FASCIOLA HEPATICA - PRZYWRA O ZŁOŻONYM CYKLU ŻYCIOWYM; FORMA DOJRZAŁA PASOŻYTUJE W PRZEWODACH ŻÓŁCIOWYCH WĄTROBY ROŚLINOŻERCÓW (GŁ. BYDŁA, OWIEC, KÓZ ORAZ NIEKIEDY CZŁOWIEKA) - ŻYWICIELI OSTATECZNYCH, ZARAŻENIE NASTĘPUJE ZWYKLE LATEM I JESIENIĄ, WYWOŁUJE CHOROBĘ ZWANĄ FASCIOLOZĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOTYLICA WĄTROBOWA to:

Fasciola hepatica - przywra o złożonym cyklu życiowym; forma dojrzała pasożytuje w przewodach żółciowych wątroby roślinożerców (gł. bydła, owiec, kóz oraz niekiedy człowieka) - żywicieli ostatecznych, zarażenie następuje zwykle latem i jesienią, wywołuje chorobę zwaną fasciolozą (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FASCIOLA HEPATICA - PRZYWRA O ZŁOŻONYM CYKLU ŻYCIOWYM; FORMA DOJRZAŁA PASOŻYTUJE W PRZEWODACH ŻÓŁCIOWYCH WĄTROBY ROŚLINOŻERCÓW (GŁ. BYDŁA, OWIEC, KÓZ ORAZ NIEKIEDY CZŁOWIEKA) - ŻYWICIELI OSTATECZNYCH, ZARAŻENIE NASTĘPUJE ZWYKLE LATEM I JESIENIĄ, WYWOŁUJE CHOROBĘ ZWANĄ FASCIOLOZĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.301

MAJSTERSZTYK, KURDUPLOWATOŚĆ, WIEŚ, NADFIOLET, JOL, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, LUDOJAD, SUPERMOCARSTWO, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, RACHUNEK BIEŻĄCY, KODZIK, WIWAT, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, WILIA, SEANCHANIE, LAKTAM, SZKARADZIEJSTWO, EOLIDA, STREFA NIEBEZPIECZNA, WITALNOŚĆ, RYNNA SUBGLACJALNA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, TURKIESTAN, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, TUNEL, LYGODIUM DROBNOLISTNE, PLATFUS, KUCHNIA MOLEKULARNA, BREUIL, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, PRION, PERTURBACJA, PUCHLINA, TIUL, TEATR ULICZNY, MUŚLIN, JAKOŚĆ ŻYCIA, TOREBKA, CZERKIES, FORMA WYRAZOWA, LINGWETKA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, CIĄG ARYTMETYCZNY, TOSTOWNICA, PAGÓR MROZOWY, CYCUŚ, SILUMIN, STAGNACJA GOSPODARCZA, STRZAŁKA, INFORMA, SYMFONIA, SALADA, PROCES CHEMICZNY, CZAGRA SENEGALSKA, DOM SAMOTNEJ MATKI, WĄTROBOWIEC, CHOROBA NAXOS, FIGLARNOŚĆ, BYDŁO DOMOWE, TUNGA, SUCHOWIEJ, RĄCZYNA, LORD, FILM WOJENNY, SMUSZKA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, ZWIĄZEK FLAWONOWY, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, BYK, WIHAJSTER, MEDYCYNA, ŚWINIA DOMOWA, SKAŁA METAMORFICZNA, KOSZARA, BIOMET, KORT, LAICYZM, KOLORYMETRIA, NAZWA OPISOWA, MORALNOŚĆ, PRAWICA, CHWOSTKA SZAFIROWA, PODSZEPT, PALATYNKA, FARMACJA STOSOWANA, UCZEŃ, ICHTIOSTEGA, POPIELNICZKA, SIEDZENIE, SCENKA, HINDUSTANI, ŁBISKO, SIATKA, ROZTROPNOŚĆ, MIAZGA ZĘBOWA, KAUKAZ, OPALIT, SZWADRON ŚMIERCI, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, KONGO, KROCHMALNIA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, BEFKA, ULTRAMARYNA, MANAT AFRYKAŃSKI, KĄT DOPISANY, ZNIECZULENIE, REKINY, HOLTER, WALCZAK, TRZMIEL, POWIEŚĆ RZEKA, MONARCHIA ABSOLUTNA, CWIBAKÓWKA, KAPITAŁ TRWAŁY, TYK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, KUMAKOWATE, PELIKAN MAŁY, MUZYKA TŁA, KOMBATANCKOŚĆ, SZKAPLERZ, FRYKCJA, OFICER ŻEGLUGI, TAKSÓWKA, GAUR, SAMARKA, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, ZADZIERZGNIĘCIE, TRIADA CHARCOTA, DATARIA, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, WÓZKOWY, NASTRÓJ, STRONA, PRZEKŁADANIEC, EGZAMIN KONKURSOWY, SPRAWNOŚĆ, ROCK, MÓZGOWIE, DOROSŁOŚĆ, CIĄGOTY, MAŁOŚĆ, MIECZ, RADA DUSZPASTERSKA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, KREACJONIZM, WZÓR PRZEMYSŁOWY, BRZOZA CZARNA, GEMFIBROZYL, ZDOBINA, TARYFA ULGOWA, TLENEK, ELASTYK, WYBUCH, CHAŁWA, NUNCZAKO, SKAFANDER KOSMICZNY, KARONIN, MSZAR, MAGELANKA RUDOGŁOWA, BAMBUSOWCE, DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE, PŁATNOŚĆ BALONOWA, TRZECI WIEK, CZTEROPOLÓWKA, BIOGENEZA, CHOLANGIOGRAFIA, ANTYHUMANIZM, SŁODNIK, ROZMEMŁANIE, CZEPLIWOŚĆ, MAGAZYN ILUSTROWANY, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, AUROR, ASTROGRAFIA, EUTENIKA, WYRÓB, NÓŻ FIŃSKI, ORLĘ, OTĘŻAŁKOWATE, CIOS, WYDATEK MAJĄTKOWY, CIURKADEŁKO, PALUSZEK, KLAPAK, PROTEAZA, BRZEŻANKA, DYTYRAMB, GATUNEK CELOWY, APASZKA, PECORINO, BARSZCZ UKRAIŃSKI, UNDEAD, KUROPATWA, PRZYZWOITOŚĆ, PRZEWÓD ŻÓŁCIOWY, WUEF, ROK, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, OPOŃCZA, TERRARYSTYKA, KOCIOŁEK SKALNY, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, KOLUMNA, EGZEMA DZIECIĘCA, PŁÓD, CHEMIA, GRZECZNOŚĆ, FILOZOFIA JĘZYKA, KOMPARYCJA, PUNKT ZWROTNY, PLEKTRON, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, KOMITAT, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, CZAPLA CZARNA, TORRENCE, MUSICAL, JURNOŚĆ, NARCIARNIA, ROZWAGA, ORTOPTYCZKA, TOJAD SMUKŁY, DIPLOBIONT, ANDROMEDA, AJWAR, OBSZAR METROPOLITALNY, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, CHOMIK MONGOLSKI, KOCI GRZBIET, CHORDOFON, AKLIMATYZACJA, RÓWNIK, TRASZKA MARMURKOWA, SYSTEM KONSORCYJNY, KAMELEON LIŚCIOWATY, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, OGNIK SZKARŁATNY, SZKŁA, PEDOSFERA, MYSZOSKOCZEK MONGOLSKI, PATOLNIA, STROLLER, PALIWO CIEKŁE, GEOLOGIA NAFTOWA, FOSFATAZA, KORMORAN MAŁY, GÓRNICTWO MORSKIE, PIASKOWIEC, UISTITI SREBRZYSTA, OBRZEŻKOWATE, ZDANIE NADRZĘDNE, DOKŁADNOŚĆ, PACZKA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, MUTACJA DYNAMICZNA, HEPATOSKOPIA, KUC SZETLANDZKI, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, PŁANIETA, PADEMELON CZERWONOSZYI, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, ODDZIAŁ ZAPOROWY, NEGOCJACJA, PÓŁMISEK, TASIEMIEC UZBROJONY, BROŃ DRZEWCOWA, UDAJPUR, KENNEL, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, AFRYKANERSKI, KOMÓRKA KUPFFERA, KRYSZTAŁ LODU, NALEWAK, BESKIDNIK, ŻOŁĘDNICA, OKRĄGŁY STÓŁ, FILOZOFIA NAUKI, REJESTR, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, ARYTMETYKA WYBORCZA, MORDENT, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, LUSTRO, PISMO NUTOWE, GAŁĄŹ, ILDEFRANSY, LENIWIEC PSTRY, KULFON, POPRZECZKA, SCYNKI WODNE, BRODAWKA, DEMOKRACJA, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, ?BOURRÉE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.301 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FASCIOLA HEPATICA - PRZYWRA O ZŁOŻONYM CYKLU ŻYCIOWYM; FORMA DOJRZAŁA PASOŻYTUJE W PRZEWODACH ŻÓŁCIOWYCH WĄTROBY ROŚLINOŻERCÓW (GŁ. BYDŁA, OWIEC, KÓZ ORAZ NIEKIEDY CZŁOWIEKA) - ŻYWICIELI OSTATECZNYCH, ZARAŻENIE NASTĘPUJE ZWYKLE LATEM I JESIENIĄ, WYWOŁUJE CHOROBĘ ZWANĄ FASCIOLOZĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FASCIOLA HEPATICA - PRZYWRA O ZŁOŻONYM CYKLU ŻYCIOWYM; FORMA DOJRZAŁA PASOŻYTUJE W PRZEWODACH ŻÓŁCIOWYCH WĄTROBY ROŚLINOŻERCÓW (GŁ. BYDŁA, OWIEC, KÓZ ORAZ NIEKIEDY CZŁOWIEKA) - ŻYWICIELI OSTATECZNYCH, ZARAŻENIE NASTĘPUJE ZWYKLE LATEM I JESIENIĄ, WYWOŁUJE CHOROBĘ ZWANĄ FASCIOLOZĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOTYLICA WĄTROBOWA Fasciola hepatica - przywra o złożonym cyklu życiowym; forma dojrzała pasożytuje w przewodach żółciowych wątroby roślinożerców (gł. bydła, owiec, kóz oraz niekiedy człowieka) - żywicieli ostatecznych, zarażenie następuje zwykle latem i jesienią, wywołuje chorobę zwaną fasciolozą (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOTYLICA WĄTROBOWA
Fasciola hepatica - przywra o złożonym cyklu życiowym; forma dojrzała pasożytuje w przewodach żółciowych wątroby roślinożerców (gł. bydła, owiec, kóz oraz niekiedy człowieka) - żywicieli ostatecznych, zarażenie następuje zwykle latem i jesienią, wywołuje chorobę zwaną fasciolozą (na 17 lit.).

Oprócz FASCIOLA HEPATICA - PRZYWRA O ZŁOŻONYM CYKLU ŻYCIOWYM; FORMA DOJRZAŁA PASOŻYTUJE W PRZEWODACH ŻÓŁCIOWYCH WĄTROBY ROŚLINOŻERCÓW (GŁ. BYDŁA, OWIEC, KÓZ ORAZ NIEKIEDY CZŁOWIEKA) - ŻYWICIELI OSTATECZNYCH, ZARAŻENIE NASTĘPUJE ZWYKLE LATEM I JESIENIĄ, WYWOŁUJE CHOROBĘ ZWANĄ FASCIOLOZĄ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - FASCIOLA HEPATICA - PRZYWRA O ZŁOŻONYM CYKLU ŻYCIOWYM; FORMA DOJRZAŁA PASOŻYTUJE W PRZEWODACH ŻÓŁCIOWYCH WĄTROBY ROŚLINOŻERCÓW (GŁ. BYDŁA, OWIEC, KÓZ ORAZ NIEKIEDY CZŁOWIEKA) - ŻYWICIELI OSTATECZNYCH, ZARAŻENIE NASTĘPUJE ZWYKLE LATEM I JESIENIĄ, WYWOŁUJE CHOROBĘ ZWANĄ FASCIOLOZĄ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x