WZÓR NA UBRANIU UTWORZONY Z PRZECINAJĄCYCH SIĘ WĄSKICH PIONOWYCH I POZIOMYCH LINII, KTÓRE TWORZĄ BIAŁO-CZARNĄ (Z ODLEGŁOŚCI ODBIERANANĄ JAKO SZARA) KOMPOZYCJĘ KWADRATÓW; CZASEM WZBOGACONY PRZESZYCIAMI W KOLORZE CZERWONYM LUB BŁĘKITNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRATA KSIĘCIA WALII to:

wzór na ubraniu utworzony z przecinających się wąskich pionowych i poziomych linii, które tworzą biało-czarną (z odległości odbierananą jako szara) kompozycję kwadratów; czasem wzbogacony przeszyciami w kolorze czerwonym lub błękitnym (na 17 lit.)KRATKA KSIĘCIA WALII to:

wzór na ubraniu utworzony z przecinających się wąskich pionowych i poziomych linii, które tworzą biało-czarną (z odległości odbierananą jako szara) kompozycję kwadratów; czasem wzbogacony przeszyciami w kolorze czerwonym lub błękitnym (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WZÓR NA UBRANIU UTWORZONY Z PRZECINAJĄCYCH SIĘ WĄSKICH PIONOWYCH I POZIOMYCH LINII, KTÓRE TWORZĄ BIAŁO-CZARNĄ (Z ODLEGŁOŚCI ODBIERANANĄ JAKO SZARA) KOMPOZYCJĘ KWADRATÓW; CZASEM WZBOGACONY PRZESZYCIAMI W KOLORZE CZERWONYM LUB BŁĘKITNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.758

PEREŁKA, JEŻOWIEC, SZPILKA, BARETKA, BIAŁY MAZUR, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PERKOLACJA, ÓSEMKA, RYNEK WTÓRNY, WELIN, METAMERIA, KAWA Z MLEKIEM, UKŁAD WIELOKROTNY, DRUK TYPOGRAFICZNY, DZIEŻA, ZAKRES ZNACZENIOWY, POWINNOŚĆ, REKOLEKCJE, CHOROLOG, WYCHOWAWCZYNI, ŚMIECISKO, MATMA, RUMSZTYK, ŻOŁDAK, ARCHIWISTA, UBOŻENIE, HARUSPIK, CYKLAMAT, PASTISZ, ABRAZJA, IRANIZACJA, OBUDOWA, KINO DROGI, RAJDER, MARSYLIA CZTEROLISTNA, WICIOKRZEW, PODPORA, NIEDOKRWIENIE, REGIMENT, ADHEZJA, SOBÓR, HYCEL, KARTOFELEK, LEK PRZECIWWIRUSOWY, OKRES PRZEDRZYMSKI, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, LARWA, SCHAB, PRACOWNIK NAUKOWY, GAZ WULKANICZNY, ŚLEPA PRÓBA, MATERIA, POPITA, FOTOKSIĄŻKA, OPINIA, WIDMO RENTGENOWSKIE, SPRZĘG, HALLING, ROZWOLNIENIE, WYPADEK, DRIP, ELEKTRODA KALOMELOWA, TYTULIK, DELFIN CHILIJSKI, WAMPIR, KAWA PO WIEDEŃSKU, PUSZEK, HARUSPIK, DEMONSTRACJA, ZABURZENIE, WARSTWA GRANICZNA, ZBIEG, KARMEL, ODGAŁĘZIACZ, NAPIĘTEK, ORGIAZM, DOKUMENT, KLIOCHINOL, KADZIELNICZKA, WULKAN BŁOTNY, FASOLKA PO BRETOŃSKU, TAKSIARA, MORENA, KAPITULANT, WŁADCZOŚĆ, CZARNY PUNKT, DOSTRZEGALNOŚĆ, NAMOLNOŚĆ, ELEMENT TOCZNY, KROSOWNICA, ARSYNA, RZEP, PARANOJA PIENIACZA, ZADUPIE, KLUCZ, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, LIPA, STRÓJ, ALLEL DOMINUJĄCY, REWIR, PROCENT SKŁADANY, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, TĘCZA, PIERWSZEŃSTWO, SYSTEM WALUTOWY, FREAK, DEOKSYRYBONUKLEAZA, WIDZIADŁO, MORZE AZOWSKIE, MINUSY, HALO, KOŚCIÓŁ UNICKI, ŚMIERTELNIK, S.Y, ZATRUCIE, IZOENZYM, KAZNODZIEJA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, SZATA TYPOGRAFICZNA, FIORENTINA, ANOMALIA UHLA, OPOZYCJONISTA, KRAB, AKSAMIT, FANDANGO, WALC ANGIELSKI, STAŁA HUBBLE'A, CLERK, REZERWA WALUTOWA, OPAR, KACZKA, BULLA, PROSCENIUM, ODWAPNIENIE, KRYJÓWKA, DZIEWIĘTNASTKA, TRANSGEN, KADRA, TAŚMA FILMOWA, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY PROSTOLINIOWY, ODMIANA UPRAWNA, WAGA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, CZYSTKA ETNICZNA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, UBÓJ, LISTA TRANSFEROWA, GRZĘDA, ANALOG, TEORIA PIERŚCIENI, BAKTERIA BRODAWKOWA, MODEL, FERMA, GAD, PC, SENAT, DAMA DO TOWARZYSTWA, WODZIK, SZMER, KOŁO PODBIEGUNOWE, GŁOWA KOŚCIOŁA, CURWOOD, ORSZADA, SŁODYCZ, ZAUWAŻALNOŚĆ, PZPR, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, TYKA, SZKOŁA, TOLERANCJA WYMIARU, ROWER, FILOLOGIA POLSKA, PIJAK, IZBA, SEMESTR ZIMOWY, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, TARCZOWCE, ZRAZOWA, STADIUM, RESTRYKCJA, SEN, PODBIERACZ POKOSÓW, MAJÓWKA, DAMKA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, MIKSTURA, PLATFORMA CYFROWA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, KRĘGOWIEC, ZAKOCHANA, ALFABET MUZYCZNY, SOCZEWKA FRENSELA, DAKTYL, FIŃSKI, OCENA, REWERS, ALMANACH, KAMARAN, MIKSER, TRZYDZIESTY PIERWSZY, BUDYŃ, WEBMASTER, KORYTARZYK, REALISTA, WEDYZM, OSTROGA PIĘTOWA, OREGANO, AZYL, HENDRIX, KONTROLA DROGOWA, SIEĆ ENERGETYCZNA, STEREOTYPIA RUCHOWA, KINKAN, STRZELBA, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, JAN, CHUDOŚĆ, GIL, OPRYSZCZKA WARGOWA, JEZIORO POLODOWCOWE, KUFEL, TANGO, STOCZNIA, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, AMBASADOR, BUŁCZARKA, KRÓCICA, SKŁADNIA, BALKONIK, POLE DRUMLINOWE, REGULARNOŚĆ, ZATOR PŁUCNY, PÓŁWYSEP, EFEKT ZATŁOCZENIA, SEROHEMATOLOGIA, SPOJLER, ZATOCZKA, HOT DOG, PRZESTRZEŃ HILBERTA, WYRĘBISKO, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, ŻUCHWOWCE, ZASKOK, SZYJA, WYWIAD, FIRMA-WYDMUSZKA, ZARZĄD, SAKWA, SZKŁO, ROSYJSKOŚĆ, RAMA, PRZYSTAŃ, ZWROT, PRZEPRÓCHA, CHOROBA WRZODOWA, LATARNIA UMARŁYCH, AGENCJA, APRETURA, WĄŻ, UPOJNOŚĆ, PATRONKA, WZGÓRZE, NIBYPESTKOWIEC, PRZECHYŁKA, REMONT ŚREDNI, SOKI, ANATOMIA, CIĄG, DAGLEZJA SINA, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, SOFISTA, ANGLOFOBIA, CHOLEWKA, TEŚCIK, GARDEROBIANA, KOLO, DRAJREP, WICIOWIEC, TAMPON, KOSZYCZEK, KABLOOPERATOR, AKCELERATOR LINIOWY, SPIS LUDNOŚCI, OBWAŁ, LINIAŁ, STOPA, GASTROFAZA, ROMANTYZM, BREZYLKA, CHRUST, MARTWY PORÓD, SPRZĘT, RYNEK KONTESTOWALNY, DOMEK, CHODZĄCA REKLAMA, INFORMATYKA, DOKTRYNERSTWO, LOŻA, ?KRUCHE CIASTO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.758 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WZÓR NA UBRANIU UTWORZONY Z PRZECINAJĄCYCH SIĘ WĄSKICH PIONOWYCH I POZIOMYCH LINII, KTÓRE TWORZĄ BIAŁO-CZARNĄ (Z ODLEGŁOŚCI ODBIERANANĄ JAKO SZARA) KOMPOZYCJĘ KWADRATÓW; CZASEM WZBOGACONY PRZESZYCIAMI W KOLORZE CZERWONYM LUB BŁĘKITNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WZÓR NA UBRANIU UTWORZONY Z PRZECINAJĄCYCH SIĘ WĄSKICH PIONOWYCH I POZIOMYCH LINII, KTÓRE TWORZĄ BIAŁO-CZARNĄ (Z ODLEGŁOŚCI ODBIERANANĄ JAKO SZARA) KOMPOZYCJĘ KWADRATÓW; CZASEM WZBOGACONY PRZESZYCIAMI W KOLORZE CZERWONYM LUB BŁĘKITNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRATA KSIĘCIA WALII wzór na ubraniu utworzony z przecinających się wąskich pionowych i poziomych linii, które tworzą biało-czarną (z odległości odbierananą jako szara) kompozycję kwadratów; czasem wzbogacony przeszyciami w kolorze czerwonym lub błękitnym (na 17 lit.)
KRATKA KSIĘCIA WALII wzór na ubraniu utworzony z przecinających się wąskich pionowych i poziomych linii, które tworzą biało-czarną (z odległości odbierananą jako szara) kompozycję kwadratów; czasem wzbogacony przeszyciami w kolorze czerwonym lub błękitnym (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRATA KSIĘCIA WALII
wzór na ubraniu utworzony z przecinających się wąskich pionowych i poziomych linii, które tworzą biało-czarną (z odległości odbierananą jako szara) kompozycję kwadratów; czasem wzbogacony przeszyciami w kolorze czerwonym lub błękitnym (na 17 lit.).
KRATKA KSIĘCIA WALII
wzór na ubraniu utworzony z przecinających się wąskich pionowych i poziomych linii, które tworzą biało-czarną (z odległości odbierananą jako szara) kompozycję kwadratów; czasem wzbogacony przeszyciami w kolorze czerwonym lub błękitnym (na 18 lit.).

Oprócz WZÓR NA UBRANIU UTWORZONY Z PRZECINAJĄCYCH SIĘ WĄSKICH PIONOWYCH I POZIOMYCH LINII, KTÓRE TWORZĄ BIAŁO-CZARNĄ (Z ODLEGŁOŚCI ODBIERANANĄ JAKO SZARA) KOMPOZYCJĘ KWADRATÓW; CZASEM WZBOGACONY PRZESZYCIAMI W KOLORZE CZERWONYM LUB BŁĘKITNYM sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - WZÓR NA UBRANIU UTWORZONY Z PRZECINAJĄCYCH SIĘ WĄSKICH PIONOWYCH I POZIOMYCH LINII, KTÓRE TWORZĄ BIAŁO-CZARNĄ (Z ODLEGŁOŚCI ODBIERANANĄ JAKO SZARA) KOMPOZYCJĘ KWADRATÓW; CZASEM WZBOGACONY PRZESZYCIAMI W KOLORZE CZERWONYM LUB BŁĘKITNYM. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x