CZYNNOŚĆ MAJĄCA NA CELU ULEPSZENIE CZEGOŚ (ZWYKLE TEKSTU, OBRAZU, DŹWIĘKU LUB FILMU) POPRZEZ WPROWADZENIE ZMIANY TECHNICZNEJ; ZMIANA TA NIE NARUSZA WARSTWY MERYTORYCZNEJ PRZEKAZU, A JEDYNIE MOŻE PROWADZIĆ DO LEPSZEGO JEJ WYEKSPONOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EDYCJA to:

czynność mająca na celu ulepszenie czegoś (zwykle tekstu, obrazu, dźwięku lub filmu) poprzez wprowadzenie zmiany technicznej; zmiana ta nie narusza warstwy merytorycznej przekazu, a jedynie może prowadzić do lepszego jej wyeksponowania (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EDYCJA

EDYCJA to:

jedna z cyklu kilku konkursów, imprez itp (na 6 lit.)EDYCJA to:

pojedynczy egzemplarz z danego wydania lub jednorazowy nakład dzieła (np. edycja kolekcjonerska) (na 6 lit.)EDYCJA to:

wydanie dzieła np. drukiem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚĆ MAJĄCA NA CELU ULEPSZENIE CZEGOŚ (ZWYKLE TEKSTU, OBRAZU, DŹWIĘKU LUB FILMU) POPRZEZ WPROWADZENIE ZMIANY TECHNICZNEJ; ZMIANA TA NIE NARUSZA WARSTWY MERYTORYCZNEJ PRZEKAZU, A JEDYNIE MOŻE PROWADZIĆ DO LEPSZEGO JEJ WYEKSPONOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.012

CYMELIUM, RICOTTA, NAGANNOŚĆ, ANONEK, MOZAIKA, PROSAK, PRZEWÓD, CIĄG, PRZENOŚNIK, WĄSONÓG, OWIJARKA, BEZINWAZYJNOŚĆ, KRATER PASOŻYTNICZY, LEASING LOMBARDOWY, KASZUBSKOŚĆ, ŻABA NILOWA, CHARAKTERYSTYKA, SZCZĘKOWIEC, FRAG, ATYPOWOŚĆ, BOLERKO, CANZONETTA, NOCKA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, WYPADEK JĄDROWY, WIDEOFON, KRATY, PACJENT URAZOWY, ROZNOSICIEL, KOŃCÓWKA, ORSZADA, DERESZOWATY, PARK MASZYNOWY, MUR, SKRZYDŁO, MUTACJA DYNAMICZNA, POLE STACJONARNE, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, KLEJONKA, REWALIDACJA, KOSZULA DEJANIRY, KLASTER, PIEPRZNIK, POR, HEJT, SKRA, KOŁNIERZ, BLOCZNOŚĆ, ZAPITA, MAGNETOWID, SZABAS, DEZETKA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, DĄŻENIE, NOBIL, ODPRAWA CZASOWA, DZIESIĄTKA, SZTUKA ZDOBNICZA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, HIEROGLIFY, HALOGENOALKAN, ODWRACACZ CIĄGU, ECHOLOKACJA, KIESZEŃ, UCHWYT, MONILOFITY, KARCIANE DOMINO, ELEKTROLUMINESCENCJA, TERAPIA SZOKOWA, PÓŁKOLONIA, GROTESKA, ZAMIANA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, DERYWACJA SUFIKSALNA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, ARGUMENT, KULCZYBA WRONIE OKO, SKŁADNIK ODŻYWCZY, FOTOSENSYBILIZATOR, CZASOWNIK FRAZOWY, KARRUKA, PODUSZKA POWIETRZNA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, TEMAT, DYPTYK, ATOL, PRZYBYSZ, GLORIA, KONWERSJA GENÓW, NIESKRĘPOWANIE, KOTYLION, PANTOGRAF, ŚWINIARKA, BULAJ, KARTAUNA, AKCJA, ŻAGIEW, BEZECEŃSTWO, PARALIPSA, WODA STOJĄCA, SURDYNA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, ZŁOTOKAP, PUNKT WYJŚCIA, DZ, ZADOŚĆUCZYNIENIE, OWOCNIK, INSTALOWANIE, BEZBOLESNOŚĆ, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, INWALIDA WOJSKOWY, ŻEGADŁO ZAMRAŻAJĄCE, IDIOGRAFIZM, PAWĘŻ, ALKIERZ, KONTRAST DYNAMICZNY, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, MISKA KLOZETOWA, HYDROBUS, WERS, NARYS FORTYFIKACYJNY, MAH JONG, SEKWENSER, SKŁAD, ODPRAWA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ELOPSOPODOBNE, ULGA BUDOWLANA, PIERSI, DYWERGENCJA, ROZWOLNIENIE, GAZOLINA, RENOWACJA, BOMBIARZ, PSZCZOŁA SKALISTA, JERZY, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, NAKŁAD, PRZEŚWIETLENIE, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, FIZYKA STATYSTYCZNA, CIĄGNIK BALASTOWY, WIĄZKA, KOLAGENOZA, STOŁÓWKA, CHEMOTAKSYNA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, LINA, ROSZADA, HETERODYNA, MECHANIKA KWANTOWA, FONOGRAF, PAŃSZCZYŹNIAK, DRESZCZ, ABSORPCJA, PALEC, RELOKACJA, SZRAF, SAMORODNOŚĆ, OBRAZ, ZNACZENIE, DOPALACZ, PŁASZKA, ZMIANA MORFOLOGICZNA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, MODEL, KUMULACJA, WYPUST, FOSFORYT, MUTACJA ZMIANY SENSU, KRYTYKA, RYNKA, ŚWIADCZENIE, DESKA KLOZETOWA, NATURYSTA, KSIĘŻULKO, DONACJA, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, RESIDUUM, CHMURA WARSTWOWA, PERSONA, ODRUCH, ODBOJNIK, JEDNOSTRONNOŚĆ, ZMARTWYCHWSTAŃCY, AKATALEKSA, WYCIĄG TALERZYKOWY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, KREW, PAŁANKA WĘDROWNA, DYPTYK KONSULARNY, FIGHTER, TULEJA, WYCZUWALNOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, MIODNOŚĆ, KANOE, SZYFR PŁOTOWY, SPUST, DŹWIĘCZNOŚĆ, UDERZENIE, ANGORKA, DOJŚCIE, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, KAPRALSTWO, ZAGRANIE, GRAFOMAN, DALEKOWZROCZNOŚĆ, SPADKOBIERCA, MIEDZIONIKIEL, SPÓŁGŁOSKA WARGOWO-ZĘBOWA, LEK PRZECIWPASOŻYTNICZY, BETON JAMISTY, ŁACINNIK, NAUKA ŚCISŁA, OLO, PRZERWANIE CIĄŻY, DOK, WRZECIENNIK, NAKAZ, PARYTET, FRONT, BEARS, SZTYFT, BABKA, SPÓŁKA POWIĄZANA, OSTATECZNOŚĆ, BARIOLAGE, TROCINÓWKA, KASA, WZORZEC, POŁYSK, SELEKTOR NEUTRONÓW, ZAIMEK, OBSADA, ŻÓŁTY TYDZIEŃ, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, FORTEL, KELLER, PRASA, CHWYTACZ, MARKETING INWAZYJNY, REDA, KRET, REWANŻ, BAGNIK ZDROJOWY, OBLIGACJA ZAMIENNA, OMYK, DOWÓD WPROST, CZESKI FILM, ZWARCIE, IZOFONA, DRACENA, UDERZAK, DOBRO PRYWATNE, NAJEM, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PROCES KANONIZACYJNY, GODNOŚĆ, FETYSZYSTA, PIERWSZOŚĆ, BYCZEK, IBERYSTA, WZGLĄD, KOPACZ, WARTA, POMYŁKA, WYNATURZENIE, PIERWSZY OFICER, ATAK, CZARCI POMIOT, PODTRZYMYWACZ, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, DROGA WOJEWÓDZKA, GRZAŁKA, NIESKWAPLIWOŚĆ, KAMIEŃ WĘGIELNY, WZÓR, ZMIANA WSTECZNA, DIALOGIZM, RZADKIE, BASEN ARTEZYJSKI, LENTILEK, KLONOWANIE, WZOREK, PĘTO, KOMUNALKA, HYDROLAT, IGLASTE, KONNICA, ZWIERCIADŁO, BARWY POLSKIE, UWAGA, PRZYZWOITOŚĆ, SKUP, NIEUCHWYTNOŚĆ, ?TONAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.012 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚĆ MAJĄCA NA CELU ULEPSZENIE CZEGOŚ (ZWYKLE TEKSTU, OBRAZU, DŹWIĘKU LUB FILMU) POPRZEZ WPROWADZENIE ZMIANY TECHNICZNEJ; ZMIANA TA NIE NARUSZA WARSTWY MERYTORYCZNEJ PRZEKAZU, A JEDYNIE MOŻE PROWADZIĆ DO LEPSZEGO JEJ WYEKSPONOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚĆ MAJĄCA NA CELU ULEPSZENIE CZEGOŚ (ZWYKLE TEKSTU, OBRAZU, DŹWIĘKU LUB FILMU) POPRZEZ WPROWADZENIE ZMIANY TECHNICZNEJ; ZMIANA TA NIE NARUSZA WARSTWY MERYTORYCZNEJ PRZEKAZU, A JEDYNIE MOŻE PROWADZIĆ DO LEPSZEGO JEJ WYEKSPONOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EDYCJA czynność mająca na celu ulepszenie czegoś (zwykle tekstu, obrazu, dźwięku lub filmu) poprzez wprowadzenie zmiany technicznej; zmiana ta nie narusza warstwy merytorycznej przekazu, a jedynie może prowadzić do lepszego jej wyeksponowania (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EDYCJA
czynność mająca na celu ulepszenie czegoś (zwykle tekstu, obrazu, dźwięku lub filmu) poprzez wprowadzenie zmiany technicznej; zmiana ta nie narusza warstwy merytorycznej przekazu, a jedynie może prowadzić do lepszego jej wyeksponowania (na 6 lit.).

Oprócz CZYNNOŚĆ MAJĄCA NA CELU ULEPSZENIE CZEGOŚ (ZWYKLE TEKSTU, OBRAZU, DŹWIĘKU LUB FILMU) POPRZEZ WPROWADZENIE ZMIANY TECHNICZNEJ; ZMIANA TA NIE NARUSZA WARSTWY MERYTORYCZNEJ PRZEKAZU, A JEDYNIE MOŻE PROWADZIĆ DO LEPSZEGO JEJ WYEKSPONOWANIA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - CZYNNOŚĆ MAJĄCA NA CELU ULEPSZENIE CZEGOŚ (ZWYKLE TEKSTU, OBRAZU, DŹWIĘKU LUB FILMU) POPRZEZ WPROWADZENIE ZMIANY TECHNICZNEJ; ZMIANA TA NIE NARUSZA WARSTWY MERYTORYCZNEJ PRZEKAZU, A JEDYNIE MOŻE PROWADZIĆ DO LEPSZEGO JEJ WYEKSPONOWANIA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x