W JĘZYKU MŁODZIEŻOWYM: ZDZIWKO, SYTUACJA PEŁNA KONSTERNACJI, ZWYKLE NEGATYWNE ZASKOCZENIE, ROZCZAROWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZONK to:

w języku młodzieżowym: zdziwko, sytuacja pełna konsternacji, zwykle negatywne zaskoczenie, rozczarowanie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKU MŁODZIEŻOWYM: ZDZIWKO, SYTUACJA PEŁNA KONSTERNACJI, ZWYKLE NEGATYWNE ZASKOCZENIE, ROZCZAROWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.660

POINT AND CLICK, JESIOTR, CONCERTO GROSSO, KAPOT, WIGILIA, SZCZELINA, WEBA, MATERIAŁ, BABOCHŁOP, ŻYWIEC, SOSNA, OSTRÓG FORTECZNY, LÓD MARTWY, KWAŚNICA, KOMPILACJA, BINEGACJA, CEMBROWANIE, PROBLEM, ŁOPATKA, GBUR, KĄPIEL, NIEUMARŁY, RUCH, KONSERWATYWNOŚĆ, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, AMBULAKR, BŁYSKOTKA, FLET, LAMPAS, MIŁOŚĆ, NIEWYPŁACALNOŚĆ, KIEROWCA, STYL, DREN, OBSZAR, DACH HEŁMOWY, WARUNKI, BECZKA BEZ DNA, DONACJA, UPUST, SŁUPISKO, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, URAZ, BUŹKA, WZIERNIK, BEZRADNOŚĆ, SZTALUGA, PANORAMA, SZKARADZIEŃSTWO, ŻABA, RÓWNIA POCHYŁA, DURNOŚĆ, TAKSON, MONOPOL NATURALNY, NORMAN, PROMIEŃ, CHUSTA, SYFON, STOŁEK BAROWY, WYRYPA, RAMPA ROZŁADUNKOWA, ZDROWIE, ORGANIZM DIPLOIDALNY, TOM-TOM, KECZUP, MINIRADIO, EKSPOZYCJA, PRZEDDZIEŃ, SMARKACZ, KUGLARZ, EXTASY, GULA, TYMPAN, MORAŁ, KISCH, PERFUMA, SURREALIZM, PRESJA PŁACOWA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, EDYCJA, MEDIALNOŚĆ, MORAŁ, KLOAKA, HORROR, KANAŁ, GRZYB DĘBOWY, ROZPÓRKA, DURNOŚĆ, CHIŃSZCZYZNA, FINKA, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, ROBUR, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, POŻAR, PRÓBA OGNIOWA, WUZETKA, OSET, LALA, CZEREP RUBASZNY, RETARDACJA, PATOWOŚĆ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, KRAKUSKA, AMBA, BITWA, BAGIENKO, MAKABRESKA, UCZEŃ, ANDROFAG, BYK, NIEWYGODA, GOŁĄBECZEK, APOLIŃSKOŚĆ, NACECHOWANIE, GRZAŁKA, ZAPIS, BAJEREK, KOŁNIERZ MARYNARSKI, ZGAGA, MAKROPOLECENIE, ZŁOTOWŁOSA, SYTUACJA DECYZYJNA, SOFCIK, SZTOS, BADYL, SKORUPA, CEMBROWINA, STRZAŁECZKA, SZTOS, BURŁAK, STEPÓWKA, ZDZIWKO, PULPIT, MOTYW, BOŻY BOJOWNIK, LOTNIK, JASZCZUR, POCHÓD, SZLAFROK, TARKA, WYSZUKIWARKA, PRZESŁANIE, ARESZT, SZCZYL, RZADKIE, TARYFA ULGOWA, TOLERASTIA, TARADAJKA, DREWKO, PARKA, KONTRAKT TERYTORIALNY, ODPRYSK, SŁUŻĄCY, FRANCA, SZAFA, FILOLOGIA NIEMIECKA, KRYZYS, PATOLA, GERBEREK, TREK, NIEOBOJĘTNOŚĆ, OKO OPATRZNOŚCI, PERYPETIA, MOSTEK TERMICZNY, KURAŻ, BOMBER, OSŁONA, PIERÓG, SYTUACJA PODBRAMKOWA, NEGOCJACJA, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, DYSPENSA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, MŁODZIK, JARZYNA, BEFSZTYK, BRALETKA, PRZEPSZCZELENIE, NOOB, PACHOLĘ, OKAZ, NORMA, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, GŁOWICA BOJOWA, INTERLUDIUM, PUŁAPKA, BASTARD, WARSZTAT, TRANCE, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, SYMULACJONIZM, SIORKA, SZKOŁA, ZAKRĘT, NIEKORZYSTNOŚĆ, FILOLOGIA KLASYCZNA, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, PRZYRZĄD, ŁOMOT, FILOLOGIA ORIENTALNA, ROMANS, OCET, WŁOCHACZ, TUNICZKA, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, ŻÓŁW SĘPI, BOKS, KRĄGŁOŚĆ, CHŁOPIEC DO BICIA, KONIUGACJA, ODŚRODKOWOŚĆ, DZBANEK DO KAWY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, RIDE, DZIESIĘCIONOGI, BAJT, ZAMEK KLINOWY, SZARPANINA, ROZSZCZEPIENIE, HORRENDUM, OGRÓD DENDROLOGICZNY, LANIE, MILANEZ, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, PYPEĆ, WIZJONER, BŁONA MIGAWKOWA, ZAPŁATA, MORFOLOGIA, ROK NIESKŁADKOWY, KONIUNKCJA, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, RAJA CZARNOBRZUCHA, LOTKA, SINIEC, OSAD, BIURWA, GÓRKA, HISTRA, USZKO, TAMBURA, NIECKA, ŁĄKA, PIGUŁKA, ELASTYK, TAGESTOLOGIA, WĄSONÓG, WPIERDZIEL, CIĘŻKOŚĆ, POROŚLE, RULETKA, JAPOŃCZYK, FIRANKA, MUŚLIN, KOMORA, POZŁOTKA, KONFEDERACJA WOJSKOWA, KOBIETON, BOMBERKA, ARCHEONY, KADŹ, MIOTEŁKA, MŁODY, ROZTWÓR KOLOIDALNY, WILLA, FRISCH, WPIERDZIEL, NAJEMNIK, WIEŻA TRIANGULACYJNA, IMIONNIK, DOMINACJA PEŁNA, WENEZUELA, NAPSZCZELENIE, BLISKI, DROPS, NERWIAK, PAPIER, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, JAZDA, PAPIER KANCELARYJNY, GOT, KŁOPOT, NIEDOBÓR, SZTUBAK, MISJE, SUBIEKCJA, PRZEZIERNIKOWATE, ŻYŁKA, BOJOWY WÓZ PIECHOTY, ZGRYW, SYNEKURZYSTA, REWOLUCJA, DOPEŁNIACZ, DALMIERZ LASEROWY, PLACEK AMERYKAŃSKI, KOREK TOPLIWY, FRAG, CIERŃ, ?TRIANGUŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.660 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W JĘZYKU MŁODZIEŻOWYM: ZDZIWKO, SYTUACJA PEŁNA KONSTERNACJI, ZWYKLE NEGATYWNE ZASKOCZENIE, ROZCZAROWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKU MŁODZIEŻOWYM: ZDZIWKO, SYTUACJA PEŁNA KONSTERNACJI, ZWYKLE NEGATYWNE ZASKOCZENIE, ROZCZAROWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZONK w języku młodzieżowym: zdziwko, sytuacja pełna konsternacji, zwykle negatywne zaskoczenie, rozczarowanie (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZONK
w języku młodzieżowym: zdziwko, sytuacja pełna konsternacji, zwykle negatywne zaskoczenie, rozczarowanie (na 4 lit.).

Oprócz W JĘZYKU MŁODZIEŻOWYM: ZDZIWKO, SYTUACJA PEŁNA KONSTERNACJI, ZWYKLE NEGATYWNE ZASKOCZENIE, ROZCZAROWANIE sprawdź również:

karabin przeznaczony do precyzyjnego strzału z dużej odległości, karabin wyborowy ,
krzak czarnego bzu ,
bariera występująca w każdym żywym organizmie, polegająca na odrzucaniu przez ten organizm żywych tkanek i narządów ,
Jerzy, tenisista ,
miasto w USA (Michigan) przy ujściu rzeki Muskegon do jeziora Michigan; ośrodek przemysłowy, rafinacji ropy naftowej ,
łyżwiarstwo figurowe - zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu dodatkowych elementów: skoków, piruetów, kroków, spiral oraz podnoszeń ,
usługa telefoniczna ,
jednostka długości używana w Grecji, obecnie równa centymetrowi, dawniej - 7/10 cala ,
instrument muzyczny będący odmianą fagotu, mający najniższą skalę w grupie instrumentów dętych, drewnianych ,
andyjski mały drapieżnik z rodziny kotów ,
wąski zakres czegoś ,
taki układ bierek szachowych, który chroni jakąś ważną figurę lub grupę figur przed atakami przeciwnika ,
żołnierz wystawiony do walki w pierwszej linii frontu ,
zjawisko rynkowe, w którym procentowa zmiana wielkości podaży jest mniejsza od procentowej zmiany ceny ,
dziedzina teologii dogmatycznej zajmująca się zagadnieniami początku istnienia świata i człowieka ,
działanie wprowadzone w celu zapobieżenia działań uznanych za nieprawidłowe, które miały już miejsce ,
hiszpańska armada przewożąca skarby z Nowego Świata do Europy ,
Hypopachus variolosus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny wąskopyskowatych, którego godujący samiec wydaje głos podobny do beczenia owcy; występuje od Teksasu w Stanach Zjednoczonych do Veracruz w Meksyku ,
korzyść, przewidywany zysk z jakiejś działalności ,
miodunka plamista ,
osoba uprawiająca jakąś dziedzinę sportową ,
spódnica sięgająca łydek ,
kilobajt - jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci ,
w politologii: praktyka koordynowania polityki przez co najmniej trzy państwa ,
rzepakowiec; niewielka pomarańcza błonkówka z rośliniarek; szkodnik roślin oleistych ,
roślina z rodzaju Fragaria o jadalnych owocach nazywanych poziomkami ,
przepływ powietrza ,
człowiek wzbudzający niechęć, ktoś, kogo trudno szanować ,
to, że ktoś jest durnowaty, głupi, bezrozumny ,
antyczny bęben ręczny, który towarzyszył rytualnym pieśniom i tańcom, miał ok. 30-40 cm średnicy

Komentarze - W JĘZYKU MŁODZIEŻOWYM: ZDZIWKO, SYTUACJA PEŁNA KONSTERNACJI, ZWYKLE NEGATYWNE ZASKOCZENIE, ROZCZAROWANIE. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast