RZEP - OWOC (NIEŁUPKA) ŁOPIANU, KTÓRY POKRYTY JEST KOLCAMI/HACZYKAMI, DZIĘKI KTÓRYM WCZEPIA SIĘ W FUTRO ZWIERZĄT, ROZNOSZĄCYCH W TEN SPOSÓB JEGO NASIONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIAD to:

rzep - owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym wczepia się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIAD

DZIAD to:

dziadek, ojciec rodzica (na 5 lit.)DZIAD to:

czyjś przodek (na 5 lit.)DZIAD to:

stary mężczyzna (na 5 lit.)DZIAD to:

człowiek, któremu nie wiedzie się dobrze, którego wygląd świadczy o ubóstwie, biedak, żebrak (na 5 lit.)DZIAD to:

mężczyzna oceniany negatywnie (na 5 lit.)DZIAD to:

kapuśniak z ziemniakami (na 5 lit.)DZIAD to:

gadał do obrazu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZEP - OWOC (NIEŁUPKA) ŁOPIANU, KTÓRY POKRYTY JEST KOLCAMI/HACZYKAMI, DZIĘKI KTÓRYM WCZEPIA SIĘ W FUTRO ZWIERZĄT, ROZNOSZĄCYCH W TEN SPOSÓB JEGO NASIONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.575

APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, WYRAJ, PIONIER, PRZEDŁUŻACZ, MIKROSKOPIJNOŚĆ, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, PRAŻNIA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, PĘPUSZEK, KRAWĘŻNICA, ARESZT DOMOWY, SZACHULEC, ŚMIECH, DYSKIETKA INSTALACYJNA, KONIECZNOŚĆ, BUNT, PAPROTKA ZWYCZAJNA, KRONOZAUR, PIONIER, OSOWIAŁOŚĆ, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, PIEKARNIA, LICZBA ALGEBRAICZNA, KWAS MIGDAŁOWY, PRZETWORNIK, DNA MOCZANOWA, STRUNOWCE, ZBYWCA, BAKŁAŻAN, WOLNY ZAWÓD, PLURALIZM, CHŁODNIK, CHOMIK EUROPEJSKI, KOMPOZYCJA ZAMKNIĘTA, BENZYNA CIĘŻKA, SZLAUF, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, RYNKOWOŚĆ, KOMISJA SKRUTACYJNA, WIELKA CHOROBA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, SZAFIARKA, GRACZ, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, KRAKÓW, MANDARYNKA, KOMAR, FLAWONOID, OTWIERANIE DUSZY, RAFA, POWIEŚĆ MIŁOSNA, DELFIN AMAZOŃSKI, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, PRZEDSTAWIENIE, WYGADANIE, RÓJ, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, BATYMETRIA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, UBYTEK, WESELNIK, TŁUSZCZ, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, EDYL, HARMONIA, BAROTROPIA, ŚRODEK MASY, KLĘKANY, ZASADA TOŻSAMOŚCI, CIĘŻKA DUPA, GÓWNOJAD, TONAŻ, SUNDAJCZYK, ROZKŁAD, WIELKOGŁOWOWATE, ZAKON CZYNNY, METODA AGLOMERACYJNA, SEZON, ANIMALIZM, KOŃ NA PATYKU, BĘBEN WIELKI, PROFESJONALNOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, KADZIDEŁKO, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, OTORYNOLARYNGOLOGIA, OUTLET, SYNANTROP, KOPERTA, MASTOLOGIA, ZAKRES POJĘCIOWY, FAKT, GAMBIR, APTAMER, UPADŁOŚĆ, AUDYTOR, SKAŁKA, ANTYSYJONISTA, REGENT, UMIEJSCOWIENIE, PRZEDŚWIAT, TRANSLATORYKA, FITOGEOGRAFIA, FIZA, PĘTLA, BRUNELLESCHI, HIPOLOGIA, PAMIĘĆ, UPOJNOŚĆ, LEMUR WARI, DWUBÓJ, PRAWORĘKI, PŁUG, DYNAMIZM, BIOLOGIA SYSTEMOWA, TURBINA CIEPLNA, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, ARYTMETYKA BINARNA, RETRAKCJA, BAMBUS, PRAKTYCZNOŚĆ, POLE BEZŹRÓDŁOWE, ENDOPSAMMON, PŁUG DWUSKIBOWY, TAMA, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, CZYSTY ROZUM, DYPTYCH, SZTUBACKOŚĆ, OPTY, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, MONOPTERES, KRASNOLUDZKI, ŁOPUCH, AEDICULA, ERPEG, MCV, FILM KOLOROWY, WĘZEŁ, TEMPO, CALYPSO, DOM PRZYSŁUPOWY, RODZIMOŚĆ, DERYWAT MODYFIKACYJNY, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, WOREK, EUROPEJSKOŚĆ, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, MÓWNICA, REZONANS STOCHASTYCZNY, GAJNIK LŚNIĄCY, HAMULEC SZCZĘKOWY, PALUCH, LEJ DEPRESYJNY, STUPAJKA, MONOPARTYJNOŚĆ, USZKO, KASZUBSKOŚĆ, NORMA KOLIZYJNA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, MASA SOLNA, BŁONICA KRTANI, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, ASPEKT, RADOSNOŚĆ, NEGATYW, PODOLOGIA, KABOTYN, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, KARTACZOWNICA GATLINGA, AMEBA, BLISKOŚĆ, NUŻENIEC LUDZKI, CHOROBA DEGOSA, KUC HACKNEY, PALMA KRÓLEWSKA, FORMALIZM, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, OLEFINA, USZCZYPLIWOŚĆ, STRZELEC POKŁADOWY, ZAOPATRZENIE, OPERATOR ARYTMETYCZNY, ŚWIĘTOKUPCA, NEUSTON, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, SYSTEM ZNAKOWY, WŁÓCZNIA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, LÓD DENNY, SKUNKS, SPŁASZCZKOWATE, ZATRZYMANIE, LAGUNA, BRUTAL, EPIZOOTIOLOGIA, TRÓJKA, NAROŻNICA, AKUMULACJA, WIKARIUSZ GENERALNY, CZASOWNIK, NOSICIEL, KREDYT POMOSTOWY, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, PUNKT, RAMKA, ZNACZNIK, RUTYNISTA, CIĄG NIESKOŃCZONY, NIESTANOWCZOŚĆ, OSZCZĘDNIŚ, MIKONAZOL, SZKOŁA, ŻEGLUGA PROMOWA, KOTLARZ, SPENCER, RESORT SIŁOWY, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, OPAS, CZYN SPOŁECZNY, SKRZYDEŁKO, NAWALENIE SIĘ, ROZCHÓD, KOCIOŁEK, ETYKA, OKOWITA, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, MIKSER PLANETARNY, FUNKCJA RZECZYWISTA, PIERWSZOŚĆ, OCZYSZCZANIE, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, WYSPA BARIEROWA, GRUCHOT, DZISIEJSZOŚĆ, MAJĄTEK OSOBISTY, KORPUS NAWOWY, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, WIDEOROZMOWA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, BIURO, ŚWIEŻYZNA, WŚCIEK DUPY, DEFERENT, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, PIKNIK, CZERWONA PORZECZKA, NATARCZYWOŚĆ, PAŁANKA MIODOJAD, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ŁAPADŁO, ALGORYTM ITERACYJNY, PRAWO KONSTYTUCYJNE, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, ODROŚL, CEROWNIA, KINOMANIAK, GEOFIT KŁĄCZOWY, DZIENNIK PROMULGACYJNY, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, ŁATA, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, RYTOWNIK, BOREWICZ, ASTER SOLNY, SPOJLER, GRUCZOŁ MLECZNY, WIZJER, KMIOTEK, JEZIORO GLACJALNE, RAMIĘ, KAPUCHA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, KONFESJA, HARMONIA SAMOGŁOSEK, SYGNIFIKATOR, ŚWIADECTWO, OCTOWNIA, ZIEMSKI, MAKAKOKSZTAŁTNE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, AREOGRAFIA, ZYGNEMOPSIS, SELENOGRAFIA, RODZINA KATYŃSKA, PIĄTOLIGOWIEC, GAWĘDA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, WALKA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, TROPONIMIA, KATHARSIS, CZYNNIK ONKOGENNY, POTOCYZM, HELIOLATRIA, ?PEPPERONI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.575 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZEP - OWOC (NIEŁUPKA) ŁOPIANU, KTÓRY POKRYTY JEST KOLCAMI/HACZYKAMI, DZIĘKI KTÓRYM WCZEPIA SIĘ W FUTRO ZWIERZĄT, ROZNOSZĄCYCH W TEN SPOSÓB JEGO NASIONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZEP - OWOC (NIEŁUPKA) ŁOPIANU, KTÓRY POKRYTY JEST KOLCAMI/HACZYKAMI, DZIĘKI KTÓRYM WCZEPIA SIĘ W FUTRO ZWIERZĄT, ROZNOSZĄCYCH W TEN SPOSÓB JEGO NASIONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIAD rzep - owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym wczepia się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIAD
rzep - owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym wczepia się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona (na 5 lit.).

Oprócz RZEP - OWOC (NIEŁUPKA) ŁOPIANU, KTÓRY POKRYTY JEST KOLCAMI/HACZYKAMI, DZIĘKI KTÓRYM WCZEPIA SIĘ W FUTRO ZWIERZĄT, ROZNOSZĄCYCH W TEN SPOSÓB JEGO NASIONA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RZEP - OWOC (NIEŁUPKA) ŁOPIANU, KTÓRY POKRYTY JEST KOLCAMI/HACZYKAMI, DZIĘKI KTÓRYM WCZEPIA SIĘ W FUTRO ZWIERZĄT, ROZNOSZĄCYCH W TEN SPOSÓB JEGO NASIONA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x