKOWA, WAGA, RÓG, WAPIENNIK, AGREGAT, ZŁOTY RYŻ, GULASZ, GARNUSZECZEK, DEKLARACJA, WSPARCIE, HEL, KASETA, MYRMEKOFIL, MONK, KALCYFIKACJA, DOKUMENT, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, LISZAJ PŁASKI, RELIKT, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, KISZONKA, PIESIO, BOCIAN, PAPILOTKA, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, KASKADA, CZOPEK, ODCZYN, PIRUETKA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, DETEKTYW, ZAKON CZYNNY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, AEROLOGIA, PRZYKRYCIE, WIERZĄCY, SPRAWDZIAN, UNTERWALDEN, USTRÓJ, HARUSPIK, BRUDAS, PRAGMATYKA, PREKURSOR, PIANOLA, SECESJONISTA, ŁUK TRIUMFALNY, LIRA KORBOWA, NANERCZ, MOSTEK SCHERINGA, LOSOWANIE PROSTE, STRYCH, SZKŁO Z MURANO, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, DIETA ASPIRYNOWA, WĘZEŁ, USTNIK, BRZĘKACZ, STWORZENIE, JOGIZM, SCRATCHING, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, CYKL POETYCKI, CRO-MAGNON, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, ROSTBRATEL, DZIERŻAWCZOŚĆ, WYDMUSZKA, ALLOMETRIA, CEGLARSTWO, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MĄKA ORKISZOWA, ZESPÓŁ DRAVET, KURZAJKA, WYCINEK, ZAPORA, NIZIOŁEK, SZKOCKI, KULT SOLARNY, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, HAZUKA, SILNIK CZTEROSUWOWY, TUNEZYJSKI, DYSK GALAKTYCZNY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, GWIAZDA, ŚLIZG, ONE-STEP, ŚLEPY ŚLEDŹ, TWARÓG, EKRAN, TAMARAW, PARATHA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, BAJT, SIŁACZKA, TRAKEN, DOKUMENTACJA BUDOWY, TOKSYNA SINICOWA, INTERFEJS, KAZIRODCZOŚĆ, SHAPESHIFTER, CANOSSA, TENDENCJA ROZWOJOWA, ROZRUCH, PASKUDNIK, BECZKA BEZ DNA, DYSKWALIFIKACJA, SKRZELOTCHAWKI, NARAMIENNIK, LADA, ROLADA, TRUCHŁO, NIMFA, STEROLOTKA, DYSOCJACJA TERMICZNA, HAK, OLEJEK, SZMACIARZ, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, MASZOPERIA, SZAFUNEK, KASA, NEKROFAG, CUDOTWÓR, KRATY, ZARODEK, PAJACYK, SZABAŚNIK, LAICKOŚĆ, KOŃ, TORU, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, BIOFLAWONOID, NATURALIZACJA, MUS, ŁASKAWCA, RELACJA DWUCZŁONOWA, BLANKI, DEKLARANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.891 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: (zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: (ZAZWYCZAJ W L.M.) POTRAWA Z OKOLIC ZAWIERCIA SPORZĄDZANA Z ZIEMNIAKÓW KROJONYCH W PLASTRY LUB KOSTKĘ I DUSZONYCH W KOTLE ZE SMALCEM, CEBULĄ, KIEŁBASĄ, BOCZKIEM, EWENTUALNIE BURAKAMI I MARCHWIĄ, PRZYKRYWANA LIŚCIEM KAPUSTY LUB PAPIEREM ŚNIADANIOWYM, KTÓRĄ NASTĘPNIE DOCISKA SIĘ ŚCIŚLE I SZCZELNIE POKRYWKĄ DOKRĘCANĄ NA ŚRUBĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pieczonka, (zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę (na 9 lit.)
prażonka, (zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIECZONKA
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę (na 9 lit.).
PRAŻONKA
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x