DZIAŁ AKUSTYKI BADAJĄCY ROZCHODZENIE SIĘ FAL DŹWIĘKOWYCH W ŚRODOWISKACH WODNYCH DLA CELÓW PODWODNEJ LOKALIZACJI I ŁĄCZNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HYDROAKUSTYKA to:

dział akustyki badający rozchodzenie się fal dźwiękowych w środowiskach wodnych dla celów podwodnej lokalizacji i łączności (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HYDROAKUSTYKA

HYDROAKUSTYKA to:

dział akustyki zajmujący się rozprzestrzenianiem się fal akustycznych w wodzie (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ AKUSTYKI BADAJĄCY ROZCHODZENIE SIĘ FAL DŹWIĘKOWYCH W ŚRODOWISKACH WODNYCH DLA CELÓW PODWODNEJ LOKALIZACJI I ŁĄCZNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.892

POSTRZEGALNOŚĆ, PARA, STOIK, REGLAN, ZGRZEBŁO, LOBIA, ZSYP, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, GOŁĘBICA, ZBROJENIÓWKA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, MILCZĄCA ZGODA, GALLIKANIZM, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, DIAKON, DESOCJALIZACJA, FARBIARSTWO, KOLOR, KOKTAJL, ENERGETYKA JĄDROWA, PROMIEŃ, LEK PRZECIWWIRUSOWY, AMINOKWAS BIAŁKOWY, BAJT, WŁÓKA, ALTERNAT, SOPEL, BAZA, NERWICA NIEDZIELNA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, GAWĘDA, KANAŁ RODNY, ELEMENT ODWRACALNY, DROGÓWKA, MUS, OLEJOWIEC, ŚWINKA, KORYTO, BEYER, WIEWIÓRKA, DEOKSYCYTYDYNA, BEZA, KWALIFIKACJA, RARYTASIK, UKRAINISTYKA, POLAJ, KOKARDKA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, MAORYJSKI, BUKACIARNIA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, DOUBLE DUTCH, NIERZĄDNICA, FALOWNIK PRĄDU, WAMPIRZYCA, ZANOKCICOWATE, BAR, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, SAJKA, GNICIE, STOPOFUNT, PRĄTNIK SREBRZYSTY, POJAZD SILNIKOWY, SODOMA I GOMORA, FRIK, POWIEŚĆ CYKLICZNA, POŚCIELÓWKA, DAKKA, PALEC ŚRODKOWY, DWORNOŚĆ, PHISHING, TURANIEC, AERONOMIA, URLOP SZKOLENIOWY, ODBIJANIE SIĘ, ŻONGLER, FILTR BUTTERWORTHA, SĄCZYNIEC, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, SZYNA, NEUROLOGIA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, ORGAN PROMULGACYJNY, DIVA, PRZECHOWALNICTWO, PARABOLICZNOŚĆ, OTWÓR WYLOTOWY, PIĘKNY WIEK, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, BASIA, ASYRYJSKI, UTRAKWIZM, ZADZIORNICA WŁOCHATA, RYSUNEK, FYKOLOGIA, LIMO, KOMUNA MIEJSKA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, KWINTET SMYCZKOWY, OOLOGIA, SERWITUT, SMOKING, KAPRALSTWO, WIECHA, STRAŻ, HIPOTEKA, TUPANDAKTYL, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, PARNOŚĆ, KLUB, TECHNIKA CIEPLNA, MARSZ ŚMIERCI, IRRADIACJA, LABORANT, TYKA, PĘTAK, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, FILOZOFIA POLITYCZNA, SZEJK, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, NAUKI O POZNANIU, ASOCJACJE, BŁYSTKA OBROTOWA, SKALICA, FLĄDRA, KOSMOS, KOLORYSTYKA, INSTRUMENTOLOGIA, DRĘTWOTA, FILOLOGIA POLSKA, TACKA, NEOFITA, BEZROBOCIE JAWNE, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, LÓD LODOWCOWY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, KOMBINEZONIK, REGRESJA MORZA, RADAR GEOLOGICZNY, GORYCZKA CHMIELOWA, STRUKTURA PROSTA, POTRZEBA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, CHOROBA FORESTIERA, ŁĄCZNOŚĆ, OGOŃCZOWATE, DWUDZIESTKA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, ZIELONE PŁUCA, URZĄD IMIGRACYJNY, PAMIĘĆ, SKRYTKA DEPOZYTOWA, NOOB, KRONIKARKA, DELFINOWATE, KATAFRAKTA, RARÓG, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, DWUDZIESTKA, WIR