IDEOGRAM, W KTÓRYM ZNAK GRAFICZNY NIE JEST WIZUALNIE ZWIĄZANY Z OBIEKTEM, KTÓRY OZNACZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOGOGRAF to:

ideogram, w którym znak graficzny nie jest wizualnie związany z obiektem, który oznacza (na 8 lit.)LOGOGRAM to:

ideogram, w którym znak graficzny nie jest wizualnie związany z obiektem, który oznacza (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IDEOGRAM, W KTÓRYM ZNAK GRAFICZNY NIE JEST WIZUALNIE ZWIĄZANY Z OBIEKTEM, KTÓRY OZNACZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.119

CHŁODNIK, PRYZMAT PENTAGONALNY, PODSTAWA, DAMKA, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, SENIOR, NIEZADOWOLENIE, KOZIOŁ, EMULGACJA, EMOTIKONKA, KARCYNOGEN, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, OSTATNI KRZYK MODY, BAZGRAŁA, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, MINERAŁ ALLOGENICZNY, SUCHAR, PSIA MINA, SILNIK RELUKTANCYJNY, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, UZBECKI, POKAZOWOŚĆ, NIECHLUJNOŚĆ, PLAKODONTY, CRASHTEST, JAJARZ, FICZER, STRATY MORALNE, PIEPRZYCZNIK, RUCH, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, GLOSATOR, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, OBÓZ ZAGŁADY, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PLECHA, WARTOŚĆ WŁASNA, LOTNY FINISZ, STARY WRÓBEL, KLIN, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, ZEPSUTOŚĆ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, BENEFIS, KARKOŁOMNOŚĆ, GOMÓŁKA, CZWORAK, ALLOCHTON, ZAPISYWACZ, ZWIEDZAJĄCY, TAJEMNICA ADWOKACKA, SYMPOZJON, OZDOBNIK, PAROLATEK, TREND BOCZNY, BRĄZOWY PODKARZEŁ, NIESPOKOJNOŚĆ, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, DROGA ZBIORCZA, BALAST, JUFERS, WYRAŹNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, POSTĘPAK, METR NA SEKUNDĘ, DZIAD, DROBNIACZKOWCE, SPĘKANIE, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, WIERSZ, GRĄD SUBATLANTYCKI, NARÓW, KYNOTERAPIA, PROSTA, ORGAN SPÓŁKI, PASJONISTA, OGÓR, CHOLEWKA, APOKRYFICZNOŚĆ, WCINKA, RARYTASIK, SKOCZNIA, OHYDZTWO, LOGIKA, ASNYK, KONFLIKT TRAGICZNY, NIEKLAROWNOŚĆ, NADBUDÓWKA, TAŚMA, GWAJAK, ABISAL, CZAS WOLNY, ESENCJALIZM, INDEKSACJA, CYJANOHYDRYNA, CMOKIER, FRANCUZ, GNOMOLOG, PROSUMENT, HODOWLA PIERWOTNA, OKRĘT LOTNICZY, JĘZYK ŻYWY, ZJAWISKO NATURALNE, WIECZNE PIÓRO, FILM AUTORSKI, INSTRUMENT KLAWISZOWY, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, RUMIANEK, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, HUMANISTA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, GOLIAT, BIOMETRIA, SILNIK SYNCHRONICZNY, WŁAŚCIWOŚĆ, ŚWIŃSKI BLONDYN, EMBLEMAT, ROZWAŻNOŚĆ, JELEŃ, AMONIT, IZOMER KONFIGURACYJNY, KOSOGON, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, DRZEWO ROZPINAJĄCE, CHMIELOGRAB, SZLACHCIĄTKO, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, INTENCJONALIZM, ŚMIESZKA, AZJATYCKI TYGRYS, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, MONIT, AMIOKSZTAŁTNE, PELOTA, FIRMÓWKA, POGONIEC, MASZYNA INFORMACYJNA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, STYL GRZBIETOWY, STANOWISKO OGNIOWE, PÓŁSAMOGŁOSKA, FRAMUGA, KAMIEŃ PROBIERCZY, STYL TOSKAŃSKI, DIETA ASPIRYNOWA, CIĘŻKOŚĆ, RAJD GWIAŹDZISTY, BALANSJER, PARTYKUŁA, SARYIG, WIDZĄCY, WZMACNIACZ OPERACYJNY, CZASOWNIK NIEDOKONANY, PRZEMYSŁ OBRONNY, HUBA BIAŁAWA, SABATARIANIN, TASIEMCE, FILOZOFIA, PAREJAZAUR, RÓWNOŚĆ, LARYNGOLOGIA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, TRAPER, ŻARÓWKA, KOKARDKA, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, POKUŚNIK, ZRZĄDZENIE LOSU, PRINSEPIA CHIŃSKA, KALIPSO, UPIĘKSZENIE, ZAPYCHACZ, MARCHWIANE RĘCE, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, KŁUSAK FRANCUSKI, ŁAŃKA, CUKIER MLEKOWY, RZEŹBA GLACJALNA, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, WIRUSY, MANTYLA, NIEZGRABIASZ, ROŚLINA SŁONOLUBNA, BEZPŁCIOWIEC, CIECZ WYCZERPANA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, ANTYHITLEROWIEC, LAS MIESZANY, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, LORNETA, NIEKONKRETNOŚĆ, PRYMITYWIZM, METODA KASOWA, SILNIK CZTEROSUWOWY, DIABELSKOŚĆ, POSUWISTOŚĆ, UCZUCIE, ROZDZIELCA, WIRTUOZERSTWO, TRÓJCA ŚWIĘTA, GŁUPKOWATOŚĆ, ILORAZ RODZINNY, ŚWIATŁO DZIENNE, DEFERENT, ZGIEŁK, POLE SIŁOWE, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, PODZIAŁ, UZEWNĘTRZNIENIE, ODŁÓG, PLEŚNIAWKA, PARTYJNY, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, PHOTOSHOP, CYWIL, OZONOSFERA, AUTOBUS CZŁONOWY, PEŁNIA, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, ZBIORNIK, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, RYJEK, EMERYTURA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, PATRON, WZORNIK, OCZYSZCZALNIK, ODWYKÓWKA, PRZYCZÓŁEK, KACZKA, TYKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, GRZYB MODRZEWIOWY, ARTERIOGRAFIA, STACJA OBSŁUGIWANA, EGZONUKLEAZA, GYYZ, HOMO NOVUS, DIABEŁ, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, CHIP, FOTOTROPIZM, DOM WIELORODZINNY, CHOMIK EUROPEJSKI, KOMPANIA WARTOWNICZA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, SPRĘŻYSTOŚĆ, TEINA, RONDELA, OTWARTOŚĆ, EDYL, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, PELOBENTOS, NAJEŹDŹCA, SIEDLISKO, KRAINA HISTORYCZNA, ANGLIA, RYTMICZNOŚĆ, WIERTACZ, PSI FIGIEL, NIEGOSPODARNOŚĆ, JĘZYCZEK U WAGI, TKANKA STAŁA, WIRUS GRYPY TYPU B, KONSERWACJA, BAR, WYJĄTEK, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, SYFEK, POTENCJA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, ZAMKNIĘTOŚĆ, PODDANY, HYDROFOB, ETMALOZA, WĄSKIE GARDŁO, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, FORMALISTA, TECZKA PERSONALNA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PROKARIONT, GUŁAG, FILOLOGIA SERBSKA, ILUZJONIZM, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KOMORNIK, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, BEJCA, CIĄŻA, NIECHLUJA, STRETCH, PARAMAGNETYK, PIASKOWNICA, TAUTOCHRONA, PALMA, ZAINTERESOWANA, ?SCEPTYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.119 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IDEOGRAM, W KTÓRYM ZNAK GRAFICZNY NIE JEST WIZUALNIE ZWIĄZANY Z OBIEKTEM, KTÓRY OZNACZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: IDEOGRAM, W KTÓRYM ZNAK GRAFICZNY NIE JEST WIZUALNIE ZWIĄZANY Z OBIEKTEM, KTÓRY OZNACZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOGOGRAF ideogram, w którym znak graficzny nie jest wizualnie związany z obiektem, który oznacza (na 8 lit.)
LOGOGRAM ideogram, w którym znak graficzny nie jest wizualnie związany z obiektem, który oznacza (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOGOGRAF
ideogram, w którym znak graficzny nie jest wizualnie związany z obiektem, który oznacza (na 8 lit.).
LOGOGRAM
ideogram, w którym znak graficzny nie jest wizualnie związany z obiektem, który oznacza (na 8 lit.).

Oprócz IDEOGRAM, W KTÓRYM ZNAK GRAFICZNY NIE JEST WIZUALNIE ZWIĄZANY Z OBIEKTEM, KTÓRY OZNACZA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - IDEOGRAM, W KTÓRYM ZNAK GRAFICZNY NIE JEST WIZUALNIE ZWIĄZANY Z OBIEKTEM, KTÓRY OZNACZA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast