FORMA ZWARTEGO WYPIEKU (GŁ. CHLEBA), KTÓRA NADAJE SIĘ DO ŁATWEGO TRANSPORTU I MOŻE BYĆ UZNANA ZA JEGO PORCJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOCHENEK to:

forma zwartego wypieku (gł. chleba), która nadaje się do łatwego transportu i może być uznana za jego porcję (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOCHENEK

BOCHENEK to:

sztangista, brązowy medalista olimpijski z Rzymu, medalista mistrzostw świata (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA ZWARTEGO WYPIEKU (GŁ. CHLEBA), KTÓRA NADAJE SIĘ DO ŁATWEGO TRANSPORTU I MOŻE BYĆ UZNANA ZA JEGO PORCJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.019

WOREK, OSTATNIA PROSTA, MMO, ŁEB NA KARKU, WYRĘBISKO, EURYTERMICZNY ORGANIZM, CZASOPISMO TEMATYCZNE, REMISJA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, SMOK, JAŹŃ, ZDJĘCIE STYKOWE, PATRON, MIŚ, BANIECZKA, MISKA, JABŁCZAN, KRYJÓWKA, CHODZĄCA REGUŁA, NERD, POKRZYWDZONA, DAGLEZJA SINA, POLOWANIE, CATERING, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, OSOBOGODZINA, CHOROBA POCAŁUNKÓW, NADAWCA SPOŁECZNY, RUMIEŃ NAGŁY, PIĘKNODUCH, WIELOBÓJ, RODNIK, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, JEGO MIŁOŚĆ PAN, SKOK, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, OTOLOGIA, EKSKLAWA, SAMOWOLKA, KOŃ TRAKEŃSKI, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, NIEPYLAK MNEMOZYNA, REKIN, WSPOMNIENIE, GEKON, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, WYBLINKA, CZAPA POLARNA, ZBRODNIARZ WOJENNY, ONKOLOGIA, HUSYTA, PUDŁO, PUSZKA, TEORIA CIAŁ, ODCHYLENIE, RUGBY, EKONOMIA PODAŻY, SEJM, PUB, ROMANISTYKA, KARTAGIŃSKI, BOCZEK, ASPOŁECZNOŚĆ, KALEKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KOSS, KNORR, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, EGZEKUTOR, PUDEŁKO, STARY WRÓBEL, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, CUKIER PROSTY, ŁUCZNIK, WORECZEK, PROTEZA, DUR POWROTNY, MASA KAJMAKOWA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, KOMÓRKA KERRA, SYMETRALNA, MPA, DECYZJA DOPUSZCZALNA, TASIEMIEC, POZDROWIENIE, REWIZJONIZM, STRZELCZYNI, CHOROBA PELIZAEUSA-MERZBACHERA, CHOROBA SCHILDERA, SIANO, WIATR POZORNY, KLĄTWA, KREOLSKI HAITAŃSKI, MIESZKANIE KOMUNALNE, PERŁOZ, CHLEB CHRUPKI, TEMPERATURA ZAPŁONU, FUNKCJA NAZWOWA, ŻABA SZTYLETOWATA, HELIKAZA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, TŁUSZCZYK, GEOMETRIA CZYSTA, FANATYZM, JARSTWO, DWUSTUMETROWIEC, WYKŁADZINA, DARŃ, MAZAJA, POWTARZALNOŚĆ, NIEUMARŁY, TECHNIKA ANALOGOWA, BŁONKA, UBYCIE, NACIĄG, PODKŁAD, PILNOWACZ, PIECZONKA, DIARTROGNATUS, BEZANMASZT, ATRAPA, INDETERMINIZM, BEZDNO, APTEKARZ, BBS, KUC MERENS, SZANIEC, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ARENGA, CZUMAK, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, PARWENIUSZ, DAWKA DOPUSZCZALNA, WIDŁY, OBLAT, JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ, PŁÓZ, OGIEŃ OLIMPIJSKI, FIFKA, KAMPYLODONISK, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, KASZANA, PIECHOTA, IMPERATIVUS, SIŁA, KŁUSAK ROSYJSKI, OPACTWO, KOMEDIANTKA, ZBIÓRKA, MSZYCZNIK, CZŁOWIEK CZYNU, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, KOŁO, FRONT STACJONARNY, MEKSYKAŃSKA FALA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, CHONDRYT, PRZYCZYNKARZ, GRAFOLOG, MOSTEK, DZIEDZIC, BOCZEK, MIĘSOPUST, STAROBIAŁORUSKI, WSTRZYMANIE, FILOZOFIA KRYTYCZNA, REWOLWING, KANGUR, MIERZWA, TYTUŁ WYKONAWCZY, TRYPLA, ASOCJALNOŚĆ, BANAT, SŁUP, ŚREDNIA WINSOROWSKA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, WIBRATOR, SEGMENTACJA, ZAPALENIE, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, MÓWNOŚĆ, PARZENICA, MISIAK, BELWEDER, JĘZYK DUNGAŃSKI, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, PORUSZENIE, STOS PACIERZOWY, GÓWNIARA, PREPPER, AUDYTORIUM, PANORAMA, MEDIANA, WYŁAM, SEN NA JAWIE, GNIAZDO, WYŁOŻENIE SIĘ, ZAKOCHANY, NAWRÓCICIEL, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, ART DECO, GEOCHEMIA ORGANICZNA, ORGANKI, RYSUNEK, NIEŻYCZLIWOŚĆ, MŁOT, BIOGEOGRAFIA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, RÓŻA PUSTYNI, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, KOMORA MINOWA, TREN, ŚWIĄTYNIA, DIMER, BOROWODOREK, WSPARCIE FINANSOWE, WENECJA PÓŁNOCY, BIEL, KOŃ LOKAJSKI, POSTĘPOWANIE CYWILNE, MIKROREAKTOR, WIOSŁO, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, WTYCZKA, KONTRAMARKARNIA, KORWINISTA, ZADRAPANIE, BRYZOMANCJA, ZAWARTOŚĆ, BOHATERKA, KOKTAJL, SZAFARZ, NADAKTYWNOŚĆ, DZIECIĘ EPOKI, WOKALIZA, TECHNOZAUR, PRZEKŁADOWCA, KURCZATOW, GOT, RZECZY OSTATNIE, NAPOLEONIZM, AMINOKWAS BIOGENNY, SZRAPNEL, WABIK, KRYZYS OTOLITOWY, OSTATNI MOHIKANIN, DEFICYT, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, MIESZARKA, CNOTA, USTERKOWOŚĆ, NADCIEKŁOŚĆ, VERAIKON, PERYFERYJNOŚĆ, GĘSIARZ, GACEK SZARY, REGION, PSZCZOLINKI, WROTA, TRANSPARENTNOŚĆ, IRREALIZM, SYLWA, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, PIEC WANNOWY, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, ZBIÓR ROZMYTY, TOPIELICA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, DZWONEK RĘCZNY, SŁOWA, ZAWIKŁANIE, STACJA ZAKŁADOWA, OGÓREK, POLEROWACZ, MATKA CHRZESTNA, RUTYNA, LUFA, PODCASTING, WYWIAD SKARBOWY, SIWERT, ASTRONOMICZNA LICZBA, BELKA, FILOZOF PRZYRODY, ELASTIK, NAPASTNICZKA, MIEDZIORYTNIK, TEMPO, MANDALA, MAGAZYN, RADIOMETRIA, GÓRY KOPUŁOWE, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, IMIENINY, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, CHOROBA KESONOWA, BLASZKA, WET, WYTŁACZANKA, ?SYFEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.019 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA ZWARTEGO WYPIEKU (GŁ. CHLEBA), KTÓRA NADAJE SIĘ DO ŁATWEGO TRANSPORTU I MOŻE BYĆ UZNANA ZA JEGO PORCJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA ZWARTEGO WYPIEKU (GŁ. CHLEBA), KTÓRA NADAJE SIĘ DO ŁATWEGO TRANSPORTU I MOŻE BYĆ UZNANA ZA JEGO PORCJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOCHENEK forma zwartego wypieku (gł. chleba), która nadaje się do łatwego transportu i może być uznana za jego porcję (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOCHENEK
forma zwartego wypieku (gł. chleba), która nadaje się do łatwego transportu i może być uznana za jego porcję (na 8 lit.).

Oprócz FORMA ZWARTEGO WYPIEKU (GŁ. CHLEBA), KTÓRA NADAJE SIĘ DO ŁATWEGO TRANSPORTU I MOŻE BYĆ UZNANA ZA JEGO PORCJĘ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - FORMA ZWARTEGO WYPIEKU (GŁ. CHLEBA), KTÓRA NADAJE SIĘ DO ŁATWEGO TRANSPORTU I MOŻE BYĆ UZNANA ZA JEGO PORCJĘ. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast