NIEPEŁNA ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ, NP. U STARSZEGO CZŁOWIEKA, ZWIĄZANA Z CHOROBĄ, BĘDĄCA SKUTKIEM WYPADKU ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIESPRAWNOŚĆ to:

niepełna zdolność poruszania się, np. u starszego człowieka, związana z chorobą, będąca skutkiem wypadku itp (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIESPRAWNOŚĆ

NIESPRAWNOŚĆ to:

wadliwe funkcjonowanie np. urządzenia (na 12 lit.)NIESPRAWNOŚĆ to:

zła organizacja, niewłaściwe działanie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPEŁNA ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ, NP. U STARSZEGO CZŁOWIEKA, ZWIĄZANA Z CHOROBĄ, BĘDĄCA SKUTKIEM WYPADKU ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.582

FILOLOGIA NIEMIECKA, POKÓJ LEKCYJNY, GOŚĆ, BIJAK, RASOWOŚĆ, CUKRÓWKA, ŚMIERDZĄCE JAJO, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, ZAGNIEŻDŻENIE, SURF, SZAKAL, MANKIETY, NIECZYNNOŚĆ, BUTELKA MIAROWA, TELESKOP, NAWALANKA, PAPILOTEK, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, BREZYLKA, STATYSTYKA OPISOWA, ZUCH, HERBACIARKA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, TRYWIALIZM, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, DWUŚCIAN, KINDERBAL, KOMIN WULKANICZNY, DOWODLIWOŚĆ, JĘZYK GALICYJSKI, KOSTECZKA SŁUCHOWA, ŚMIESZKA, KLATKOWIEC, DWA GRZYBY W BARSZCZU, KNAJPA, USZATKA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, ŁOPATKA, SAPER, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, BIAŁKA WIERZBÓWKA, WYŚCIG, WINKRYSTYNA, CZOP ZATOROWY, WODA, APATIA, CHARAKTER, STARY WYŻERACZ, AMUNICJA, MŁOT, AMOK, ORLĘ, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, WICHROWATOŚĆ, GASTRONOMIK, ZIOMAL, FOTOGRAFISTA, NIEUFNOŚĆ, MEDYCYNA RATUNKOWA, MÓZGOWIE, WYCIĄG, PO, MAŁODUSZNOŚĆ, DOJŚCIE, TERENOZNAWCA, LEP, SENAT, PANEK, AEROLIT, PUDŁO, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, ALGEBRA MACIERZY, OSTOJA, LIBRA, RUPIA INDYJSKA, ARGUMENT, UNIŻONOŚĆ, WIRUS WŚCIEKLIZNY, WZGÓREK NASIENNY, PIEKARNIA, NIEKONSEKWENCJA, UKŁAD SAMODZIELNY, API, KAGU, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, KRĘGOSŁUP, FOREMKA, PIERWSZOŚĆ, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, ZAKRĘCANIE, REPETYTYWNOŚĆ, JAPA, KONESER, PITA, PRAWO FIZYKI, ŚWIR, ZNAJOMY, PACA, KREOL, PISMO TECHNICZNE, DANDYSKI, ZAWIKŁANIE, PSYCHOBIOGRAFIA, CIAŁO PRZYCZYNOWE, STOLIK, RDZENIARZ, POSTAĆ BIBLIJNA, PAREMIOGRAF, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, PORTRECISTKA, NAPÓR, SCHLUTER, INIA, POSTĘPAK, ANUSZKIEWICZ, FILEMON BLADY, WIRTUOZERSTWO, LAIK, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, CHMURA ŚREDNIA, WYNAJEM, SZARPANINA, OGI, MONTOWNIA, INSZA INSZOŚĆ, MAŁY FIAT, CYBERNETYZACJA, PRAWO KARNE, GÓRNICTWO WĘGLOWE, LAKONICZNOŚĆ, KRONIKARZ, EKRANOPLAN, CHOROBA CSILLAGA, WYŁOŻENIE SIĘ, SPŁYW BŁOTNY, ORBITAL, DYNAMIKA UKŁADÓW, KOMBAJN ŚCIANOWY, WODY INGLACJALNE, IMPERATYW KATEGORYCZNY, KAZIRODCZOŚĆ, KOLCZATKA, SKALENOEDR, ROTUNDA, BASEN, GARBARZ, ELITARYSTA, GROBLA, WIGILIA, DWUTLENEK SIARKI, BEZA, GĘSIARZ, NIETOLERANCJA, STACJA KOPULACYJNA, DOMEK NA DRZEWIE, GROMADA, CYGANOLOGIA, DUSZA, WIATRAK, GESTALT, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, POLICJA OBYCZAJOWA, BROSZA, DUPA, WYKRZTUSZANIE, GARDEROBA, CHOROBA HALLOPEAU, ZAPRZĘG, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, ZMARZLAK, DOM WIELORODZINNY, KIJ, HISTORYK, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, IDENTYFIKACJA, ATOMISTA, SZARPANKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, DISC JOCKEY, SACHARYD, LEGWAN GŁUCHY, REKLAMIARZ, ODWSZALNIA, CYKL MIESIĄCZKOWY, CHIRURGIA DZIECIĘCA, NATYWIZM, LAMINAT, PITA, ALUMINOGRAFIA, PATCHWORKOWIEC, RODZAJ NIJAKI, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, ZBROJENIE SIĘ, RULETKA, SZMALEC, DÓŁ ŁOKCIOWY, DYSTANS, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, ASOCJALNOŚĆ, ANTROPOCENTRYZM, KONTROLING, MONOCHORD, PRZĘSŁO, MRÓWKA SMĘTNICA, PANEW, WNĘTRZNOŚCI, SUBREGION, AGAR, ŚWIDROWIEC, SZCZUPŁOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, MONARCHIA ABSOLUTNA, JANUSZ, FILOZOFIA NAUKI, RAUBITTER, OLIGOMER, INFORMATYKA, EKSKREMENTY, RUCH WAHADŁOWY, PINGWIN, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, KATEGORYCZNOŚĆ, SKRZYDLATE SŁOWO, SCEPTYCYZM, PRZESTWORZE, CEGŁA LICÓWKA, BALSAM KANADYJSKI, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, GOTOWOŚĆ, JASKINIA LODOWA, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, PRYZMA, PRASOŁ, KORPUS, PAMIĘĆ, BUJDA NA RESORACH, DILPAK, NERKA WĘDRUJĄCA, MOWA ZALEŻNA, ZUPA, ŻYCIAN, DOBRODUSZNOŚĆ, WINDA, UBOŻENIE, MIĘSOPUST, GODZINA POLICYJNA, ZWARCIE SZEREGÓW, POCIĄG POSPIESZNY, OSOWSKI, CZIRLIDERKA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, BATSZEBA, STAW OSADOWY, KOLEJKA LINOWA, WIEŻA KONTROLNA, BARONIĄTKO, CZYNNOŚĆ SAMOOBSŁUGOWA, SIEWKA, OGIEŃ, ZESPÓŁ DRAVET, ARYTMETYZACJA, FUNDUSZ PŁAC, TERAPSYDY, PRZEKWIT, PODWIELOKROTNOŚĆ, JASZCZURKI, LITEWSKI, ANTENA REFLEKTOROWA, PRZEDMIOT, MAKARON, FALSTART, ZAWAŁ, CZARNY PIOTRUŚ, DREWNO FIOŁKOWE, CEFALASPIDY, CHRABĄSZCZ, CHOROBA VERNEUILA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, PIERDZIEL, PAS WŁĄCZENIOWY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, GRUNGE, HIPOTEKA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, POKARM, ANGLISTYKA, JELEŃ AKSIS, RZEKOTKA DRZEWNA, WYSZYWANKA, PIERNIKARZ, NAJADA, ZEA, NACIEK JASKINIOWY, WODA PO KISIELU, ?SŁOWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.582 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPEŁNA ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ, NP. U STARSZEGO CZŁOWIEKA, ZWIĄZANA Z CHOROBĄ, BĘDĄCA SKUTKIEM WYPADKU ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEPEŁNA ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ, NP. U STARSZEGO CZŁOWIEKA, ZWIĄZANA Z CHOROBĄ, BĘDĄCA SKUTKIEM WYPADKU ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIESPRAWNOŚĆ niepełna zdolność poruszania się, np. u starszego człowieka, związana z chorobą, będąca skutkiem wypadku itp (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIESPRAWNOŚĆ
niepełna zdolność poruszania się, np. u starszego człowieka, związana z chorobą, będąca skutkiem wypadku itp (na 12 lit.).

Oprócz NIEPEŁNA ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ, NP. U STARSZEGO CZŁOWIEKA, ZWIĄZANA Z CHOROBĄ, BĘDĄCA SKUTKIEM WYPADKU ITP sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - NIEPEŁNA ZDOLNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ, NP. U STARSZEGO CZŁOWIEKA, ZWIĄZANA Z CHOROBĄ, BĘDĄCA SKUTKIEM WYPADKU ITP. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast