LOKALNA ODMIANA NIEMIECKIEGO, RÓŻNA OD LITERACKIEJ NIEMCZYZNY, UWAŻANA ZA NIŻSZY, POTOCZNY WARIANT TEGO JĘZYKA; OKREŚLENIE WYWODZI SIĘ Z NIEMIECKIEGO, JEDNAK PO POLSKU MA SZERSZE ZNACZENIE NIŻ NIEMIECKA NAZWA PLATTDEUTSCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLATT to:

lokalna odmiana niemieckiego, różna od literackiej niemczyzny, uważana za niższy, potoczny wariant tego języka; określenie wywodzi się z niemieckiego, jednak po polsku ma szersze znaczenie niż niemiecka nazwa Plattdeutsch (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LOKALNA ODMIANA NIEMIECKIEGO, RÓŻNA OD LITERACKIEJ NIEMCZYZNY, UWAŻANA ZA NIŻSZY, POTOCZNY WARIANT TEGO JĘZYKA; OKREŚLENIE WYWODZI SIĘ Z NIEMIECKIEGO, JEDNAK PO POLSKU MA SZERSZE ZNACZENIE NIŻ NIEMIECKA NAZWA PLATTDEUTSCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.302

RADIOWIEC, SALMONELLA, STAROANGIELSKI, GALWANIZM, CZERPACZ, MIEŚCINA, PISTOLET, SŁODZIK, UCHWYT ŚLIZGOWY, FOLKSDOJCZ, LUKIER, NIBYJAGODA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, PĘCHERZYCA RUMIENIOWATA, OTWIERANIE SERCA, LEKTORAT, EXPAT, SYNDROM, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, POTRZEBA, KSYLIT, KUMATO, PARTIA ROSYJSKA, STORCZYKARNIA, PERŁOWIEC, BULDENEŻ, GRUNGE, GRAF, SZANIEC, TURMA, UBÓJ, RAKSA, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, ZUPKA CHIŃSKA, MOLOSOWATE, PĘD, GULASZ, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, HISTERIA, ZESPÓŁ TUMARKINA, CIERNIOGŁOWY, GRZYBEK HERBACIANY, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, ŁOBUZERSTWO, TRANSKRYPCJA, HIPERTONIA, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, ZABUGOL, SZWADRON ŚMIERCI, KATOLIK, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, LINGWISTA, SZLEZWICKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, OBLECH, ŁATEK, PRZECIER, MIKROCHEMIA, SHIMMY, HARDOŚĆ, UJŚCIE, POWTÓRZENIE, STYLIKÓWKI, ŚCIANA OGNIOWA, SILNIK SPALINOWY, PŁYN, BEZROBOCIE JAWNE, BERA BOSKA, PIZZER, DINODONTOZAUR, HOWARDYT, TŁOCZEK, INDYWIDUALNOŚĆ, BLOCZEK, FOOTVOLLEY, NASTROSZEK, EKSFOLIACJA, ŁONO, BERA LUKASA, WYNIKANIE LOGICZNE, GRUPA KETONOWA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, RZUT BERETEM, IMPERIUM GHISCARI, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, PRÓŻNIAK, OPOZYCJA, NEWIRAPINA, STOJAK, PLANETOIDA TROJAŃSKA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, STECHER, MONOCHORD, WYŚCIG SZCZURÓW, HISZPANKA, SALA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, ŻÓŁTY TYDZIEŃ, TRÓJKROK, TWARDZINA, GIMNASTYKA, BUFONADA, FAHRENHEIT, KONFIRMACJA, BIAŁORUSZCZYZNA, LABORATORIUM GALENOWE, ZMOTORYZOWANY, SYNERGETYKA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, FEBRA, KILOFEK, FREGATA, IRAŃSKI, CZERWONAK, SOCZEWKA, BĄBEL SPEKULACYJNY, ORGANIZM MODELOWY, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, CELLULITIS, TUM, UMOWA, WZNIESIENIE, ŻYWE SREBRO, ŁASICA, SPAT ISLANDZKI, PERŁOZ, ALLEMANDE, METODOLOGIA NAUK, FALA DŹWIĘKOWA, KIR, ERYTROZUCH, KUCHNIA, KULTURA WIELBARSKA, ŁAZIEC, MANIFA, NEANDERTALCZYK, PAZUR, WIDEOMAN, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, SLOW-FOX, MUCHY W NOSIE, PULSACJA, PRAWO JOULE'A, DEDERON, TRAFIKA, CWAŁ, GOROL, ROŻEN, DRYFTER, UKŁAD SAMODZIELNY, KAKOFONIA, ARPEGGIO, MOTYW, CZYRAK GROMADNY, JAZ RUCHOMY, MIÓD, FONDUE MIĘSNE, ORBITA, WESTERN, ZAWÓD, KALIF SPRAWIEDLIWY, POLIMORF, NAZAREJCZYK, PRZEPRÓCHA, WSPÓŁZAWODNICTWO, RABV, POLIMORFIZM, GEOGRAFIA ROŚLIN, MATRONA, OBÓZ KONDYCYJNY, DUPEK ŻOŁĘDNY, ANGLISTYKA, SOKOLE OKO, CETNO, PALCÓWKA, EPIZOD, HELIKAZA, ORGAN SPÓŁKI, CZYTANKA, SER PODPUSZCZKOWY, TYTUŁ PRASOWY, UMOWA SPONSORSKA, STADO, NASTĘP, NEOPOGAŃSTWO, KINEZJOLOGIA, WYPRYSK POTNICOWY, GORETEKS, NIEOBOJĘTNOŚĆ, OKOT, BRACTWO KURKOWE, GARBATE SZCZĘŚCIE, PILATES, TIMER, OKRES LITERACKI, KURTYNA SKALNA, INFORMATYK, OLDSKUL, FOSFORAN(V), WRZENIE, PRZECIWNIK, BURDEL, TEORIA ESTYMACJI, KARTOTEKA, MODELOWANIE MATEMATYCZNE, KALIF PRAWOWIERNY, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, KONFIGURACJA, JELEC, LATANINA, WSTECZNICTWO, SMORODINÓWKA, BUJANIE, SZEREG HOMOLOGICZNY, KONTRAMARKARNIA, PODZIAŁ, DOJŚCIE, PARABOLICZNOŚĆ, KAMARYLA, SPŁYW, SKÓRZAK, ZŁOTÓWKA, NERKA RUCHOMA, RÓŻNOPAZURKOWCE, BABIE LATO, PRYMATOLOGIA, CRO-MAGNON, TORBIEL BĄBLOWCOWA, BUDYŃ, TOR WODNY, GLOBIGERYNA, ELDAR, GĘŚ, PIRUETKA, POLE, BERA ŚWIĄTOMICHALSKA, ASTROCYT, GLUKOZOAMINOGLIKAN, OSOBÓWKA, DUKLA WIERTNICZA, CEFALASPIDY, NAZWA, GROMBELARD, AKOLITA, DOTHRACKI, MAJĄTEK TRWAŁY, PRZYGASZENIE, PEPESZKA, ITALIA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, SKRAJNA PRAWICA, DESZCZOCHRON, SUWANY, CHOROBA REUMATYCZNA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, POROZUMIENIE PŁACOWE, HUYGENS, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, LAPIDARNOŚĆ, POPISOWOŚĆ, ZWROT, DENDROMETRIA, UKRAINA NADDNIEPRZAŃSKA, PASIAK, KONWERGENCJA, NARNIA, ORĘŻ, KRYMINALISTYKA, BEZJĘZYKOWE, PRINSEPIA CHIŃSKA, TUŁACZKA, FILET, PLEBEJKA, CNOTA KARDYNALNA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, FERMENT, LEKARZ DOMOWY, NAGRZEW, DRUK OFFSETOWY, SONDAŻ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, NORMALIZATOR, PRUSKOŚĆ, SEMANTYKA LEKSYKALNA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, ATMORADIOGRAF, OBRZĘKI, KONTRGAMBIT WINAWERA, UKŁAD MOCZOWY, GATUNEK KRYPTYCZNY, LAMBADZIARA, JAZDA, ?GRANICA FUNKCJI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.302 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LOKALNA ODMIANA NIEMIECKIEGO, RÓŻNA OD LITERACKIEJ NIEMCZYZNY, UWAŻANA ZA NIŻSZY, POTOCZNY WARIANT TEGO JĘZYKA; OKREŚLENIE WYWODZI SIĘ Z NIEMIECKIEGO, JEDNAK PO POLSKU MA SZERSZE ZNACZENIE NIŻ NIEMIECKA NAZWA PLATTDEUTSCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LOKALNA ODMIANA NIEMIECKIEGO, RÓŻNA OD LITERACKIEJ NIEMCZYZNY, UWAŻANA ZA NIŻSZY, POTOCZNY WARIANT TEGO JĘZYKA; OKREŚLENIE WYWODZI SIĘ Z NIEMIECKIEGO, JEDNAK PO POLSKU MA SZERSZE ZNACZENIE NIŻ NIEMIECKA NAZWA PLATTDEUTSCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLATT lokalna odmiana niemieckiego, różna od literackiej niemczyzny, uważana za niższy, potoczny wariant tego języka; określenie wywodzi się z niemieckiego, jednak po polsku ma szersze znaczenie niż niemiecka nazwa Plattdeutsch (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLATT
lokalna odmiana niemieckiego, różna od literackiej niemczyzny, uważana za niższy, potoczny wariant tego języka; określenie wywodzi się z niemieckiego, jednak po polsku ma szersze znaczenie niż niemiecka nazwa Plattdeutsch (na 5 lit.).

Oprócz LOKALNA ODMIANA NIEMIECKIEGO, RÓŻNA OD LITERACKIEJ NIEMCZYZNY, UWAŻANA ZA NIŻSZY, POTOCZNY WARIANT TEGO JĘZYKA; OKREŚLENIE WYWODZI SIĘ Z NIEMIECKIEGO, JEDNAK PO POLSKU MA SZERSZE ZNACZENIE NIŻ NIEMIECKA NAZWA PLATTDEUTSCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - LOKALNA ODMIANA NIEMIECKIEGO, RÓŻNA OD LITERACKIEJ NIEMCZYZNY, UWAŻANA ZA NIŻSZY, POTOCZNY WARIANT TEGO JĘZYKA; OKREŚLENIE WYWODZI SIĘ Z NIEMIECKIEGO, JEDNAK PO POLSKU MA SZERSZE ZNACZENIE NIŻ NIEMIECKA NAZWA PLATTDEUTSCH. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x