WIELKOPRZESTRZENY UKŁAD OSADNICZY, POWSTAJĄCY W WYNIKU ŁĄCZENIA SIĘ ROZLEGŁYCH, PERYFERYJNYCH STREF ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I ZWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG ROZWIJAJĄCYCH SIĘ WOKÓŁ AGLOMERACJI I DUŻYCH MIAST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEGAPOLIS to:

wielkoprzestrzeny układ osadniczy, powstający w wyniku łączenia się rozległych, peryferyjnych stref zabudowy jednorodzinnej i związanych z nią usług rozwijających się wokół aglomeracji i dużych miast (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKOPRZESTRZENY UKŁAD OSADNICZY, POWSTAJĄCY W WYNIKU ŁĄCZENIA SIĘ ROZLEGŁYCH, PERYFERYJNYCH STREF ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I ZWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG ROZWIJAJĄCYCH SIĘ WOKÓŁ AGLOMERACJI I DUŻYCH MIAST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.038

FALA DŹWIĘKOWA, MARSZ, OSIEMNASTKA, ONE-STEP, CHOROBA RUBARTHA, LABIRYNT, ANIMAG, MISA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, NEWA, ETNOPSYCHOLOGIA, WODOCIĄGOWNIA, TOPIELICA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, REWANŻ, WERTIKAL, DACH ŚWIATA, DAKTYL, KWAS BURSZTYNOWY, HARD PORNO, AUKSYNA, AKWARYDY, MESA, NAPIERANIE, JĄDRO CZERWIENNE, MONOPOLISTA, BACKGROUND, TRANSGRESJA LODOWCA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, WYPRAWIACZ, ALTERNATYWA, SERIA KWALIFIKACYJNA, MRUKOKSZTAŁTNE, KOŚCIÓŁ, GRACKA, CEROWNIA, LICEUM, SIARKA POPIOŁOWA, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, KABEL, LAMERSTWO, OBRAZ KLINICZNY, JASTRZĘBNIK, PINGWIN, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, KATOLIK, TELEFON ZAMIEJSCOWY, MIĘSOŻERNOŚĆ, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, PŁYTKA NAZĘBNA, KARTEL NARKOTYKOWY, REJESTRANT, KULTURA WIELBARSKA, SEJM, GORZKA ZGNILIZNA, NARZĘDZIE, OLIWA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, KONIEC, KOMIK, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, HEAD-HUNTER, MANELE, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, RUCH PROSTOLINIOWY, BRUDNICA MNISZKA, SZEW, GWAJAK, ENERGETYKA ODNAWIALNA, DRAMAT EPICKI, KLEJONKA, ŁACIŃSKOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, KUNA, WEKTOR KLONUJĄCY, FIRN, MATA, KOMPLEKS PSZENNY, MIMEZJA, CHOMIK DŻUNGARSKI, PLOTER BĘBNOWY, SCENERIA, ROCK, IZOMER OPTYCZNY, SZKARŁUPNIE, WRAK, CZYSTE RĘCE, DELFIN, MULTIPLEKS, OKWIAT POJEDYNCZY, RENTIER, WIATRAK, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, CHMURA NISKA, TRENT, SZLARA, FRANIA, JAŁOWNIK, CZEKADEŁKO, DWUSETKA, MACH, KRYSTALIZACJA RÓWNOWAGOWA, CZERWONA FALA, SKORUPA, PRE-PAID, STROP KLEINA, DOUBLE DUTCH, NAPIERŚNIK, KOSIARKA ROTACYJNA, ROPUCHY NOSATE, POLICJA OBYCZAJOWA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, CHOROBA BERGERA, ESKADRA, KOLOR, CHŁOPEK-ROZTROPEK, ROZTOCZE, WŁOSKOWATOŚĆ, WZMACNIACZ OPERACYJNY, TOREBKA BOWMANA, MARMURKOWANIE, MURENOWATE, WARZELNICTWO, AGRAFA, PRAWO UNIJNE, PĘTLICA, PREZENTER, BLACKJACK, ZIARNOJAD, KOALICYJKA, SIŁA PŁYWOWA, MIESIĘCZNIK, KONSERWARNIA, FENOLOGIA, URLOP TACIERZYŃSKI, SYMULACJONIZM, TUŁACZ, BIEGUN GALAKTYCZNY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, ISLAMISTA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, FAJCZARNIA, ANION HYDROKSYLOWY, COCKNEY, JEMIOŁA, MAZAJA, ZBIÓR, PHISHING, PUNKT WĘZŁOWY, MIAZMAT, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, IMMUNOFLUORESCENCJA, POLSKI, NASKALNIK, ELEKTROEROZJA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, GARŚĆ, CZERWONOKRZEW, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, ALGEBRA MACIERZY, KATAR KISZEK, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, BATERIA AKUMULATOROWA, CHŁODNICOWIEC, ŁĘG OLSZOWY, POLAN, NIEMIEC, POGOTOWIE TECHNICZNE, BRUDNIAK, CZEKOLADZIARNIA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, ILUZYJNOŚĆ, CYKL, ROŚLINA EGZOTYCZNA, RESPIRATOR, UKŁAD DYSKRETNY, POKÓJ, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, JAJKO W KOSZULCE, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, PRZENIKLIWOŚĆ, KOKILARZ, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, PATRIOTYZM, GUMA, LEJEK, ERPEG, ŻAKINADA, AUDIOMETRIA, NIMFAJON, KIERZYNKA, KONFORMACJA, STYL KOLONIALNY, FONETYKA, WARSTWA KOLCZYSTA, UCINKA, KOMITET KOORDYNACYJNY, DIALEKT, AL SECCO, FAJTNIĘCIE, KWOTA BAZOWA, KUCHNIA, OWCA ROMANOWSKA, JĘZYK PRASEMICKI, NARKOLEPSJA, DAMKA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, METODA NAWIASÓW LIEGO, SFERA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, POWSTRZYMANIE, CYKL POETYCKI, FORMALISTKA, GRZEBIEŃ, SOLFUGI, FILOLOGIA SERBSKA, OBŁOK OORTA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, DOCZESNA, BLISTER, ZALEW, AŻUR, FASKA, PLAMKA FORDYCE'A, PRZĄDKOWATE, CIĘŻKI TYŁEK, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, OBRONA MARSHALLA, IPP, REAKCJA, WYKRAWACZ, KANCONETA, JEDYNY, MIĘKKIE LĄDOWANIE, KRATKA, PŁYTA, UNIŻENIE, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, MODERN, PARÓWKA, UCHWYT NOŻOWY, JĘZYKI AŁTAJSKIE, FILOZOFIA KRYTYCZNA, RUSYFIKACJA, KANTORIA, AGROWŁÓKNINA, SENTYMENT, PAREMIOGRAF, WYROBISKO, UCIECZKA, SYF, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, LÓD SEGREGACYJNY, SREBRNA PAPROĆ, PROMIENIOWANIE ALFA, SŁONICA, PISUM, UCISK, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, JELEC, OMASTA, FILEMON BLADY, ANTYCYKLON, PERUKARSTWO, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, MONTAŻYSTA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, SEMINARZYSTA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, ZAŁOM, TRÓJKĄT EULEROWSKI, BIOLOG MOLEKULARNY, USKOK, ASTROSPEKTROSKOPIA, CYBERPANK, ANTROPOZOONOZA, KNOCKDOWN KARATE, SZYSZKA, MOST, DEMOSCENA, UCZUCIE, DZIADZIENIE, TYSIĄC, NIEODPORNOŚĆ, PŁYN CHŁODNICZY, RÓG, SĄDOWNICTWO KOŚCIELNE, DODATEK MIESZKANIOWY, ACEFALIA, DROGÓWKA, PRZEPROST, SELENODEZJA, RESYNTEZA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, ?EKSPRES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.038 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKOPRZESTRZENY UKŁAD OSADNICZY, POWSTAJĄCY W WYNIKU ŁĄCZENIA SIĘ ROZLEGŁYCH, PERYFERYJNYCH STREF ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I ZWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG ROZWIJAJĄCYCH SIĘ WOKÓŁ AGLOMERACJI I DUŻYCH MIAST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKOPRZESTRZENY UKŁAD OSADNICZY, POWSTAJĄCY W WYNIKU ŁĄCZENIA SIĘ ROZLEGŁYCH, PERYFERYJNYCH STREF ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I ZWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG ROZWIJAJĄCYCH SIĘ WOKÓŁ AGLOMERACJI I DUŻYCH MIAST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEGAPOLIS wielkoprzestrzeny układ osadniczy, powstający w wyniku łączenia się rozległych, peryferyjnych stref zabudowy jednorodzinnej i związanych z nią usług rozwijających się wokół aglomeracji i dużych miast (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEGAPOLIS
wielkoprzestrzeny układ osadniczy, powstający w wyniku łączenia się rozległych, peryferyjnych stref zabudowy jednorodzinnej i związanych z nią usług rozwijających się wokół aglomeracji i dużych miast (na 9 lit.).

Oprócz WIELKOPRZESTRZENY UKŁAD OSADNICZY, POWSTAJĄCY W WYNIKU ŁĄCZENIA SIĘ ROZLEGŁYCH, PERYFERYJNYCH STREF ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I ZWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG ROZWIJAJĄCYCH SIĘ WOKÓŁ AGLOMERACJI I DUŻYCH MIAST sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - WIELKOPRZESTRZENY UKŁAD OSADNICZY, POWSTAJĄCY W WYNIKU ŁĄCZENIA SIĘ ROZLEGŁYCH, PERYFERYJNYCH STREF ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I ZWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG ROZWIJAJĄCYCH SIĘ WOKÓŁ AGLOMERACJI I DUŻYCH MIAST. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x