PORCJA WÓDKI (ZAZWYCZAJ MÓWI SIĘ TAK O PORCJI DO SPOŻYCIA NA JEDEN RAZ, ALE MOŻNA TEŻ O WIĘKSZEJ ILOŚCI, NP. O BUTELCE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WÓDKA to:

porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WÓDKA

WÓDKA to:

wysokoprocentowy napój alkoholowy (najczęściej od około 40%) składający się z destylatu alkoholowego rozcieńczonego wodą w stosunku ok. 2:3 (na 5 lit.)WÓDKA to:

40-45 % napój alkoholowy wyrabiany ze spirytusu (na 5 lit.)WÓDKA to:

wyborowa lub żytnia (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA WÓDKI (ZAZWYCZAJ MÓWI SIĘ TAK O PORCJI DO SPOŻYCIA NA JEDEN RAZ, ALE MOŻNA TEŻ O WIĘKSZEJ ILOŚCI, NP. O BUTELCE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.756

TRZONKÓWKI, WŁOSKOWATOŚĆ, ADŻAPSANDAŁ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, SKIBOB, KOŁECZEK GOLFOWY, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, KASZA JAGLANA, TEMPERATURA ZAPŁONU, KOPALINA SKALNA, FAUNISTYKA, ŻÓŁW PROMIENISTY, KRATA, ATRAZYNA, LOGIZACJA, MONOGENEZA, KONTAKCIK, CZARNOKSIĘŻNIK, KUBECZEK, KĄT, DŻIG, POWTARZALNOŚĆ, SIŁACZKA, RYBY ŁAWICOWE, ZWIERCIADŁO, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, ADAT, KIERZYNKA, AKATALEKSA, KARLIK MALUTKI, JĘZYK DUNGAŃSKI, NEUTRALNOŚĆ, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, TRUFLA, PODZIELNOŚĆ, OBRZYD, JODEK, PRZEPOCZWARZENIE, ASYRYJSKI, ASTRONOMIA SFERYCZNA, RÓŻOWA LANDRYNKA, NALEWKA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, OLEANDER, PRASOWNIA, POWIJAKI, NIEDOPUSZCZENIE, CHOROBA SOMATYCZNA, SALA PLENARNA, WIZAŻYSTA, GLORIETKA, CYKLON, STONKA, GEOMELOFAGIA, NIENIEC, WŁADCZOŚĆ, JEDNOLATEK, MECHANIKA NIEBA, STYL WIKTORIAŃSKI, EKOLOGIA, SETA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, MIKROMACIERZ DNA, DNI OTWARTE, CZESANKA, MIEDNICZKA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, KRĘGOWIEC, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, PREMIA GÓRSKA, KOŃ APPALOOSA, KLEJNOT HERBOWY, SPEŁNIENIE, WIROPŁAT, KAWIARKA, ZEBRA, RAMANN, CISOWCE, ARCHEOLOGIA PODWODNA, PAT LEGISLACYJNY, PLOTKARSTWO, SZPULA, STRUKTURALISTKA, UKŁAD ZAPŁONOWY, EPISTOLOGRAFIA, BREK, ELARA, BAUHIN, INTEL, WYŁUDZACZ, PRZEWLEKŁOŚĆ, GARBATY ANIOŁEK, PERKOZ, MISIO, KŁUSAK ORŁOWSKI, BAJKOWOŚĆ, BRETOŃSKI, BIEG, PRAWO UNIJNE, ZASADA PODCZEPIENIA, KSIĘSTWO, FARSA, INFILTRACJA, ŻYWA MOWA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, WYZNAWCA, WARP, OSIOŁ DOMOWY, BYSTROŚĆ, POGROBOWIEC, PYTANIE SIĘ, BUCZYNA NIŻOWA, OWCA ROMANOWSKA, ACENA NOWOZELANDZKA, NORMA OBSZAROWA, JĘZYK, BRODAWKA SUTKOWA, APTEKA, GAWIALOWATE, REKLAMIARZ, UTWÓR WKŁADOWY, FILOZOFIA, NACZYNIE WZBIORCZE, MAKIJAŻYSTA, JAŁOWCÓWKA, KONWOJER, SZENG, PASTA CURRY, ŚWIĘTE KOLEGIUM, NIETOLERANCYJNOŚĆ, KLEJARZ, EPUZER, RÓJKA, PŁOMIEŃ, DOPUST, MANTO, ZESPÓŁ USHERA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, SEKCIARSTWO, PYRKI, SKAŁKA, SKORPION CESARSKI, STAGIRYTA, ARC SIN, EDUKATOR, DOMENA PUBLICZNA, ABORTERKA, POLSKI, POŻEGNANIE, ZUPINA, WSPÓŁGRACZ, PASKÓWKI, STAROHISZPAŃSKI, ZNAMIĘ BECKERA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, SAPONINA, PRZYLEPNOŚĆ, WZROST ZUBAŻAJĄCY, WZNOWIENIE, KRÓLICZARNIA, WTYCZKA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, SKAZA MOCZANOWA, BALONET, MAHDI, ANION, TEMPERATURA ZAPALENIA, LUSTRO, GATUNEK INWAZYJNY, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SADYSTA, DIETA KORYTKOWA, TRZĘSIENIE ZIEMI, MALAKOLOGIA, AGAR, WYRZEKANIE, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, CHMURA ŚREDNIA, ODJAZD, SZKOŁA, PSYCHIATRYK, PIEPRZYK, OKUREK, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, PRZESZKADZAJKA, FILOLOGIA WŁOSKA, MISIEK, JELEŃ BIAŁOWARGI, SPECJALISTA, ZAOPATRZENIE, CZEPOTA GAMBIR, KOLEJ, ROGATKOWATE, LICZBA ATOMOWA, JUDASZ, DALI, ŚLIZGAWKA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, ORTOPEDA, SAMOUK, PIÓRNIK, GRZYBY ANAMORFICZNE, ŻÓŁTACZKA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, POKŁAD PANCERNY, DYPTYK, TEATR MUZYCZNY, ZATOPIONA DEPRESJA, BRIT POP, WILCZAR, REWERS, ŁAPIDUCH, DEPOZYCJA, ZWÓJEK, NOŚNOŚĆ, BASENIK, INTERNAT, OSTRONÓG, ANONEK, JĘZYK KRASNOLUDÓW, HRECZKOSIEJ, SANIE, KURTYNA ZERO, SEGMENT, MANIERY, CZERKIESKA, RÓW MELIORACYJNY, PAMIĘĆ, CUKIER MLEKOWY, CENA, SKAŁKA, RIEDEL, GAWĘDA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, SKŁAD, DEKRET, PRĄD GALWANICZNY, STREFA KLIMATYCZNA, GOSPODARKA WODNA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, ZGNIŁY KOMPROMIS, HISTORIA, ILUZJONIZM, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, OTWARCIE RÉTIEGO, EWOLUCJONIZM, BANDEROLA, SZASZŁYK, MIRAŻ, SIDA, AKROPOL, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, MONOGAMIA, GIGAPARSEK, BROŃ JĄDROWA, IMMUNOCHEMIA, CHORY NA GŁOWĘ, WYPRAWKA, GÓRKA, WIERNI, KOLONIA, ROZWÓJ ZARODKOWY, MARMOZETA BIAŁA, MĄCZKA KOSTNA, SPOŁECZNE, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, NERKA RUCHOMA, E, ZĄBEK, ŻYŁKA, BOKSERKA, ZARUSKI, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, RĘCZNIK KĄPIELOWY, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, JEZIORO RAMIENICOWE, OPERATOR KABLOWY, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, SZLAGIER, PAUPER, LEPNICA, HACEL, FORUM, NASTAWA, EGZOSZKIELET, JĘZYK ALBAŃSKI, WIZAŻYSTKA, BAJKA, OTWARCIE DUSZY, ORBITA, LABORKA, KOŁNIERZ, KTOŚ, HYDROAKUSTYKA, ?WYBLINKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.756 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCJA WÓDKI (ZAZWYCZAJ MÓWI SIĘ TAK O PORCJI DO SPOŻYCIA NA JEDEN RAZ, ALE MOŻNA TEŻ O WIĘKSZEJ ILOŚCI, NP. O BUTELCE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA WÓDKI (ZAZWYCZAJ MÓWI SIĘ TAK O PORCJI DO SPOŻYCIA NA JEDEN RAZ, ALE MOŻNA TEŻ O WIĘKSZEJ ILOŚCI, NP. O BUTELCE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WÓDKA porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WÓDKA
porcja wódki (zazwyczaj mówi się tak o porcji do spożycia na jeden raz, ale można też o większej ilości, np. o butelce) (na 5 lit.).

Oprócz PORCJA WÓDKI (ZAZWYCZAJ MÓWI SIĘ TAK O PORCJI DO SPOŻYCIA NA JEDEN RAZ, ALE MOŻNA TEŻ O WIĘKSZEJ ILOŚCI, NP. O BUTELCE) sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PORCJA WÓDKI (ZAZWYCZAJ MÓWI SIĘ TAK O PORCJI DO SPOŻYCIA NA JEDEN RAZ, ALE MOŻNA TEŻ O WIĘKSZEJ ILOŚCI, NP. O BUTELCE). Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x