POWIETRZNY, BIAŁORUSKI, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, ZJAWISKO ZENERA, SYJON, RYTM ASYMETRYCZNY, KALECKI, DYSKWALIFIKACJA, KSIĘGA METRYKALNA, GEHENNA, ZAPAŚNICTWO, GOLARZ, WF, KOTEWKOWATE, POTERNA, MALAKOLOGIA, IDENTYFIKATOR, CHYTROŚĆ, MYDLARNIA, SIEWKA, PISTOLET, REFLEKSOLOG, GALERIA BOJOWA, DILPAK, REPASAŻ, GRUPA INTERESU, LIST PRZEWODNI, GANGRENA, WIELOPIĘTROWIEC, MODEL REDUKCYJNY, BALOWICZ, FILEMON BIAŁOKARKOWY, ANTYWESTERN, CHRYSTOLOGIA, WIELOBÓJ, DERYWACJA FLEKSYJNA, MONTANISTA, PŁOMYCZEK, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PROST, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, CZERWONA PORZECZKA, PYTANIE SIĘ, KOSZAR, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, RZEZAK, PEŁZAK, LEGISLATYWA, TANAGRYJKA, MICHAŁ, GRUPA AMINOWA, PUSZKA MÓZGOWA, ZESPÓŁ TUMARKINA, KOPARKA POPRZECZNA, KROWIENTA, POTWÓR, WYPITEK, GRZYB PLEŚNIOWY, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, WEŁNIANKA, HARTOWNOŚĆ, MACHNIĘCIE KOZŁA, ARYTMETYZACJA, KRÓTKI RÓG, PRZYGARŚĆ, PAROBEK, SZMARAGD NILU, GRAFIK, WŚCIEKLICA SABULETA, BRACTWO KURKOWE, ZROBIENIE RUCHU, CZERWONE, GALICYJSKI, DWUFAZOWOŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, KUWETA, ŚWIĘTÓWKA, RUSKI, MIEDZIORYTNIK, RESPONSYWNOŚĆ, SZYBOLET, GRANDA, KWADRANS AKADEMICKI, PĘDNIK AZYMUTALNY, AUTOTELICZNOŚĆ, KAMERTON, PLATFORMA SERWEROWA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, BRYZA, POTOP, NIEDOTYKALSKI, WSPÓŁZAWODNICTWO, ZARODNIKOWCE, RZĘSA PURPUROWA, APOSELENIUM, PAPILOTKA, MAJDANIARZ, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, WAŻNOŚĆ, ŁUSKOWIEC, ŁATA, EPITET, OBSZAR WIEJSKI, CYLINDEREK, OBUSTRONNOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, WAR, TRZY KRÓLE, ZDRADA, ELEGANCIK, ULĘGAŁKA, TUŁACZ, EFEKT DOPPLERA, GRUPA ARYLOWA, PARTER, KILLER, RESTAURATOR, DZIDZIA PIERNIK, LAFIRYNDA, DYLATACJA CZASU, ANALIZA SYSTEMOWA, OSPAŁOŚĆ, KŁUSAK ROSYJSKI, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, MIEJSKOŚĆ, CZOP, SAWANTYZM, PAPINEK, PODOBRAZIE, RELOKACJA, MAMUT POŁUDNIOWY, KORPUS NAWOWY, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, CHRUST, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, BEZKRĘGOWIEC, PRZECINACZ, WIĘZADŁO KARKOWE, ?OBSERWATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.892 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ AKUSTYKI BADAJĄCY ROZCHODZENIE SIĘ FAL DŹWIĘKOWYCH W ŚRODOWISKACH WODNYCH DLA CELÓW PODWODNEJ LOKALIZACJI I ŁĄCZNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ AKUSTYKI BADAJĄCY ROZCHODZENIE SIĘ FAL DŹWIĘKOWYCH W ŚRODOWISKACH WODNYCH DLA CELÓW PODWODNEJ LOKALIZACJI I ŁĄCZNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HYDROAKUSTYKA dział akustyki badający rozchodzenie się fal dźwiękowych w środowiskach wodnych dla celów podwodnej lokalizacji i łączności (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HYDROAKUSTYKA
dział akustyki badający rozchodzenie się fal dźwiękowych w środowiskach wodnych dla celów podwodnej lokalizacji i łączności (na 13 lit.).

Oprócz DZIAŁ AKUSTYKI BADAJĄCY ROZCHODZENIE SIĘ FAL DŹWIĘKOWYCH W ŚRODOWISKACH WODNYCH DLA CELÓW PODWODNEJ LOKALIZACJI I ŁĄCZNOŚCI sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - DZIAŁ AKUSTYKI BADAJĄCY ROZCHODZENIE SIĘ FAL DŹWIĘKOWYCH W ŚRODOWISKACH WODNYCH DLA CELÓW PODWODNEJ LOKALIZACJI I ŁĄCZNOŚCI. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast